Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MYTER OG SAGN FRA GRØNLAND GRÓNSKÉ MÝTY A POVĚSTI KNUD RASMUSSEN.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MYTER OG SAGN FRA GRØNLAND GRÓNSKÉ MÝTY A POVĚSTI KNUD RASMUSSEN."— Transkript prezentace:

1 MYTER OG SAGN FRA GRØNLAND GRÓNSKÉ MÝTY A POVĚSTI KNUD RASMUSSEN

2 ILLUSTRATIONER ILUSTRACE MARTIN VELÍŠEK

3 Inuitternes verden Svět Inuitů

4 Kunuk

5 Angakkoq Šaman

6 Ukuamaaq

7 Manden, som tog kone blandt vildgæssene O muži, který se oženil s divokou husou

8 Den forældreløse Kaassassuk Sirotek Kaassassuk

9 Sagnet om Pissik, den store menneskeæder Pověst o Pissikovi, velkém lidožroutovi

10 Spædbarnet, som åd sine forældre Jak nemluvně snědlo své rodiče

11 Nerrikitsuliaq eller pigen fra Ikaarissat, der var skabt småt-tærende Nerrikitsuliaq – holčička z Ikaarissatu, která málo jedla

12 Opfattelse af naturen Chápání přírody

13 Solen og månen Slunce a Měsíc

14 Besøg på månen Návštěva na Měsíci

15 Immap ukuua – Havets moder Immap ukuua – Matka moře

16 Uiarteq, jordomsejleren O Uiarteqovi, který obeplul svět

17 Apparlik. Alken Apparlik-alka

18 Manden, der tog en ræv til kone O muži, který se oženil s liškou

19 Hunden, som tog pigen til kone O psovi, který se oženil s děvčetem

20 Episke sagn Epické příběhy

21 Puvia, der blev bortført af to store indianerkvinder O Puviovi, kterého unesly dvě obrovité Indiánky

22 Nerrersuujuut eller grovædertroldene Nerrersuujuut aneb žraví skřeti

23 Manden, som borede sin kone i benene O muži, který vrtal své manželce do nohou

24 Leveregler, gamle ord og varsler Zákony života, rčení a zlá znamení

25 Inuitternes mytologi Inuitská mytologie

26 Livsanskuelse Představy o životě

27 Overgangstiden mellem hedenskab og kristendom Přechodné období mezi pohanstvím a křesťanstvím

28 Beretninger om drab og hævn Vyprávění o vraždách a pomstě

29 De to venner, der bespiste hinanden ondt O dvou přátelích, kteří se navzájem zle pohostili

30 En inuittisk familie Inuitská rodina

31 Sange og nidviser Písně a popěvky

32 De dødes land i himlen / Země mrtvých v nebi; Asiaq, der hersker over vejret og vindene /Asiaq – vládkyně počasí a větrů; Tupilak; Møddingånden / Duch hnojiště

33 Lus/Veš; Larven/Larva; Sult/Hlad; Kvinden, som giftede sig med en reje / O ženě, která se provdala za krevetu

34


Stáhnout ppt "MYTER OG SAGN FRA GRØNLAND GRÓNSKÉ MÝTY A POVĚSTI KNUD RASMUSSEN."

Podobné prezentace


Reklamy Google