Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nejúspěšnější manažer 20. století

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nejúspěšnější manažer 20. století"— Transkript prezentace:

1 Nejúspěšnější manažer 20. století
„Řízení je dobré, pokud funguje, ale vedení je cestou k vítězství.“ Nejúspěšnější manažer 20. století JACK WELCH

2 Životopis - počátky Narozen 19. listopadu 1935 (John Francis Welch jr.) Místo narození: Peabody, stát Massachusetts, USA Studium: chemie na University of Massachusetts, doktorát na Illinois University V roce 1960 nastoupil do General Electric jako odborný pracovník Nespokojen se svým platem a zdejší byrokracíí pošilhává po odchodu (IM&CH, Reuben Gutoff)

3 ŽIVOTOPIS – strmý vzestup
Poté, co vyvine nový typ plastu, stává se generálním manažerem výroby 1972 viceprezident GE 1981 generální ředitel GE a předseda správní rady Welche oceňuje celá podnikatelská sféra Ameriky ( v čele Hospodářské rady, Národní technické akademie i Podnikatelských kulatých stolů)

4 O GENERAL ELECTRIC Vznik 1892 Sídlo: Fairfield, Connecticut
Počátky: žárovky, elektrické lokomotivy. elektrárny Zastoupení firmy (více jak 100 zemí světa, 250 výrobních závodů)

5 GENERAL ELECTRIC NÁSTUP „NEUTRONOVÉHO JACKA“
nástup Welche = proměna firmy (technologie, výroba, služby) prosazování „jedniček“ tvrdá ruka, rušení aktivit, propouštění příjímací pohovory s adepty na řídíce funkce vede sám za své vlastnosti získává přezdívku „Neutronový Jack“ (nesmlouvavost, vůle, vůdcovství)

6 GENERAL ELECTRIC – VLÁDNUTÍ J. w.
každý rok zeštíhlení manažerského aparátu redukování struktury managementu ke svému vládnutí používá různé principy a zásady: SIX SIGMA 29 ZÁSAD J.W. MATICE J.W.

7 SIX SIGMA 90. léta 20. století – manažerská metodika
Nejdůležitější rozhodnutí -> ušetření miliard dolarů Strukturovaná metodika postavená na přesných datech sloužící k minimalizaci ztrát a problémů ve všech odvětvích obchodních aktivit Snaží se vytěsnit počty defektů (problémů 3,4/1 mil)

8 SIX SIGMA - POKRAČOVÁNÍ
S poklesem chyb roste výnosnost Přístup vedoucí k vyšší kvalitě a variabilitě I když tento přístup nezavedl do praxe J.W. proslavil ho právě on

9 ZÁSADY JACKA WELCHE 1. Zapřáhněte sílu změny 2. Čelte realitě
A) akceptujte změnu B) ať vaši zaměstnanci vědí, že změny nikdy nekončí C) připravte se předělat svoji agendu 2. Čelte realitě A) na základě reality konejte rychle B) měňte svoje podnikaní 3. Méně řídit = lépe řídit A) méně řiďte B) budujte důvěru

10 ZÁSADY J.W. 4. Vytvořte vizi a pak uhněte z cesty
A) jděte lidem z cesty (žádný stálý dohled) B) koncentrujte se na vizi (ne dohlížení) C) business je jednoduchý D) 5 klíčových věcí: -- globální konkurenční prostředí, co udělala konkurence v posledních 3 letech, co jsme udělali my, vypořádání s budoucností, plány na přeskočení konkurence E) management je alokování lidí a zdrojů F) manažeři vedou s pomocí vize

11 ZÁSADY 5 . Nesledujte jedinou myšlenku 6. Pečujte o zaměstnance
A) pro váš tým vytvořte obecný rámec B) vytvořte hodnoty, které jsou konzistentní s vizí firmy C) ujistěte se, že existuje manévrovací prostor 6. Pečujte o zaměstnance A) dejte zaměstnancům více odpovědnosti B) vychovávejte si zaměstnance C) zbavte se pracovníků, kteří nesdílí firemní hodnoty 7. Sledujte cesty, jak vytvářet příležitosti A) nestrkejte hlavu do písku B) dívejte se na věci takové, jaké jsou C) začněte s vizí

12 ZÁSADY 8. Buďte jedničkou, nebo dvojkou a stále předefinovávejte váš trh A) rozvíjejte vaše tržně nejlepší produkty B) svůj trh si vymezte zeširoka 9. Redukujte, dokud není pozdě A) i v dobrých dobách pravidelně redukujte náklady a počty lidí B) neveďte lidi jako by to byla soutěž popularity C) tvrdší opatření dnes mohou zabránit vážnějším problémům zítřka

13 ZÁSADY 10. Dělejte akvizice, které pro vás znamenají kvantový skok
A) snažte se o kvantové skoky B) myslete mimo běžné rámce C) snažte se lovit i malé příležitosti 11. Neomezujte lidi A) ve firmě zdůrazněte sdílení nápadů B) vyhledejte a implementujte nejlepší nápady C) přesvědčte se, že dobré nápady jsou následovány jejich implementací

14 ZÁSADY 12. Nejlepší nápady dejte do businessu
A) z vyhledávání nových nápadů udělejte prioritu pro každého zaměstnance B) mějte pravidelné schůzky k výměně a sdílení nápadů C) odměňujte zaměstnance za sdílení znalosti 13. Vítězové 21. století budou globální A) nejdříve si dejte do pořádku vlastní domov B) myslete globálně i lokálně C) uvědomte si, že při globalizaci existuje určitý vývoj 14. Brzda: zbavte se tuku A) zbavte se každé manažerské úrovně, která nepřináší hodnoty B) nenechte emoce, aby vám vstupovaly do cesty

15 ZÁSADY 15. Zažehněte produktivitu 16. Chovejte se jako malá firma
A) rychlostí, jednoduchostí, sebedůvěrou B) začněte s jednoduchým sdělením C) zajistěte prostředí, které pěstuje sebedůvěru 16. Chovejte se jako malá firma A) s osobním zaujetím a neformálností B) strukturujte firmu „do mala“ C) kontrolujte si realitu, znáte své zákazníky? 17. Odstraňte hranice A) zlikvidujte hranice B) společně se senior manažery buďte vzory chování C) zapojte každého

16 ZÁSADY 18. Uvolněte energie svých lidí
A) uvolněte produktivitě ruce tím, že do tohoto procesu zahrnete každého B) přeměňte pracovníky na spoluvlastníky C) buďte trpělivý, postoje se nemění přes noc 19. Naslouchejte lidem, kteří vykonávají konečnou činnost A) převraťte hierarchii vzhůru nohama B) umožněte lidem, aby se vyjadřovali bez obav

17 ZÁSADY 20. Jděte před lidmi a odpovídejte na jejich dotazy
A) vyhledávejte činnosti , které ztratily své opodstatnění B) podporujte důstojnost 21. Strečing A) ze svých lidí dostaňte, co nejvíce B) nastavte náročné cíle 22. Udělejte z kvality prioritu číslo jedna A) pusťte se do kvality frontálním útokem B) hledejte a nalezněte „skrytou továrnu“ C) použijte kvalitu tak, aby vaši klienti věděli, že produkt je jediná alternativa

18 ZÁSADY J.W. 23. Zajistěte, aby kvalita se stala prací každého pracovníka A) myslete na kvalitu univerzálně B) začněte se skupinou kvality C) propojte odměňování s výsledky v oblasti kvality 24. Přesvědčte se, že každý rozumí tomu, jak SIGMA SIX funguje A) pochopte komponenty programu B) nic není důležitější, než neustálé sledování kvality C) vaši zakázníci poznají kvalitu

19 ZÁSADY J.W. 25. Zajistěte, aby vaši zákazníci kvalitu poznali
A) zákazníci musí být vtaženi do procesu kvality B) nepředpokládejte, že zákazník je stejně spokojený jako Vy C) držte klienta v centru vaší pozornosti 26. Rozšiřujte služby klientům A) důkladně se zamyslete nad službami, které by mohly být spjaty s vaším podnikáním B) stejně tak důsledně se zamyslete nad službami s vaší hlavní produktovou skupinou C) zůstaňte flexibilní 27. Využijte výhod e-businessu A) nejdříve se rozhlédněte, než do e-businessu skočíte B) vyhledejte vhodné e-příležitosti C)využijte výhod internetu

20 Zásady j.w. 28. Vaše současné podnikání připravte na internet
A) přizpůsobujte svůj stávající podnikatelský model internetu B) myslete způsobem „Webu schopný“ místo „Webem ohrožený“ C) myslete dovnitř i ven 29. Použijte e-business jako poslední hřebík do rakve byrokracie A) buďte manažery internetové doby B) přijďte na to, jak bude firma konkurenceschopná v době internetu C) stavte na silných stránkách

21 MATICE J.W. Technika řízení lidských zdrojů, původně určená k hodnocení manažerů společnosti GE Hodnocení ve dvou dimenzích A) výsledky – hodnotí se výsledky pracovníků dle různých metod ( (ne) vyhovující) B) chování - chování a jednání pracovníka

22 nevyhovující výsledky
Matice j.w. ++ vyhovující výsledky vyhovující chování +- nevyhovující chování -+ nevyhovující výsledky -- Pro jednotlivé výsledky platí následující závěry: ++ pracovník prošel hodnocením úspěšně a vyhovuje standardům organizace; +- pracovník neprošel hodnocením úspěšně, v případě mírně neuspokojivého chování dostává prostor k nápravě, v případě hrubě neuspokojivého chování je propuštěn; -+ pracovník neprošel hodnocením úspěšně, v případě mírně neuspokojivých výsledků dostává prostor k nápravě, v případě neuspokojivých výsledků je zvažováno přeřazení na jinou pozici, a pokud se opakují hrubě neuspokojivé výsledky, je pracovník propuštěn; -- pracovník prošel hodnocením naprosto neúspěšně a je propuštěn

23 Vedení lidí Co dělat při vedení lidí
Vůdcové neúnavně zdokonalují svůj tým. Vůdcové využívají každého setkání jako příležitosti k hodnocení, koučování a posilování sebedůvěry. Vůdcové zajišťují, aby lidé měli nejen vizi, ale také, aby touto vizí žili a dýchali. Vůdcové se dostávají každému pod kůži a vyvolávají v něm pozitivní energii a optimismus. Vůdcové získávají důvěru otevřeností, průhledností a uznáním. Vůdcové mají odvahu prosazovat nepopulární opatření. Vůdcové mají intuici. Vůdcové zkoumají a pronikají do všeho se zvědavostí doprovázenou skepsí. Vůdcové žádají, aby lidé na jejich pobídky odpovídali činy. Vůdcové podněcují riskování a ponaučení z příkladu. Vůdcové oslavují.


Stáhnout ppt "Nejúspěšnější manažer 20. století"

Podobné prezentace


Reklamy Google