Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

KONFERENCE FEMINA IURIS 2009 Promítnutí důsledků současné ekonomické krize do práce obchodní společnosti z pohledu obchodního a pracovního práva.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "KONFERENCE FEMINA IURIS 2009 Promítnutí důsledků současné ekonomické krize do práce obchodní společnosti z pohledu obchodního a pracovního práva."— Transkript prezentace:

1 KONFERENCE FEMINA IURIS 2009 Promítnutí důsledků současné ekonomické krize do práce obchodní společnosti z pohledu obchodního a pracovního práva

2 VYSTOUPÍ Stanislava Černá, vedoucí katedry obchodního práva PF UK Marie Brejchová, prezidentka UPP ČR Šárka Hájková, viceprezidentka SU ČR Nataša Randlová, advokátka Helena Horová, členka Asociace insolvenčních správců

3 OCHRANA V ĚŘ ITEL Ů KAPITÁLOVÝCH SPOLE Č NOSTÍ Prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc. vedoucí katedry obchodního práva PF UK

4 www.uppcr.cz UNIE PODNIKOVÝCH PRÁVNÍKŮ ČR

5 Vliv ekonomické krize na práci podnikových právníků JUDr. Marie Brejchová, LL.M. Prezidentka Unie podnikových právníků ČR

6 Zvýšení agendy podnikového právníka vzrůstá obecně množství práce nová, inovativní řešení, na hraně práva očekává se větší znalost businessu větší odpovědnost za správnost, kontrolu a schvalování smluv zvýšení agendy vymáhání pohledávek, reklamací, náhrad škod, insolvenční řízení

7 Snížení agendy podnikového právníka převládá názor, že došlo ke snížení sporné agendy a je méně smluvní agendy liší se podle druhu podnikání zaměstnavatele

8 Použití speciálních právních nástrojů pronikání elektronické kontraktace, elektronická podání arbitráž, důraz na ekonomické aspekty smluvní dokumentace snaha o vyšší zajištění vztahu-ručení, bankovní garance, zálohové platby finanční deriváty – pohyb kurzových rozdílů

9 Změna v nárocích na práci PP větší flexibilita a hledání alternativních řešení stále se předpokládá, že in-house právník ví vše obchodní právo – korporátní a závazkové, ochrana spotřebitele, oborová legislativa provázanost na právo EU v mezinárodním obchodě (korporátní a závazkové) pracovní právo více administrativní činnosti

10 Snižování nákladů obecně a nákladů na vzdělávání omezování externí právní služby snižování „provozních“ nákladů (doprava, soudní poplatky) tendence ke snížení nákladů na vzdělávání, zejména jazykové, liší se přístupy zaměstnavatelů preference E-learningu

11 Děkuji Vám za pozornost JUDr. Marie Brejchová, LL.M. Vedoucí sekce Právní Pražská energetika, a.s. Na Hroudě 1492/4 Praha 10 www.pre.cz

12 ELIMINACE SOUDNÍCH SPOR Ů Mgr. Šárka Hájková viceprezidentka Soudcovské unie ČR JUDr. Nataša Randlová advokátka

13 ELIMINACE SOUDNÍCH SPOR Ů Nejčastěji soudy projednávané záležitosti neplatnost skončení pracovního poměru náhrada škody vůči zaměstnanci náhrada škody vůči zaměstnavateli

14 ELIMINACE SOUDNÍCH SPOR Ů Předcházení sporům o náhradu škody existence dokladů prokazujících seznámení zaměstnanců s jejich pracovními povinnostmi a s předpisy BOZP existence kompletních podkladů dokladujících vznik a rozsah škody na straně zaměstnavatele (inventarizace) uzavírání dohod o odpovědnosti za schodek na svěřených hodnotách v souladu se zákonem důsledné sepisování záznamů o pracovních úrazech s vylíčením všech okolností úrazu

15 ELIMINACE SOUDNÍCH SPOR Ů Před / při rozvázání pracovního poměru výpověď/okamžité zrušení - pouze na základě důvodu dle ZP právní úkon – všechny náležitosti dle ZP, precizně sepsaný a skutkově vymezený důvod výpovědi / okamžitého zrušení řádné doručení ve stanovené lhůtě (vždy do vlastních rukou -osobní předání, zásilka)

16 ELIMINACE SOUDNÍCH SPOR Ů Po rozvázání pracovního poměru oproštění od emocí – komunikace prostřednictvím právních zástupců pokus o mimosoudní řešení sporu (finanční nevýhodnost soudního řízení) příprava všech podkladů pro případné řízení (listinné důkazy, vyjádření zúčastněných osob)

17 INSOLVENCE - JAKO MO Ž NÝ DOPAD KOLEKTIVNÍCH SMLUV JUDr. Ing. Helena Horová členka Asociace insolvenčních správců


Stáhnout ppt "KONFERENCE FEMINA IURIS 2009 Promítnutí důsledků současné ekonomické krize do práce obchodní společnosti z pohledu obchodního a pracovního práva."

Podobné prezentace


Reklamy Google