Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nejúspěšnější manažer 20. století „Řízení je dobré, pokud funguje, ale vedení je cestou k vítězství.“

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nejúspěšnější manažer 20. století „Řízení je dobré, pokud funguje, ale vedení je cestou k vítězství.“"— Transkript prezentace:

1 Nejúspěšnější manažer 20. století „Řízení je dobré, pokud funguje, ale vedení je cestou k vítězství.“

2  Narozen 19. listopadu 1935 (John Francis Welch jr.)  Místo narození: Peabody, stát Massachusetts, USA  Studium: chemie na University of Massachusetts, doktorát na Illinois University  V roce 1960 nastoupil do General Electric jako odborný pracovník  Nespokojen se svým platem a zdejší byrokracíí pošilhává po odchodu (IM&CH, Reuben Gutoff)

3  Poté, co vyvine nový typ plastu, stává se generálním manažerem výroby  1972 viceprezident GE  1981 generální ředitel GE a předseda správní rady  Welche oceňuje celá podnikatelská sféra Ameriky ( v čele Hospodářské rady, Národní technické akademie i Podnikatelských kulatých stolů)

4  Vznik 1892  Sídlo: Fairfield, Connecticut  Počátky: žárovky, elektrické lokomotivy. elektrárny  Zastoupení firmy (více jak 100 zemí světa, 250 výrobních závodů)

5  nástup Welche = proměna firmy (technologie, výroba, služby)  prosazování „jedniček“  tvrdá ruka, rušení aktivit, propouštění  příjímací pohovory s adepty na řídíce funkce vede sám  za své vlastnosti získává přezdívku „Neutronový Jack“ (nesmlouvavost, vůle, vůdcovství)

6  každý rok zeštíhlení manažerského aparátu  redukování struktury managementu  ke svému vládnutí používá různé principy a zásady:  SIX SIGMA  29 ZÁSAD J.W.  MATICE J.W.

7  90. léta 20. století – manažerská metodika  Nejdůležitější rozhodnutí -> ušetření miliard dolarů  Strukturovaná metodika postavená na přesných datech sloužící k minimalizaci ztrát a problémů ve všech odvětvích obchodních aktivit  Snaží se vytěsnit počty defektů (problémů 3,4/1 mil)

8  S poklesem chyb roste výnosnost  Přístup vedoucí k vyšší kvalitě a variabilitě  I když tento přístup nezavedl do praxe J.W. proslavil ho právě on

9  1. Zapřáhněte sílu změny  A) akceptujte změnu  B) ať vaši zaměstnanci vědí, že změny nikdy nekončí  C) připravte se předělat svoji agendu  2. Čelte realitě  A) na základě reality konejte rychle  B) měňte svoje podnikaní  3. Méně řídit = lépe řídit  A) méně řiďte  B) budujte důvěru

10  4. Vytvořte vizi a pak uhněte z cesty  A) jděte lidem z cesty (žádný stálý dohled)  B) koncentrujte se na vizi (ne dohlížení)  C) business je jednoduchý  D) 5 klíčových věcí:  -- globální konkurenční prostředí, co udělala konkurence v posledních 3 letech, co jsme udělali my, vypořádání s budoucností, plány na přeskočení konkurence  E) management je alokování lidí a zdrojů  F) manažeři vedou s pomocí vize

11 5. Nesledujte jedinou myšlenku  A) pro váš tým vytvořte obecný rámec  B) vytvořte hodnoty, které jsou konzistentní s vizí firmy  C) ujistěte se, že existuje manévrovací prostor  6. Pečujte o zaměstnance  A) dejte zaměstnancům více odpovědnosti  B) vychovávejte si zaměstnance  C) zbavte se pracovníků, kteří nesdílí firemní hodnoty  7. Sledujte cesty, jak vytvářet příležitosti  A) nestrkejte hlavu do písku  B) dívejte se na věci takové, jaké jsou  C) začněte s vizí

12  8. Buďte jedničkou, nebo dvojkou a stále předefinovávejte váš trh  A) rozvíjejte vaše tržně nejlepší produkty  B) svůj trh si vymezte zeširoka  9. Redukujte, dokud není pozdě  A) i v dobrých dobách pravidelně redukujte náklady a počty lidí  B) neveďte lidi jako by to byla soutěž popularity  C) tvrdší opatření dnes mohou zabránit vážnějším problémům zítřka

13  10. Dělejte akvizice, které pro vás znamenají kvantový skok  A) snažte se o kvantové skoky  B) myslete mimo běžné rámce  C) snažte se lovit i malé příležitosti  11. Neomezujte lidi  A) ve firmě zdůrazněte sdílení nápadů  B) vyhledejte a implementujte nejlepší nápady  C) přesvědčte se, že dobré nápady jsou následovány jejich implementací

14  12. Nejlepší nápady dejte do businessu  A) z vyhledávání nových nápadů udělejte prioritu pro každého zaměstnance  B) mějte pravidelné schůzky k výměně a sdílení nápadů  C) odměňujte zaměstnance za sdílení znalosti  13. Vítězové 21. století budou globální  A) nejdříve si dejte do pořádku vlastní domov  B) myslete globálně i lokálně  C) uvědomte si, že při globalizaci existuje určitý vývoj  14. Brzda: zbavte se tuku  A) zbavte se každé manažerské úrovně, která nepřináší hodnoty  B) nenechte emoce, aby vám vstupovaly do cesty

15  15. Zažehněte produktivitu  A) rychlostí, jednoduchostí, sebedůvěrou  B) začněte s jednoduchým sdělením  C) zajistěte prostředí, které pěstuje sebedůvěru  16. Chovejte se jako malá firma  A) s osobním zaujetím a neformálností  B) strukturujte firmu „do mala“  C) kontrolujte si realitu, znáte své zákazníky?  17. Odstraňte hranice  A) zlikvidujte hranice  B) společně se senior manažery buďte vzory chování  C) zapojte každého

16  18. Uvolněte energie svých lidí  A) uvolněte produktivitě ruce tím, že do tohoto procesu zahrnete každého  B) přeměňte pracovníky na spoluvlastníky  C) buďte trpělivý, postoje se nemění přes noc  19. Naslouchejte lidem, kteří vykonávají konečnou činnost  A) převraťte hierarchii vzhůru nohama  B) umožněte lidem, aby se vyjadřovali bez obav

17  20. Jděte před lidmi a odpovídejte na jejich dotazy  A) vyhledávejte činnosti, které ztratily své opodstatnění  B) podporujte důstojnost  21. Strečing  A) ze svých lidí dostaňte, co nejvíce  B) nastavte náročné cíle  22. Udělejte z kvality prioritu číslo jedna  A) pusťte se do kvality frontálním útokem  B) hledejte a nalezněte „skrytou továrnu“  C) použijte kvalitu tak, aby vaši klienti věděli, že produkt je jediná alternativa

18  23. Zajistěte, aby kvalita se stala prací každého pracovníka  A) myslete na kvalitu univerzálně  B) začněte se skupinou kvality  C) propojte odměňování s výsledky v oblasti kvality  24. Přesvědčte se, že každý rozumí tomu, jak SIGMA SIX funguje  A) pochopte komponenty programu  B) nic není důležitější, než neustálé sledování kvality  C) vaši zakázníci poznají kvalitu

19  25. Zajistěte, aby vaši zákazníci kvalitu poznali  A) zákazníci musí být vtaženi do procesu kvality  B) nepředpokládejte, že zákazník je stejně spokojený jako Vy  C) držte klienta v centru vaší pozornosti  26. Rozšiřujte služby klientům  A) důkladně se zamyslete nad službami, které by mohly být spjaty s vaším podnikáním  B) stejně tak důsledně se zamyslete nad službami s vaší hlavní produktovou skupinou  C) zůstaňte flexibilní  27. Využijte výhod e-businessu  A) nejdříve se rozhlédněte, než do e-businessu skočíte  B) vyhledejte vhodné e-příležitosti  C)využijte výhod internetu

20  28. Vaše současné podnikání připravte na internet  A) přizpůsobujte svůj stávající podnikatelský model internetu  B) myslete způsobem „Webu schopný“ místo „Webem ohrožený“  C) myslete dovnitř i ven  29. Použijte e-business jako poslední hřebík do rakve byrokracie  A) buďte manažery internetové doby  B) přijďte na to, jak bude firma konkurenceschopná v době internetu  C) stavte na silných stránkách

21  Technika řízení lidských zdrojů, původně určená k hodnocení manažerů společnosti GE  Hodnocení ve dvou dimenzích  A) výsledky – hodnotí se výsledky pracovníků dle různých metod ( (ne) vyhovující)  B) chování - chování a jednání pracovníka

22 ++ vyhovující výsledky vyhovující chování +- vyhovující výsledky nevyhovující chování -+ nevyhovující výsledky vyhovující chování -- nevyhovující výsledky nevyhovující chování Pro jednotlivé výsledky platí následující závěry: ++ pracovník prošel hodnocením úspěšně a vyhovuje standardům organizace; +- pracovník neprošel hodnocením úspěšně, v případě mírně neuspokojivého chování dostává prostor k nápravě, v případě hrubě neuspokojivého chování je propuštěn; -+ pracovník neprošel hodnocením úspěšně, v případě mírně neuspokojivých výsledků dostává prostor k nápravě, v případě neuspokojivých výsledků je zvažováno přeřazení na jinou pozici, a pokud se opakují hrubě neuspokojivé výsledky, je pracovník propuštěn; -- pracovník prošel hodnocením naprosto neúspěšně a je propuštěn

23  Co dělat při vedení lidí  Vůdcové neúnavně zdokonalují svůj tým. Vůdcové využívají každého setkání jako příležitosti k hodnocení, koučování a posilování sebedůvěry.  Vůdcové zajišťují, aby lidé měli nejen vizi, ale také, aby touto vizí žili a dýchali.  Vůdcové se dostávají každému pod kůži a vyvolávají v něm pozitivní energii a optimismus.  Vůdcové získávají důvěru otevřeností, průhledností a uznáním.  Vůdcové mají odvahu prosazovat nepopulární opatření. Vůdcové mají intuici.  Vůdcové zkoumají a pronikají do všeho se zvědavostí doprovázenou skepsí. Vůdcové žádají, aby lidé na jejich pobídky odpovídali činy.  Vůdcové podněcují riskování a ponaučení z příkladu.  Vůdcové oslavují.


Stáhnout ppt "Nejúspěšnější manažer 20. století „Řízení je dobré, pokud funguje, ale vedení je cestou k vítězství.“"

Podobné prezentace


Reklamy Google