Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kancelář Rady vlády pro záležitosti romské komunity při Úřadu vlády Seminář pro koordinátorů romských poradců - Podpora vytváření systému terénní sociální.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kancelář Rady vlády pro záležitosti romské komunity při Úřadu vlády Seminář pro koordinátorů romských poradců - Podpora vytváření systému terénní sociální."— Transkript prezentace:

1 Kancelář Rady vlády pro záležitosti romské komunity při Úřadu vlády Seminář pro koordinátorů romských poradců - Podpora vytváření systému terénní sociální práce Aktualizace Koncepce romské integrace Olomouc 26. března 2008

2 Kancelář Rady vlády pro záležitosti romské komunity Seminář pro koordinátorů romských poradců - Podpora vytváření systému terénní sociální práce Olomouc, 26. března 2008 Koncepce romské integrace 1997 - tzv. Bratinkova zpráva: Usnesení vlády č. 686 ze dne 29. října 1997 ke Zprávě o situaci romské komunity v ČR a k současné situaci v romské komunitě 1. koncepce romské integrace přijata usnesením ze dne 14. června 2000, č. 599 Aktualizace v roce 2005 – střednědobá (tříletá) koncepce

3 Kancelář Rady vlády pro záležitosti romské komunity Seminář pro koordinátorů romských poradců - Podpora vytváření systému terénní sociální práce Olomouc, 26. března 2008 Východiska koncepce romské integrace Koncepce romské integrace zakotvuje řešení romské integrace ze tří pohledů: z hlediska lidských práv, z národnostního pohledu z širší socio-kulturní perspektivy

4 Kancelář Rady vlády pro záležitosti romské komunity Seminář pro koordinátorů romských poradců - Podpora vytváření systému terénní sociální práce Olomouc, 26. března 2008 Koncepce romské integrace Perspektivy řešení - lidská práva Rada vlády pro lidská práva - národnostní dimenze Rada vlády pro národnostní menšiny - sociokulturní dimenze Rada vlády pro záležitosti romských komunit

5 Kancelář Rady vlády pro záležitosti romské komunity Seminář pro koordinátorů romských poradců - Podpora vytváření systému terénní sociální práce Olomouc, 26. března 2008 Východiska koncepce romské integrace Z hlediska lidských práv: Vyplývá nutnost zajistit, aby všichni občané ČR – tedy i Romové – mohli v plné míře a bez jakékoliv diskriminace užívat všech individuálních práv zaručených Ústavou ČR, Listinou základních práv a svobod a mezinárodními úmluvami. Z tohoto důvodu je třeba i institucionálně zabezpečit dodržování těchto závazků. Právo na vzdělání považujeme za jedno z nejdůležitějších, a to včetně vyrovnávání šancí žákům ze socio-kulturně znevýhodňujícího prostředí (kdy např. rodiče s nízkým vzděláním, kteří sami nevidí ve vzdělávání perspektivu nemotivují dostatečně své děti) Důležitost vzdělávání je nutno zdůraznit i z hlediska uplatnění na trhu práce

6 Kancelář Rady vlády pro záležitosti romské komunity Seminář pro koordinátorů romských poradců - Podpora vytváření systému terénní sociální práce Olomouc, 26. března 2008 Východiska koncepce romské integrace Z národnostního pohledu: Práva úzce souvisejí s kulturou, jazykem a subjektivně pociťovanou kolektivní identitou (právo na vzdělávání v jazyce národnostní menšiny, právo na uchování a rozvoj vlastní kultury). Při podpoře romské menšiny je třeba zohlednit skutečnost, že romská kultura (na rozdíl od jiných menšin, např. polské, německé, slovenské) se nemůže opřít o přirozenou podporu institucí mateřských zemí. Je třeba zdůraznit vliv vědomí vlastní identity, kultury a jazyka jako plnoprávného nástroje vzdělávání romských dětí - při jejich využívání při výuce i vzdělávání obecně (výuka romštiny na školách, začlenění učiva o romské menšině a její historii do obsahu vzdělávání pro všechny žáky).

7 Kancelář Rady vlády pro záležitosti romské komunity Seminář pro koordinátorů romských poradců - Podpora vytváření systému terénní sociální práce Olomouc, 26. března 2008 Východiska koncepce romské integrace Z širší socio-kulturní perspektivy: pohled vychází z širšího pojetí „romské komunity“ -, který se s pojmem „romská národnostní menšina“ překrývá jen částečně být příslušníkem romské národnostní menšiny – to je aktivní prvek každého subjektu za příslušníka romské komunity jsou označování lidé majoritou diskriminaci pociťuje mnohem více lidí, než je těch, kteří se k romské menšině aktivně hlásí

8 Kancelář Rady vlády pro záležitosti romské komunity Seminář pro koordinátorů romských poradců - Podpora vytváření systému terénní sociální práce Olomouc, 26. března 2008 Pojetí romské integrace v sobě spojuje: překonání sociálního vylučování - nepřímá diskriminace = rozdělení ročníku ZŠ do tříd např. podle bydliště, kdy do jedné třídy jsou zařazeny děti z romské lokality a do druhé děti neromské, „automatické“ vřazování romských dětí do speciálních škol (Romové nepůjdou studovat, proto je zaměřujeme „prakticky“) snahu o zachování romské kulturní identity - možnost identifikace se vzory (např. paní učitelka, romská asistentka, učivo o romské kultuře apod.) tak, jak to prožívají i děti z majority podporu romského jazyka - možnost nepovinného studia romštiny

9 Kancelář Rady vlády pro záležitosti romské komunity Seminář pro koordinátorů romských poradců - Podpora vytváření systému terénní sociální práce Olomouc, 26. března 2008 Sedm priorit koncepce romské integrace : 1. odstranění všech forem diskriminace jednotlivců i celých skupin 2. odstranění handicapu ve vzdělání a kvalifikaci 3. předcházení sociálnímu vyloučení v romských komunitách a odstraňování jeho důsledků ( snížení nezaměstnanosti, zlepšení bytové situace, zvýšení vzdělání, zlepšení zdravotního stavu) 4. zastavení vzniku a šíření vyloučených romských enkláv tzv. ghettoizace 5. zajištění rozvoje romské kultury a romského jazyka 6. vytvoření tolerantního prostředí 7. zajištění bezpečnosti příslušníků romských komunit

10 Kancelář Rady vlády pro záležitosti romské komunity Seminář pro koordinátorů romských poradců - Podpora vytváření systému terénní sociální práce Olomouc, 26. března 2008 Institucionální zajištění romské integrace na centrální a lokální úrovni nutná spolupráce a angažovanost centrálních i místních úřadů a občanské společnosti vládní úroveň: nastavení mechanismů a rámcových podmínek, které umožní představitelům samospráv, nevládním neziskovým subjektům a samotným občanům provádět politiku integrace v praxi Rada vlády pro záležitosti romských komunit Koordinátoři romských poradců Romští poradci Terénní pracovníci

11 Kancelář Rady vlády pro záležitosti romské komunity Seminář pro koordinátorů romských poradců - Podpora vytváření systému terénní sociální práce Olomouc, 26. března 2008 Problémy resortismus (rozdrobení prostředků, neprovázanost) obtížná měřitelnost efektivity, tj. stupně dosažené integrace koncepce nezahrnuje konkrétní definice úkolů v oblasti integrace, konkrétní opatření, v nichž má integrace spočívat – vágní formulace v samostatné působnosti nelze obce a kraje usneseními vlády z hlediska jejich postavení podle Ústavy vázat v případě působnosti přenesené sice usneseními vázány jsou, usnesení se však mohou pohybovat jen v rámci zákonů upravujících konkrétní rozsah státní správy svěřené obcím a krajů

12 Kancelář Rady vlády pro záležitosti romské komunity Seminář pro koordinátorů romských poradců - Podpora vytváření systému terénní sociální práce Olomouc, 26. března 2008 Nové vlivy - co se nepodařilo ghetta rostou a zvětšují se stoupající patologie ochromující předluženost ztráta pracovních návyků i dovedností u jedné až dvou generací demotivující sociální systém nelegální práce jako relevantní zdroj obživy nevůle většinové společnosti založená na špatných zkušenostech politická poptávka po segregačních postupech

13 Kancelář Rady vlády pro záležitosti romské komunity Seminář pro koordinátorů romských poradců - Podpora vytváření systému terénní sociální práce Olomouc, 26. března 2008 Co se podařilo vyrovnávací postupy v oblasti školství rozvoj romského jazyka vznik romských firem sociálně-zdravotní pracovníci ??????????????

14 Kancelář Rady vlády pro záležitosti romské komunity Seminář pro koordinátorů romských poradců - Podpora vytváření systému terénní sociální práce Olomouc, 26. března 2008 Co by se mělo udělat? vyrovnávací postupy v oblasti školství zajistit v udržitelném rozměru propagovat příklady dobré i špatné praxe provázat dávkový systém s osobní aktivitou (MŠ, ZŠ, práce, placení nájmů, apod.)? definovat sociální bydlení a prostupnou bytovou politiku na obcích? zaměstnávat Romy u obcí (sociální ekonomika – technické služby města, stavební aktivity)? vytvořit půjčkový fond jako alternativu lichvy? ??????????????

15 Kancelář Rady vlády pro záležitosti romské komunity Seminář pro koordinátorů romských poradců - Podpora vytváření systému terénní sociální práce Olomouc, 25. března 2008 Děkuji za pozornost. Radka Soukupová Kancelář Rady vlády pro záležitosti romské komunity soukupova.radka@vlada.cz


Stáhnout ppt "Kancelář Rady vlády pro záležitosti romské komunity při Úřadu vlády Seminář pro koordinátorů romských poradců - Podpora vytváření systému terénní sociální."

Podobné prezentace


Reklamy Google