Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

BEZBARIÉROVÁ CESTA DO EVROPY – BUDOUCÍ ARCHITEKTI MYSLETE NA NÁS! SPOLEČNÝ PROJEKT FAKULTY ARCHITEKTURY ČVUT PRAHA A FAKULTY ARCHITEKTURY TU DRESDEN PODPOŘENÝ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "BEZBARIÉROVÁ CESTA DO EVROPY – BUDOUCÍ ARCHITEKTI MYSLETE NA NÁS! SPOLEČNÝ PROJEKT FAKULTY ARCHITEKTURY ČVUT PRAHA A FAKULTY ARCHITEKTURY TU DRESDEN PODPOŘENÝ."— Transkript prezentace:

1 BEZBARIÉROVÁ CESTA DO EVROPY – BUDOUCÍ ARCHITEKTI MYSLETE NA NÁS! SPOLEČNÝ PROJEKT FAKULTY ARCHITEKTURY ČVUT PRAHA A FAKULTY ARCHITEKTURY TU DRESDEN PODPOŘENÝ ČESKO-NĚMECKÝM FONDEM BUDOUCNOSTI

2 BEZBARIÉROVÁ CESTA DO EVROPY - BUDOUCÍ ARCHITEKTI MYSLETE NA NÁS! Budoucí architekt bude vytvářet prostředí pro život společnosti. Otázka bezbariérovosti by měla být součástí základního vzdělání absolventa. Každý student by se měl, jako budoucí projektant budov a městského parteru, v prvních semestrech studia architektury a urbanismu s touto problematikou podrobně seznámit. Bezbariérovost musí být koncipována od začátku projektové práce a ne být obtěžujícím doplňkem, který se komplikovaně řeší v hotovém projektu nebo dokonce v realizovaném objektu. Každý architekt by si měl uvědomit, že je právě na něm, zda jeho stavba bude dostupná a pohodlná i pro člověka s handicapem.

3 BEZBARIÉROVÁ CESTA DO EVROPY - BUDOUCÍ ARCHITEKTI MYSLETE NA NÁS! Výuka bezbariérového projektování zatím není samozřejmou součástí studia v nové Evropě. Spolupráce Fakulty architektury ČVUT, atelieru Ing. arch. Ireny Šestákové a atelieru Doc.Ing.arch. Karla Fořtla,CSc. a Fakulty architektury TU Dresden, katedry sociálních a zdravotnických staveb /Lehrstuhl für Gesundheits - und Sozialbauten/ vedené Prof. Dr.-Ing. Heinzpeterem Schmiegem je zde vzácnou výjimkou. Již dva roky se ve společných projektech, exkurzích a vědecké práci věnujeme tomuto tématu.

4 BEZBARIÉROVÁ CESTA DO EVROPY - BUDOUCÍ ARCHITEKTI MYSLETE NA NÁS! AKADEMICKÝ ROK 2002-03 Překonejme bariéry 2003 Cvičení z předmětu Navrhování staveb IV Návštěva pedagogů TU Dresden /první kontakty, konfrontace přístupu k řešení problematiky handicapovaných v rámci výuky typologie/

5 BEZBARIÉROVÁ CESTA DO EVROPY - BUDOUCÍ ARCHITEKTI MYSLETE NA NÁS! Překonejme bariéry 2003 Před budovou školy byla postavena překážková dráha, kde si každý zájemce mohl vyzkoušet jízdu na mechanickém i elektrickém vozíku nebo se projít se slepeckou holí. Studenti zpočátku váhali, než našli odvahu si vozík nebo hůl vyzkoušet. Když potom zdolali několik ramp s různým sklonem a pokusili se zajet s vozíkem do ohraničeného prostoru simulujícího minimální velikost kabiny WC, pochopili, co znamená každé procento sklonu navíc nebo každý ubraný centimetr v prostoru. Na galerii dvorany školy byla umístěna výstava souboru fotografií studentů, které dokumentovaly kvalitní i špatná řešení parteru, vstupů do objektů, komunikací i MHD v centru Prahy. Odpoledne se konala diskuze, na které měli studenti možnost porovnat názory těch, kteří normy tvoří, s názory svých vrstevníků, mladých lidí na vozíku.

6 BEZBARIÉROVÁ CESTA DO EVROPY - BUDOUCÍ ARCHITEKTI MYSLETE NA NÁS! Překonejme bariéry 2003

7 BEZBARIÉROVÁ CESTA DO EVROPY - BUDOUCÍ ARCHITEKTI MYSLETE NA NÁS! Cvičení z předmětu Navrhování staveb IV Výuku byla zaměřena na konkrétní řešení reálných situací ve spolupráci s Pražskou organizací vozíčkářů. Společně byly vybrány některé nepřístupné veřejné budovy či lokality. Byly řešeny přístupy do kin, bazénů, smutečních obřadních síní, bydlení na vysokoškolských kolejích, mapovaly se vycházkové trasy po zajímavostech Prahy i přístupnost jednotlivých stanic nízkopodlažních autobusů a metra. Studenti si nejdříve prohlédli za doprovodu zástupkyně POV – vozíčkářky kvalitní bezbariérové řešení podobného objektu a potom společně navštívili zadanou stavbu. Dále si zajistili plány objektů a po průběžných konzultacích odevzdali grafické práce, které jasně mapují řešení území nebo objektu z hlediska bariérovosti a navrhují optimální řešení k odstranění bariér. Výsledné práce studentů byly předloženy zástupcům Pražské organizace vozíčkářů, kterým poslouží jako podklad k řešení konkrétních problémů.

8 BEZBARIÉROVÁ CESTA DO EVROPY - BUDOUCÍ ARCHITEKTI MYSLETE NA NÁS! AKADEMICKÝ ROK 2003-04 Společný projekt „ Dresden – Praha, jedna úloha pro dvě města“ Workshop v Kruhu u Jilemnice Překonejme bariéry 2004 Cvičení z předmětu Navrhování staveb IV /dostupnost a bezbariérovost pražských nemocnic/

9 BEZBARIÉROVÁ CESTA DO EVROPY - BUDOUCÍ ARCHITEKTI MYSLETE NA NÁS! Společný projekt „ Dresden – Praha, jedna úloha pro dvě města“ V atelierech se v rámci projektu řešilo zadání zaměřené na integraci tělesně postižených - rekonstrukce a dostavba nádraží Dresden Strehlen, hotelu Klotzche v Dražďanech a sladovny v Praze 6 na integrační centrum pro tělesně postižené. Po návštěvě našich studentů a pedagogů v Drážďanech, při které bylo prohlédnuto řešené území, přijeli studenti a pedagogové z TU Dresden do Prahy. Vypracované projekty byly společně prezentovány, byly porovnány koncepce přístupu k tématu i rozdíly příslušných vyhlášek a norem v jednotlivých státech a sledovány i možnosti handicapovaných občanů v obou zemích. Výstava spojená s prezentací projektů se uskutečnila na TU Dresden i na ČVUT v Praze za účasti děkanů, zástupců měst a organizace vozíčkářů.

10 BEZBARIÉROVÁ CESTA DO EVROPY - BUDOUCÍ ARCHITEKTI MYSLETE NA NÁS! „Dresden-Praha, jedna úloha pro dvě města“

11 BEZBARIÉROVÁ CESTA DO EVROPY - BUDOUCÍ ARCHITEKTI MYSLETE NA NÁS! Workshop v Kruhu u Jilemnice Třídenní workshop pro německé i české studenty a pedagogy ve výukovém středisku FA v Kruhu u Jilemnice za účasti zástupců Pražské organizace vozíčkářů

12 BEZBARIÉROVÁ CESTA DO EVROPY - BUDOUCÍ ARCHITEKTI MYSLETE NA NÁS! Workshop v Kruhu u Jilemnice

13 BEZBARIÉROVÁ CESTA DO EVROPY - BUDOUCÍ ARCHITEKTI MYSLETE NA NÁS! Překonejme bariéry 2004

14 BEZBARIÉROVÁ CESTA DO EVROPY - BUDOUCÍ ARCHITEKTI MYSLETE NA NÁS! AKADEMICKÝ ROK 2004-05 Společný projekt „ Dávat dnům více života – hospic v Chrudimi“ Návštěva hospiců v ČR i v Německu Studentská soutěž na dostavbu campusu studentů medicíny v areálu Univerzitní nemocnice v Drážďanech Exkurze do německých nemocnic Workshop v Kruhu u Jilemnice Překonejme bariéry 2005 Cvičení z předmětu Navrhování staveb IV /dostupnost a bezbariérovost objektů Univerzity Karlovy/

15 BEZBARIÉROVÁ CESTA DO EVROPY - BUDOUCÍ ARCHITEKTI MYSLETE NA NÁS! Společný projekt „Dávat dnům více života – hospic v Chrudimi “ V atelierech se v rámci projektu řešilo zadání hospice pro občanské sdružení Smíření z Chrudimi. Projektování předcházelo podrobné seznámení s hospicovou problematikou a návštěva několika hospiců v ČR a v Německu. Vypracované projekty byly společně prezentovány, byly porovnány koncepce přístupu k tématu hospice v obou zemích. Výstava spojená s prezentací projektů se uskutečnila na TU Dresden i na ČVUT v Praze za účasti zástupců hospicového hnutí.

16 BEZBARIÉROVÁ CESTA DO EVROPY - BUDOUCÍ ARCHITEKTI MYSLETE NA NÁS! „Dávat dnům více života – hospic v Chrudimi“

17 BEZBARIÉROVÁ CESTA DO EVROPY - BUDOUCÍ ARCHITEKTI MYSLETE NA NÁS! Překonejme bariéry 2005

18 BEZBARIÉROVÁ CESTA DO EVROPY - BUDOUCÍ ARCHITEKTI MYSLETE NA NÁS! Ukazuje se, že základem vzdělání budoucích projektantů je transfer rozsáhlých znalostí dané problematiky, který podle našich zkušeností stojí na těchto čtyřech základech: Teorie - znalost legislativy a problematiky stavebních bariér a jejich řešení Zkušenost – oslovení studentů tím, že jim umožníme získat vlastní poznatky z jízdy na vozíku nebo z chůze se slepeckou holí Práce na projektech - uplatnění získaných znalostí v semestrálních projektech na reálné zadání, které je vypracováno ve spolupráci s organizacemi zabývajícími se danou problematikou Diskuze – prohlubování kontaktu s realitou, nejen s lidmi, pro které jsou bariéry každodenním problémem, ale také s těmi, kteří tvoří normy a s organizacemi, jejichž náplní práce je pomoc handicapovaným


Stáhnout ppt "BEZBARIÉROVÁ CESTA DO EVROPY – BUDOUCÍ ARCHITEKTI MYSLETE NA NÁS! SPOLEČNÝ PROJEKT FAKULTY ARCHITEKTURY ČVUT PRAHA A FAKULTY ARCHITEKTURY TU DRESDEN PODPOŘENÝ."

Podobné prezentace


Reklamy Google