Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

GLOBÁLNÍ PROBLÉMY LIDSTVA Sociální problémy Potravinový problém Bc. Hana KUTÁ, Brno, 2011.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "GLOBÁLNÍ PROBLÉMY LIDSTVA Sociální problémy Potravinový problém Bc. Hana KUTÁ, Brno, 2011."— Transkript prezentace:

1 GLOBÁLNÍ PROBLÉMY LIDSTVA Sociální problémy Potravinový problém Bc. Hana KUTÁ, Brno, 2011

2 OSNOVA Klíčové pojmyKlíčové pojmy POTRAVINOVÝ PROBLÉM Rozložení potravinové produkceRozložení potravinové produkce Historie růstu potravinové produkceHistorie růstu potravinové produkce 2. ZELENÁ REVOLUCE Základní charakteristika procesuZákladní charakteristika procesu Účel vzniku a šíření zelené revoluceÚčel vzniku a šíření zelené revoluce Prostorové rozložení a dopady zelené revoluceProstorové rozložení a dopady zelené revoluce

3 3. SOUČASNÝ STAV Hlad a podvýživa v současném světěHlad a podvýživa v současném světě Světové rizikové regionySvětové rizikové regiony Propojenost potravinového a dalších globálních problémůPropojenost potravinového a dalších globálních problémů Akutní řešení potravinového problémuAkutní řešení potravinového problému 4. HLAD VERSUS OBEZITA Hlad v číslechHlad v číslech Nadváha a obezitaNadváha a obezita 5. ŘEŠENÍ POTRAVINOVÉ KRIZE Způsoby perspektivního zajištění dostatku potravinZpůsoby perspektivního zajištění dostatku potravin Kolik lidí Země uživí?Kolik lidí Země uživí?

4 Klíčové pojmy hladhlad podvýživapodvýživa potravinová krizepotravinová krize zelená revolucezelená revoluce http://www.shc.edu/theolibrary/graphics/hunger.jpg

5 POTRAVINOVÝ PROBLÉM do počátku antropocénu (tj. konec 18. století) je limitujícím faktorem početnosti lidské populace schopnost uživit sedo počátku antropocénu (tj. konec 18. století) je limitujícím faktorem početnosti lidské populace schopnost uživit se populace roste geometrickou řadoupopulace roste geometrickou řadou produkce potravin roste aritmetickou řadouprodukce potravin roste aritmetickou řadou masivní nárůst lidské populace → hladmasivní nárůst lidské populace → hlad upraveno podle https://static.flatworldknowledge.com/sites/all/files/imagecache/bo ok/29936/fwk-rittenmacro-fig19_005.jpg

6 Rozložení potravinové produkce ¾ - zemědělská výroba (pěstování zemědělských plodin a chov hospodářských zvířat)¾ - zemědělská výroba (pěstování zemědělských plodin a chov hospodářských zvířat) ¼ - rybolov, lov a sběr ¼ - rybolov, lov a sběr http://www.hubnuti-strava.cz/wp- content/uploads/2010/05/potravinova-pyramida.jpg

7 Historie růstu potravinové produkce dříve - růst produkce potravin → zvětšování rozlohy zemědělské půdydříve - růst produkce potravin → zvětšování rozlohy zemědělské půdy výnosy zemědělských plodin na jednotku orné půdy rostly pomaluvýnosy zemědělských plodin na jednotku orné půdy rostly pomalu způsob obhospodařování zůstával v zásadě neměnnýzpůsob obhospodařování zůstával v zásadě neměnný 60. léta 20. století - většina kvalitní zemědělské půdy využita60. léta 20. století - většina kvalitní zemědělské půdy využita nutno hledat nová řešení!nutno hledat nová řešení!

8 1. ZELENÁ REVOLUCE http://ekolist.cz/velkeobrazky/zemedelstvi/agronom_z.jpg

9 Základní charakteristika procesu Definice:Definice: –je to soubor procesů, vedoucí k intenzifikaci zemědělské produkce započala v polovině 20. stoletízapočala v polovině 20. století Hlavní pilíře:Hlavní pilíře: –zavádění nových, vyšlechtěných odrůd hlavních zemědělských plodin (kukuřice, pšenice, rýže) –chemizace (užívání průmyslových hnojiv) –mechanizace –umělé zavlažování –…

10 Účel vzniku a šíření zelené revoluce zvýšení hektarových výnosů zemědělských plodinzvýšení hektarových výnosů zemědělských plodin za finanční podpory vyspělých státu (především USA) nasytit rozvojový světza finanční podpory vyspělých státu (především USA) nasytit rozvojový svět upraveno podle http://www.gatesfoundation.org/annual- letter/PublishingImages/chart-4-no-green-revolution-for- africa.gifhttp://www.gatesfoundation.org/annual- letter/PublishingImages/chart-4-no-green-revolution-for- africa.gif

11 Prostorové rozložení a dopady zelené revoluce první rozvojové země - Indie, Pákistán, Mexikoprvní rozvojové země - Indie, Pákistán, Mexiko po jejich vzoru šíření do celého světapo jejich vzoru šíření do celého světa environmentální dopady - půdní degradaceenvironmentální dopady - půdní degradace sociální dopady - prohloubení sociálních a regionálních nerovnostísociální dopady - prohloubení sociálních a regionálních nerovností současnost - hledání ekologičtějších způsobů zemědělské výroby a nové biotechnologiesoučasnost - hledání ekologičtějších způsobů zemědělské výroby a nové biotechnologie

12 2. SOUČASNÝ STAV http://blog.idnes.cz/blog/5967/59602/Hlad-pokrocilymarasmus.jpg

13 Hlad a podvýživa v současném světě současná produkce potravin se snaží v globálním měřítku držet krok s rostoucí populacísoučasná produkce potravin se snaží v globálním měřítku držet krok s rostoucí populací podíl podvyživených a hladových klesápodíl podvyživených a hladových klesá FAO (Food and Agricultur Organization of the United Nations) - na Zemi je stále asi 925 milionů podvyživených a hladovějícíchFAO (Food and Agricultur Organization of the United Nations) - na Zemi je stále asi 925 milionů podvyživených a hladovějících nejvíce ohrožené jsou ženy a dětinejvíce ohrožené jsou ženy a děti upraveno podle http://www.fao.org/hunger/hunger_graphics/en/http://www.fao.org/hunger/hunger_graphics/en/

14 Vývoj počtu podvyživených ve světě v letech 1969 - 2010 upraveno podle http://www.fao.org/hunger/hunger_graphics/en/

15 Světové rizikové regiony Pás hladu a podvýživy:Pás hladu a podvýživy: –téměř celá subsaharská Afrika –části střední, jižní a jihovýchodní Asie –severní část Latinské Ameriky http://www.hedvabnastezka.cz/a_image/1200

16 Pás hladu a podvýživy upraveno podle http://www.fao.org/hunger/en/http://www.fao.org/hunger/en/

17 Podíl podvyživených na celkové populaci rozvojových zemí v letech 1969 - 2010 upraveno podle http://www.fao.org/hunger/hunger_graphics/en/

18 Propojenost potravinového a dalších globálních problémů souvislost mezi:souvislost mezi: –bídou –špatným stravováním –zdravotním stavem populace –produktivitou práce –ekonomickou situací rozvojových zemí –demografickým vývojem ( komplikace přechodu od tradičního typu reprodukce obyvatelstva k součastnému)

19 Akutní řešení potravinového problému bezplatná potravinová pomoc ekonomicky vyspělých státůbezplatná potravinová pomoc ekonomicky vyspělých států Světový potravinový program (World Food Programme):Světový potravinový program (World Food Programme): –vznik v roce 1963 pod hlavičkou OSN –pomoc chudým obyvatelům rozvojových zemí v boji s hladem a chudobou –podpora ekonomického a sociálního rozvoje –potraviny a vzdělání pro miliony podvyživených dětí –rychlou a životně důležitá pomoc obětem přírodních katastrof a jiných mimořádných událostí (ozbrojené konflikty, hladomory, apod.) negativa humanitární pomoci – často se nedostane k potřebnýmnegativa humanitární pomoci – často se nedostane k potřebným http://www.sierraexpress media.com/wp- content/uploads/2009/11/ Saving_Lives_WFP.jpeg

20 3. HLAD VERSUS OBEZITA http://nd01.jxs.cz/563/056/fbcbc7bf1c_6882329_o2.jpghttp://nd03.jxs.cz/244/053/5a1615a007_57606600_o2.jpg

21 Hlad v číslech každý den zemře hlady asi 25 tisíc lidí (především žen a dětí)každý den zemře hlady asi 25 tisíc lidí (především žen a dětí) chudí utratí za jídlo přes 70 % svých příjmů, bohatí něco přes 10 %chudí utratí za jídlo přes 70 % svých příjmů, bohatí něco přes 10 % každých 5 s zemře hlady jedno dítěkaždých 5 s zemře hlady jedno dítě denní výdaje na jídlo ve vyspělých zemích činí průměrně 10 $ (210 Kč)denní výdaje na jídlo ve vyspělých zemích činí průměrně 10 $ (210 Kč) příděly WFP na osobu a den jsou stanoveny na 29 centů (6,50 Kč)příděly WFP na osobu a den jsou stanoveny na 29 centů (6,50 Kč)

22 Nadváha a obezita vyspělé státy světa (především USA) se paradoxně potýkají s nadměrnou spotřebou potravin a jejich obyvatelstvo trápí nadváha a obezitavyspělé státy světa (především USA) se paradoxně potýkají s nadměrnou spotřebou potravin a jejich obyvatelstvo trápí nadváha a obezita http://img.mf.cz/884/540/promotehealth.info.jpg

23 Nadváha v České republice http://www.obesity- news.cz/pics/jaky_je_posledni_trend_vyvoje_hmotnosti_ceske_popul ace_1_1.jpg

24 4. ŘEŠENÍ POTRAVINOVÉ KRIZE http://nasepenize.cz.imag3box.com/images/image/00/lide/deti-nakupovani.jpg

25 Způsoby perspektivního zajištění dostatku potravin 1.zvýšení produktivity zemědělské půdy 2.obdělávání nové půdy - hlavní rezervní plochy v Latinské Americe a Africe 3.objevení nebo vyšlechtění nových odrůd a druhů rostlin a živočichů 4.vyvinutí nových zemědělských postupů 5.nahrazení chovu zvířat pěstováním plodin 6.větší využívání moří, oceánů a ostatních vodních ploch pro chov ryb a dalších vodních organismů (humři, raci, mořské řasy, apod.)

26 Kolik lidí Země uživí? FAO: až 33 miliard (optimální podmínky)FAO: až 33 miliard (optimální podmínky) Reálný odhad: 10 – 15 miliardReálný odhad: 10 – 15 miliard http://sarmatia.files.wordpress.com/2011/02/dav.jpg


Stáhnout ppt "GLOBÁLNÍ PROBLÉMY LIDSTVA Sociální problémy Potravinový problém Bc. Hana KUTÁ, Brno, 2011."

Podobné prezentace


Reklamy Google