Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉMY Doc. Dr. Ing. Miroslav Svítek Fakulta dopravní ČVUT Konviktská 20, 110 00 Praha 1

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉMY Doc. Dr. Ing. Miroslav Svítek Fakulta dopravní ČVUT Konviktská 20, 110 00 Praha 1"— Transkript prezentace:

1 INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉMY Doc. Dr. Ing. Miroslav Svítek Fakulta dopravní ČVUT Konviktská 20, 110 00 Praha 1 svitek@lss.fd.cvut.cz

2 Inteligentní dopravní systémy – Dopravní telematika 2 Telematika je systémově inženýrský obor, zabývající se tvorbou a účelným využitím informačního prostředí pro homeostatické procesy (kompenzace rušivých vlivů pro zachování silných procesů dle definovaných kritérií, např. komfort, ekonomika, atd.) územních celků až po globální síťová odvětví. TELEKOMUNIKACE  telekomunikační sítě a protokoly  inteligentní telekomunikační prostředí  multifunkční telekomunikační sítě INFORMATIKA  softwarové inženýrství  databázové systémy a technologie  zpracování dat  optimalizace datových toků TELEMATIKA  distribuované databáze  redukce informací, znalostní společnost  telematické služby a protokoly  řízení sítě a telematických služeb  organizace, architektura, číselníky Definice telematiky

3 Inteligentní dopravní systémy – Dopravní telematika 3 Definice dopravní telematiky Dopravní telematika (ITS) integruje informační a telekomunikační technologie s dopravním inženýrstvím tak, aby se pro stávající infrastrukturu zajistily systémy řízení dopravních a přepravních procesů (zvýšily přepravní výkony, stoupla bezpečnost a zvýšil se komfort cestujících) DOPRAVNÍ ŘETĚZEC DOPRAVNÍ TELEMATIKA  bezpečnost dopravy osob a přepravy nákladu  komfortní hromadná doprava osob  efektivní nástroj dopravní politiky státu  efektivní nástroj dotační politiky regionů  efektivní logistika  stanovení ceny realizace dopravního procesu  maximální využití dopravních cest  podpora multimodální dopravy  udržitelná mobilita  minimální dopad dopravy na životní prostředí

4 Inteligentní dopravní systémy – Dopravní telematika 4 Dopravní telematika Telematické prostředky Telematické řízení dopravních a přepravních procesů Telematické ekon. a pasportní systémy Ekonomika nákladu a cestujících Telematické řízení nákladu a cestujících Telematické prostředky nákladu a cestujících Ekonomika dopravních cest Telematické řízení provozu dopravních cest Telematické prostředky dopravních cest Ekonomika dopravců Telematické řízení mobilních prostředků Telematické prostředky mobilních prostředků Ekonomické řízení dopravního procesu Logistika, spedice, přeprava Technická podpora dopravní telematiky Výkon regionální dopravní politiky Výkon státní a evropské dopravní politiky Uživatelé systému: všichni aktéři dopravního procesu (státní správa, dopravci, atd.) Doprava: silniční, železniční, vodní, letecká, multimodální Ekonomika dopravních terminálů Telematické řízení dopravních terminálů Telematické prostředky dopravních terminálů

5 Inteligentní dopravní systémy – Dopravní telematika 5 Hierarchické uspořádání telematického systému Data - detektory, aktory, lokální logika 1. vrstva Oblastní řízení dopravních procesů 2. vrstva Řízení velkých dopravních celků 3. vrstva Řízení dopravních procesů na národní úrovni 4.vrstva Evropská úroveň řízení 5. vrstva 4. komunikační vrstva 3. komunikační vrstva 2. komunikační vrstva 1. komunikační vrstva

6 Inteligentní dopravní systémy – Dopravní telematika 6 Model ITS systému (ITS architektura, ITS datový registr, ITS standardy) Výsledky dosaženy v rámci projektu V+V MD ČR ITS v dopravně-telekomunikačním prostředí ČR

7 Inteligentní dopravní systémy – Dopravní telematika 7 Model ITS systému MODEL ITS SYSTÉMU REALNÝ ITS SYSTÉM MANAGEMENT MANAGEMENT ITS architektura ITS standardy ITS data registr ITS aplikace ITS rozhraní ITS databáze

8 Inteligentní dopravní systémy – Dopravní telematika 8 Metodika tvorby ITS architektury Kontextový diagram ITS systému Funkční a informační dekompozice ITS systému

9 Inteligentní dopravní systémy – Dopravní telematika 9 ITS architektura – procesní analýza Vehicle Management Center Management 2 IVM GNSS locator Management 1 F2F3 F1 G1 G2 G3 3 2 1 releasing factor: DRIVER releasing factor: GOODS Architektura definuje základní uspořádání systému v prostoru (i v abstraktním): Referenční architektura – definuje základní subsystémy, hlavní aktory a jejich vztah s okolím Funkční architektura – definuje základní funkce systému Informační architektura – definuje informační vazby mezi jednotlivými funkcemi Fyzická architektura – definuje požadavky a uspořádání fyzických subsystémů a zařízení Komunikační architektura – definuje komunikační vazby mezi jednotlivými fyzickými subsystémy Organizační architektura – přiřazuje humánní funkce jednotlivým systémovým komponentám

10 Inteligentní dopravní systémy – Dopravní telematika 10 ITS architektura – procesní analýza Vehicle Management Center IVM GNSS locator Management 1 F2F3 F1 G1 G2 G3 3 2 1 releasing factor: DRIVER releasing factor: GOODS Bezpečnost (analýza rizik, strom hypotéz, atd.) Spolehlivost (schopnost systému poskytovat požadované funkce za daných podmínek v daném časovém intervalu) Dostupnost (schopnost systému poskytovat požadované funkce při vyvolání (inicializaci) procesu (aplikace) využívajících této funkce) Integrita (schopnost systému poskytovat časově korektní a platné hlášení uživatelům o poruchách systému) Kontinuita (schopnost systému poskytovat požadované funkce bez přerušení během vyvolání procesu (aplikace)) Přesnost (schopnost systému garantovat souběh mezi požadovanými (předdefinovanými) parametry a skutečnými (měřenými) parametry)

11 Inteligentní dopravní systémy – Dopravní telematika 11 Kontextový diagram ITS architektury popis: Tabulka terminátorů (celkem 63 terminátorů) Např:Terminátor - Externí poskytovatel služeb Terminátor reprezentuje externí poskytovatele služeb interagujících s daným ITS systémem.Informace mezi ITS systémem a externím poskytovatelem služeb jsou poskytovány na základě požadavku buď ITS systému nebo externího poskytovatele služeb. Vstupní datové toky ep.eps_kontrakt_statistika Nadřazený terminátor Podřazený terminátor Výstupní datové toky - Poskytovatel rezervačních služeb Distribuce informací Pronajímatel skladovacího prostoru … ep.eps_transakce_analyza pgi.eps_zadost_pro_identifikaci … eps.ep_pristupova_kriteria eps.ep_tarifni_cleneni eps.ep_transakcni_informace_zadost …

12 Inteligentní dopravní systémy – Dopravní telematika 12 Kontextový diagram ITS architektury Vstupní datové toky ep.eps_kontrakt_statistika Ukázka tvorby názvu datových toků: ep.eps_kontrakt_statistika Směr: OD 2 znaky - zkratka makrofunkce (ep-Elektronické vybírání poplatků) Směr: DO 3 znaky - zkratka terminátoru (eps-Externí poskytovatel služeb) Doplňek upřesňující název datového toku

13 Inteligentní dopravní systémy – Dopravní telematika 13 Funkční ITS architektura - makrofunkce 1. Elektronické platby (platby za ITS služby, za použití infrastruktury, dopravního prostředku atd.) 2. Management bezpečnostních a záchranných opatření (management nehod, management záchranných a bezpečnostních vozidel, sledování nebezpečných nákladů, atd.) 3. Management dopravních procesů (plánování dopravy, řízení dopravy, management údržby dopravní infrastruktury, atd.) 4. Management veřejné osobní dopravy (integrované dopravní systémy, státní správa atd.) 5. Podpora při řízení dopravních prostředků (protisrážkové systémy, noční vidění, atd.) 6. Podpora mobility občanů (předcestovní informace, osobní informační a navigační služby, atd.) 7. Podpora dohledu nad dodržováním předpisů (činnost správních úřadů,policie atd.) 8. Management nákladní dopravy a přepravy (management přepravy nákladů, řízení nákladních dopravních prostředků) 9. Dopravně-přepravní databáze (ITS datový registr, dopravní informační databáze, atd.)

14 Inteligentní dopravní systémy – Dopravní telematika 14 Funkční ITS architektura - funkční dekompozice 1.6.1. Funkce managementu tarifu 1.6.2. Funkce managementu přístupových práv 1.5.1. Funkce kontroly uživatelů 1.5.2. Funkce detekce narušitele platby 1.5.3. Funkce detekce narušitele při vstupu 1.5.4. Funkce kontroly fyzického přístupu ke službám 1.4.1. Funkce rozdělení příjmů 1.4.2. Funkce plateb na konta operátorů 1.4.3. Funkce informování operátorů o transakcích 1.3.1. Funkce zjištění uživatele 1.3.2. Funkce Identifikace uživatele 1.3.3. Funkce kontroly kontraktu 1.3.4. Funkce informací a návodů 1.3.5. Funkce výpočtu poplatku 1.3.6. Funkce kontroly platby 1.2.1. Funkce aktuálního stavu uživatelského konta 1.2.2. Funkce odečtení platby z uživatelského konta 1.2.3. Funkce informace o transakcích a věrnostních programech 1.1.1. Funkce uzavření elektronického kontraktu 1.1.2. Funkce přehledu kontraktů 1. Makrofunkce elektronického vybírání poplatků 1.6. Funkce managementu tarifů a přístupových práv 1.5.Funkce zabezpečení proti chybám 1.2. Funkce správy kont uživatelů 1.3. Funkce elektronické transakce 1.4. Funkce příjmů operátorům 1.1. Funkce uzavření kontraktu

15 Inteligentní dopravní systémy – Dopravní telematika 15 popis: Tabulka funkcí: Např:Funkce 1.1. Uzavření kontraktu Funkce zahrnuje vytvoření kontraktu mezi uživatelem různých služeb a poskytovatelem těchto služeb. Kontrakt definuje práva uživatele, jeho přístup k různým službám a metody platby těchto služeb. Funkce poskytne operátorům data o kontraktech týkajících se daných služeb. Nadřazená funkce Podřazená funkce Výstupní datové toky - 1.1.1. Uzavření elektronického kontraktu 1.1.2. Přehled kontraktů cst.ep_kontrakt_data ep_kontrakt_registrace … Vstupní datové toky Funkční ITS architektura ep.cst_kontrakt

16 Inteligentní dopravní systémy – Dopravní telematika 16 Informační ITS architektura Datové toky vystupující z makrofunkce č.1 Datové toky vstupující do makrofunkce č.1 Datové toky vystupující/vstupující z/do makrofunkce č.1 a tekoucí mezi makrofunkcemi

17 Inteligentní dopravní systémy – Dopravní telematika 17 popis: Tabulka datových toků: Např:Datový tok - ep.cst_kontrakt Obsahuje všechny prvky smlouvy (kontraktu) mezi cestujícím a poskytovatelem či externím poskytovatelem služby. Prvky datového toku, z nichž některé nemusí být zastoupeny: ID uživatele, ID vozidla, ID služby, parametry přesně vymezující výsledný efekt služby, doba platnosti, ID provozovatele služby, způsob platby, číslo elektronického účtu Nadřazený datový tok Podřazený datový tok Cíl - 1.1 Uzavření kontraktu 1.1.1 Uzavření elektronického kontraktu Cestující Zdroj ep.cst_vystupy Informační architektura

18 Inteligentní dopravní systémy – Dopravní telematika 18 Informační ITS architektura – informační dekompozice Datové toky mezi funkcemi a databázemi Datové toky vstupující z makrofunkcí do makrofunkce č.1 Databáze Datové toky vstupující z terminátorů do makrofunkce č.1

19 Inteligentní dopravní systémy – Dopravní telematika 19 Informační ITS architektura – databáze popis: Tabulka databází: Např:1.1. Databáze evidence kontraktů Databáze evidence kontraktů je částí makrofunkce elektronického vybírání poplatků a obsahuje detaily týkající se kontraktů mezi uživateli ITS služeb a poskytovateli těchto služeb. Databáze umožňuje získávání detailů týkajících se kontraktu, jako např. uživatelské ID, ID poskytovatele služeb, ID služby,atd. Aby byla zaručena právní ochrana osobních údajů, každý poskytovatel vede svůj soubor, který slouží pouze pro jeho účely. Je zakázáno vytvářet soubory uživatelů přístupné dalším poskytovatelům služeb. Makrofunkce Výstupní datové toky 1. Elektronické vybírání poplatků ep_kontrakt_registrace ep_kontrakt Vstupní datové toky

20 Inteligentní dopravní systémy – Dopravní telematika 20 Fyzická a komunikační ITS architektura Subsystém správy mýtného

21 Inteligentní dopravní systémy – Dopravní telematika 21 Logická architektura – subsystém správy mýtného 1.1.1. Uzavření elektronického kontraktu 1.1.2. Přehled kontraktů 1.2.1. Aktuální stav uživatelského konta 1.2.2. Odečtení platby z uživ. konta 1.2.3. info. o transakcích a věrnostních programech 1.4.1. Rozdělení příjmů 1.4.2. Platby na konta operátorů 1.4.3. Informování operátorů o transakcích 1.6.1. Management tarifu 1.6.2. Management přístupových práv Funkce subsystému:

22 Inteligentní dopravní systémy – Dopravní telematika 22 Logická architektura – subsystém správy mýtného 1.1.1. Uzavření elektronického kontraktu 1.1.2. Přehled kontraktů 1.2.1. Aktuální stav uživatelského konta 1.2.2. Odečtení platby z uživ. konta 1.2.3. info. o transakcích a věrnostních programech 1.4.1. Rozdělení příjmů 1.4.2. Platby na konta operátorů 1.4.3. Informování operátorů o transakcích 1.6.1. Management tarifu 1.6.2. Management přístupových práv 1.1.1. Uzavření elektronického kontraktu Popis: Funkce uzavření elektronického kontraktu - umožňuje uživateli vytvořit kontrakt elektronickou cestou. Funkce podává informace o různých typech dostupných služeb a ukládá, služby, které si uživatel vybral. Vstupující logické datové toky: cst.ep_kontrakt_data Vystupující logické datové toky: ep_kontrakt_registrace ep.cst_kontrakt ep.cst_sluzba_informace

23 Inteligentní dopravní systémy – Dopravní telematika 23 Fyzická architektura – subsystém správy mýtného 1.1.1. Uzavření elektronického kontraktu 1.1.2. Přehled kontraktů 1.2.1. Aktuální stav uživatelského konta 1.2.2. Odečtení platby z uživ. konta 1.2.3. info. o transakcích a věrnostních programech 1.4.1. Rozdělení příjmů 1.4.2. Platby na konta operátorů 1.4.3. Informování operátorů o transakcích 1.6.1. Management tarifu 1.6.2. Management přístupových práv Subsystém správy mýtného 1.1.1. Uzavření elektronického kontraktu 1.1.2. Přehled kontraktů 1.2.1. Aktuální stav uživatelského konta 1.2.2. Odečtení platby z uživatelského konta 1.2.3. Informace o transakcích a věrnostních programech 1.4.1. Rozdělení příjmů 1.4.2. Platby na konta operátorů 1.4.3. Informování operátorů o transakcích 1.6.1. Management tarifu 1.6.2. Management přístupových práv

24 Inteligentní dopravní systémy – Dopravní telematika 24 Fyzická architektura – subsystém správy mýtného Subsystém správy mýtného 1.1.1. Uzavření elektronického kontraktu 1.1.2. Přehled kontraktů 1.2.1. Aktuální stav uživatelského konta 1.2.2. Odečtení platby z uživatelského konta 1.2.3. Informace o transakcích a věrnostních programech 1.4.1. Rozdělení příjmů 1.4.2. Platby na konta operátorů 1.4.3. Informování operátorů o transakcích 1.6.1. Management tarifu 1.6.2. Management přístupových práv Vstupní fyzické datové toky Vystupní fyzické datové toky

25 Inteligentní dopravní systémy – Dopravní telematika 25 ITS architektura – systémové parametry Spolehlivost - schopnost systému plnit požadované funkce při definovaných podmínkách v daném časovém intervalu Dostupnost - schopnost systému plnit požadované funkce při inicializaci systému dle daného postupu Integrita - schopnost systému včasně a bezchybně informovat uživatele, že systém nemůže být použit pro operace daného postupu Spojitost - schopnost systému plnit požadované funkce bez přerušení během daného postupu Přesnost - stupeň shody mezi měřenou a definovanou hodnotou parametru

26 Inteligentní dopravní systémy – Dopravní telematika 26 Řešení jednotlivých ITS subsystémů Modulární řešení subsystémů f1f1 f2f2 f3f3 fnfn kernel Různé třídy subsystémů f1f1 f 1, f 2 Universální subsystém f 1 -f n

27 Inteligentní dopravní systémy – Dopravní telematika 27 Architektura vozidlové jednotky – fyzická realizace komponent Aplikace a procesy Hardware n 1 n 1 Platforma MANAGEMENTMANAGEMENT funkce databázepravidla middleware CORBA,J2EE,J2SE, J2ME,.net, atd. kernel SW drivers, interfaces, operating system

28 Inteligentní dopravní systémy – Dopravní telematika 28 Vytvoření koordinačního centra pro oblast ITS

29 Inteligentní dopravní systémy – Dopravní telematika 29 ITS architektura na ITS portálu

30 Inteligentní dopravní systémy – Dopravní telematika 30 ITS datový registr Datový registr je informační zdroj spravovaný registračním úřadem popisující význam a formu datových elementů, zahrnující registrační informace, definice, názvy, formáty hodnot, metadata a administrativní atributy. Obsah datového registru zahrnuje: –Standardy datových elementů –Informace o stávajících datových elementech a jejich napojení na nové standardy.

31 Inteligentní dopravní systémy – Dopravní telematika 31 Vazba ITS architektury a ITS datového registru - datový registr je součástí makrofunkce 9 ITS architektury - organizační zajištění ITS datového registru je popsáno v ISO 14817

32 Inteligentní dopravní systémy – Dopravní telematika 32 Hotové standardy EFC ENV ISO 17573:2002 - Automatické (elektronické) vybírání - EFC - Architektura systému ENV ISO 17574:2001 - Automatické (elektronické) vybírání - EFC- Bezpečnostní rámec ENV ISO 14907-2:2003 - Automatické (elektronické) vybírání - Postupy testování mobilních a pevných zařízení, Část 2: Specifikace zkoušek pro posouzení shody na rozhraní systému EFC ENV ISO 14907-1:1999 - Automatické (elektronické) vybírání - Postupy testování mobilních a pevných zařízení, část 1: Popis postupů testování ENV ISO 14906:1997 - Automatické (elektronické) vybírání - Definice aplikačního rozhraní pro DSRC (radiový přenos na krátkou vzdálenost) ENV ISO 14904:1997 - Automatické (elektronické) vybírání - Specifikace rozhraní pro platební styk mezi operátory

33 Inteligentní dopravní systémy – Dopravní telematika 33 Popis činnosti skupiny CEN 278/WG1 SG1 Integrovaný systém platby a architektura systémů elektronického vybírání poplatků (Intergrated payment and EFC architecture) SG2 Požadavky systémů elektronického vybírání poplatků na jednoúčelovou komunikaci (EFC requirements for DSRC (Dedicated Short Range Communication) SG3 - Požadavky systému elektronického vybírání poplatků na ICC (EFC requirements for ICC - Integrated Circuit Card) SG4 Bezpečnost systémů EFC (Security of EFC) SG5 Systém EFC založen na systému globální satelitní komunikaci (GNSS/CN based EFC)

34 Inteligentní dopravní systémy – Dopravní telematika 34 Rozpracované standardy pr ENV ISO 17575:2001 –RTTT Electronic Fee Collection - EFC - Application Interface Definition for global Navigation Satellite Systems and Cellular Networks (GNSS/CN) –Automatické (elektronické) vybírání - EFC - Definice aplikačního rozhraní pro globální navigační satelitní systémy a celulární sítě (GNSS/CN)

35 Inteligentní dopravní systémy – Dopravní telematika 35 Aktualizace ITS architektury

36 Inteligentní dopravní systémy – Dopravní telematika 36 Ekonomická analýza ITS systémů Projekt Účinnost telematických systémů řešený konsorciem Telematix, Český Telecom, Babtie v rámci projektů V+V MD ČR

37 Inteligentní dopravní systémy – Dopravní telematika 37 Ekonomické přínosy ITS systémů ITS podpora podnikovým procesům Podnikové (organizační) procesy Vnější business procesy Vnitřní business procesy Princip rozdělení procesů pro vyjádření užitných vlastností ITS Podpora organizačních (podnikových procesů) Podpora procesů tvorby vlastního ITS systému Podpora vnitřních business procesů organizace Podpora vnějších business procesů organizace

38 Inteligentní dopravní systémy – Dopravní telematika 38 Analýza ekonomických přínosů Služby pro cestující a řidiče Služby pro správce infrastruktury Služby pro provozovatele dopravy Služby pro státní správu a veřejnou samosprávu Služby pro bezpečnostní a záchranný systém Služby pro finanční a kontrolní instituce analýza přínosů a nákladů definuje užitné vlastnosti ITS systémů nástroj zkoumání – teorie produkčních funkcí

39 Inteligentní dopravní systémy – Dopravní telematika 39 Ekonomická analýza ITS systému Telematický systém bez architektury Telematický systém s architekturou Zpracování informace 64% Přenos informace 20% Sběr informace 16% Zpracování informace 36% Přenos informace 49% Sběr informace 15%

40 Inteligentní dopravní systémy – Dopravní telematika 40 Pilotní projekty ITS Projekt CONNECT – dosažení vzájemné interoperability ITS systémů v rámci Connect zemí

41 Inteligentní dopravní systémy – Dopravní telematika 41 Návrhy pilotních projektů v oblasti ITS – Program TEMPO Do této doby je 88% všech nákladů směřováno do 4 domén: 1.Monitorování infrastruktury 2.Centra pro řízení provozu 3.Řízení a management dopravy 4.Informace pro cestující

42 Inteligentní dopravní systémy – Dopravní telematika 42 Řešené domény projektu: 1.Monitorování silniční infrastruktury 2.Evropská síť dopravních center 3.Řízení dopravy 4.Dopravní a cestovní informace 5.Řízení oběhu nákladů a vozidlového parku 6.Elektronické vybírání poplatků 7.Systémy tísňového volání 8.Horizontální vazby Nově připravovaný euro-regionální projekt CONNECT

43 Inteligentní dopravní systémy – Dopravní telematika 43 Pilotní projekt pro jednotný odbavovací systém v Ostravském Dopravním Integrovaném Systému Pilotní projekt automatického tísňového volání (e-call) v Ostravě Zapojení do domény elektronické mýto Pilotní projekt přeshraniční spolupráce při zabezpečení přepravy nebezpečných věcí Pilotní projekt úpravy informačního systému jízdních řádů pro nevidomé spoluobčany Pilotní ověření přeshraniční spolupráce systémů RDS/TMC Návrhy ČR pro projekt CONNECT

44 Inteligentní dopravní systémy – Dopravní telematika 44 Pilotní projekt dopravně-informačního centra ve městě Praha Pilotní projekt integrovaného řešení dopravně-řídícího centra v Ostravě Pilotní projekt ověření multijazykového akustického orientačního a informačního systému pro nevidomé a slabozraké spoluobčany v dopravě Pilotní testování vybraných ITS aplikací na úseku dálnice D8 (Praha - Drážďany) Pilotní testování ITS aplikací v silničním tunelu Hřebeč Návrhy ČR pro projekt CONNECT

45 Inteligentní dopravní systémy – Dopravní telematika 45 Systém tísňového volání (e-call) Pilotní projekt v rámci CONNECT Jedna z telematických služeb na infrastruktuře EFC

46 Inteligentní dopravní systémy – Dopravní telematika 46 Zpracování analýzy systémů tísňového volání ve vazbě na ITS Provizorní řešení systému e-call

47 Inteligentní dopravní systémy – Dopravní telematika 47 Doporučené řešení systému e-call Doporučené řešení systému e-call

48 Inteligentní dopravní systémy – Dopravní telematika 48 Přenos dat z vozidlové jednotky k poskytovateli služeb

49 Inteligentní dopravní systémy – Dopravní telematika 49 Základní procesy systému e-call Základní procesy systému tísňového volání jsou rozděleny do následujících pěti skupin: automatický e-call se smlouvou s poskytovatelem služby (SP), automatický e-call bez smlouvy s poskytovatelem služby (SP), manuální e-call zmáčknutím SOS tlačítka se smlouvou s poskytovatelem služby (SP), manuální e-call bez smlouvy s poskytovatelem služby (SP) chybná funkce vedoucí k falešnému hovoru.

50 Inteligentní dopravní systémy – Dopravní telematika 50 Přeprava nebezpečných nákladů Pilotní projekt nového systému GALILEO Jedna z telematických služeb na infrastruktuře EFC

51 Inteligentní dopravní systémy – Dopravní telematika 51 Návrh architektury systému ITS správce infrastruktury ITS společností dopravců ITS společností přepravců Telematické prostředky (palubní jednotky dopravních prostředků) další společnosti Telematické prostředky (palubní jednotky záchranných vozidel) IS integrovaného záchranného syst. IS veřejné správy IS celní správy další společnosti EXTERNÍEXTERNÍ INFORMACEINFORMACE Management přepravy nebezpečných věcí Výběr tras přepravy nebezpečných věcí Management tísňového volání včetně automatické lokalizace nehody Modelování krizové situace (modely šíření kontaminace, dopravní modely Informační podpora při výkonu záchranných prací Odklonění dopravy, informování veřejnosti, atd. při vzniku mimořádné situace Vyhodnocení záchranných opatření

52 Inteligentní dopravní systémy – Dopravní telematika 52 Přeprava nebezpečných nákladů – pilotní projekt Přepravy nebezpečných nákladů lze rozdělit: - I. kategorie - registrace, sledování, řízení a kontrola pohybu - II. Kategorie - registrace, sledování - III. Kategorie - registrace - IV. Kategorie - bez registrace Registrace nebezpečných nákladů zahrnuje: - Identifikace řidiče - Identifikace nákladu - Identifikace vozidla - Identifikace přepravy Řízení a kontrola nebezpečných nákladů zahrnuje: - Stanovení pevné trasy a sledování polohových, časových a rychlostních parametrů vozidla - Stanovení parkovacích ploch a kontrola vozidel na nich

53 Inteligentní dopravní systémy – Dopravní telematika 53 Identifikace vozidel (ENV ISO 14 814 – 16) CSIDélkaVelikost datových polí kódovaných struktur 1 7 bajtů (56 bitů) Country CodeIssuer IdentifierService Number 101432 2 6 bajtů (48 bitů) Manufacturer IdentifierService Number 1632 3 22 bajtů (176 bitů) Start Time Stop Time Geographic Limit Application Limit 80 88 4Proměnná Country Code Alphabet Indicator Licence Plate Number 108Nedefinováno 5 17 bajtů (136 bitů) Vehicle Identification Number (VIN) 136 6Proměnná Rezervováno pro CEN/ISO Nedefinováno 793 bitů Freight Container Numbering 93 8proměnná Country CodeTax Code 10nedefinováno

54 Inteligentní dopravní systémy – Dopravní telematika 54 Požadavky na lokátor Silniční doprava Železniční doprava Úroveň bezpečnosti Horizontální přesnost [m] Integrita Kontinuita služby [%] Max. výpadek služby [s] Časová dostupnost služby [%] Vzorkování [s] Mez výstrahy [m] Čas do vydání výstrahy [s] I. 13< 1> 99,98< 5> 99,981 II. 412< 1> 99,9< 6> 99,91 III. 1030< 1> 99,9< 10> 99,91 Kategorie tratí Horizontální přesnost [m] Integrita Kontinuita služby [%] Max. výpadek služby [s] Časová dostupnost služby [%] Vzorkování [s] Mez výstrahy [m] Čas do vydání výstrahy [s] koridor 12.5< 1> 99,98< 5> 99,981 celostátní 1020< 1> 99,98< 5> 99,981 regionální 2550< 1> 99,98< 5> 99,98-

55 Inteligentní dopravní systémy – Dopravní telematika 55 Výsledky měření v pilotní oblasti Ostrava

56 Inteligentní dopravní systémy – Dopravní telematika 56 Výsledky měření v oblasti Ostrava

57 Inteligentní dopravní systémy – Dopravní telematika 57 Výsledky měření v pilotní oblasti Jindřichův Hradec

58 Inteligentní dopravní systémy – Dopravní telematika 58 Výsledky měření v pilotní oblasti Jindřichův Hradec

59 Inteligentní dopravní systémy – Dopravní telematika 59 Synchronizace informací v ITS Základní princip systémové integrace telematických systémů

60 Inteligentní dopravní systémy – Dopravní telematika 60 ITS architektura – synchronizace parametrů System 1 El. platby mýtného System 2 Management vozového parku a nákladů ITS datový registr Snímače polohy Přesnost 10mPřesnost 5m 1 2

61 Inteligentní dopravní systémy – Dopravní telematika 61 ITS architektura – synchronizace parametrů System 1 El. platby mýtného System 2 Management vozového parku a nákladů ITS datový registr Snímače polohy Přesnost 5m 1 Přesnost 10m 2 Snímač polohy

62 Inteligentní dopravní systémy – Dopravní telematika 62 ITS architektura – časová synchronizace Systém 1Systém 2 F3 F1 F2 G3 G1 G2 1x za hodinu 5x za hodinu 1x za minutu

63 Inteligentní dopravní systémy – Dopravní telematika 63 ITS architektura – časová synchronizace Systém 1Systém 2 F3 F1 F2 G3 G1 G2 Buffer 1x za hodinu 5x za hodinu 1x za minutu minimální perioda (1x za minutu) Info 1Info 2Info 3

64 Inteligentní dopravní systémy – Dopravní telematika 64 ITS architektura – synchronizace protokolů Systém 1Systém 2 F3 F1 F2 G3 G1 G2 Buffer minimální perioda (1x za minutu) např. Osobní data (požadavek na elektronický podpis) Info 1Info 2Info 3

65 Inteligentní dopravní systémy – Dopravní telematika 65 Závěr


Stáhnout ppt "INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉMY Doc. Dr. Ing. Miroslav Svítek Fakulta dopravní ČVUT Konviktská 20, 110 00 Praha 1"

Podobné prezentace


Reklamy Google