Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Alternativní paliva automobilů Mgr. Milena Marešová Praha 2006.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Alternativní paliva automobilů Mgr. Milena Marešová Praha 2006."— Transkript prezentace:

1 1 Alternativní paliva automobilů Mgr. Milena Marešová Praha 2006

2 2 Proč alternativní paliva? automobilová doprava spotřebuje obrovské množství ropy - palivo do motorových vozidel automobilová doprava spotřebuje obrovské množství ropy - palivo do motorových vozidel omezené světové zásoby ropy omezené světové zásoby ropy těžba ropy v řadě politicky nestabilních zemí mimo Evropu těžba ropy v řadě politicky nestabilních zemí mimo Evropu zásoby ropy v Evropské unii (těžba v Severním moři) se při neustále se zvyšující spotřebě ropy odhadují na 2O až 3O let zásoby ropy v Evropské unii (těžba v Severním moři) se při neustále se zvyšující spotřebě ropy odhadují na 2O až 3O let

3 3 Proč alternativní paliva? očekávaný útlum těžby ropy po roce 2020 povede ke snižování spotřeby motorových paliv vyráběných z ropy a naopak k přechodu na alternativní motorová paliva očekávaný útlum těžby ropy po roce 2020 povede ke snižování spotřeby motorových paliv vyráběných z ropy a naopak k přechodu na alternativní motorová paliva snížení závislosti členských zemí EU na dovozu ropy - podpora rozvoje alternativních pohonů automobilů snížení závislosti členských zemí EU na dovozu ropy - podpora rozvoje alternativních pohonů automobilů zaváděním alternativních paliv v automobilové dopravě chce Evropská unie snížit emise skleníkových plynů zaváděním alternativních paliv v automobilové dopravě chce Evropská unie snížit emise skleníkových plynů evropská unie počítá s 20 až 30% podílem alternativních paliv v dopravě do roku 2020 evropská unie počítá s 20 až 30% podílem alternativních paliv v dopravě do roku 2020

4 4 Co jsou alternativní paliva? biopaliva biopaliva zemní plyn – stlačený (CNG - Compressed zemní plyn – stlačený (CNG - Compressed Naural Gas) Naural Gas) - zkapalněný zemní plyn (LNG – - zkapalněný zemní plyn (LNG – Liguifield Natural Gas) Liguifield Natural Gas) vodík vodík elektrická energie elektrická energie další vyvíjená paliva další vyvíjená paliva Náhrady za automobilový benzín a motorovou naftu a jsou mezi ně řazena:

5 5 Základní charakteristika biopaliv: Vyrábějí se z biomasy (hmota organického původu vznikající při fotosyntéze), která může být zpracována na palivo několika způsoby jako: Vyrábějí se z biomasy (hmota organického původu vznikající při fotosyntéze), která může být zpracována na palivo několika způsoby jako: a)Rostlinné oleje b)Bioetanol 1.Biopaliva:

6 6 Základní charakteristika biopaliv: a)Rostlinné oleje: (řepka, slunečnice, sója apod.) mohou být přeměněny na náhradu nafty, která může být užívána ve směsi s klasickou naftou nebo přímo jako čistá bionafta (řepka, slunečnice, sója apod.) mohou být přeměněny na náhradu nafty, která může být užívána ve směsi s klasickou naftou nebo přímo jako čistá bionafta b)Bioetanol: (cukrová řepa, obilí a další rostliny) mohou se fermentací přeměnit na alkohol, který lze použít: (cukrová řepa, obilí a další rostliny) mohou se fermentací přeměnit na alkohol, který lze použít: –jako příměs do benzínu, –v čisté formě jako motorové palivo, –jako součást benzínu ve formě aditiva ETBE (etyltercbutyléter)

7 7 Výhody biopaliv: vyrábějí se z obnovitelných surovin (rostlin) vyrábějí se z obnovitelných surovin (rostlin) jsou biologicky odbouratelné (rozložitelné v přírodě) jsou biologicky odbouratelné (rozložitelné v přírodě) rostliny během růstu spotřebovávají CO 2 a tím snižují množství tohoto skleníkového plynu rostliny během růstu spotřebovávají CO 2 a tím snižují množství tohoto skleníkového plynu šetří vyčerpatelné zásoby fosilních paliv šetří vyčerpatelné zásoby fosilních paliv při jejich spalování vzniká méně škodlivin (např. SO 2 ) při jejich spalování vzniká méně škodlivin (např. SO 2 ) pro jejich výrobu je používán i komunální odpad, dřevo a jeho odpad, plynné odpady z čistíren odpadních vod, exkrementy užitkových zvířat, sláma nebo různé jiné zbytky zemědělské produkce pro jejich výrobu je používán i komunální odpad, dřevo a jeho odpad, plynné odpady z čistíren odpadních vod, exkrementy užitkových zvířat, sláma nebo různé jiné zbytky zemědělské produkce

8 8 Nevýhody biopaliv: potřeba velké plochy zemědělské půdy k pěstování rostlin pro výrobu biopaliv (např. řepky olejné) potřeba velké plochy zemědělské půdy k pěstování rostlin pro výrobu biopaliv (např. řepky olejné) ekonomická náročnost např. při čištění bioplynu ekonomická náročnost např. při čištění bioplynu vysoká spotřební daň u bioetanu vysoká spotřební daň u bioetanu

9 9 Základní charakteristika zemního plynu: zemní plyn je primárně složen z metanu CH 4 a může tak být užíván jako motorové palivo v klasických benzínových motorech zemní plyn je primárně složen z metanu CH 4 a může tak být užíván jako motorové palivo v klasických benzínových motorech pro využívání zemního plynu ve vozidlech je zapotřebí speciální zásobník plynu a vstřikovací systém pro využívání zemního plynu ve vozidlech je zapotřebí speciální zásobník plynu a vstřikovací systém na zemní plyn tedy lze přestavovat existující benzínová vozidla (již se vyrábějí speciálně vozidla s pohonem na zemní plyn) na zemní plyn tedy lze přestavovat existující benzínová vozidla (již se vyrábějí speciálně vozidla s pohonem na zemní plyn)plyn zemní plyn má velký potenciál pro využití jako motorové palivo zemní plyn má velký potenciál pro využití jako motorové palivo 2. Zemní plyn:

10 10 Výhody zemního plynu: je relativně levný je relativně levný má vysoké oktanové číslo má vysoké oktanové číslo jde o čisté palivo jde o čisté palivo nemá problémy se současnými ani budoucími emisními limity nemá problémy se současnými ani budoucími emisními limity pravděpodobné světové zásoby zemního plynu mají životnost 140 až 160 let pravděpodobné světové zásoby zemního plynu mají životnost 140 až 160 let zemní plyn je díky svým vlastnostem méně nebezpečný než benzín nebo LPG (je lehčí než vzduch, má úzký interval zápalnosti a vysokou zápalnou teplotu) zemní plyn je díky svým vlastnostem méně nebezpečný než benzín nebo LPG (je lehčí než vzduch, má úzký interval zápalnosti a vysokou zápalnou teplotu) riziko vzniku výbušné směsi (metan – vzduch) je minimální díky speciální konstrukci riziko vzniku výbušné směsi (metan – vzduch) je minimální díky speciální konstrukci

11 11 Výhody zemního plynu: cena vozidla s pohonem klasickým a na zemní plyn je srovnatelná cena vozidla s pohonem klasickým a na zemní plyn je srovnatelná plynový pohon je především výhodný u autobusů MHD, u vozidel zajišťujících zásobování a svoz domovního odpadu a u taxislužby plynový pohon je především výhodný u autobusů MHD, u vozidel zajišťujících zásobování a svoz domovního odpadu a u taxislužby vozidla na zemní plyn produkují výrazně méně škodlivin (oxidů dusíku NOx, oxidu uhelnatého CO, oxidu uhličitého CO2, a pevných částic PM) než vozidla s klasickým pohonem vozidla na zemní plyn produkují výrazně méně škodlivin (oxidů dusíku NOx, oxidu uhelnatého CO, oxidu uhličitého CO2, a pevných částic PM) než vozidla s klasickým pohonem vyprodukuje se méně zdravotně a ekologicky rizikových uhlovodíků (aromátů včetně benzenu a nenasycených uhlovodíků) vyprodukuje se méně zdravotně a ekologicky rizikových uhlovodíků (aromátů včetně benzenu a nenasycených uhlovodíků)

12 12 Výhody zemního plynu: emise pro tvorbu fotooxidačního smogu a přízemního ozónu při spalování zemního plynu jsou jednoznačně přijatelnější než u benzínu emise pro tvorbu fotooxidačního smogu a přízemního ozónu při spalování zemního plynu jsou jednoznačně přijatelnější než u benzínu významně je redukována i produkce emisí těkavých aldehydů a karcinogenních polyaromatických uhlovodíků významně je redukována i produkce emisí těkavých aldehydů a karcinogenních polyaromatických uhlovodíků

13 13 Nevýhody zemního plynu: nutnost změny vozového parku nutnost změny vozového parku potřeba speciálních plnicích stanic, které je nutné vybudovat potřeba speciálních plnicích stanic, které je nutné vybudovat

14 14 Základní charakteristika vodíku: vodík je v současnosti předmětem intenzivního výzkumu jako potenciální palivo pro motorová vozidla (vodík sám však není zdrojem energie, ale jejím nosičem) vodík je v současnosti předmětem intenzivního výzkumu jako potenciální palivo pro motorová vozidla (vodík sám však není zdrojem energie, ale jejím nosičem) možnosti využití vodíku v dopravě jsou v podstatě dvě: možnosti využití vodíku v dopravě jsou v podstatě dvě:vodíku 1/ spalování vodíku v klasických motorech (stlačený nebo zkapalněný vodík se zde spaluje obdobně jako běžné pohonné hmoty) 1/ spalování vodíku v klasických motorech (stlačený nebo zkapalněný vodík se zde spaluje obdobně jako běžné pohonné hmoty) 2/ využití vodíku v palivových článcích 2/ využití vodíku v palivových článcích 3. Vodík:

15 15 Výhody vodíku: výhodou užití vodíku jako paliva je bezpečnost zásobování výhodou užití vodíku jako paliva je bezpečnost zásobování nulová tvorba skleníkových plynů nulová tvorba skleníkových plynů

16 16 Nevýhody vodíku: velmi vysoké výrobní náklady velmi vysoké výrobní náklady principielně odlišná vozidla, která jsou teprve ve stadiu vývoje a zatím příliš nákladná principielně odlišná vozidla, která jsou teprve ve stadiu vývoje a zatím příliš nákladná nutnost vybudování sítě čerpacích stanic a distribučního systému nutnost vybudování sítě čerpacích stanic a distribučního systému je-li vodík vyráběn pomocí elektřiny (např. vyráběné z uhlí) zvýší se sice bezpečnost zásobování, ale výrazně se zvýší emise CO 2 je-li vodík vyráběn pomocí elektřiny (např. vyráběné z uhlí) zvýší se sice bezpečnost zásobování, ale výrazně se zvýší emise CO 2 je-li vodík vyráběn pomocí elektřiny z nefosilních zdrojů (nukleární nebo obnovitelné), zvýší se bezpečnost zásobování a sníží emise CO 2, ale přidávají se další vlivy tohoto způsobu výroby elektřiny (nedořešení uložení jaderného odpadu, omezení obnovitelných zdrojů apod.) je-li vodík vyráběn pomocí elektřiny z nefosilních zdrojů (nukleární nebo obnovitelné), zvýší se bezpečnost zásobování a sníží emise CO 2, ale přidávají se další vlivy tohoto způsobu výroby elektřiny (nedořešení uložení jaderného odpadu, omezení obnovitelných zdrojů apod.)

17 17 Základní charakteristika elektrické energie: Elektrická energie, používaná k pohonu elektromobilů je soustřeďovaná v autobaterii, jejíž kvalita limituje použitelnost vozidla – dojezd, rychlost, hmotnost apod.Elektrická Elektrická energie se získává z rozvodné sítě, do které je dodávána ze zdrojů: Tepelných Jaderných Vodních Slunečních Větrných Geotermálních aj. 4. Elektrická energie a hybridní motory:hybridní

18 18 Výhody elektrické energie: menší hlučnost během provozu motorového vozidla menší hlučnost během provozu motorového vozidla během provozu nevznikají žádné zplodiny během provozu nevznikají žádné zplodiny nemusí se používat převodovky nemusí se používat převodovky

19 19 Nevýhody elektrické energie: problémem je výroba a skladování (akumulace) elektrické energie problémem je výroba a skladování (akumulace) elektrické energie další nevýhodou je pomalé nabíjení baterií další nevýhodou je pomalé nabíjení baterií přetrvávající nezájem ze strany zákazníků přetrvávající nezájem ze strany zákazníků nedostatečný výkon a malý dojezd těchto vozidel nedostatečný výkon a malý dojezd těchto vozidel vozidla s dostatečným výkonem a dojezdem jsou násobně dražší než srovnatelná vozidla se spalovacím motorem vozidla s dostatečným výkonem a dojezdem jsou násobně dražší než srovnatelná vozidla se spalovacím motorem potřeba velkého prostoru pro akumulátory potřeba velkého prostoru pro akumulátory hmotnost akumulátoru snižuje užitečnou hmotnost vozidla hmotnost akumulátoru snižuje užitečnou hmotnost vozidla

20 20 Základní charakteristika: Metanol – získáván ze zemního plynu, uhlí, Metanol – získáván ze zemního plynu, uhlí, dřeva nebo komunálního odpadu, dřeva nebo komunálního odpadu, - běžně použitelný v benzinovém motoru motoru Dimetyleter – získáván ze zemního plynu Dimetyleter – získáván ze zemního plynu - náhrada nafty - náhrada nafty Nafta - vyráběná ze zemního plynu (GTL) nebo biomasy (BTL) Nafta - vyráběná ze zemního plynu (GTL) nebo biomasy (BTL) Étery – kombinace ropného nasyceného uhlovodíku s alkoholem Étery – kombinace ropného nasyceného uhlovodíku s alkoholem Solární energie Solární energie Solární Auto na vzduch Auto na vzduchvzduch 5. Další vyvíjená paliva:Další

21 21 OTÁZKY PRO STUDENTY 1. Co jsou alternativní paliva? 1. Co jsou alternativní paliva? 2. Proč je dobré používat alternativní paliva? 2. Proč je dobré používat alternativní paliva? 3. Z čeho se vyrábějí biopaliva? 3. Z čeho se vyrábějí biopaliva? 4. Jaké jsou výhody používání biopaliv? 4. Jaké jsou výhody používání biopaliv? 5. Které z alternativních paliv jsou v současnosti nejvíce používány a proč? 5. Které z alternativních paliv jsou v současnosti nejvíce používány a proč?

22 22 KONEC Alternativní paliva automobilů

23 23

24 24 Pohon na plyn

25 25 Vodíkový pohon

26 26 Elektrická energie

27 27 Hybridní pohon Popis obrázku Hnací jednotka

28 28 Základní komponenty Toyota Hybrid Synergy Drive ® Systémový diagram: Generator Motor Diferenciál Gear Unit HV Battery Inverter Motor Rozdělovač hnací síly (planetové soukolí) HV Battery MG1 MG2 Engine Inv PS 12V Hybridní pohon

29 29 Rozdělovač hnací síly (planetové soukolí) MG1 MG2 Engine Motor (MG2) Generator (MG1) Hybridní pohon

30 30 Solární energie Nevyčerpatelný zdroj energie, nemá žádné negativní dopady na životní prostředí. Ročně dopadá na 1 m2 800 - 1250kWh solární energie. Doba slunečního svitu v našich podmínkách je 1400 - 1800h/rok. Sluneční energie se přeměňuje na elektrickou fotovoltaickými články k přímé spotřebě nebo uložení v akumulátoru.

31 31 Sen se stal realitou a bývalý konstruktér motorů aut Formule 1, Francouz Guy Negre, představil svůj projekt auta na stlačený vzduch s názvem e.Vehicle. Technická data: váha auta 700 kg, motoru 35 kg. dojezd asi 200 km. nejvyšší rychlost 130 km/h. Spotřeba tohoto vozu vyjde na 0,18 Kč/km! Auto na vzduch

32 32 Další druhy pohonů Alkohol Jaderný


Stáhnout ppt "1 Alternativní paliva automobilů Mgr. Milena Marešová Praha 2006."

Podobné prezentace


Reklamy Google