Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ICT ve zdravotnictví Možnosti budování eHealth Praha, 18.9.2012.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ICT ve zdravotnictví Možnosti budování eHealth Praha, 18.9.2012."— Transkript prezentace:

1 ICT ve zdravotnictví Možnosti budování eHealth Praha,

2 Elektronizace a eHealth Elektronizace zdravotnictví je proces vytváření, uchovávání a využívá- ní jednotlivých částí zdravotní dokumenta- ce pacientů pomocí IT (digitalizace údajů) eHealth je systém umožňující sdílené využívání digitalizovaných údajů i dalšími oprávněnými subjekty pomocí CT (on line komunikace)

3 Heterogenní prostředí Nemocnice a spec. ústavy  fakultní, krajské, městské, soukromé  lázně, rehabilitační ústavy, LDN Mimonemocniční lékaři (polikl.)  praktici, děti a dorost  ambul. specialisté, stomatologové zdravotnických subjektů občanů

4 Informační Systémy nemocniční IS ambulantní laboratorní lékárenské lázeňské různé operační systémy cca 40 SW firem

5 Centralizovaný eHealth - IZIP Pokud nejsou zdravotní záznamy pacienta kompletní, a to vzhledem k počtu lékařů a možných záznamů nikdy nebudou, tak není IZIP k ničemu a pokud by záznamy kompletní byly, tak nemají lékaři čas dokumentaci ne- známého pacienta z obrazovky počítače číst, některé její části rychle zastarávají a řada zdravotních problé- mů, které pacienta v průběhu života potkaly, spolu vů- bec nesouvisí. pacientu-koupi-vzp-firmu-izip-a-s

6 Virtuální eHealth - Izrael Neexistuje žádné centrální úložiště, data zůstávají stále u toho, kdo za ně zodpovídá. Pokud se lékař potřebuje podívat do dokumentace babičky z kibucu, systém vy- tvoří virtuální profil všech služeb poskytnutých babičce v léčebných zařízeních, která babičku ošetřovala. A tak se lékař dozví, jaké léky užívá, jaké měla výsledky labo- ratorních testů, jestli den před tím nebyla u jiného dokto- ra a k němu se nepřišla jen ujistit, že jí uhodne stejnou chorobu jako ten doktor včera atd. Jakmile transakce skončí, data zmizí. zak.php?itemid=16379

7 Virtuální eHealth - Izrael technologicky, technicky a provoz- ně náročné náročné na komunikaci a standar- dizaci formátů dat a rozhraní 2-3 krát dražší než IZIP rychlá záchranná služba ? vhodné pro pojišťovnu

8 eHealth – otázky k řešení  centralizace / decentralizace  identifikace pacienta / lékaře  způsoby komunikace  nové technologie  ochrana dat  dobrovolně / povinně  elektronicky / papírově  náklady / úspory

9 Kombinovaný eHealth V tzv. Odkazovém (centrálním) registru, dostupném léka- řům přes internet, mobilními telefony a přes pevnou linku běžnými telefony, jsou uloženy pouze opravdu důležité identifikační, zdravotní a kontaktní údaje pacienta (jeho /nová/ bezvýznamová identifikace /ID/, jméno, rodné číslo, adresa, absolvované operace, závažné diagnózy /diabetik, kardiak atd./, trvale užívané léky, vč. telefonních odkazů na ošetřujícího, příp. další lékaře a kontaktní /příbuzné/ osoby). Odkazový registr je důležitý mj. pro Rychlou zá- chrannou službu.

10 Kombinovaný eHealth Flash disk pacienta je vnitřně rozdělen na 3 části. První část (nejmenší a volně přístupná) obsahuje pouze část toho, co Odkazový registr, a to anonymní identifikaci pacienta (jeho bezvýznamové ID) a důležité zdravotní záznamy (diagnózy, léky) bez ostatních osobních a kon- taktních údajů.

11 Kombinovaný eHealth Druhá část (chráněná pacientem zvoleným heslem), ob- sahuje všechny podrobné zdravotní záznamy od všech navštívených lékařů, včetně např. klíčových obrazových snímků, dokumentujících stavy před a po zákrocích (CT, RTG apod. tříštivých zlomenin, kyčelních kloubů atd., v případě velkého množství snímků je možné jejich ulo- žení na pracovištích jejich vzniku nebo u ošetřujícího lé- kaře a zapsání odkazů do Odkazového registru).

12 Kombinovaný eHealth Třetí část je rezervována pro přenos aktuálních obra- zových snímků a jejich popisů (sono, RTG a pod.). Pa- cientem zvolený ošetřující lékař pak má ve svém počítači k dispozici všechny informace uložené v Odkazovém re- gistru a všechny podrobné informace z druhé, případně i třetí části flash disku pacienta.

13 eHealth – 2 části Medicínská část  textové záznamy  laboratoře  zobrazovací metody  preskripce léků Ekonomická část Nemocnice a terén je rozdíl

14 Kombinovaný eHealth Mít k dispozici všechny informace z medicínské části, resp. dostat je na flash disk pacienta není v případě existence vlastní počítačové sí- tě nemocnice (intranet) a hospitalizace pacienta žádný problém. Ten nepředstavují ani textové záznamy a preskripce léků u kteréhokoliv lékaře s počítačem, drobné „komplikace“ mohou nastat pouze v pří- padech zpětného předávání výsledků lékařem požadovaných zobra- zovacích (RTG apod.) a laboratorních (biochemie) vyšetření „přes ulici“. Zatímco na výsledek RTG (sono, CT apod.) pacient většinou čeká a popis, vč. obrazového záznamu tak lze nahrát na jeho flash disk (třetí část), výsledky laboratorních vyšetření lze lékaři zaslat s příslušným zpožděním formou SMS nebo tzv. datového přenosu přes mobilní telefon, připojený jak v laboratoři tak u lékaře k jejich počítačům jako periferní zařízení. Při použití bezvýznamového čísla žádanky, příp. ID pacienta nelze ze zasílaných hodnot zjistit o koho se jedná.

15 eHealth – odpovědi k otázkám  centralizovat klíčové informace (Odkazový registr);  decentralizovat podrobné informace (flash disk pacienta, kopie u lékaře);  identifikace pacienta a lékaře jako dosud (IČP, RČ, PIN, bio- metricky), pro komunikaci bezvýznamové ID;  komunikace zabezpečeně všemi cestami (internet, intranet, flash disk, čárový kód), vč. mobilních technologií (SMS, MMS, datové přenosy);  ochrana dat je zajištěna oddělením obsahu zpráv bezvýznamo- vým ID od konkrétního pacienta, příp. lékaře;  z pohledu pacienta dobrovolně, na jeho přání lékařem povinně;  elektronicky i papírově, o poměru rozhodne provoz;  náklady značné, úspory jsou iluze (často záměna přínosů elek- tronizace za eHealth)

16 Český pojišťovenský eHealth Karta života ZPMVČR mVITAKARTA OZP Představují propojení základních zdravotních údajů pa- cienta (očkování, léky, kontakty na blízké osoby, krev- ní skupina apod.) s přehledem hrazené péče. Dostup- nost přes internet nebo mobilní telefon a to i pro členy rodiny. Obě Karty jsou tak svým pojetím blízké Odkazovému registru a mobilní telefon plní v době spojení roli flash disku. Vývoj stál ZPMVČR cca 4 mil. Kč, Kartu využívá asi ka- ždý 6-tý pojištěnec. Obdobné údaje platí i pro mKARTU OZP.

17 Podrobnosti, dotazy, diskuse mobil Ing. Luděk Čermák

18 Možnosti budování eHealth Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "ICT ve zdravotnictví Možnosti budování eHealth Praha, 18.9.2012."

Podobné prezentace


Reklamy Google