Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

„S NŮŠÍ DO SVĚTA ŘEMESEL“. „S nůší do světa řemesel“ projekt národní spolupráce, oblasti podpory:i. + iii. + v. koordinační MAS:Via rustica o.s. partnerské.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "„S NŮŠÍ DO SVĚTA ŘEMESEL“. „S nůší do světa řemesel“ projekt národní spolupráce, oblasti podpory:i. + iii. + v. koordinační MAS:Via rustica o.s. partnerské."— Transkript prezentace:

1 „S NŮŠÍ DO SVĚTA ŘEMESEL“

2 „S nůší do světa řemesel“ projekt národní spolupráce, oblasti podpory:i. + iii. + v. koordinační MAS:Via rustica o.s. partnerské MAS:LEADER – Loucko MAS Českomoravské pomezí o.p.s. další partneři: – města a obce Pacov, Kamenice nad Lipou, Horní Cerekev, Těchobuz, Luka nad Jihlavou, Brtnice, Vysoké Studnice, Kozlov, Velký Beranov, Polná, Okrouhlička, Věžnička, Jamné – DDM Polná, ZUŠ v Pacově, Kamenici nad Lipou a Polné, ZŠ ve Velkém Beranově, Městská knihovna v Pacově – muzea a galerie v Pacově, Kamenici nad Lipou, Horní Cerekvi, Těchobuzi, Lukách nad Jihlavou, Polné – oddíl mladých ochránců přírody ČSOP Pacov, občanské sdružení Ctibořská ekofarma, občanské sdružení Pacovský jarmark, Klub přátel Luk nad Jihlavou

3 MAS Via rustica o.s.

4 MAS Českomoravské pomezí o.p.s

5 MAS LEADER - Loucko

6 Hlavní cíle projektu Prostřednictvím poznávání, osvojování a propagace více i méně tradičních rukodělných činností a řemesel – vzájemně přiblížit místní veřejné i soukromé organizace a subjekty (obce, muzea, školy, spolky, řemeslníky...), propojit jejich obecně prospěšné aktivity a získat tak fungující partnerskou síť; – posilovat obecné povědomí o kulturněhistorickém dědictví v oblasti řemesel, podněcovat zájem veřejnosti o rukodělné činnosti, ať již z pohledu zájmového či profesního, s cílem jejich udržení a rozvoje. Posilovat úlohu, otevřenost, kvalitu, rozvoj a spolupráci malých muzeí a expozic zaměřených mj. na oblast řemesel jednak vzděláváním jejich pracovníků, jednak zlepšením vybavenosti.

7 Dílčí cíle a související výstupy projektu připravit specifické výukové materiály pro vybrané obory rukodělných činností pořídit vybavení (pomůcky, nástroje, přístroje...) pro vybrané rukodělné činnosti a pro akce pro veřejnost uspořádat rukodělné kurzy pro veřejnost na téma více i méně tradičních řemesel a výtvarných činností zpestřit program tradičních kulturně-společenských akcí zaměřených mj. na téma řemesel, s využitím výukových materiálů a pomůcek uspořádat cyklus seminářů pro pracovníky/zřizovatele muzeí/ galerií/ expozic vybudovat nové a lépe vybavit stávající expozice zaměřené na oblast řemesel a rukodělných činností aktivizovat MAS, které nebyly podpořeny v rámci opatření IV.1.2.

8 Výukové materiály pro vybrané obory rukodělných činností = metodika + pracovní listy + pexeso + stolní hra celkem 11 témat: keramika, sklo, kůže, dřevo, vlna, len, obrázkové kostky, pedig, enkaustika, grafika, malování na hedvábí – témata zvolena na základě zájmu místních partnerů informace z historie (regionální/obecné), o surovinách, výrobkách, náměty na práci s dětmi, bezpečnostní pokyny, kontakty na související expozice v regionech, na lektory, informace o možnostech zapůjčení pomůcek … ve spolupráci s místními řemeslníky, učiteli výtvarných oborů, místními muzei, pamětníky … při vzájemné součinnosti partnerských MAS (pracovní skupina pro tvorbu výukových materiálů) využití při rukodělných kurzech a akcích pro veřejnost již během projektu, zohledněny poznatky z rukodělných kurzů, doplněny fotografie z kurzů všechna témata zpracována do 1 komplexního souboru – v elektronické podobě bezplatně distribuován zájemcům

9 Rukodělné kurzy pro veřejnost (zejm. děti/děti a rodiče) celkem 29 kurzů: min. 1 kurz pro každé z témat zpracovávaných v rámci výukových materiálů – MAS Via rustica o.s. 9 kurzů – MAS LEADER – Loucko 10 kurzů – MAS Českomoravské pomezí o.p.s.10 kurzů pod vedením odborných lektorů, s využitím výukových materiálů zpracovávaných v rámci projektu s využitím vybavení pořízeného v rámci projektu za účasti partnerů – budoucích organizátorů dalších rukodělných aktivit poznatky a fotografie z rukodělných kurzů využity ve finální podobě výukových materiálů výrobky z kurzů prezentovány v rámci putovní výstavy

10 Prezentace rukodělných činností, výukových materiálů a výrobků z kurzů na akcích pro veřejnost celkem 7 akcí: – Řemeslné slavnosti na rynku v Polné (MAS Českomoravské pomezí o.p.s.) – Pacovský jarmark (MAS Via rustica o.s.) – Den pro starou Brtnici (MAS LEADER – Loucko) – Čertovské kování v Lukách nad Jihlavou (MAS LEADER – Loucko) – Velikonoční jarmark v Kamenici nad Lipou (MAS Via rustica o.s.) – Den mikroregionů v Pacově (MAS Via rustica o.s.) – Vítání léta u rybníka Peklo v Polné (MAS Českomoravské pomezí o.p.s.) ukázky rukodělných činností, výukových materiálů a pomůcek – zajistí MAS spolu s absolventy rukodělných kurzů pořádaných MAS a jejich partnery s cílem přiblížit návštěvníkům jak řemesla jako taková, tak související nabídku dotčených organizací (zájmové rukodělné aktivity, řemeslné expozice...) putovní výstava výrobků účastníků rukodělných kurzů a zajímavých exponátů řemeslných expozic – v partnerských muzeích účast spolupracujících MAS na akcích napříč partnerskými regiony

11 Vybavení pro rukodělné činnosti nástroje, přístroje, nářadí, pomůcky … nůše na pomůcky Vybavení pro akce pro veřejnost stany, stánky, stoly, židle a lavice, pódium na základě zjištěných potřeb místních subjektů využití při kurzech a akcích během projektu následné zapůjčování zájemcům z regionů spolupracujících MAS

12 Semináře pro pracovníky a zřizovatele venkovských muzeí/ galerií/ expozic celkem 6 seminářů: – MAS Via rustica o.s.:Pacov, Kamenice nad Lipou, Horní Cerekev, Těchobuz – MAS LEADER – Loucko: Luka nad Jihlavou – MAS Českomoravské pomezí o.p.s.Polná pod vedením odborných lektorů – témata konzultována s Asociací muzeí a galerií ČR, proveden průzkum zájmu mezi muzejníky vzájemné setkávání, výměna zkušeností a vzdělávání ve specifických oblastech muzejnictví, s důrazem na management, marketing, práci s veřejností apod. v prostředí malých venkovských muzeí/expozic, včetně prohlídky hostitelských muzeí a řešení konkrétních problémů přímo na místě možnost navrhnout propagační banner pro muzeum – partnerům projektu bude následně pořízen (jednotná grafická podoba pro všechny MAS)

13 Dobrovolná činnost a bezplatné služby partnerů: Spoluorganizace rukodělných kurzů – Organizační záležitosti – Lektorování některých kurzů – Poskytnutí prostor pro konání kurzů Spoluorganizace akcí pro veřejnost – Prezentace zajištěná ve spolupráci s dětmi – účastníky kurzů – Poskytnutí prostor (umístění stánků MAS, putovní výstava, uskladnění vybavení) Spoluorganizace seminářů pro pracovníky a zřizovatele muzeí/ galerií/ expozic – Organizační záležitosti (vč. zajištění prohlídky hostitelské expozice) – Poskytnutí prostor pro konání seminářů Budování nových výstavních expozic – Bourací a vyklízecí práce, instalace exponátů (Muzeum Luka nad Jihlavou) – Instalace výstavních panelů a vybavení (Expozice Ctiboř)

14 Orientační časový harmonogram: Příprava projektuod června 2011 – Plánovací schůzky MAS – Zjišťování zájmu potencionálních partnerů – Konzultace Podání žádosti o dotacibřezen 2012 Realizace projektuod září 2012 – Zpracování výukových materiálů – Semináře pro pracovníky a zřizovatele muzeí/galerií/expozic – Budování nových expozic zaměřených na řemesla – Rukodělné kurzy pro děti, děti a rodiče, veřejnost – Prezentace na akcích pro veřejnost – Průběžná koordinace projektu Ukončení projektusrpen/září 2014

15 Doba vázanosti projektu na účel: Koordinace projektu Provoz výstavních expozic Rukodělné kurzy pro veřejnost s využitím výukových materiálů, pomůcek a vybavení pořádané MAS nebo jejich partnery Spoluorganizace akcí pro veřejnost s využitím výukových materiálů, pomůcek a vybavení pro rukodělné činnosti a vybavení pro akce Společná putovní výstava Zapůjčování vybavení pro rukodělné aktivity a akce pro veřejnost zájemcům Distribuce výukových materiálů a pomůcek (v el. podobě) zájemcům Setkání pracovníků muzeí/galerií/expozic ze spolupracujících MAS

16 Celkové výdaje projektu 4 285 071 Kč – výdaje, ze kterých je stanovena dotace4 106 676 Kč – požadovaná dotace (90 %) 3 696 007 Kč – vlastní podíl (10 %) 410 669 Kč – výdaje, na které není požadována dotace 178 395 Kč Via rustica o.s. LEADER – Loucko MAS ČMP  požadov. dotace1 273 545 Kč 1 156 635 Kč 1 265 827 Kč  vlastní podíl 141 506 Kč 128 515 Kč 140 648 Kč  nepožad. dotace 87 395 Kč 52 300 Kč 38 700 Kč  celkem 1 502 446 Kč 1 337 450 Kč 1 445 175 Kč

17 Příprava projektu – návštěva Muzea v Lukách nad Jihlavou

18 Muzeum v Lukách nad Jihlavou

19 Prostory pro „Živou expozici spřádání lnu“ na Ekofarmě ve Ctiboři

20 Vzorové výukové materiály

21 DĚKUJEME ZA POZORNOST! Via rustica o.s.: – Bc. Jiří Hodinka tel. 776 615 478 e-mail: jiri.hodinka@viarustica.cz – Lucie Hlavinková tel. 723 074 105 e-mail: lucie.hlavinkova@viarustica.cz LEADER – Loucko: – Zdeňka Švaříčková tel. 731 165 239 e-mail: SvarickovaZdenka@seznam.cz MAS Českomoravské pomezí o.p.s.: – Ing. Bc. Petr Denk tel. 725 100 103 e-mail: regionalni.rozvoj@mu-polna.cz


Stáhnout ppt "„S NŮŠÍ DO SVĚTA ŘEMESEL“. „S nůší do světa řemesel“ projekt národní spolupráce, oblasti podpory:i. + iii. + v. koordinační MAS:Via rustica o.s. partnerské."

Podobné prezentace


Reklamy Google