Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

GLOBÁLNÍ PROBLÉMY LIDSTVA

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "GLOBÁLNÍ PROBLÉMY LIDSTVA"— Transkript prezentace:

1 GLOBÁLNÍ PROBLÉMY LIDSTVA
Sociální problémy Potravinový problém Bc. Hana KUTÁ, Brno, 2011

2 OSNOVA Klíčové pojmy POTRAVINOVÝ PROBLÉM
Rozložení potravinové produkce Historie růstu potravinové produkce 2. ZELENÁ REVOLUCE Základní charakteristika procesu Účel vzniku a šíření zelené revoluce Prostorové rozložení a dopady zelené revoluce

3 3. SOUČASNÝ STAV Hlad a podvýživa v současném světě Světové rizikové regiony Propojenost potravinového a dalších globálních problémů Akutní řešení potravinového problému 4. HLAD VERSUS OBEZITA Hlad v číslech Nadváha a obezita 5. ŘEŠENÍ POTRAVINOVÉ KRIZE Způsoby perspektivního zajištění dostatku potravin Kolik lidí Země uživí?

4 Klíčové pojmy hlad podvýživa potravinová krize zelená revoluce

5 POTRAVINOVÝ PROBLÉM do počátku antropocénu (tj. konec 18. století) je limitujícím faktorem početnosti lidské populace schopnost uživit se populace roste geometrickou řadou produkce potravin roste aritmetickou řadou masivní nárůst lidské populace → hlad upraveno podle

6 Rozložení potravinové produkce
¾ - zemědělská výroba (pěstování zemědělských plodin a chov hospodářských zvířat) ¼ - rybolov, lov a sběr

7 Historie růstu potravinové produkce
dříve - růst produkce potravin → zvětšování rozlohy zemědělské půdy výnosy zemědělských plodin na jednotku orné půdy rostly pomalu způsob obhospodařování zůstával v zásadě neměnný 60. léta 20. století - většina kvalitní zemědělské půdy využita nutno hledat nová řešení!

8 1. ZELENÁ REVOLUCE

9 Základní charakteristika procesu
Definice: je to soubor procesů, vedoucí k intenzifikaci zemědělské produkce započala v polovině 20. století Hlavní pilíře: zavádění nových, vyšlechtěných odrůd hlavních zemědělských plodin (kukuřice, pšenice, rýže) chemizace (užívání průmyslových hnojiv) mechanizace umělé zavlažování

10 Účel vzniku a šíření zelené revoluce
zvýšení hektarových výnosů zemědělských plodin za finanční podpory vyspělých státu (především USA) nasytit rozvojový svět upraveno podle

11 Prostorové rozložení a dopady zelené revoluce
první rozvojové země - Indie, Pákistán, Mexiko po jejich vzoru šíření do celého světa environmentální dopady - půdní degradace sociální dopady - prohloubení sociálních a regionálních nerovností současnost - hledání ekologičtějších způsobů zemědělské výroby a nové biotechnologie

12 2. SOUČASNÝ STAV

13 Hlad a podvýživa v současném světě
současná produkce potravin se snaží v globálním měřítku držet krok s rostoucí populací podíl podvyživených a hladových klesá FAO (Food and Agricultur Organization of the United Nations) - na Zemi je stále asi 925 milionů podvyživených a hladovějících nejvíce ohrožené jsou ženy a děti upraveno podle

14 Vývoj počtu podvyživených ve světě v letech 1969 - 2010
upraveno podle

15 Světové rizikové regiony
Pás hladu a podvýživy: téměř celá subsaharská Afrika části střední, jižní a jihovýchodní Asie severní část Latinské Ameriky

16 Pás hladu a podvýživy upraveno podle

17 Podíl podvyživených na celkové populaci rozvojových zemí v letech 1969 - 2010
upraveno podle

18 Propojenost potravinového a dalších globálních problémů
souvislost mezi: bídou špatným stravováním zdravotním stavem populace produktivitou práce ekonomickou situací rozvojových zemí demografickým vývojem ( komplikace přechodu od tradičního typu reprodukce obyvatelstva k součastnému)

19 Akutní řešení potravinového problému
bezplatná potravinová pomoc ekonomicky vyspělých států Světový potravinový program (World Food Programme): vznik v roce 1963 pod hlavičkou OSN pomoc chudým obyvatelům rozvojových zemí v boji s hladem a chudobou podpora ekonomického a sociálního rozvoje potraviny a vzdělání pro miliony podvyživených dětí rychlou a životně důležitá pomoc obětem přírodních katastrof a jiných mimořádných událostí (ozbrojené konflikty, hladomory, apod.) negativa humanitární pomoci – často se nedostane k potřebným

20 3. HLAD VERSUS OBEZITA

21 Hlad v číslech každý den zemře hlady asi 25 tisíc lidí (především žen a dětí) chudí utratí za jídlo přes 70 % svých příjmů, bohatí něco přes 10 % každých 5 s zemře hlady jedno dítě denní výdaje na jídlo ve vyspělých zemích činí průměrně 10 $ (210 Kč) příděly WFP na osobu a den jsou stanoveny na 29 centů (6,50 Kč)

22 Nadváha a obezita vyspělé státy světa (především USA) se paradoxně potýkají s nadměrnou spotřebou potravin a jejich obyvatelstvo trápí nadváha a obezita

23 Nadváha v České republice

24 4. ŘEŠENÍ POTRAVINOVÉ KRIZE

25 Způsoby perspektivního zajištění dostatku potravin
zvýšení produktivity zemědělské půdy obdělávání nové půdy - hlavní rezervní plochy v Latinské Americe a Africe objevení nebo vyšlechtění nových odrůd a druhů rostlin a živočichů vyvinutí nových zemědělských postupů nahrazení chovu zvířat pěstováním plodin větší využívání moří, oceánů a ostatních vodních ploch pro chov ryb a dalších vodních organismů (humři, raci, mořské řasy, apod.)

26 Kolik lidí Země uživí? FAO: až 33 miliard (optimální podmínky)
FAO: až 33 miliard (optimální podmínky) Reálný odhad: 10 – 15 miliard


Stáhnout ppt "GLOBÁLNÍ PROBLÉMY LIDSTVA"

Podobné prezentace


Reklamy Google