Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉMY Doc. Dr. Ing

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉMY Doc. Dr. Ing"— Transkript prezentace:

1 INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉMY Doc. Dr. Ing
INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉMY Doc. Dr. Ing. Miroslav Svítek Fakulta dopravní ČVUT Konviktská 20, Praha 1

2 Inteligentní dopravní systémy – Dopravní telematika
Definice telematiky Telematika je systémově inženýrský obor, zabývající se tvorbou a účelným využitím informačního prostředí pro homeostatické procesy (kompenzace rušivých vlivů pro zachování silných procesů dle definovaných kritérií, např. komfort, ekonomika, atd.) územních celků až po globální síťová odvětví. TELEKOMUNIKACE telekomunikační sítě a protokoly inteligentní telekomunikační prostředí multifunkční telekomunikační sítě INFORMATIKA softwarové inženýrství databázové systémy a technologie zpracování dat optimalizace datových toků TELEMATIKA distribuované databáze redukce informací, znalostní společnost telematické služby a protokoly řízení sítě a telematických služeb organizace, architektura, číselníky Inteligentní dopravní systémy – Dopravní telematika

3 Definice dopravní telematiky
Dopravní telematika (ITS) integruje informační a telekomunikační technologie s dopravním inženýrstvím tak, aby se pro stávající infrastrukturu zajistily systémy řízení dopravních a přepravních procesů (zvýšily přepravní výkony, stoupla bezpečnost a zvýšil se komfort cestujících) DOPRAVNÍ ŘETĚZEC DOPRAVNÍ TELEMATIKA bezpečnost dopravy osob a přepravy nákladu komfortní hromadná doprava osob efektivní nástroj dopravní politiky státu efektivní nástroj dotační politiky regionů efektivní logistika stanovení ceny realizace dopravního procesu maximální využití dopravních cest podpora multimodální dopravy udržitelná mobilita minimální dopad dopravy na životní prostředí Inteligentní dopravní systémy – Dopravní telematika

4 Dopravní telematika Telematické prostředky Telematické řízení dopravních a přepravních procesů Telematické ekon. a pasportní systémy Ekonomika nákladu a cestujících Telematické řízení nákladu a cestujících Telematické prostředky nákladu a cestujících Ekonomika dopravních cest Telematické řízení provozu dopravních cest Telematické prostředky dopravních cest Ekonomika dopravců Telematické řízení mobilních prostředků Telematické prostředky mobilních prostředků Ekonomické řízení dopravního procesu Logistika, spedice, přeprava Technická podpora dopravní telematiky Výkon regionální dopravní politiky Výkon státní a evropské dopravní politiky Uživatelé systému: všichni aktéři dopravního procesu (státní správa, dopravci, atd.) Doprava: silniční, železniční, vodní, letecká, multimodální Ekonomika dopravních terminálů Telematické řízení dopravních terminálů Telematické prostředky dopravních terminálů Inteligentní dopravní systémy – Dopravní telematika

5 Hierarchické uspořádání telematického systému
Evropská úroveň řízení 5. vrstva 4. komunikační vrstva 3. komunikační vrstva 2. komunikační vrstva 1. komunikační vrstva Řízení dopravních procesů na národní úrovni 4.vrstva Řízení velkých dopravních celků 3. vrstva Oblastní řízení dopravních procesů 2. vrstva Data - detektory, aktory, lokální logika 1. vrstva Inteligentní dopravní systémy – Dopravní telematika

6 Inteligentní dopravní systémy – Dopravní telematika
Model ITS systému (ITS architektura, ITS datový registr, ITS standardy) Výsledky dosaženy v rámci projektu V+V MD ČR ITS v dopravně-telekomunikačním prostředí ČR Inteligentní dopravní systémy – Dopravní telematika

7 Inteligentní dopravní systémy – Dopravní telematika
Model ITS systému MODEL ITS SYSTÉMU REALNÝ ITS SYSTÉM M A N G E T ITS architektura ITS standardy ITS data registr ITS aplikace ITS rozhraní databáze Inteligentní dopravní systémy – Dopravní telematika

8 Metodika tvorby ITS architektury
Kontextový diagram ITS systému Funkční a informační dekompozice ITS systému Inteligentní dopravní systémy – Dopravní telematika

9 ITS architektura – procesní analýza
Vehicle Management Center IVM Management 1 F2 F3 Management 2 Architektura definuje základní uspořádání systému v prostoru (i v abstraktním): Referenční architektura – definuje základní subsystémy, hlavní aktory a jejich vztah s okolím Funkční architektura – definuje základní funkce systému Informační architektura – definuje informační vazby mezi jednotlivými funkcemi Fyzická architektura – definuje požadavky a uspořádání fyzických subsystémů a zařízení Komunikační architektura – definuje komunikační vazby mezi jednotlivými fyzickými subsystémy Organizační architektura – přiřazuje humánní funkce jednotlivým systémovým komponentám G2 G3 3 2 1 GNSS locator releasing factor: GOODS G1 F1 releasing factor: DRIVER Inteligentní dopravní systémy – Dopravní telematika

10 ITS architektura – procesní analýza
Vehicle Management Center IVM Management 1 F2 F3 Bezpečnost (analýza rizik, strom hypotéz, atd.) Spolehlivost (schopnost systému poskytovat požadované funkce za daných podmínek v daném časovém intervalu) Dostupnost (schopnost systému poskytovat požadované funkce při vyvolání (inicializaci) procesu (aplikace) využívajících této funkce) Integrita (schopnost systému poskytovat časově korektní a platné hlášení uživatelům o poruchách systému) Kontinuita (schopnost systému poskytovat požadované funkce bez přerušení během vyvolání procesu (aplikace)) Přesnost (schopnost systému garantovat souběh mezi požadovanými (předdefinovanými) parametry a skutečnými (měřenými) parametry) G2 G3 3 2 1 GNSS locator releasing factor: GOODS G1 F1 releasing factor: DRIVER Inteligentní dopravní systémy – Dopravní telematika

11 Kontextový diagram ITS architektury
Tabulka terminátorů (celkem 63 terminátorů) Např: Terminátor - Externí poskytovatel služeb Vstupní datové toky ep.eps_kontrakt_statistika Nadřazený terminátor Podřazený terminátor Výstupní datové toky - Poskytovatel rezervačních služeb Distribuce informací Pronajímatel skladovacího prostoru ep.eps_transakce_analyza pgi.eps_zadost_pro_identifikaci eps.ep_pristupova_kriteria eps.ep_tarifni_cleneni eps.ep_transakcni_informace_zadost popis: Terminátor reprezentuje externí poskytovatele služeb interagujících s daným ITS systémem.Informace mezi ITS systémem a externím poskytovatelem služeb jsou poskytovány na základě požadavku buď ITS systému nebo externího poskytovatele služeb. Inteligentní dopravní systémy – Dopravní telematika

12 Kontextový diagram ITS architektury
Ukázka tvorby názvu datových toků: ep.eps_kontrakt_statistika Doplňek upřesňující název datového toku ep.eps_kontrakt_statistika Vstupní datové toky Směr: DO 3 znaky - zkratka terminátoru (eps-Externí poskytovatel služeb) Směr: OD 2 znaky - zkratka makrofunkce (ep-Elektronické vybírání poplatků) Inteligentní dopravní systémy – Dopravní telematika

13 Funkční ITS architektura - makrofunkce
1. Elektronické platby (platby za ITS služby, za použití infrastruktury, dopravního prostředku atd.) 2. Management bezpečnostních a záchranných opatření (management nehod, management záchranných a bezpečnostních vozidel, sledování nebezpečných nákladů, atd.) 3. Management dopravních procesů (plánování dopravy, řízení dopravy, management údržby dopravní infrastruktury, atd.) 4. Management veřejné osobní dopravy (integrované dopravní systémy, státní správa atd.) 5. Podpora při řízení dopravních prostředků (protisrážkové systémy, noční vidění, atd.) 6. Podpora mobility občanů (předcestovní informace, osobní informační a navigační služby, atd.) 7. Podpora dohledu nad dodržováním předpisů (činnost správních úřadů,policie atd.) 8. Management nákladní dopravy a přepravy (management přepravy nákladů, řízení nákladních dopravních prostředků) 9. Dopravně-přepravní databáze (ITS datový registr, dopravní informační databáze, atd.) Inteligentní dopravní systémy – Dopravní telematika

14 Funkční ITS architektura - funkční dekompozice
1. Makrofunkce elektronického vybírání poplatků 1.1. Funkce uzavření kontraktu 1.2. Funkce správy kont uživatelů 1.3. Funkce elektronické transakce 1.4. Funkce příjmů operátorům 1.5.Funkce zabezpečení proti chybám 1.6. Funkce managementu tarifů a přístupových práv Funkce rozdělení příjmů Funkce plateb na konta operátorů Funkce informování operátorů o transakcích Funkce kontroly uživatelů Funkce detekce narušitele platby Funkce při vstupu Funkce kontroly fyzického přístupu ke službám Funkce managementu tarifu Funkce přístupových práv Funkce uzavření elektronického kontraktu Funkce přehledu kontraktů Funkce aktuálního stavu uživatelského konta Funkce odečtení platby z uživatelského konta Funkce informace o transakcích a věrnostních programech Funkce zjištění uživatele Funkce Identifikace uživatele Funkce kontroly kontraktu Funkce informací a návodů Funkce výpočtu poplatku Funkce kontroly platby Inteligentní dopravní systémy – Dopravní telematika

15 Funkční ITS architektura
Tabulka funkcí: Např: Funkce 1.1. Uzavření kontraktu Nadřazená funkce Podřazená funkce Výstupní datové toky - Uzavření elektronického kontraktu Přehled kontraktů cst.ep_kontrakt_data ep_kontrakt_registrace Vstupní datové toky ep.cst_kontrakt popis: Funkce zahrnuje vytvoření kontraktu mezi uživatelem různých služeb a poskytovatelem těchto služeb. Kontrakt definuje práva uživatele, jeho přístup k různým službám a metody platby těchto služeb. Funkce poskytne operátorům data o kontraktech týkajících se daných služeb. Inteligentní dopravní systémy – Dopravní telematika

16 Informační ITS architektura
Datové toky vystupující/vstupující z/do makrofunkce č.1 a tekoucí mezi makrofunkcemi Datové toky vystupující z makrofunkce č.1 Datové toky vstupující do makrofunkce č.1 Inteligentní dopravní systémy – Dopravní telematika

17 Informační architektura
Tabulka datových toků: Např: Datový tok - ep.cst_kontrakt Nadřazený datový tok Podřazený datový tok Cíl - 1.1 Uzavření kontraktu 1.1.1 Uzavření elektronického kontraktu Cestující Zdroj ep.cst_vystupy popis: Obsahuje všechny prvky smlouvy (kontraktu) mezi cestujícím a poskytovatelem či externím poskytovatelem služby. Prvky datového toku, z nichž některé nemusí být zastoupeny: ID uživatele, ID vozidla, ID služby, parametry přesně vymezující výsledný efekt služby, doba platnosti, ID provozovatele služby, způsob platby, číslo elektronického účtu Inteligentní dopravní systémy – Dopravní telematika

18 Informační ITS architektura – informační dekompozice
Databáze Datové toky mezi funkcemi a databázemi Datové toky vstupující z makrofunkcí do makrofunkce č.1 Datové toky vstupující z terminátorů do makrofunkce č.1 Inteligentní dopravní systémy – Dopravní telematika

19 Informační ITS architektura – databáze
Tabulka databází: Např: 1.1. Databáze evidence kontraktů Makrofunkce Výstupní datové toky 1. Elektronické vybírání poplatků ep_kontrakt_registrace ep_kontrakt Vstupní datové toky popis: Databáze evidence kontraktů je částí makrofunkce elektronického vybírání poplatků a obsahuje detaily týkající se kontraktů mezi uživateli ITS služeb a poskytovateli těchto služeb. Databáze umožňuje získávání detailů týkajících se kontraktu, jako např. uživatelské ID, ID poskytovatele služeb, ID služby,atd. Aby byla zaručena právní ochrana osobních údajů, každý poskytovatel vede svůj soubor, který slouží pouze pro jeho účely. Je zakázáno vytvářet soubory uživatelů přístupné dalším poskytovatelům služeb. Inteligentní dopravní systémy – Dopravní telematika

20 Fyzická a komunikační ITS architektura
Subsystém správy mýtného Inteligentní dopravní systémy – Dopravní telematika

21 Logická architektura – subsystém správy mýtného
Funkce subsystému: Management přístupových práv Platby na konta operátorů Odečtení platby z uživ. konta Uzavření elektronického kontraktu Informování operátorů o transakcích info. o transakcích a věrnostních programech Přehled kontraktů Management tarifu Rozdělení příjmů Aktuální stav uživatelského konta Inteligentní dopravní systémy – Dopravní telematika

22 Logická architektura – subsystém správy mýtného
Popis: Funkce uzavření elektronického kontraktu - umožňuje uživateli vytvořit kontrakt elektronickou cestou. Funkce podává informace o různých typech dostupných služeb a ukládá, služby, které si uživatel vybral. Uzavření elektronického kontraktu Uzavření elektronického kontraktu Přehled kontraktů Aktuální stav uživatelského konta Odečtení platby z uživ. konta info. o transakcích a věrnostních programech Rozdělení příjmů Platby na konta operátorů Informování operátorů o transakcích Management tarifu Management přístupových práv Vystupující logické datové toky: ep_kontrakt_registrace ep.cst_kontrakt ep.cst_sluzba_informace Vstupující logické datové toky: cst.ep_kontrakt_data Inteligentní dopravní systémy – Dopravní telematika

23 Fyzická architektura – subsystém správy mýtného
Management přístupových práv Platby na konta operátorů Odečtení platby z uživ. konta Uzavření elektronického kontraktu Subsystém správy mýtného Uzavření elektronického kontraktu Přehled kontraktů Aktuální stav uživatelského konta Odečtení platby z uživatelského konta Informace o transakcích a věrnostních programech Rozdělení příjmů Platby na konta operátorů Informování operátorů o transakcích Management tarifu Management přístupových práv Informování operátorů o transakcích info. o transakcích a věrnostních programech Přehled kontraktů Management tarifu Rozdělení příjmů Aktuální stav uživatelského konta Inteligentní dopravní systémy – Dopravní telematika

24 Fyzická architektura – subsystém správy mýtného
Uzavření elektronického kontraktu Přehled kontraktů Aktuální stav uživatelského konta Odečtení platby z uživatelského konta Informace o transakcích a věrnostních programech Rozdělení příjmů Platby na konta operátorů Informování operátorů o transakcích Management tarifu Management přístupových práv Vystupní fyzické datové toky Vstupní fyzické datové toky Inteligentní dopravní systémy – Dopravní telematika

25 ITS architektura – systémové parametry
Spolehlivost - schopnost systému plnit požadované funkce při definovaných podmínkách v daném časovém intervalu Dostupnost - schopnost systému plnit požadované funkce při inicializaci systému dle daného postupu Integrita - schopnost systému včasně a bezchybně informovat uživatele, že systém nemůže být použit pro operace daného postupu Spojitost - schopnost systému plnit požadované funkce bez přerušení během daného postupu Přesnost - stupeň shody mezi měřenou a definovanou hodnotou parametru Inteligentní dopravní systémy – Dopravní telematika

26 Řešení jednotlivých ITS subsystémů
Universální subsystém f1-fn Různé třídy subsystémů f1 f1,f2 Modulární řešení subsystémů f1 f2 f3 fn kernel Inteligentní dopravní systémy – Dopravní telematika

27 Architektura vozidlové jednotky – fyzická realizace komponent
1 Aplikace a procesy Hardware Platforma M A N G E T funkce databáze pravidla middleware CORBA,J2EE,J2SE, J2ME, .net, atd. kernel SW drivers, interfaces, operating system n 1 Inteligentní dopravní systémy – Dopravní telematika

28 Vytvoření koordinačního centra pro oblast ITS
Inteligentní dopravní systémy – Dopravní telematika

29 ITS architektura na ITS portálu
Inteligentní dopravní systémy – Dopravní telematika

30 Inteligentní dopravní systémy – Dopravní telematika
ITS datový registr Datový registr je informační zdroj spravovaný registračním úřadem popisující význam a formu datových elementů, zahrnující registrační informace, definice, názvy, formáty hodnot, metadata a administrativní atributy. Obsah datového registru zahrnuje: Standardy datových elementů Informace o stávajících datových elementech a jejich napojení na nové standardy. Inteligentní dopravní systémy – Dopravní telematika

31 Vazba ITS architektury a ITS datového registru
- datový registr je součástí makrofunkce 9 ITS architektury - organizační zajištění ITS datového registru je popsáno v ISO 14817 Inteligentní dopravní systémy – Dopravní telematika

32 Inteligentní dopravní systémy – Dopravní telematika
Hotové standardy EFC ENV ISO 17573: Automatické (elektronické) vybírání - EFC - Architektura systému ENV ISO 17574: Automatické (elektronické) vybírání - EFC-Bezpečnostní rámec ENV ISO : Automatické (elektronické) vybírání - Postupy testování mobilních a pevných zařízení, Část 2: Specifikace zkoušek pro posouzení shody na rozhraní systému EFC ENV ISO : Automatické (elektronické) vybírání - Postupy testování mobilních a pevných zařízení, část 1: Popis postupů testování ENV ISO 14906: Automatické (elektronické) vybírání - Definice aplikačního rozhraní pro DSRC (radiový přenos na krátkou vzdálenost) ENV ISO 14904: Automatické (elektronické) vybírání - Specifikace rozhraní pro platební styk mezi operátory Inteligentní dopravní systémy – Dopravní telematika

33 Popis činnosti skupiny CEN 278/WG1
SG1 Integrovaný systém platby a architektura systémů elektronického vybírání poplatků (Intergrated payment and EFC architecture) SG2 Požadavky systémů elektronického vybírání poplatků na jednoúčelovou komunikaci (EFC requirements for DSRC (Dedicated Short Range Communication) SG3 - Požadavky systému elektronického vybírání poplatků na ICC (EFC requirements for ICC - Integrated Circuit Card) SG4 Bezpečnost systémů EFC (Security of EFC) SG5 Systém EFC založen na systému globální satelitní komunikaci (GNSS/CN based EFC) Inteligentní dopravní systémy – Dopravní telematika

34 Rozpracované standardy
pr ENV ISO 17575:2001 RTTT Electronic Fee Collection - EFC - Application Interface Definition for global Navigation Satellite Systems and Cellular Networks (GNSS/CN) Automatické (elektronické) vybírání - EFC - Definice aplikačního rozhraní pro globální navigační satelitní systémy a celulární sítě (GNSS/CN) Inteligentní dopravní systémy – Dopravní telematika

35 Aktualizace ITS architektury
Inteligentní dopravní systémy – Dopravní telematika

36 Ekonomická analýza ITS systémů
Projekt Účinnost telematických systémů řešený konsorciem Telematix, Český Telecom, Babtie v rámci projektů V+V MD ČR Inteligentní dopravní systémy – Dopravní telematika

37 Ekonomické přínosy ITS systémů
ITS podpora podnikovým procesům Podnikové (organizační) procesy Vnější business procesy Vnitřní business procesy Princip rozdělení procesů pro vyjádření užitných vlastností ITS Podpora organizačních (podnikových procesů) Podpora procesů tvorby vlastního ITS systému Podpora vnitřních business procesů organizace Podpora vnějších business procesů organizace Inteligentní dopravní systémy – Dopravní telematika

38 Analýza ekonomických přínosů
Služby pro cestující a řidiče Služby pro správce infrastruktury Služby pro provozovatele dopravy Služby pro státní správu a veřejnou samosprávu Služby pro bezpečnostní a záchranný systém Služby pro finanční a kontrolní instituce analýza přínosů a nákladů definuje užitné vlastnosti ITS systémů nástroj zkoumání – teorie produkčních funkcí Inteligentní dopravní systémy – Dopravní telematika

39 Ekonomická analýza ITS systému
Zpracování informace 64% Přenos informace 20% Sběr informace 16% Telematický systém s architekturou Zpracování informace 36% Přenos informace 49% Sběr informace 15% Telematický systém bez architektury Inteligentní dopravní systémy – Dopravní telematika

40 Inteligentní dopravní systémy – Dopravní telematika
Pilotní projekty ITS Projekt CONNECT – dosažení vzájemné interoperability ITS systémů v rámci Connect zemí Inteligentní dopravní systémy – Dopravní telematika

41 Návrhy pilotních projektů v oblasti ITS – Program TEMPO
Do této doby je 88% všech nákladů směřováno do 4 domén: Monitorování infrastruktury Centra pro řízení provozu Řízení a management dopravy Informace pro cestující Inteligentní dopravní systémy – Dopravní telematika

42 Nově připravovaný euro-regionální projekt CONNECT
Řešené domény projektu: Monitorování silniční infrastruktury Evropská síť dopravních center Řízení dopravy Dopravní a cestovní informace Řízení oběhu nákladů a vozidlového parku Elektronické vybírání poplatků Systémy tísňového volání Horizontální vazby Inteligentní dopravní systémy – Dopravní telematika

43 Návrhy ČR pro projekt CONNECT
Pilotní projekt pro jednotný odbavovací systém v Ostravském Dopravním Integrovaném Systému Pilotní projekt automatického tísňového volání (e-call) v Ostravě Zapojení do domény elektronické mýto Pilotní projekt přeshraniční spolupráce při zabezpečení přepravy nebezpečných věcí Pilotní projekt úpravy informačního systému jízdních řádů pro nevidomé spoluobčany Pilotní ověření přeshraniční spolupráce systémů RDS/TMC Inteligentní dopravní systémy – Dopravní telematika

44 Návrhy ČR pro projekt CONNECT
Pilotní projekt dopravně-informačního centra ve městě Praha Pilotní projekt integrovaného řešení dopravně-řídícího centra v Ostravě Pilotní projekt ověření multijazykového akustického orientačního a informačního systému pro nevidomé a slabozraké spoluobčany v dopravě Pilotní testování vybraných ITS aplikací na úseku dálnice D8 (Praha - Drážďany) Pilotní testování ITS aplikací v silničním tunelu Hřebeč Inteligentní dopravní systémy – Dopravní telematika

45 Systém tísňového volání (e-call) Pilotní projekt v rámci CONNECT
Jedna z telematických služeb na infrastruktuře EFC Inteligentní dopravní systémy – Dopravní telematika

46 Zpracování analýzy systémů tísňového volání ve vazbě na ITS
Provizorní řešení systému e-call Inteligentní dopravní systémy – Dopravní telematika

47 Doporučené řešení systému e-call
Inteligentní dopravní systémy – Dopravní telematika

48 Přenos dat z vozidlové jednotky k poskytovateli služeb
Inteligentní dopravní systémy – Dopravní telematika

49 Základní procesy systému e-call
Základní procesy systému tísňového volání jsou rozděleny do následujících pěti skupin: automatický e-call se smlouvou s poskytovatelem služby (SP), automatický e-call bez smlouvy s poskytovatelem služby (SP), manuální e-call zmáčknutím SOS tlačítka se smlouvou s poskytovatelem služby (SP), manuální e-call bez smlouvy s poskytovatelem služby (SP) chybná funkce vedoucí k falešnému hovoru. Inteligentní dopravní systémy – Dopravní telematika

50 Přeprava nebezpečných nákladů Pilotní projekt nového systému GALILEO
Jedna z telematických služeb na infrastruktuře EFC Inteligentní dopravní systémy – Dopravní telematika

51 Návrh architektury systému
Telematické prostředky (palubní jednotky záchranných vozidel) IS integrovaného záchranného syst. IS veřejné správy IS celní správy další společnosti EXTERN Í INFORMACE Management přepravy nebezpečných věcí Výběr tras přepravy nebezpečných věcí Management tísňového volání včetně automatické lokalizace nehody Modelování krizové situace (modely šíření kontaminace, dopravní modely Informační podpora při výkonu záchranných prací Odklonění dopravy, informování veřejnosti, atd. při vzniku mimořádné situace Vyhodnocení záchranných opatření ITS správce infrastruktury ITS společností dopravců ITS společností přepravců Telematické prostředky (palubní jednotky dopravních prostředků) další společnosti Inteligentní dopravní systémy – Dopravní telematika

52 Přeprava nebezpečných nákladů – pilotní projekt
Přepravy nebezpečných nákladů lze rozdělit: - I. kategorie - registrace, sledování, řízení a kontrola pohybu - II. Kategorie - registrace, sledování - III. Kategorie - registrace - IV. Kategorie - bez registrace Registrace nebezpečných nákladů zahrnuje: - Identifikace řidiče - Identifikace nákladu - Identifikace vozidla - Identifikace přepravy Řízení a kontrola nebezpečných nákladů zahrnuje: - Stanovení pevné trasy a sledování polohových, časových a rychlostních parametrů vozidla - Stanovení parkovacích ploch a kontrola vozidel na nich Inteligentní dopravní systémy – Dopravní telematika

53 Identifikace vozidel (ENV ISO 14 814 – 16)
CSI Délka Velikost datových polí kódovaných struktur 1 7 bajtů (56 bitů) Country Code Issuer Identifier Service Number 10 14 32 2 6 bajtů (48 bitů) Manufacturer Identifier 16 3 22 bajtů (176 bitů) Start Time Stop Time Geographic Limit Application Limit 80 8 4 Proměnná Alphabet Indicator Licence Plate Number Nedefinováno 5 17 bajtů (136 bitů) Vehicle Identification Number (VIN) 136 6 Rezervováno pro CEN/ISO 7 93 bitů Freight Container Numbering 93 proměnná Tax Code nedefinováno Inteligentní dopravní systémy – Dopravní telematika

54 Požadavky na lokátor Silniční doprava Železniční doprava I. 1 3 < 1
Úroveň bezpečnosti Horizontální přesnost [m] Integrita Kontinuita služby [%] Max. výpadek služby [s] Časová dostupnost služby Vzorkování Mez výstrahy [m] Čas do vydání výstrahy [s] I. 1 3 < 1 > 99,98 < 5 II. 4 12 > 99,9 < 6 III. 10 30 < 10 Železniční doprava Kategorie tratí Horizontální přesnost [m] Integrita Kontinuita služby [%] Max. výpadek služby [s] Časová dostupnost služby Vzorkování Mez výstrahy [m] Čas do vydání výstrahy [s] koridor 1 2.5 < 1 > 99,98 < 5 celostátní 10 20 regionální 25 50 - Inteligentní dopravní systémy – Dopravní telematika

55 Výsledky měření v pilotní oblasti Ostrava
Inteligentní dopravní systémy – Dopravní telematika

56 Výsledky měření v oblasti Ostrava
Inteligentní dopravní systémy – Dopravní telematika

57 Výsledky měření v pilotní oblasti Jindřichův Hradec
Inteligentní dopravní systémy – Dopravní telematika

58 Výsledky měření v pilotní oblasti Jindřichův Hradec
Inteligentní dopravní systémy – Dopravní telematika

59 Synchronizace informací v ITS
Základní princip systémové integrace telematických systémů Inteligentní dopravní systémy – Dopravní telematika

60 ITS architektura – synchronizace parametrů
System 1 El. platby mýtného System 2 Management vozového parku a nákladů ITS datový registr Snímače polohy Přesnost 10m Přesnost 5m 1 2 Inteligentní dopravní systémy – Dopravní telematika

61 ITS architektura – synchronizace parametrů
System 1 El. platby mýtného System 2 Management vozového parku a nákladů ITS datový registr Snímače polohy Snímač polohy Přesnost 5m 1 Přesnost 10m 2 Inteligentní dopravní systémy – Dopravní telematika

62 ITS architektura – časová synchronizace
Systém 1 Systém 2 F3 F1 F2 G3 G1 G2 1x za hodinu 5x za hodinu 1x za minutu Inteligentní dopravní systémy – Dopravní telematika

63 ITS architektura – časová synchronizace
Buffer Systém 1 Systém 2 F3 F1 F2 G3 G1 G2 1x za hodinu 5x za hodinu 1x za minutu minimální perioda (1x za minutu) Info 1 Info 2 Info 3 Inteligentní dopravní systémy – Dopravní telematika

64 ITS architektura – synchronizace protokolů
Buffer Systém 1 Systém 2 F1 G1 minimální perioda (1x za minutu) F2 G2 F3 G3 např. Osobní data (požadavek na elektronický podpis) Info 1 Info 2 Info 3 Inteligentní dopravní systémy – Dopravní telematika

65 Inteligentní dopravní systémy – Dopravní telematika
Závěr Inteligentní dopravní systémy – Dopravní telematika


Stáhnout ppt "INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉMY Doc. Dr. Ing"

Podobné prezentace


Reklamy Google