Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc."— Transkript prezentace:

1 doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc.
VELETRŽNÍ GENERACE doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc.

2 1.POČÁTKY KOMERČNÍ KOMUNIKACE
VELETRŽNÍ GENERACE 1.POČÁTKY KOMERČNÍ KOMUNIKACE DĚLBA PRÁCE A SPECIALIZACE NUTNOST INFORMACE O NADVÝROBĚ A MOŽNOSTECH SMĚNY NADVÝROBKU VZNIK TRHŮ – ZÁKLADNÍ KOMUNIKAČNÍ FORMY VZNIK ZNAČEK – SYMBOLY VÝROBCŮ, PROFESÍ, ROLE OCHRANY PRODUCENTA PSANÉ INFORMACE doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., ::

3 1.GENERACE VELETRHŮ Počátek 2.milénia – naturální směna
VELETRŽNÍ GENERACE 1.GENERACE VELETRHŮ Počátek 2.milénia – naturální směna Přechod od domácí výroby k řemeslné (8.-9.stol) V 10.století se objevují první peníze –Přemyslovci Raný feudalismus – 10. – 12. století – zejména v hradních sídlech se začíná rozvíjet trh Vrcholný feudalismus - druhá polovina 12. století – druhá pol. 14. století - vznikají města! doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., ::

4 TRHY, SPECIFIKA KOMUNIKACE 1. GENERACE
VELETRŽNÍ GENERACE TRHY, SPECIFIKA KOMUNIKACE 1. GENERACE Periodicita komerčních setkání Totalita produkce Slovní komunikace – vyvolávači Postupně vznik tržišť jako specializovaných médií – kotce, jednoduchá prezentace – volné prostranství, lehké přístřešky, pulty Tržní právo – forma regulace chování měst doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., ::

5 2.GENERACE – VZORKOVÉ VELETRHY
VELETRŽNÍ GENERACE 2.GENERACE – VZORKOVÉ VELETRHY Období poloviny 17.století až konec 18. století Postupný rozklad feudální společnosti Pokrok v přírodních vědách Dynamika rozvoje měst-měšťanstva v Evropě Nové mocenské poměry vyžaduje dynamika ekonomiky – vrchol v buržoazní revoluci V českých zemích – třicetiletá válka, stagnace Nástup manufakturní výroby – v českých zemích výrazněji koncem 17.století, ve vyspělé Evropě ale již v polovině 16.století doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., ::

6 Zboží hromadné výroby – stejnorodé vlastnosti a stejná užitná hodnota
VELETRŽNÍ GENERACE Hromadná produkce zboží – vyžaduje hromadný trh, hledají se cesty informace potenciální veřejnosti o produkci Zboží hromadné výroby – stejnorodé vlastnosti a stejná užitná hodnota Přerod forem a obsah prezentace - 2.generace – vzorkové veletrhy vystavují se jen vzorky Roste podíl importu, z prodejní akce se veletrh mění na kontraktační roste druhová pestrost nabídky Roste počet vystavovatelů a návštěvníků – zejména obchodníků budují se specializovaná veletržní zařízení Vytvářejí se specializované veletrhy – komoditně, do prezentace se vnášejí ideově politické aspekty – prezentace moci a vyspělosti státu doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., ::

7 VELETRŽNÍ GENERACE TYPY 2. GENERACE 1754 – Veltrusy – předzvěst 2.generace - VELKÝ TRH TOVARŮ KRÁLOVSTVÍ ČESKÉHO 1756/7 – Londýn – 1.vzorkový veletrh Průmyslové výstavy – Paříž, Mnichov, Gent, Stockholm, Dublin, Madrid Klementinum WAARENKABINET Série průmyslových výstav v Praze – 1828, 1829 atd… SVĚTOVÁ VÝSTAVA 1851 Londýn – GREAT EXHIBITION OF THE WORKS OF INDUSTRY OF ALL NATIONS Náznaky doprovodného programu – počátky formování 3. generace Komunikační specifiky 2. generace-vzorkové,specializované areály, poměrně jednoduchý systém prezentace doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., ::

8 3.GENERACE – VZORKOVÉ VELETRHY A DOPROVODNÉ PROGRAMY
VELETRŽNÍ GENERACE 3.GENERACE – VZORKOVÉ VELETRHY A DOPROVODNÉ PROGRAMY Parní stroj – podnět k rozvoji tovární strojové velkovýroby Anglie – druhá pol. 18. stol., počátek vývoje industriální společnosti, u nás o sto let později Velká francouzská revoluce – inspirace pro evropské země obecně- ruší feudální výsady, buržoazie přebírá část majetku šlechty. Reformy Josefa II – zrušení nevolnictví, svobodnější nabídka pracovní síly, reforma školství, toleranční patent – nekatolická náboženství – rozvoj národního uvědomění – obrození. Rozvíjí se spolkový a nadační život doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., ::

9 3.GENERACE – VZORKOVÉ VELETRHY A DOPROVODNÉ PROGRAMY
VELETRŽNÍ GENERACE 3.GENERACE – VZORKOVÉ VELETRHY A DOPROVODNÉ PROGRAMY Prudká industrializace země – Kladensko, Ostravsko, vznik průmyslových velkých firem Tovární výroba – zhromadnění výroby, hledá se hromadný trh. 1855 – 2. světová výstava Paříž – výrobková tematika obohacena o sociální a uměleckou Objevují se nová komunikační média – daguerrotypie-1839, 1851 – fotografie 1895 – první veřejné promítání filmů – Paříž doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., ::

10 3.GENERACE–VZORKOVÉ VELETRHY A DOPROVODNÉ PROGRAMY
VELETRŽNÍ GENERACE 3.GENERACE–VZORKOVÉ VELETRHY A DOPROVODNÉ PROGRAMY Začínají se budovat stálé veletržní areály – Lipsko, Hannover, Kolín nad Rýnem atd… Typický rys 3. generace – doprovodný program 1.formy – nejen zábavné a rekreativní povahy, ale obsahově bohaté, informačně přínosné – již v 70.letech 19. stol. Již 4.světová výstava ve Vídni 1873 měla uměnovědný a patentový specializovaný doprovodný program – kongres. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., ::

11 3.GENERACE–VZORKOVÉ VELETRHY A DOPROVODNÉ PROGRAMY
VELETRŽNÍ GENERACE 3.GENERACE–VZORKOVÉ VELETRHY A DOPROVODNÉ PROGRAMY Výrazný vklad – Všeobecná zemská jubilejní výstava 1891 1895 – Národopisná výstava Českoslovanská 1898 – Výstava architektury a inženýrství – Český kinematograf – Kříženecký – 4 vlastní snímky 1908 – Výstava Obchodní a živnostenské komory – Kříženecký – Reklamograf 1928 – Výstava soudobé kultury – areál Brno, 2,6 mil.návštěvníků. na Výstavišti pak Brněnské výstavní trhy – každoročně 1955 – Výstava československého strojírenství – 1956 vzniká BVV (původně Brněnské vzorkové veletrhy) 1959 – Mezinárodní strojírenský veletrh, 2,4 mil náv., 432 vyst. z 29 zemí doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., ::

12 3.GENERACE – VZORKOVÉ VELETRHY A DOPROVODNÉ PROGRAMY
VELETRŽNÍ GENERACE 3.GENERACE – VZORKOVÉ VELETRHY A DOPROVODNÉ PROGRAMY Rozvoj dalších výstavišť v republice – Č.Budějovice, Ostrava, Litoměřice, Liberec, Jablonec n/Nisou, Olomouc Organizace drobnějších akcí v kulturních domech a ve sportovních areálech (Ostrava, H.Králové, Pardubice, Ústí nad Labem apod.). Významná role doprovodných programů – zábavné, naučné, návštěvnicky aktivizační, popularizační odborné, vědeckotechnické Začínají se v rámci vědeckotechnických kongresů a sympozií rodit zárodky 4. generace doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., ::

13 4. GENERACE – VELETRHY IDEJÍ A SYSTÉMŮ
VELETRŽNÍ GENERACE 4. GENERACE – VELETRHY IDEJÍ A SYSTÉMŮ Akce pro úzce vymezené cílové skupiny vědeckotechnického rázu Prioritní je informačně bohaté prezentování informací formou kongresu, sympozia Doprovodným programem se stává odborná, velmi specializovaná výstava – veletrh, obrací se význam a důraz složek výstava – doprovodný program Doprovodnou roli hraje výstava, prioritní výpověď je v sympoziu Pro širokou veřejnost zůstávají veletrhy a výstavy zachovány v klasickém provedení Co udělá konkurence Internetu s tak klasickým médiem jako je veletrh a výstava? Mají vůbec veletrhy a výstavy nárok na další existenci? doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., ::

14 SVĚTOVÉ VÝSTAVY - ODRAZ KULTURY SVÉ DOBY
VELETRŽNÍ GENERACE SVĚTOVÉ VÝSTAVY - ODRAZ KULTURY SVÉ DOBY V 19. století se konají téměř každoročně od roku 1851 V některých letech jsou pořádány i 2 – 3. V 19. století jich bylo uspořádáno 40 Ve 20. století celkem 57 Úspěchy naší země – Brusel 1958, Montreal 1967 Poslední světová výstava – Hannover - návštěvnost 18,1 mil. Návštěvnost např. Bruselu 200 mil., Montreal – 95 mil., Sevilla 255 mil. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., ::

15 DEFINICE SVĚTOVÉ VÝSTAVY PODLE BIE
VELETRŽNÍ GENERACE DEFINICE SVĚTOVÉ VÝSTAVY PODLE BIE Zúčastněné státy musejí být k účasti pozvány diplomatickou cestou Všechny akce BIE nesmějí sledovat žádné komerční cíle Nejkratší možná délka 3 týdny, nejdéle 6 měsíců HANNOVER: CELKOVÉ NÁKLADY 3,5 MILIARD DM, PŘÍJMY 1,1 MILIARD DM, DEFICIT 2,4 MLD. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., ::

16 SOUHRNNĚ – K VÝVOJI VELETRHŮ
VELETRŽNÍ GENERACE SOUHRNNĚ – K VÝVOJI VELETRHŮ Přežily se? Jak je ovlivňují nová média obecně? Mají smysl v tuzemsku? V zahraničním obchodě? Jak se bude v budoucnu nakupovat? Mají ještě jiné funkce, než informační? doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., ::

17 SOUHRNNĚ – SVĚTOVÉ VÝSTAVY
VELETRŽNÍ GENERACE SOUHRNNĚ – SVĚTOVÉ VÝSTAVY Přežily se? Jak je ovlivňují nová média obecně? JAKÝ MAJÍ VŮBEC SMYSL? Mají ještě jiné funkce, než informační? doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., ::

18 DĚKUJI ZA POZORNOST VELETRŽNÍ GENERACE
doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., ::


Stáhnout ppt "doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc."

Podobné prezentace


Reklamy Google