Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

TNPW1 Technologie pro publikování na webu Přednáška č. 2 Architektura internetu, DNS servery Architektura internetu, DNS servery (X)HTML editory Ing. Martin.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "TNPW1 Technologie pro publikování na webu Přednáška č. 2 Architektura internetu, DNS servery Architektura internetu, DNS servery (X)HTML editory Ing. Martin."— Transkript prezentace:

1 TNPW1 Technologie pro publikování na webu Přednáška č. 2 Architektura internetu, DNS servery Architektura internetu, DNS servery (X)HTML editory Ing. Martin Adámek Katedra informačních technologií FIM UHK

2 Přednáška TNPW1 – Martin Adámek 2 IP x DNS IP adresa (Internet Protocol) –fyzická adresa „zásuvky“ v síti –nepěkná (číslice a tečky) ~ telefonní číslo pevné linky v jednotné telefonní síti DNS (Domain Name System) –symbolická jména zastupující IP adresu –doména a doménové jméno zástupný řetězec znaků (písmen,...) předmětem spekulací a soudních sporů –doména oproti IP adrese lze přenést k jinému poskytovateli, nemění se při stěhování webu se lépe pamatuje

3 Přednáška TNPW1 – Martin Adámek 3 DNS – koncepce Systém zahrnuje –pravidla tvorby jmen –databázi symbolických jmen a odpovídajících IP adres –převodní mechanismy Distribuované řešení z hlediska –Rozmístění dat (uchovávání dat blízko místa jejich vzniku) –Pravomocí (přidělování nových jmen) –Funkčnosti (nesmí existovat jeden centrální prvek) Důraz na efektivitu převodních mechanismů –Např. využívání cache paměti –Velké procento dotazů směřuje na stejné místní uzly nebo na stejná symbolická jména –Využití cache zvyšuje rychlost překladů a odlehčuje zátěž systému překladu –po „koupi“ domény a nastavení hostingu cca. 1 den zpoždění (vznik počátkem 80.let, ARPANET)

4 Přednáška TNPW1 – Martin Adámek 4 (DNS – plochý jmenný prostor) V rámci systému jsou všechna jména s plochou strukturou (tzv. jednorozměrná) Např. Server01, PC07UHKCZ, … Dostupných doménových jmen je konečný (omezený) počet Potřeba ověření existence jména při jeho vytváření Nutná centrální správa Řada nevýhod (nepružnost, náročnost organizace, …)

5 Přednáška TNPW1 – Martin Adámek 5 DNS – hierarchický jmenný prostor Hierarchizace v podobě stromové struktury Dílčí jmenné podstromy = domény, subdomény, … Např. oliva.uhk.cz, obchod.papirnictvi.cz Jednoduchá a efektivní pravidla Správa dílčího prostoru pod určitou doménou je v kompetenci vlastníka dané domény V jedné doméně lze jedno symbolické jméno použít jen jednou (pod doménou uhk.cz může jen 1x existovat subdoména oliva) Nehrozí riziko kolize doménových jmen (nemůže 2x existovat doména se stejným názvem) Pod každou doménou lze vytvořit www.domena Velké výhody (pružnost, decentralizovaná správa, zapamatovatelnost, …)

6 Přednáška TNPW1 – Martin Adámek 6 DNS – hierarchický jmenný prostor Tečková notace: –domény jednotlivých úrovní se v rámci celého doménového jména oddělují tečkami Subdoména se zapisuje vždy vlevo od domény vyšší úrovně Jednotlivá část může mít max. 63 znaků Celé doménové jméno může mít max. 255 znaků Není vhodné používat dvoupísmenný název subdomény (pod některými národními doménami přímo zakázané)

7 Přednáška TNPW1 – Martin Adámek 7 DNS - domény Doména: součást hierarchického jmenného prostoru Doména nejvyšší úrovně – TLD – Top Level Domain –ccTLD = národní domény (.cz,.sk,.de) –gTLD = generické domény (.com,.org,.net) Doména druhého řádu –např. uhk.cz, seznam.cz, adamek.cz, google.com Subdoména –členění nadřazené domény –věc vlastníka nadřazené domény –obvykle existuje alespoň „www“ –www.uhk.cz, isit.uhk.cz, fis.uhk.cz, oliva.uhk.cz, posta.uhk.cz, lide.uhk.cz,... www.uhk.cz –u dobrého webmastera je slušností nastavení přesměrování z http://domena.cz na http://www.domena.cz http://domena.czhttp://www.domena.czhttp://domena.czhttp://www.domena.cz

8 Přednáška TNPW1 – Martin Adámek 8 Doména, doménové jméno Pro pohodlí uživatele někdy skupovány další domény –email.cz ~ email.seznam.cz –technet.cz ~ technet.idnes.cz –přesměrování mezi různými doménami, nikoliv hierarchie Povolené znaky: –Písmena (bez diakritiky) diakritika se připravuje –omyly, záměny domén (problém především u mailu) –phishing –problém s psaním z ciziny či cizích znaků (Alt Gr) –Pomlčka (ne na začátku nebo na konci) –Číslice Doména se prodlužuje, není na vždy –říká se „koupit“ doménu –de facto jde o pronájem

9 Přednáška TNPW1 – Martin Adámek 9 (Národní domény a MPZ) národní TLD někdy stejná jako automobilová MPZ –CZ, PL, SK, SU TLD 2 písmena vs. MPZ 1 až 3 písmena –D x de, A x at –BiH x ba, USA x us, RUS x ru některé státy mají podobná označení: E (es) x S (se); LT x LV rychlá změna MPZ na jednom území –YU, SCG, SRB ČS a ČR: CS->CZ (nikoliv CR); kód českého jazyka (web, klávesnice) „CS“ národní jazyk, nebo angličtina –D (de) x A (at) úplně jiná zkratka –GB x uk nedostupnost domény druhého řádu pod některými TLD –adamek.co.uk, dokonce i google.co.uk jinde na výběr doména druhého, nebo třetího řádu (rozdílná cena) –wesem.com.pl, wesem.pl –CZ: 10E6 obyvatel x PL: 40E6 obyvatel

10 Přednáška TNPW1 – Martin Adámek 10 (DNS – zóny) Zóna = skupina domén, nad kterou má autoritu stejný subjekt Autorita = právo nakládat s doménou (a tím i s jejími subdoménami) Velikost zóny se mění: –Získáním / ztrátou autority nad nějakou doménou –Vznikem / zánikem subdomén Zone file = soubor informací od doménách v dané zóně

11 Přednáška TNPW1 – Martin Adámek 11 DNS – name server Name Server = počítač, který zná data dané domény Provádí převod symbolické adresy na IP adresu Stejná hierarchická struktura jako u doménových jmen Každá doména má svůj nameserver Z důvodu dostupnosti se nameservery duplikují (primární a sekundární DNS) Jedno PC (server) může plnit funkci nameserveru pro řadu domén Při dotazu uživatele na sebe nameservery postupně odkazují od kořene (root DNS server) až po nejbližší nameserver (nameserver nejnižší úrovně) Př: Do prohlížeče zadán dotaz na „isit.uhk.cz“ 1. root DNS server (TLD) 2. cz 3. uhk 4. isit 5. IP počítače

12 Přednáška TNPW1 – Martin Adámek 12 Překlad URL (převod na IP) 1. topdoména (TLD) –když nepočítáme lomítka za protokolem, tak je před prvním lomítkem, za poslední tečkou –DNS server (domain name server) pak postupně stále doleva –doména obvykle přibližně ~ „server“ –subdoména uživatel webhostingového serveru (konkrétní web) část webu, část serveru, server (lide.uhk.cz, isit.uhk.cz, technet.idnes.cz, auto.idnes.cz)

13 Přednáška TNPW1 – Martin Adámek 13 Překlad URL (převod na IP) 2. pak cesta doprava od prvního lomítka za TLD –příp. uživatel serveru lide.uhk.cz/fsadamm2 –adresářová struktura a konkrétní soubory jednoho webu pro uživatele hostingu lide.uhk.cz: –obsah disku W

14 Přednáška TNPW1 – Martin Adámek 14 Překlad URL (převod na IP) 3. konkrétní soubor není nutný –když URL končí adresářem, hledá se: index.htm(l) nebo.php, příp main.htm(l), main.php priorita se nastavuje na serveru, některé webhostingy ji ani neumožní nastavit –když takový soubor není, tak podle nastavení webhostingu buď je automaticky generován index adresáře http://www.adamek.cz/kolo/okolocr/fotky/ http://www.adamek.cz/kolo/okolocr/fotky/ –v časové nouzi využitelné pro odbytí fotogalerie či stahování souborů (ne v projektu TNPW1) nebo je zobrazena chyba http://adamekma.sweb.cz/kolo/okolocr/fotky/ http://adamekma.sweb.cz/kolo/okolocr/fotky/ na „lokálu“ (na HDD domácího PC) je index adresáře generován webovým prohlížečem, pak funguje jako správce souborů –poslední lomítko v URL není nutné (www.adamek.cz/kolo nebo www.adamek.cz/kolo/ ) www.adamek.cz/kolo /www.adamek.cz/kolo /

15 Přednáška TNPW1 – Martin Adámek 15 TLD DNS (DNS servery pro překlad toplevel domén) www.root-servers.org zajištění funkce internetu –geografickým rozprostřením mapa rozmístění –fyzická ochrana objektů Nasa, US army,...

16 Přednáška TNPW1 – Martin Adámek 16 (X)HTML editory – WYSIWYG WYSIWYG (What you see is what you get) –rozhraní typu „kancelářských editorů“ (a lá MS Word) –Uživatel tvoří přímo to, co chce vidět – ne kód stránky –HTML kód generuje editor automaticky –Uživatel má možnost kód ručně upravovat Výhody –Není nutná znalost (X)HTML –Rychlé vytvoření malých webů –Umožňuje vytvořit web bez odborných znalostí

17 Přednáška TNPW1 – Martin Adámek 17 (X)HTML editory - WYSIWYG Nevýhody –nepořádek v kódu nepřehledný, nadbytečný, neoptimalizovaný kód –nevalidní kód (nerespektuje normy) –obsah neoddělen od struktury a grafiky formátování přímo v HTML místo CSS obtížné aktualizace větších webů –známka amatérismu Příklad –MS FrontPage, MS FrontPage Express, MS Word

18 Přednáška TNPW1 – Martin Adámek 18 (X)HTML editory – non WYSIWYG Uživatel vidí pouze kód stránky K zobrazení nutný externí nebo integrovaný webový prohlížeč Vyžadují znalost (X)HTML Jsou zaměřeny hlavně na podporu psaní (X)HTML Usnadňují vkládání veškerých tagů, definici atributů Podporují psaní skriptů Barevné rozlišení tagů, kolorování příkazů při psaní skriptů, příp. prediktivní vkládání kódu, … Obsahují různé pomůcky (vkládání barev, psaní CSS, validace) např. Macromedia Homesite, PSPad

19 Přednáška TNPW1 – Martin Adámek 19 (X)HTML editory – non WYSIWYG Výhody: –Rychlé a přesné vytváření stránek bez ohledu na rozsah –Průvodce, dialogy, našeptávače syntaxe –Vláda autora webu nad kódem stránky Kód může být čistý, přehledný a validní Nevýhody: –Nutnost „něco umět“ –Pomalejší při tvorbě extrémně triviálních HTML stránek, kdy není vyžadováno použití stylů, není sledována čistota kódu

20 Přednáška TNPW1 – Martin Adámek 20 Příště Úvod do XHTML Nadpisy a jejich sémantika Nadpisy a jejich sémantika Odkazy Odkazy –relativní, absolutní, různé cíle; kotvy Obrázky a jejich přístupnost


Stáhnout ppt "TNPW1 Technologie pro publikování na webu Přednáška č. 2 Architektura internetu, DNS servery Architektura internetu, DNS servery (X)HTML editory Ing. Martin."

Podobné prezentace


Reklamy Google