Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dějepis- opakování 2.pol.19.st.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dějepis- opakování 2.pol.19.st."— Transkript prezentace:

1 Dějepis- opakování 2.pol.19.st.
Mgr. Lenka Venclová 2009

2 1. polovina 19. století průmyslová a občanská společnost
odklon od poddanství a feudalismu absolutismus X ústavní vláda občanská práva vznik novodobých národů – dosud utlačované kapitalismus – roste bohatství zemí úsilí o sociální spravedlnost práva dělníků na práci, mzdu, kratší prac.dobu

3 Revoluce r. 1848 FRANCIE – únorová – volby – vítězí republikáni a
stoupenci monarchie červnová – krvavě potlačena zmařeno celé republikánské hnutí bonapartismus – Ludvík Bonaparte / Napoleon III./ potlačení demokratických svobod zneužití moci k teroru odpůrců oporou majetné vrstvy obyvatelstva neomezená moc – titul prezident změnil po roce na císaře

4 ITÁLIE – snaha o sjednocení X Habsburkům Bourbonům
revolučné demokraté – Mazziny Savojská dynastie – prosazuje ústavní monarchii - vyhlašuje Rakousku válku - poražena rak. maršálem Radeckým Mazzinyho revoluční demokraté vyhlašují římskou republiku včele odporu Garibaldi podléhají francouzské přesile, vojsku poslaném Napoleonem

5 NĚMECKO - revoluce i zde pod vlivem francouzské
SNĚM – ve Frankfurtu nad Mohanem jednání o ústavě spory zda v Německém spolku jen Prusko či i Rakousko a země Koruny české dle ústavy je Prusko, ale panovník odmítl císař. Korunu z rukou revolučního parlamentu opět revoluční hnutí poraženo

6 U NÁS - vídeňské povstání – svržení Metternicha
v Praze liberálové – Palacký, Rieger, Havlíček Borovský svoboda projevu, tisku shromažďování zrovnoprávnění češtiny s němčinou větší politické pravomoce radikálové – Sladkovský, Sabina, Arnold pracovní a mzdové požadavky dělníků vliv na veřejný život 2. června SLOVANSKÝ SJEZD – Střelecký ostrov vzájemná podpora při vymezení vůči monarchii

7 Pražská revoluce – poraženo Windischgratzem
SLOVANSKÝ SJEZD – přerušen Národní výbor rozpuštěn - vláda vojenské diktatury červenec – Ústavodárný sněm ve Vídni, pak Kroměříž zrušeno poddanství a robota potlačeno další vídeňské povstvání – Windischgratzem na trůn nový panovník František Josef I. – snaha vládnout neomezeně radikální odpor ve svých Národních listech – K.H.Borovský

8 SLOVÁCI - ozbrojený boj za svobodu
Vedl : HURBAN, ŠTÚR, HODŽA Září: vyhlašují nezávislost na uherské vládě potlačeni císařským vojskem poté uherská vláda X Víděň Slováci na straně Vídně za plané sliby na samostatnost s pomocí ruského cara uherská vláda potlačena

9 PŘÍČINY PORÁŽKY REVOLUCÍ
NEJEDNOTNOST PŘEDSTAV domluva s vládnoucími monarchy konstituční monarchie či svébytná republika Majetným stačí zrušení roboty a otevření cest k podnikání

10 2.polovina 19.století věk oceli – dokončení průmyslové revoluce
rozvoj železnice stroje a organizace práce zlepšují výkon dělníků ANGLIE – VIKTORIÁNSKÁ obchodní velmoc, kolonie spolupráce mezi podniky r První světová průmyslová výstava v Londýně rozvoj obchodu, sblížení národů, i soutěživost- pokrok r První internacionála v Londýně /angl. odbory, + emigranti něm. pol. ital./ Manifest Karel Marx – kolektivní vlastnictví založení politických stran – povedou revoluční boj dělníků proti buržoasii strana Sociálně demokratická – v Německu

11 VZDĚLÁNÍ – prodloužení povinné šk. docházky
zakládání obchodních a průmyslových škol veřejné půjčovny knih a čítárny VĚDA A TECHNIKA - elektřina dynamo – stejnosměrný proud SINGER – šicí stroj, REMINGTON – psací stroj Těžba nafty – USA, velocipéd s pedály na předním kole – Francie Chemie – MENDĚLEJEV – prvky – Rus NOBEL – dynamit – Švéd Od 1901 – Nobelova cena za: fyziku, chemii, lékařství, literaturu a mír KRITICKÝ REALISMUS : Anglie – Ch. Dickens – Oliver Twist Francie – Honoré de Balzac - Otec Goriot Rusko : Gogol, Tolstoj, Dostojevský Hudba: Wagner – Němec, Verdi – Ital / Aida /

12 SJEDNOCENÍ ITÁLIE Camillo Benso Cavour – ministerský předseda
připojil k sardinskému království na severu s pomocí Francie po porážce Rakouska další části Giuseppe Garibaldi – pomoc rolníkům na Sicílii a odtud přes jih zpět na sever – vše sardinskému království Včele 1861 Viktor Emanuel I TALSKÉHO KRÁLOVSTVÍ

13 SJEDNOCENÍ NĚMECKA SPORY O VEDENÍ Prusko a Rakousko junkeři – mladí němečtí velkostatkáři – severovýchod představitel Otto von Bismarck snaha sjednotit pod vedením Pruska vyřazení Rakouska po r porážka Prusy u Hradce Králové Rakousko souhlasí s vytvořením Severoněmeckého spolku / 22 zemí na sever od Mohanu/ chybí jen jih – Bavorsko až / po válce s Francií 1871/

14 Německé císařství Francouzská republika
Prusové poráží Francii od r. 1870 Napoleon III. zajat – fr. císařství se zhroutilo republika – v Paříži 1870 1871 – ve Versaillském zámku vyhlášeno německé císařství -leden Sjednán mír- pro Francii tvrdé podmínky - vzdává se Alsaska, části Lotrinska, válečná náhrada reakcí - vzpoura občanů – vládu Pařížská komuna - březen demokratická opatření, náprava sociálních křivd padla – neubránila se vojsku republiky - květen odezva v mezinárodní solidaritě

15 OSMANSKÁ ŘÍŠE rozpadá se zápas o „dědictví osmanského sultána“
Velká Británie – Rusko / pomoc osvobození balkánských národů – Srbů, Rumunů, Řeků a Bulharů / zájem i Francie – Napoleon Bonaparte 1798 odtrhl Egypt sultánovi pak v Káhiře – vůdce tureckých vojsk Muhamad Alí hospodářský rozmach- zakládal továrny, loďstvo, armádu, pěstoval bavlnu, budoval silnice, přístavy narazil na spojení britských kolonizátorů se sultánem Egypt – polokolonie – na velmoci závislá země – na britském zboží -dovoz

16 Osmanská říše - polokolonie
FRANCIE - podmanila Alžírsko VELKÁ BRITÁNIE – dohoda se sultánem její zboží ničí řemeslnou výrobu Řecka KRYMSKÁ VÁLKA – zprvu mezi carským Ruskem a osmanským Tureckem na straně Turecka – ang., fran. vojska a ital. Piemont vylodění na Krymu – porážka Ruska /1853 – 1856 / ale osmanská říše ovládaná kolonizátory – Anglie, Francie

17 CARSKÉ RUSKO 1861 – ZRUŠENO NEVOLNICTVÍ
– ale dál robota, či daň za půdu reformy prosazuje inteligence – Černyševskyj, Dobroljubov snaha svrhnout samoděržaví neuskutečnily se – i po krymské válce udrželo se carství vliv nad slovanskými národy – idea že Rusko je jejich ochráncem naopak – útisk Polska - povstání proti carské vládě r.1863 carská vláda – rolnickou reformu – půda bez náhrady r povstání potlačila a bojovné popravila či vypověděla na Sibiř

18 OBČANSKÁ VÁLKA V USA VÁLKA SEVERU PROTI JIHU
Sever – průmyslový, technicky vyspělý Jih – „královstvím bavlny“, ale otrokáři zadlužení nutnost nové půdy, nákup otroků i zemědělské techniky Ohrožení plantážníků – sever zrušil otroctví zápas o hospodářskou převahu, o život na jihu zájmy jižanů – demokratická strana Sever - republikánská strana – A. Lincoln

19 A. Lincoln – prezidentem zvolen 1860
John Brown – zastánce zrušení otroctví – pověšen A. Lincoln – prezidentem zvolen 1860 zastáncem Unie JIH – nový stát Konfederaci – hl. město Richmond válka začala útokem na pevnost v charlestonském přístavu 1861 rozhodující bitva u Gettysburgu – JIH ZTRACEN SEVER skončil ofenzívu u Richmondu 1865 a JIH SE VZDAL Lincolnovým záměrem – udržet Unii r dekret o zrušení otroctví 1865 byl zavražděn zastáncem poražených jižanů Rozdíly v úrovni mezi Jihem a Severem / páni země – průmyslníci / zůstaly otroci sice získali svobodu, ale těžko ji uplatňovali

20 VZNIK RAKOUSKA - UHERSKA
po porážce revoluce BACHŮV ABSOLUTISMUS radikální demokraté vězněni K.H.Borovský v Brixenu politický vývoj umrtven – vše „cestou shora“ 1859 – ztráta Lombardie / porážka od Sardinie a Francie/ nutnost změn panovník propustil představitele režimu 50.let konec absolutismu – konstituční /ústavní/ monarchie Únorová ústava r oživení politického života obecní a městské rady, zemský sněm

21 r.1867 Rakousko – Uhersko – samostatné státy,
Absolutismus skončil, ale všechny země ústavu nepřijaly prusko- rakouská válka – u Sadové u HK r. 1866 Německý spolek rozpuštěn – Rakousko do poměrů v Německu nesmí zasahovat spojencem Pruska Itálie – ztráta benátského království obava z Uher, vyčerpanost finanční i hospodářská, nutnost řešit ústavu = vznik DUALISMU dvojvlády r Rakousko – Uhersko – samostatné státy, jeden panovník jeden ministr zahraničí a války Čechy – křídlo staročechů – Palacký Rieger mladočechů – radikálnější - Sladkovský očekávali federalizaci a místo toho dualismus

22 Občanské hnutí – potlačeno
snahy o částečné řešení českých požadavků nenaplněny Nové politické spolky Vychází Erbenova Kytice Němcové Babička 1855 Básníci: Hálek, Neruda Hudba: B. Smetana Malíř: Josef Mánes – orloj Spolky: Hlahol zpěv Sokol tělovýchova 1862 – činnost Prozatímního divadla 1868 – zákl. kámen Národního divadla

23 Možné opakovací otázky:
Čím byla významná bitva u Slavkova? K čemu došlo v bitvě u Sadové ? Jak se lišil osvícenský absolutismus od Co je toleranční patent ? Metternichova? S jakými objevy přišli Purkyně, Darwin, Pauster, Nobel, Mendělejev, Singer,? Proč mluvíme o národním obrození? S čím souvisí? Kdo připomíná české dějiny, jazyk, tisk, divadlo? Čím je významný rok 1848? Kde proběhly revoluce a proč skončily nezdarem? O co se snažil Slovanský sjezd v Praze? Kdo u nás patřil k liberálům a kdo k radikálům v 50.tých letech 19.století ? K jaké změně došlo v monarchii po roce ? K čemu došlo v r.1867? Co je internacionála a kde vznikla první? Proč došlo k válce severu proti jihu? Kdo byl A.Lincoln?


Stáhnout ppt "Dějepis- opakování 2.pol.19.st."

Podobné prezentace


Reklamy Google