Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ICT ve zdravotnictví Možnosti budování eHealth Praha, 18.9.2012.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ICT ve zdravotnictví Možnosti budování eHealth Praha, 18.9.2012."— Transkript prezentace:

1 ICT ve zdravotnictví Možnosti budování eHealth Praha, 18.9.2012

2 Elektronizace a eHealth Elektronizace zdravotnictví je proces vytváření, uchovávání a využívá- ní jednotlivých částí zdravotní dokumenta- ce pacientů pomocí IT (digitalizace údajů) eHealth je systém umožňující sdílené využívání digitalizovaných údajů i dalšími oprávněnými subjekty pomocí CT (on line komunikace)

3 Heterogenní prostředí Nemocnice a spec. ústavy  fakultní, krajské, městské, soukromé  lázně, rehabilitační ústavy, LDN Mimonemocniční lékaři (polikl.)  praktici, děti a dorost  ambul. specialisté, stomatologové 23 000 zdravotnických subjektů 10 500 000 občanů

4 Informační Systémy nemocniční IS ambulantní laboratorní lékárenské lázeňské různé operační systémy cca 40 SW firem

5 Centralizovaný eHealth - IZIP Pokud nejsou zdravotní záznamy pacienta kompletní, a to vzhledem k počtu lékařů a možných záznamů nikdy nebudou, tak není IZIP k ničemu a pokud by záznamy kompletní byly, tak nemají lékaři čas dokumentaci ne- známého pacienta z obrazovky počítače číst, některé její části rychle zastarávají a řada zdravotních problé- mů, které pacienta v průběhu života potkaly, spolu vů- bec nesouvisí. http://zdravi.e15.cz/denni-zpravy/komentare/svaz- pacientu-koupi-vzp-firmu-izip-a-s-453634

6 Virtuální eHealth - Izrael Neexistuje žádné centrální úložiště, data zůstávají stále u toho, kdo za ně zodpovídá. Pokud se lékař potřebuje podívat do dokumentace babičky z kibucu, systém vy- tvoří virtuální profil všech služeb poskytnutých babičce v léčebných zařízeních, která babičku ošetřovala. A tak se lékař dozví, jaké léky užívá, jaké měla výsledky labo- ratorních testů, jestli den před tím nebyla u jiného dokto- ra a k němu se nepřišla jen ujistit, že jí uhodne stejnou chorobu jako ten doktor včera atd. Jakmile transakce skončí, data zmizí. http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/vaclav- zak.php?itemid=16379

7 Virtuální eHealth - Izrael technologicky, technicky a provoz- ně náročné náročné na komunikaci a standar- dizaci formátů dat a rozhraní 2-3 krát dražší než IZIP rychlá záchranná služba ? vhodné pro pojišťovnu

8 eHealth – otázky k řešení  centralizace / decentralizace  identifikace pacienta / lékaře  způsoby komunikace  nové technologie  ochrana dat  dobrovolně / povinně  elektronicky / papírově  náklady / úspory

9 Kombinovaný eHealth V tzv. Odkazovém (centrálním) registru, dostupném léka- řům přes internet, mobilními telefony a přes pevnou linku běžnými telefony, jsou uloženy pouze opravdu důležité identifikační, zdravotní a kontaktní údaje pacienta (jeho /nová/ bezvýznamová identifikace /ID/, jméno, rodné číslo, adresa, absolvované operace, závažné diagnózy /diabetik, kardiak atd./, trvale užívané léky, vč. telefonních odkazů na ošetřujícího, příp. další lékaře a kontaktní /příbuzné/ osoby). Odkazový registr je důležitý mj. pro Rychlou zá- chrannou službu.

10 Kombinovaný eHealth Flash disk pacienta je vnitřně rozdělen na 3 části. První část (nejmenší a volně přístupná) obsahuje pouze část toho, co Odkazový registr, a to anonymní identifikaci pacienta (jeho bezvýznamové ID) a důležité zdravotní záznamy (diagnózy, léky) bez ostatních osobních a kon- taktních údajů.

11 Kombinovaný eHealth Druhá část (chráněná pacientem zvoleným heslem), ob- sahuje všechny podrobné zdravotní záznamy od všech navštívených lékařů, včetně např. klíčových obrazových snímků, dokumentujících stavy před a po zákrocích (CT, RTG apod. tříštivých zlomenin, kyčelních kloubů atd., v případě velkého množství snímků je možné jejich ulo- žení na pracovištích jejich vzniku nebo u ošetřujícího lé- kaře a zapsání odkazů do Odkazového registru).

12 Kombinovaný eHealth Třetí část je rezervována pro přenos aktuálních obra- zových snímků a jejich popisů (sono, RTG a pod.). Pa- cientem zvolený ošetřující lékař pak má ve svém počítači k dispozici všechny informace uložené v Odkazovém re- gistru a všechny podrobné informace z druhé, případně i třetí části flash disku pacienta. http://www.tribune.cz/clanek/24342-izip-nebo-flash-disky http://www.tribune.cz/clanek/24342-izip-nebo-flash-disky

13 eHealth – 2 části Medicínská část  textové záznamy  laboratoře  zobrazovací metody  preskripce léků Ekonomická část Nemocnice a terén je rozdíl

14 Kombinovaný eHealth Mít k dispozici všechny informace z medicínské části, resp. dostat je na flash disk pacienta není v případě existence vlastní počítačové sí- tě nemocnice (intranet) a hospitalizace pacienta žádný problém. Ten nepředstavují ani textové záznamy a preskripce léků u kteréhokoliv lékaře s počítačem, drobné „komplikace“ mohou nastat pouze v pří- padech zpětného předávání výsledků lékařem požadovaných zobra- zovacích (RTG apod.) a laboratorních (biochemie) vyšetření „přes ulici“. Zatímco na výsledek RTG (sono, CT apod.) pacient většinou čeká a popis, vč. obrazového záznamu tak lze nahrát na jeho flash disk (třetí část), výsledky laboratorních vyšetření lze lékaři zaslat s příslušným zpožděním formou SMS nebo tzv. datového přenosu přes mobilní telefon, připojený jak v laboratoři tak u lékaře k jejich počítačům jako periferní zařízení. Při použití bezvýznamového čísla žádanky, příp. ID pacienta nelze ze zasílaných hodnot zjistit o koho se jedná.

15 eHealth – odpovědi k otázkám  centralizovat klíčové informace (Odkazový registr);  decentralizovat podrobné informace (flash disk pacienta, kopie u lékaře);  identifikace pacienta a lékaře jako dosud (IČP, RČ, PIN, bio- metricky), pro komunikaci bezvýznamové ID;  komunikace zabezpečeně všemi cestami (internet, intranet, flash disk, čárový kód), vč. mobilních technologií (SMS, MMS, datové přenosy);  ochrana dat je zajištěna oddělením obsahu zpráv bezvýznamo- vým ID od konkrétního pacienta, příp. lékaře;  z pohledu pacienta dobrovolně, na jeho přání lékařem povinně;  elektronicky i papírově, o poměru rozhodne provoz;  náklady značné, úspory jsou iluze (často záměna přínosů elek- tronizace za eHealth)

16 Český pojišťovenský eHealth Karta života ZPMVČR mVITAKARTA OZP Představují propojení základních zdravotních údajů pa- cienta (očkování, léky, kontakty na blízké osoby, krev- ní skupina apod.) s přehledem hrazené péče. Dostup- nost přes internet nebo mobilní telefon a to i pro členy rodiny. Obě Karty jsou tak svým pojetím blízké Odkazovému registru a mobilní telefon plní v době spojení roli flash disku. Vývoj stál ZPMVČR cca 4 mil. Kč, Kartu využívá asi ka- ždý 6-tý pojištěnec. Obdobné údaje platí i pro mKARTU OZP.

17 Podrobnosti, dotazy, diskuse mobil +420 606 880 230 Ing. Luděk Čermák

18 Možnosti budování eHealth Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "ICT ve zdravotnictví Možnosti budování eHealth Praha, 18.9.2012."

Podobné prezentace


Reklamy Google