Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mýty a realita digitální generace

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mýty a realita digitální generace"— Transkript prezentace:

1 Mýty a realita digitální generace
Mgr. Petr Lupač Katedra sociologie FF UK

2 Struktura Teze o digitální generaci – kdo jsou stakeholdři v této tezi? (teachers, businessmen, … Tapscott) Datové báze: WIP-CZ, WIP-SW, INFOGRAM, CZSO Srovnání multitaskingu Srovnání dovedností Mladí x staří Diferenciace mladých Reálná x vnímaná Srovnání rodiče x děti Závěry

3 Anotace S odkazem na podíl uživatelů Internetu u teenagerů a jejich „přirozeného přístupu“ k novým technologiím s sebou konec devadesátých let přinesl označení „digitální generace“, „síťová generace“, apod. Na základě dat z České republiky a ze zahraničních výzkumů autor v prezentaci problematizuje poměrně rozšířenou představu o mladé generaci jako skupině uživatelů stojící na pomyslné špici využití potenciálu, který internet svým uživatelům nabízí. Smyslem příspěvku je představit plastičtější a realitě více odpovídající obraz mladé generace na Internetu.

4 Digitální generace N-Gen, generation digital (Tapscott 1998)
Generation Z, M, C, V Generation I (Bill Gates 1998) Digital natives (Prenski 2001) Homo-zappiens (Veen and Vrakking, 2006) I-Kids (Prenski 2008) Born digital (Palfrey and Gasser, 2008) “immersed”, “surrounded”, “plugged into”, “bathed in bits” „(…) and literate than their parents about an innovation central to society. And it is through the use of the digital media that the N-Generation will develop and superimpose its culture on the rest of society. Boomers stand back. Already these kids are learning, playing, communicating, working, and creating communities very differently than their parents. They are a force for social transformation. Moms and dads are reeling from the challenges of raising confident, plugged-in, and digital-savvy children who know more about technology than they do. Few parents even know what their children are doing in cyberspace. School officials are grappling with the reality of students often being far smarter on cyber-issues and new ways of learning than the teachers. Corporations are wondering what these kids will be like as employees since they are accustomed to very different ways of working, collaborating, and creating, and they reject many basic assumptions of today's companies. Governments are lagging behind in thinking about the implications of this new generation on policies ranging from cyberporn and the delivery of social services to the implications of the N-Gen on the nature of governance and democracy. Marketers have little comprehension of how this wave will shop and influence purchases of goods and services.There is no issue more important to parents, teachers, policymakers, marketers, business leaders, and social activists than understanding what this younger generation intends to do with its digital expertise. “

5 J.Tapscott: Growing up Digital (1998)
„For the first time in history, children are more comfortable, knowledgeable, and literate than their parents about an innovation central to society.“ Tapscott (1998: 1-2) Přeložena do dvaceti jazyků Nejprodávanější kniha v kategorii nonfiction na Amazon.com Vítěz prvního ročníku soutěže Amazon.com bestseller award v kategorii nonfiction „ For the first time in history, children are more comfortable, knowledgeable, and literate than their parents about an innovation central to society.“

6 M. Prenski: Digital Natives, Digital Immigrants (2001)
„Pro digitální domorodce jsou hry, , Internet, počítače a IM integrální součástí jejich života. (…) jsou zvyklí velmi rychle přijímat nové informace. Mají rádi paralelní procesy a multitasking. (…) Digitální imigranti jen velmi málo rozumějí těmto novým dovednostem, které si domorodci vypěstovali léty zkoušení a interakce. Tyto dovednosti jsou téměř něčím cizím pro imigranty, kteří se je učí (…) pomalu, krok za krokem, jednu po druhé, individuálně, a především, s vážnou tváří. “ Computer games, , the Internet, cell phones and instant messaging are integral parts of their lives „Digital Natives are used to receiving information really fast. They like to parallel process and multi-task. (…) Digital Immigrants typically have very little appreciation for these new skills that the Natives have acquired and perfected through years of interaction and practice. These skills are almost totally foreign to the Immigrants, who themselves learned – and so choose to teach – slowly, step-by-step, one thing at a time, individually, and above all, seriously.“

7 Hledání evidence Tři aspekty konceptu digitální generace
Srovnání multitaskingu Srovnání dovedností Srovnání rodiče x děti

8 Datové zdroje World Internet Project – Švédsko Český statistický úřad
Světový projekt o Internetu – Česká Republika Dále v textu jako WIP-CZ 2005 – 2008, FSS MU Reprezentativní data pro populaci 12+, cca resp., STEM Problematika kybernetických hrozeb z hlediska bezpečnostních zájmů České republiky“ (VD B01) Dále v textu jako INFOGRAM , sociologická část FSV UK Sekundární analýza dat z Výzkumu informační gramotnosti, 2005, pro MI zpracoval STEM/MARK 16334 respondentů let + 2 x 500 pro 18- a 60+ World Internet Project – Švédsko Dále jako WIP-Švédsko Český statistický úřad Data, z nichž vychází analýza v následující části zprávy, pocházejí z Výzkumu informační gramotnosti provedeného agenturou STEM/MARK na zakázku Ministerstva financí v roce Celkově bylo dotazováno respondentů starších patnácti let. Sběr dat proběhl metodou náhodného výběru pomocí CATI ve třech vlnách, při nichž bylo získáno datové jádro o velikosti respondentů ve věkovém rozmezí let. Toto jádro je pro populaci let reprezentativní, zbývající část respondentů mladších osmnácti let a starších šedesáti let o velikosti 500 respondentů z každé této věkové skupiny byla doplněna při třetí vlně sběru dat. Na následující stránce archivu Ministerstva informatiky lze nalézt základní informace a výstupy z výzkumu: Computer Assisted Telephone Interview, česky "telefonické dotazování s podporou počítače".

9 Empirická evidence T. tvrzení
Převzato z Tapscott (1998: 4)

10 Užívání Internetu dle věku (WIP-ČR)

11 Užívání Internetu dle věku (WIP-ČR)

12 V jakém věku užívá Internet již polovina dětí? (WIP – Švédsko)
Zdroj: The Young and the Internet in Sweden 2009, WIP - Švédsko

13 Multitasking

14 Děláte více věcí najednou, když používáte internet – např
Děláte více věcí najednou, když používáte internet – např. poslouchání hudby, sledování televize nebo telefonování? (ČR, 2008) 12-18 let 19-30 let 31-45 let 46 a více Ano, většinou 28,8 % 22,2 % 10,3 % 9,5 % Ano, občas Ne Celkem ve skupině 100 % Multitasking n=1255 (2008, Uživatelé 12+), WIP-CZ

15 Děláte více věcí najednou, když používáte internet – např
Děláte více věcí najednou, když používáte internet – např. poslouchání hudby, sledování televize nebo telefonování? (ČR, 2008) 12-18 let 19-30 let 31-45 let 46 a více Ano, většinou 28,8 % 22,2 % 10,3 % 9,5 % Ano, občas 46,0 % 58,1 % 56,4 % 50,5 % Ne Celkem ve skupině 74,8% 80,3% 66,7% 60,0% Multitasking n=1255 (2008, Uživatelé 12+), WIP-CZ

16 Děláte více věcí najednou, když používáte internet – např
Děláte více věcí najednou, když používáte internet – např. poslouchání hudby, sledování televize nebo telefonování? (ČR, 2008) 12-18 let 19-30 let 31-45 let 46 a více Ano, většinou 28,8 % 22,2 % 10,3 % 9,5 % Ano, občas 46,0 % 58,1 % 56,4 % 50,5 % Ne 25,2 % 19,7 % 33,3 % 40,0 % Celkem ve skupině 100 % Multitasking n=1255 (2008, Uživatelé 12+), WIP-CZ

17 E-/I-Dovednosti

18 Co děti dělají na Internetu dle jejich rodičů (Švédsko, 2009)
Zdroj: The Young and the Internet in Sweden 2009, WIP - Švédsko

19 I-dovednosti (INFOGRAM, 2005)
Umíte, bez cizí pomoci, provést následující úkony ? (ano, ne) Mezi kontaktními údaji poznat internetovou adresu Vyhledat informace na internetu Vyplnit webový formulář a odeslat jej Použít elektronickou poštu, napsat jednoduchý Použít elektronickou poštu k poslání souboru Změnit domovskou stránku v prohlížeči Zveřejnit libovolný soubor na internetu Vytvořit pravidlo pro příchozí ovou zprávu Vysvětlit pojem cookie Nakonfigurovat internetové připojení

20 Rozložení i-dovedností v populaci (INFOGRAM, ČR, 2005)

21

22 I-dovednosti dle věku (INFOGFRAM, ČR, 2005)

23 E-dovednosti dle věku (WIP-Č R, 2008)
Nyní se budeme bavit o Vašich dovednostech při práci s počítačem. Řekněte nám prosím, co umíte používat či dělat. (velmi dobře, průměrně, málo, vůbec) MS Office, tj. WORD, Excel, Powerpoint Speciální software, například pro grafické práce, fotografie apod. Práce s databázemi (MS Access, Oracle apod.) Tvorba webových stránek (HTML) Programovací jazyky, např. Pascal , C+, Delphi, atd. Vyléčit za pomoci programu virus na počítači Nainstalovat operační systém Nainstalovat nový program

24 Rozložení e-dovedností

25 E-dovednosti dle věku (ČR, 2008)

26 Míra dovedností u uživatelů Internetu Úroveň internetových dovedností
Uživatelské dovednosti Míra dovedností u uživatelů Internetu Vybraná skupina Úroveň internetových dovedností Nízká Střední Vysoká Muži 36,4 31,1 30,9 Ženy 48,6 35,6 14,4 16–24 let 25,8 36,7 35,8 35–44 let 47,6 32,3 18,6 55–64 let 56,0 29,6 12,4 Vyučení 60,3 26,9 10,2 Maturita 42,0 34,1 22,9 Vysokoškolské vzdělání 32,2 36,0 31,0 there seems to be no serious gender divide in terms of physical access; however, women are significantly lagging behind when we look at the differences in respective digital skills Skills access copy the physical access distribution Zdroj: ČSÚ, 2007 26

27 Kdo se stará o počítač? (Č R, 2008)
Zdroj: WIP 2008, n=1332 (populace 12+)

28 E-dovednosti (12-30 x 12+)

29 Srovnání rodičů a dětí (názor rodičů) (ČR, 2008)

30 Jsou děti kompetentnější než rodiče? (Švédsko, 2008)
Zdroj: The Young and the Internet in Sweden 2009, WIP - Švédsko

31 Digitální generace? Závěry
Vrchol uživ. dovedností v současnosti v rozmezí zhruba let věku Nejsou dramatické rozdíly v úrovni dovednostech Zhruba čtvrtina teenagerů má nízké e-/i- dovednosti Nejsou dramatické rozdíly v přítomnosti multitaskingu Nejsou velké rozdíly podle hodnocení dětí/rodičů

32 Mgr. Petr Lupač Katedra sociologie FF UK Petr.Lupac (na) Centrum.CZ
Děkuji za pozornost Mgr. Petr Lupač Katedra sociologie FF UK Petr.Lupac (na) Centrum.CZ


Stáhnout ppt "Mýty a realita digitální generace"

Podobné prezentace


Reklamy Google