Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

CW01 - Teorie měření a regulace Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb © 2009 - Ing. Václav Rada, CSc. ZS – 2009/2010 cv. 0.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "CW01 - Teorie měření a regulace Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb © 2009 - Ing. Václav Rada, CSc. ZS – 2009/2010 cv. 0."— Transkript prezentace:

1 CW01 - Teorie měření a regulace Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb © 2009 - Ing. Václav Rada, CSc. ZS – 2009/2010 cv. 0.

2 T- MaR Název předmětu CW01 - Teorie měření a regulace Studijní program 1,5-letý navazující magisterský - Stavební inženýrství Obor studia Stavebně materiálové inženýrství Výuku zajišťuje Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb © VR - ZS 2009/2010

3 T- MaR Ročník výuky 1. Semestr výuky Zimní Typ předmětu Povinný Způsob ukončení Klasifikovaný zápočet Počet kreditů 4 Forma a rozsah výuky (v hod.týdně) Přednášky: 2 Cvičení: 1 (S – L) © VR - ZS 2009/2010

4 T- MaR ANOTACE Získat znalosti potřebné pro analýzu situace, přípravu i řešení v praxi a pro odbornou komunikaci v tomto oboru. Poznat příslušný a nezbytný matematický aparát - orientovat se v jeho použití. Poznat základní principy snímačové techniky a jejího uplatnění v praxi. © VR - ZS 2009/2010

5 T- MaR ÚVOD Trocha historie nikoho nezabije, jak pravil klasik a tak začněme tímto klasikem … … J. A. Komenským (1592 – 1670) a jeho větou, že „v počtu, míře a váze věcí jsou skryta jejich tajemství“. © VR - ZS 2009/2010

6 T- MaR ÚVOD: © VR - ZS 2009/2010 „Stáří “ dnešní podoby měření je asi 200 let. GALILEO „Měřit všechno, co je měřitelné a pokoušet se, aby to co ještě není se stalo měřitelným“ Lidstvo měří od svých pra- a prvo-počátků – takže nemůže existovat žádný „datum“.

7 T- MaR © VR - ZS 2009/2010 Témata ÚVOD DO PROBLEMATIKY Metrologie Metrologie Kategorizace měřidel Kategorizace měřidel Etalon Etalon Stanovená měřidla Stanovená měřidla Pracovní měřidla Pracovní měřidla Certifikované referenční materiály a ostatní referenční materiály Certifikované referenční materiály a ostatní referenční materiály Soustava fyzikálních jednotek – SI (ČSN/EN) Soustava fyzikálních jednotek – SI (ČSN/EN) … vybrané názvy …

8 T- MaR © VR - ZS 2009/2010 Témata TEORIE INFORMACE Informace Informace Signál Signál Kvalita Kvalita Spolehlivost Spolehlivost Životnost Životnost Citlivost Citlivost Přesnost Přesnost Dynamické vlastnosti Dynamické vlastnosti

9 T- MaR © VR - ZS 2009/2010 Témata ZÁKLADY MĚŘENÍ FYZIKÁLNÍCH VELIČIN Úkoly a cíle technického měření Úkoly a cíle technického měření Postup experimentu Postup experimentu Metody a metodika měření Metody a metodika měření Klasifikace chyb Klasifikace chyb Kvantifikace chyby Kvantifikace chyby Úvod do statistiky v měření Úvod do statistiky v měření Validace Validace Charakteristiky analytické metody Charakteristiky analytické metody

10 T- MaR © VR - ZS 2009/2010 Témata MĚŘENÍ Teorie měření Teorie měření Základní pojmy Základní pojmy Statické vlastnosti Statické vlastnosti Citlivost Citlivost Přesnost Přesnost Chyby Chyby Příklad působení chyb a třídy přesnosti na naměřený údaj Příklad působení chyb a třídy přesnosti na naměřený údaj Základní zásady používání měřících přístrojů Základní zásady používání měřících přístrojů

11 T- MaR © VR - ZS 2009/2010 Témata Principy snímačů – mechanický, odporový, kapacitní, indukční, indukč- nostní, magnetický, piezoelektrický, optický, s Hallo- vým jevem, tenzometrický, termoelektrický, s lasero- vým paprskem, polovodičový, s LCD a CCD prvky, … Systémy inteligentních snímačů Měření vybraných fyzikálních veličin – teplota, tlak (absloutní a relativní), vlhkost, průtok, hmotnost, síla, chvění, vibrace, zrychlení, výška hladiny, …

12 T- MaR © VR - ZS 2009/2010 Témata Měřicí systémy - přístrojové vybavení, měřicí řetězce a jejich sesta- vování (návrhy, podmínky, parametry, …), měřicí ústředny - řízení měření, sběr, ukládání a vyhodnocování namě- řených dat počítačem - datové sběrnice a porpojování v sítích (LAN, CAN, Profibus, …) Elektromagnetická kompatibilita - rušení

13 T- MaR © VR - ZS 2009/2010 Zákon číslo 505/1990 Sb., o metrologii (platný od 1. 2. 1991 - ve znění zákona č. 119/2000 Sb., zákona č. 13/2002 Sb., zákona č. 137/2002 Sb., záko- na č. 226/2003 Sb., zákona č. 444/2005 Sb. a zákona č. 481/2008 Sb.) … METROLOGIE - zákony

14 T- MaR METROLOGIE © VR - ZS 2009/2010 SOUSTAVA JEDNOTEK – SI (ČSN/EN) SOUSTAVA JEDNOTEK – SI (ČSN/EN) -je mezinárodně platná – u nás od 1. 1. 1980 -slouží k jednoznačnosti (identifikaci fyzikálního rozměru) měřeného údaje -je univerzálně použitelná -minimalizuje počet fyzikálních jednotek -definuje základní veličina a odvozené veličiny -důsledně rozlišuje obdobné veličiny (hmotnost * síla * tíha) -obecně zjednodušuje používání rovnic a výpočtů (výpočtových postupů)

15 T- MaR METROLOGIE © VR - ZS 2009/2010 SOUSTAVA JEDNOTEK – SI (ČSN/EN) SOUSTAVA JEDNOTEK – SI (ČSN/EN) - délkametrm - hmotnostkilogramkg - čassekundas - el. proudampérA - termodynamická teplotakelvinK - látkové množstvímolmol - svítivostkandelacd - rovinný úhelradiánrad - prostorový úhelsteradiánsr má 7 základních jednotek a 2 doplňkové:

16 T- MaR BEZPEČNOST © VR - ZS 2009/2010 První „Předpisy a normálie ESČ“ – rok 1920. Od roku 1950 je pojem „bezpečnost elektrických zařízení“ přesně definována normou ČSN 10 1010: Bezpečnost elektrická. Tato norma podléhá vývoji oboru i změnám praxe a použití při kontinuální aktualizaci. Normy stanoví nejzákladnější pravidla bezpečnosti elektrických zařízení a práce s nimi.

17 T- MaR © VR - ZS 2009/2010 … … a to by (SNAD) mohlo být k základnímu úvodu vše

18 T- MaR © VR - ZS 2009/2010


Stáhnout ppt "CW01 - Teorie měření a regulace Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb © 2009 - Ing. Václav Rada, CSc. ZS – 2009/2010 cv. 0."

Podobné prezentace


Reklamy Google