Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MINULÝ ČAS PROSTÝ (PAST TENSE SIMPLE) A) PRAVIDELNÝCH SLOVES se tvoří příponou -ed I work  I worked I help  I helped I live  I lived I stay  I stayed.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MINULÝ ČAS PROSTÝ (PAST TENSE SIMPLE) A) PRAVIDELNÝCH SLOVES se tvoří příponou -ed I work  I worked I help  I helped I live  I lived I stay  I stayed."— Transkript prezentace:

1

2 MINULÝ ČAS PROSTÝ (PAST TENSE SIMPLE) A) PRAVIDELNÝCH SLOVES se tvoří příponou -ed I work  I worked I help  I helped I live  I lived I stay  I stayed I study  I studied I stop  I stopped

3

4 Přípona –ed se čte trojím různým způsobem: jako / t / po neznělých souhláskách ( F, K, P, S, Š, Ø ) jako / d / po znělých (samohlásky + V, G, B, Z, Ž, DŽ, đ ) jako / id / po T a D I help  I helped I stop  I stopped I want  I wanted I visit  I visited I live  I lived I stay  I stayed

5 Pozor na tři pravopisné změny před příponou -ed: vynechání koncového němého -e zdvojení koncové souhlásky, předchází-li jednoduchá, krátká a přízvučná (vyslovovaná) samohláska změna -y na -i, předchází-li souhláska ALE: I live  I lived I like  I liked I study  I studied I stay  I stayed I stop  I stopped I travel  I travelled

6 V minulém čase mají všechny osoby stejný tvar !!! I worked you worked he, she it worked we worked you worked they worked

7 MINULÝ ČAS PROSTÝ (PAST TENSE SIMPLE) B) NEPRAVIDELNÝCH SLOVES se musíme naučit I go  I went I come  I came I do  I did I write  I wrote I speak  I spoke I know  I knew I get  I got

8 Nepravidelná slovesa mají tři tvary: infinitiv= 1. tvar slovesa (Infinitiv) minulý čas=2. tvar slovesa (Past Tense) minulé příčestí =trpné příčestí = 3. tvar slovesa (Past Participle = Passive Participle)

9 Třetí slovesný tvar se zatím učit nemusíme, protože ho budeme potřebovat až později. Používá se v trpném rodě a předpřítomném čase.

10 Je-li sloveso nepravidelné a jaké má tvary, zjistíme ve slovníku. Nejběžnější slovesa se musíme naučit zpaměti. Můžeme si je zapisovat do přehledné tabulky se sedmi sloupci: Infinitiv Infinitiv (pronunc.) Past Tense Past Tense (pronunc.) Past Part. Past Part. (pronunc.) Czech Meaning gogəugəuwent gonegonjít comeka:mcamekeimcomeka:mpřijít dodu:did donedΛndΛndělat writeraitwroterəutwrittenritnpsát speakspi:kspokespəukspokenspəuknmluvit

11 Jak již bylo řečeno, třetí tvar nebudeme zatím potřebovat: Infinitiv Infinitiv (pronunc.) Past Tense Past Tense (pronunc.) Past Part. Past Part. (pronunc.) Czech Meaning gogəugəuwent jít comeka:mcamekeimpřijít dodu:did dělat writeraitwroterəutpsát speakspi:kspokespəukmluvit

12 We didthe homework. He wrotethe letter. It tooka long time. Iworkedin the garden. She helpedme. They likedthe party.

13 Pravidelná i nepravidelná slovesa tvoří otázku a zápor a to pomocí DID (otázku) a DIDN´T (zápor).

14 TVOŘENÍ OTÁZKY: Didyouworkin the garden? Didshehelpyou? Didtheylikethe party? Didyoudoyour homework? Didhewritethe letter? Didittakea long time? DID +S (podmět) +V infinitiv +… ? Otázku tvoříme pomocí DID :

15 TVOŘENÍ ZÁPORU: Ididn´tworkin the garden. She didn´thelpme. They didn´tlikethe party. We didn´tdothe homework. He didn´twritethe letter. It didn´ttakea long time. DIDN´T +S (podmět) +V infinitiv +…. Zápor tvoříme pomocí DIDN´T (  DID NOT ) :

16 KRÁTKÉ ODPOVĚDI NA OTÁZKU: Did you work in the garden? také tvoříme pomocí DID a DIDN´T: Yes, I did.No, I didn´t. Did she help you? Did they like the party? Yes, they did.No, they didn´t. Yes, she did.No, she didn´t.

17 TVOŘENÍ ZÁPORNÉ OTÁZKY: Whydidn´tyouworkin the garden? Why didn´tshehelpyou? Whydidn´ttheylikethe party? Whydidn´tyoudoyour homework? Whydidn´thewritethe letter? Whydidn´tittakea long time? DIDN´T +S (podmět) +V infinitiv +… ? Zápornou otázku tvoříme pomocí DIDN´T : (Wh…) +

18 Všechna pravidelná i nepravidelná slovesa tvoří otázku a zápor stejně, ale

19 Jsou to slovesa:

20 We could dothe homework at school. He couldn´t writethe letter. Could youhelpher? Iwasin the garden. She wasn´twith me. Where wereyou?

21 PŘELOŽTE: Telefonovala mi včera. Hrál jsem počítačové hry. Zůstal jsem doma. Včera pršelo. Přijeli pozdě. Uvařila jsem ti večeři. Dívala se na televizi. Přestalo pršet. Šel jsem pěšky do školy. Navštívili jsme babičku. SHE PHONED ME YESTERDAY. I PLAYED COMPUTER GAMES. I STAYED AT HOME. IT RAINED YESTERDAY. THEY ARRIVED LATE. I COOKED DINNER FOR YOU. SHE WATCHED TV. IT STOPPED RAINING. I WALKED TO SCHOOL. WE VISITED OUR GRANNY.

22 PŘELOŽTE: Viděl jsem ho v kině. Spadl z kola. Dostali jsme nové knihy. Vstával jsem v 6. 30. Snídali jsme v 7. Odešli jsme z domu v 7. 30. Probudil jsem se pozdě. Dal jsem mu ty peníze. Nechal jsem to doma. Oblékl jsem si svetr. I SAW HIM IN THE CINEMA. HE FELL OFF HIS BIKE. WE GOT NEW BOOKS. I GOT UP AT 6. 30. WE HAD BREAKFAST AT 7. WE LEFT HOME AT 7. 30. I WOKE UP LATE. I GAVE HIM THE MONEY. I LEAFT IT AT HOME I PUT ON A SWEATER.

23 PŘELOŽTE: Kdes to koupil? Kdy si s ním mluvil? Kdy jste přijeli? Co jsi říkal? Proč jsi mu telefonovala? Hráli jste košíkovou? Kdy ses probudil? Kdy jsi vstával? Snídal jsi? Vzal sis ten lék? WHERE DID YOU BUY IT? WHEN DID YOU SPEAK TO HIM? WHEN DID YOU ARRIVE? WHAT DID YOU SAY? WHY DID YOU PHONE HIM? DID YOU PLAY BASKETBALL? WHEN DID YOU WAKE UP? WHEN DID YOU GET UP? DID YOU HAVE BREAKFAST? DID YOU TAKE THE MEDICINE?

24 PŘELOŽTE: Já jsem to neviděl. Já jsem mu nic neřekla. My jsme to nesnědli. Oni nehráli tenis. Já jsem mu netelefonoval. Oni nejeli autem. Včera nepršelo. Nebydleli jsme v hotelu. Neobědval jsem. Nešel jsem pěšky. I DIDN´T SEE IT. I DIDN´T TELL HIM ANYTHING. WE DIDN´T EAT IT. THEY DIDN´T PLAY TENNIS. I DIDN´T PHONE HIM. THEY DIDN´T GO BY CAR. IT DIDN´T RAIN YESTERDAY. WE DIDN´T STAY IN A HOTEL. I DIDN´T HAVE LUNCH. I DIDN´T WALK.


Stáhnout ppt "MINULÝ ČAS PROSTÝ (PAST TENSE SIMPLE) A) PRAVIDELNÝCH SLOVES se tvoří příponou -ed I work  I worked I help  I helped I live  I lived I stay  I stayed."

Podobné prezentace


Reklamy Google