Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Smysl, zkušenosti a další vývoj Národních srovnávacích zkoušek RNDr. Ondřej Šteffl, CSc. 20. 5. 2010.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Smysl, zkušenosti a další vývoj Národních srovnávacích zkoušek RNDr. Ondřej Šteffl, CSc. 20. 5. 2010."— Transkript prezentace:

1 Smysl, zkušenosti a další vývoj Národních srovnávacích zkoušek RNDr. Ondřej Šteffl, CSc. 20. 5. 2010

2 Společnost Scio od roku 1995

3 Národní srovnávací zkoušky (NSZ) Certifikované zkoušky se zaručenou kvalitou testů i průběhu, podle normy ISO 9001:2008 Účastnit se může každý (i učitelé VŠ) Za absolvování zkoušky platí (416 Kč, uchazeči s nárokem na sociální stipendium platí jen 100 Kč) – nezávislé na příjmech rodiny uchazeče Úroveň nastavena podle vysokých škol Zkoušky kompletně zabezpečuje nezávislá společnost Scio (nejde o přijímací zkoušky!) Fakulty z NSZ čerpají objektivní informace o uchazečích

4 Úhrada NSZ Za absolvování zkoušky platí (416 Kč, uchazeči s nárokem na sociální stipendium platí jen 100 Kč) Nezávisí na příjmech rodiny uchazeče:

5 zkoumá obecné dovednosti, které jsou nezbytné pro studium prakticky každého vysokoškolského oboru z jeho výsledku lze dobře odhadnout, zda bude uchazeč úspěšným studentem (predikční validita) stabilnější než znalostní testy podle modelu testu GRE (Graduate Record Examinations), USA od roku 1966 Test obecných studijních předpokladů (OSP)

6 Stabilita testu OSP

7 PŘEDMĚTY NSZ 2010 testy pro NMgr. studium FZS OSU Národní srovnávací zkoušky 1996 až 2010 450 000 zkoušek z toho 75 % test OSP Celkem přes 150 000 uchazečů V roce 2010 absolvuje 41 800 uchazečů OSP, ZSV, Mat, Jazyky: Aj, Nj, Fj, Šj, Přírodní vědy: Fy, Bi, Ch, Čj, Dě, Ze Čj pro cizince PŘEDMĚTY v NSZ

8 Národní srovnávací zkoušky 2010 6 termínů, 38 míst v ČR i SR

9 Do roku 2006 cca 10 přihlíží, FSS rovnocenné 2007 - 28 fakult využívá z toho 10 plně 2008 - 47 fakult využívá z toho 24 plně 2009 - 55 fakult využívá z toho 26 plně 2010 – 61 fakut využívá z toho 29 plně (včetně např. PF Plzeň) Využití NSZ fakultami

10 Fakulty 2010

11 Hranice přijetí podle NSZ Model B

12 NSZ řeší problémy fakult (alespoň trochu) Klesá úroveň přijatých studentů Klesá počet uchazečů (i jejich úroveň) Přijímací řízení velmi zatěžuje celou fakultu Studenti po prvním roce studia odcházejí jinam Stále více přezkumů se řeší právní cestou Nelze dobře odhadnout, kolik z přijatých nastoupí Další: –Fakulta nedokáže spolehlivě zajistit utajení testů –Fakulta nemá dostatečně pod kontrolou zpracování výsledků –Problémy s dodržováním vyhlášky č. 343/2002 Sb. –Dodržování bezpečnostních a hygienických předpisů –Přijímací zkoušky nejsou objektivní (např. pohovory) –Problémy s realizací (nejsou lidi)

13 Možnosti pro fakulty Nejlepší výsledek každého uchazeče do poloviny května nebo do poloviny června Vždy harmonizovaný percentil – číslo 0 až 100, plně srovnatelné ze všech termínů U OSP, ZSV a PV v rozdělení po oddílech: možnost vlastní interpretace i podle jednotlivých oborů studia Model A Model B

14 Chystané změny od roku 2011

15 Dramatické změny ve struktuře uchazečů

16

17 Stále větší šíře kvalit uchazečů Boloňský proces – bakaláři x magistři Přizpůsobení potřebám VŠ (práva) Výhoda pro školy: větší možnost výběru Výhoda pro uchazeče: test odpovídá jejich schopnostem Test OSP od roku 2011

18 Základní verze – typicky pro bakalářské obory 3 oddíly jako dosud (zjednodušení, zkrácení): –verbální oddíl –analytický oddíl –kvantitativní oddíl Rozšířená verze – typicky pro obory s předpokladem pokračování mgr. + 2 oddíly: –kritické myšlení a argumentace (LSAT Law School Admission Test ) Law School Admission Test –abstraktní uvažování (nejen v matematice, filosofie, IT) Základní  Rozšířená: uchazeč, který absolvuje rozšířenou, automaticky má i základní Test OSP od roku 2011

19 Test OSP 2011 Verbální oddíl: práce s textem (přesné porozumění, slovní zásobu, vztahy v textu, schopnost rozlišování významů), práce s informacemi (rychlost orientace, vyhledání) Analytický oddíl: logické uvažovaní (přesné vyvozování, práce s více podmínkami, přenášení daných podmínek do nových vztahů) práce s informacemi, přesné vyhodnocení, kombinování) Kvantitativní oddíl: práce s kvantitou (proměnná, grafické vyjádření kvantity, čtení tabulek a grafů, procenta, zlomky) Oddíl logického uvažování a argumentace: srovnávací čtení, hledání souvislostí, schopnost argumentace, zobecňování, dedukce, logická koherence/konzistence, pochopení rozporů v textech a argumentace Oddíl abstraktního myšlení: postačující podmínky, nevýpočtové slovní úlohy, abstraktní (fiktivní) pravidla a strategické kombinace, abstraktní operace se symboly, práce s definicemi

20 Test OSP 2011 Na Slovensku STU Bratislava, Fakulta informatiky a informačných technológií UPJŠ Košice, Prírodovedecká fakulta UK Bratislava, Filozofická fakulta ŽU Žilina, Fakulta prírodných vied

21 A dobrá zpráva nakonec… Uchazeči o studium na vysoké škole se dělí do 5 hlavních skupin podle toho, jak si školu vybírají. Do které skupiny patříte Vy? OdpověďPočet odpovědí PodílPrůměrný percentil OSP Co nejlevnější studium. Rozhodující je vzdálenost od bydliště, náklady spojené se studiem. 9216,2%47,5 Snadnější cesta. Hlavní je, na školu se dostat a udržet se na ní. 273018,5%41,3 Studentský život. Kde mám přátele, jaká je možnost si při škole přivydělat, výběr města, ve kterém je škola. 282719,2%53,5 Uplatnění v praxi. Jistota nalezení dobrého místa, vysoký výdělek. 589540,0%50,9 Kvalita výuky. Co nejvyšší kvalita poskytovaného vzdělání (co se naučím), kvalitní učitelé. 379225,7%58,3

22 Následuje ještě dalších 20 snímků http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/ondrej- steffl.php?itemid=7678

23

24 http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/ondrej- steffl.php?itemid=7678

25 Prediktivní validita podle meta-analýzy Nathana Kuncela z r. 2001 (Nathan R. Kuncel, Sarah A. Hezlett, Deniz S. Ones. A Comprehensive Meta-Analysis of the Predictive Validity of the Graduate Record Examinations: Implications for Graduate Student Selection and Performance. Psychological Bulletin 2001, Vol. 127, No. 1, 162-181). Dodnes nejkomplexnější a nejautoritativnější studie predikční validity GRE. Tabulky existují pro velké množství kritérií. Struktura GRE je identická s OSP. Oddíly a testy GREValidita GRE samotného Kombinovaná validita GRE a prospěchu na nižší škole V+Q+A0,450,50 V+Q+A +předmětové testy 0,500,54 Test OSP – predikční validita

26 Vliv kvality testů

27 Přijímací řízení znamená velkou zátěž pro celou fakultu

28 Trojí námitkové řízení Transparentnost – vše na webu 1.Nez á visl á odborná komise k obsahu testů – teprve po rozhodnutí se počítají konečné výsledky 2.Námitky k průběhu do protokolu – možnost vrátit peníze (náhradní termín) 3.Námitky k vyhodnocení Veškerou zodpovědnost nese Scio, ne fakulta

29 Rok 2011 – termíny a místa Minimálně 6 termínů na 30 místech Předběžný harmonogram 2010/2011 4.12.4.2.5.3.2.4.30.4.28.5. předměty sobotapáteksobota prosinecúnorbřezendubenkvěten I.květen II. OSP ZSV MAT Bi / Fy / Ch BiBi, Fy, Ch AJ NJ FJ

30

31 Obecně klesá úroveň přijatých?

32 V nových podmínkách nemusí fungovat staré (znalostní) zkoušky Test OSP vybírá jinak Výběr by měl být co nejpřesnější Na základě analýz lze zcela objektivně zjistit, zda by NSZ (OSP) byly pro fakultu přínosem a jakým. Musí klesat i úroveň přijatých studentů?

33 Státní maturita a NSZ Souvislosti s projektem NSZ se přeceňují, nebude mít velký vliv, snad jazyky. Výhody NSZ: v maturitě není a nebude test OSP pro fakulty s převisem bude úroveň maturit příliš nízká servis pro fakulty – výsledky v databázi možnost uchazeče opakovat zkoušku NSZ jsou pro všechny uchazeče (staré, mladé, zahraniční) obsah i forma se pružně přizpůsobuje fakultám propagace fakulty 13 let zkušeností, tradice, spolehlivost stojí 10x méně

34 Přehled fakult NSZ BratislavaČeské Budějovice STU, Fakulta informatiky a informačných technológií JU, Filozofická fakulta Brno JU, Pedagogická fakulta MU v Brně, Fakulta sociálních studií JU, Teologická fakulta MU v Brně, Ekonomicko-správní fakultaJU, Přírodovědecká fakulta MU v Brně, Fakulta informatikyHradec Králové MENDELU v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta U Hradec Králové, Filozofická fakulta MENDELU v Brně, Provozně ekonomická fakulta Jindřichův Hradec MENDELU v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií VŠE, Fakulta managementu VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrstvíKarviná VUT v Brně, Fakulta informačních technologií SU v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta VUT v Brně, Fakulta stavebníKošice VUT v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií UPJŠ Košice, Prírodovedecká fakulta NSZ nahrazují přijímací zkoušky na fakultu fakulta přihlíží k výsledkům NSZ

35 Přehled fakult NSZ ZČU v Plzni, Fakulta strojní OU v Ostravě, Fakulta zdravotnických studií OU v Ostravě, Pedagogická fakulta OU v Ostravě, Přírodovědecká fakulta ZČU v Plzni, Fakulta elektrotechnickáOstrava ZČU v Plzni, Fakulta aplikovaných vědSU v Opavě, Fakulta veřejných politik ZČU v Plzni, Fakulta právnickáSU v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta ZČU v Plzni, Fakulta pedagogickáOpava PlzeňUP v Olomouci, Právnická fakulta U Pardubice, Fakulta ekonomicko-správníUP v Olomouci, Filozofická fakulta PardubiceOlomouc VŠB-TU v Ostravě, Univerzitní studijní programy ŠkodaAuto Vysoká škola VŠB-TU v Ostravě, Fakulta elektrotechniky a informatiky Mladá Boleslav VŠB-TU v Ostravě, Fakulta strojníTUL Liberec, Ekonomická fakulta VŠB-TU v Ostravě, Fakulta bezpečnostního inženýrství TUL Liberec, Fakulta přírodovědně- humanitní a pedagogická VŠB-TU v Ostravě, Ekonomická fakultaLiberec NSZ nahrazují přijímací zkoušky na fakultu fakulta přihlíží k výsledkům NSZ

36 Přehled fakult NSZ VŠCHT, Fakulta potravinářské a biochemické technologie VŠCHT, Fakulta chemicko-inženýrská VŠCHT, Fakulta chemické technologie ČVUT, Fakulta informačních technologií ČVUT, Fakulta elektrotechnická OA T. Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín (bc. studium) CEVRO Institut UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky ČZU v Praze, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací ČZU v Praze, Fakulta životního prostředí UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky VŠE v Praze, Fakulta informatiky a statistiky UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií VŠE v Praze, Národohospodářská fakulta ZlínUK v Praze, Právnická fakulta UJEP v Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta UK v Praze, Fakulta sociálních věd Ústí nad Labem Praha NSZ nahrazují přijímací zkoušky na fakultu fakulta přihlíží k výsledkům NSZ

37 Důvěryhodnost NSZ Vývoj testů podle standardizované metodiky ISO 9001 na testy i provedení 13 let zkušeností ověřených přímo na fakultách Bezchybné provedení i při 23 500 zkouškách v jednom termínu Transparentnost průběhu a vyhodnocení Kontrola uchazeči (protokoly, námitky k průběhu i otázkám) Nezávislá odborná komise

38 OSP a matematika

39 Discipliny a kritéria úspěchu V- Verbální oddíl Q-Kvantitativní oddíl A-Analytický oddíl Prospěch na nižší škole Závěrečný prospěch0,340,320,360,30 Prospěch v prvním ročníku0,340,380,360,33 Závěrečný prospěch Humanitní vědy0,320,270,480,14 Společenské vědy0,390,340,380,32 Přírodní vědy0,390,370,360,28 Matematika/Fyzika0,300,380,360,41 Prospěch v 1. ročníku Humanitní vědy0,400,350,33 Společenské vědy0,37 0,380,33 Přírodní vědy0,340,350,34 Matematika/Fyzika0,240,370,330,34 Humanitní vědy jsou: Umění, Výtvarné umění, Klasické kultury (především řecká a románská), Historie, Jazyky a literatura, Performační umění (film, divadlo, tanec), Náboženství a filosofie. Společenské vědy: Antropologie, Ekonomie, Vzdělávání, Zeměpis, Historie, Informatika, Mezinárodní vztahy, Právo, Lingvistika, Politické vědy, Psychologie, Sociální politika, Sociologie. Některé disciplíny mají charakteristiky obojích věd, aspoň částečně (např. Historie zcela spadá pod obojí). Některé školy mají vlastní definice, které disciplíny patří do humanitních či společenských věd. Test OSP – predikční validita II

40 Korelace - NSZ 2007

41

42 Ondřej Šteffl steffl@scio.cz Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Smysl, zkušenosti a další vývoj Národních srovnávacích zkoušek RNDr. Ondřej Šteffl, CSc. 20. 5. 2010."

Podobné prezentace


Reklamy Google