Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Příprava vrstev metodou sol - gel VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE Ústav skla a keramiky.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Příprava vrstev metodou sol - gel VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE Ústav skla a keramiky."— Transkript prezentace:

1 Příprava vrstev metodou sol - gel VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE Ústav skla a keramiky

2 Základní pojmy  Sol  Sol - koloidní suspenze, ve které jsou homogenně dispergované pevné částice s koloidními rozměry (1 – 1000 nm)  Gel  Gel - koloidní systém charakteru pevné fáze, v které dispergovaná pevná fáze tvoří souvislou 3-rozměrnou síť  Gelace  Gelace - vznik vazeb mezi molekulami látek

3 Procesy přechodu: roztok - sol - gel  Výchozí roztok  Výchozí roztok - alkoxidy se rozpustí v organických rozpouštědlech (nejčast ě ji alkoholech)  Hydrolýza  Hydrolýza - rozklad látek (alkoxid ů ) pomocí vody – vznik solu: M(OR) 4 + H 2 O → M(OR) 3 OH + ROH - výměna alkoxidické skupiny za hydroxylovou  Kondenzace  Kondenzace - reakce dvou částečně hydrolyzovaných molekul za uvolnění: vody: (OR) 3 M - OH + HO - M(OR) 3 → (OR) 3 M - O - M(OR) 3 + H 2 O alkoholu: (OR) 3 M - OR + HO - M(OR) 3 → (OR) 3 M - O - M(OR) 3 + ROH  Postupně reagují i další alkoxidové skupiny a dochází k prodlužování řet ě zce s opakujíc í se vazbou  Během síťování dochází ke vzniku gelu

4 Vliv pH na strukturu gelu při reakci v kyselém prostředí vznikají dlouhé řetězce,  při reakci v kyselém prostředí vznikají dlouhé řetězce, jejichž spojování a vzájemné propletání řetězců vede ke jejichž spojování a vzájemné propletání řetězců vede ke vzniku gelu vzniku gelu v zásaditém prostředí vznikají větvené krátké řetězce,  v zásaditém prostředí vznikají větvené krátké řetězce, které se shlukují do tzv. clusterů. Spojováním těchto které se shlukují do tzv. clusterů. Spojováním těchto clusterů dochází ke gelaci. clusterů dochází ke gelaci. pH > 7pH < 7

5 Metoda sol - gel

6 Příprava vrstev metodou sol-gel Aplikace metody sol-gel: například příprava tenkých vrstev na různých  Aplikace metody sol-gel: například příprava tenkých vrstev na různých substrátech substrátech  Tyto vrstvy zlepšují jejich optické, mechanické nebo elektrické vlastnosti vlastnosti Použití některých vrstev připravených metodou sol-gel: Vlastnosti Funkce filmu Složení vrstvy Optické Absorpční, reflexní TiO 2 - SiO 2, TiO 2, SiO 2, ZrO 2 Elektrické Vodivá, polovodivá Oxidy In, Sn, V, SiO 2 Ochranné Korozní odolnost SiO 2, TiO 2, ZrO 2 Alkalivzdornost MgO - Al 2 O 3 - SiO 2 - P 2 O 5 Alkalivzdornost MgO - Al 2 O 3 - SiO 2 - P 2 O 5 Bioaktivní Hydroxyapatit - Ca 10 (PO 4 ) 6 (OH) 2 Antibakteriální Ag - SiO 2, Ag - Al 2 O 3 - SiO 2 Povlakování: dip - coating, spin - coating

7 Povlakování metodou Dip-coating  Ponoření do solu: tvorba vazeb: substrát - molekuly solu  Vytahování - kontakt vrstvy solu se vzduchem - odpaření přebytečného rozpouštědla - začína gelatinizace  Sušení  Výpal -přeměna gelu na skelnou nebo keramickou vrstvu Tloušťka nanesené vrstvy: - od desítek nanometrů - do desítek mikrometrů

8 Použití metody sol – gel v restaurování Pro účely preventivní konzervace povrchu skla:  Pro účely preventivní konzervace povrchu skla: - zlepšení chemické odolnosti povrchu - zlepšení chemické odolnosti povrchu - mechanická fixace odlupujících se korozních vrstev - mechanická fixace odlupujících se korozních vrstev  Archeologické sklo - zatím není obecně používaná - možnost vylepšit antibakteriální vlastnosti - možnost vylepšit antibakteriální vlastnosti uloženého skla (přídavkem Ag+ iontu) uloženého skla (přídavkem Ag+ iontu)  Vitráže - sklo neustále vystavené povětrnostním podmínkám - vylepšení samočistících schopností (přídavek TiO 2 ) - vylepšení samočistících schopností (přídavek TiO 2 )  Poslední soud na katedrále sv. Víta (1368), P. Parléř (restaurované metodou sol gel, r. 2000) (restaurované metodou sol gel, r. 2000)  Mozaikové kameny vyrobeny v celé Evropě

9 Stříbro ve skle  Skla obsahující stříbro byla tavena již ve starověku  Stříbro se přidává přímo do sklářského kmene, případně se do skla vnáší výměnnou difúzí s alkalickými ionty  Současnost  Současnost - skla obsahující částice stříbra jsou předmětem výzkumu v souvislosti s jejich využitím pro přípravu lazur, optických vlnovodů, polovodičů, různých fotosenzitivních nebo antibakteriálních skel  Lazurování  Lazurování - tradiční způsob výroby žlutě zbarveného skla Princip Princip: nanesení směsi okrového pigmentu a stříbrné soli na sklo, kde za zvýšené teploty nastává výměnná reakce mezi sodnými ionty přítomnými ve skle a stříbrnými ionty z lazury  Iontovou výměnou lze připravit i červeně zbarvená skla, která obsahují stříbro

10 Barevné vrstvy na skle  Metoda sol - gel - umožňuje velmi dobře měnit složení skla v povrchové vrstvě, tloušťku nanesené vrstvy a samozřejmě i v povrchové vrstvě, tloušťku nanesené vrstvy a samozřejmě i intenzitu zabarvení intenzitu zabarvení  Nejčastěji používaným prekurzorem - tetraethoxysilan (TEOS) - je rozpuštěn v organickém rozpouštědle (ethanol) a vodě - je rozpuštěn v organickém rozpouštědle (ethanol) a vodě  Zdroj stříbra - dusičnan stříbrný, který je na rozdíl od většiny stříbrných solí velmi dobře rozpustný ve vodě stříbrných solí velmi dobře rozpustný ve vodě  Polykondenzační reakce - katalyzovány kyselinou dusičnou - použití jiné kyseliny - vznik nerozpustných stříbrných solí - použití jiné kyseliny - vznik nerozpustných stříbrných solí  Intenzita zabarvení - roste s rostoucí teplotou výpalu, dobou výpalu a koncentrací redukčního činidla výpalu a koncentrací redukčního činidla

11 Experimentální část 1: Příprava vrstev obsahujících částice stříbra metodou sol-gel Substrát - mikroskopické sklíčko umýt detergentem  Substrát - mikroskopické sklíčko umýt detergentem - opláchnout proudem tekoucí vody - opláchnout proudem tekoucí vody - umýt destilovanou vodou a etanolem - umýt destilovanou vodou a etanolem - nechat sušit v sušárně při 60 °C po dobu 30 min - nechat sušit v sušárně při 60 °C po dobu 30 min  Výchozí sol - roztok I. - 10 ml TEOSu 30 ml etanolu 30 ml etanolu 2 ml destilované vody 2 ml destilované vody 2 ml 1M kyseliny dusičné (HNO 3 ) 2 ml 1M kyseliny dusičné (HNO 3 ) - roztok II. - 0.5 g dusičnanu stříbrného (AgNO 3 ) - roztok II. - 0.5 g dusičnanu stříbrného (AgNO 3 ) 3 ml destilované vody 3 ml destilované vody - přilít roztok II. do roztoku I. a nechat 1 hod míchat - přilít roztok II. do roztoku I. a nechat 1 hod míchat

12  Nanášení solu - technikou dip-coating  Zařízení na potahování substrátu - dip - coater (obrázek)  Podmínky potahování - rychlost ponořování do solu: 20 cm/min. - doba výdrže v solu: 60 s - doba výdrže v solu: 60 s - rychlost vytahování ze solu: 6 cm/min. - rychlost vytahování ze solu: 6 cm/min. Držák substrátu PET nádobka se solem regulace rychlosti vytahování substrátu ze solu  Sušení vrstev - 60°C po dobu 30 min - 60°C po dobu 30 min  Výpal vrstev - 500°C, resp. 550°C - 500°C, resp. 550°C po dobu 30 s - 2 hod po dobu 30 s - 2 hod

13  Absorpční spektrofotometrie - měření absorpce elektromagnetického záření substrátu s nanesenou vrstvou - molekuly pohlcují elektromagnetické záření určitých vlnových délek - pokud se vlnová délka absorbovaného záření pohybuje v rozmezí viditelné oblasti, jeví se vzorek jako barevný  K měření bude použit UV/VIS spektrofotometr Shimadzu UV-1201  Absorbance bude měřena v rozmezí vlnových délek 300 – 700 nm  Data budou zpracována pomocí počítačového softwaru  Bude sledován vliv teploty výpalu na jejich barevnost Experimentální část 2: Charakterizace vypálených vrstev

14 ZDROJE Brinker C.J., Scherer G.W.: Sol gel science:The physics and chemistry of sol-gel processing, Academic press, London, 1990 Plško A., ExnarP.: Použitie metódy sól-gel pre prípravu špeciálnych materiálov, najmä skiel, Silikáty, 33, 69-84, 1989 Novotný M.: Sol-gel vrstvy s obsahem stříbra, Diplomová práce, VŠCHT, 1998 www.vscht.cz www.solgel.com www.getty.edu


Stáhnout ppt "Příprava vrstev metodou sol - gel VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE Ústav skla a keramiky."

Podobné prezentace


Reklamy Google