Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Střední odborná škola Otrokovice

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Střední odborná škola Otrokovice"— Transkript prezentace:

1 Střední odborná škola Otrokovice
Člověk mezi lidmi – migranti, azylanti, emigranti Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Iva Vlčková Dostupné z Metodického portálu ISSN:  , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze

2 Charakteristika DUM Název školy a adresa
Střední odborná škola Otrokovice, tř. T. Bati 1266, Otrokovice Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ /2 Autor Mgr. Iva Vlčková Označení DUM VY_32_INOVACE_SOSOTR-GU-ON/1-ON-2/7 Název DUM Člověk mezi lidmi – migranti, azylanti, emigranti Stupeň a typ vzdělávání Středoškolské vzdělávání Kód oboru RVP 23-55-H/01 Obor vzdělávání Gumař-plastikář Vyučovací předmět Občanská nauka Druh učebního materiálu Výukový materiál Cílová skupina Žák, 15 – 16 let Anotace Výukový materiál je určený k frontální a skupinové výuce. Seznamuje studenty s pojmem migrace a problematikou s migrací související. Vybavení, pomůcky Dataprojektor Klíčová slova Migrace, emigrace, azyl, exil, azylant, uprchlík, nelegální migrace Datum

3 Člověk mezi lidmi – migranti, emigranti a azylanti
Náplň učiva Migrace – charakteristika pojmu Důvody migrace – ekonomické, sociální, bezpečí Vnější migrace x vnitřní migrace – vysvětlení pojmu Emigrace Azyl Migrace v ČR – stanovisko vlády Legální a nelegální migrace v ČR Dopady migrace Zelené karty

4 Migrace a migranti Jedním ze znaků moderní společnosti (2. pol. 18. stol.) je industriální rozvoj. V důsledku toho se řada lidí stěhovala z venkova do měst, kde prodávali v továrnách svoji práci za mzdu. Migrace Změna pobytu, stěhování z místa na místo za určitým účelem. Migrace se týká všech živých tvorů. Důsledky migrace obyvatelstva Kulturní Ekonomické Populační

5 Migrace obyvatelstva Vyjmenujte důvody migrace Ekonomické
Pracovní příležitost, špatná ekonomická situace, chudoba Nezaměstnanost, nízké mzdy v oboru, špatné uplatněni v oboru, změny klimatu – sucha, povodně, přelidněni Sociální špatná úroveň vzdělaní, zdravotnictví, rodinný příslušník v zahraničí vztah, manželství s cizincem Ochrana, bezpečí občanské nepokoje, válka, represivní režim, politické perzekuce příslušnost k pronásledované skupině, diskriminace

6 Emigrant + Azylant – ten kdo opustil svoji vlast – vystěhovalec
Formy migrace Migrace Vnější (emigrace, imigrace) Vnitřní (uvnitř státu) Emigrace – dobrovolné Dána nerovnoměrným rozložením opuštění vlasti pracovních příležitostí. Azyl – ochrana uprchlého cizince Exil – vyhnanství, vynucené opuštění vlasti Emigrant + Azylant – ten kdo opustil svoji vlast – vystěhovalec Exulant – vyhnanec, vyhoštěnec Imigrant – přistěhovalec

7 Emigrace Dobrovolné opuštění vlasti většinou z politických důvodů.
Jak byla chápána emigrace v naší republice za totalitní vlády KSČ? Opuštění republiky bylo od přijetí zákona č. 231/1948 Sb. na ochranu republiky trestným činem politické povahy V období 1948 – 1989 opustilo naši vlast cca občanů Po roku 1948 byly instalovány elektrifikované hraniční zátarasy a silně omezena možnost obyvatelstva vycestovat do zahraničí

8 Azyl – azylanti Ochrana uprchlého cizince, který se ve své vlasti obává pronásledování z většinou politických důvodů Z důvodu těchto obav se nechce nebo nemůže vrátit zpět do svého domovského státu. Azyl může být udělen jak z humanitárních důvodů i za účelem sloučení rodiny. Cizinec, kterému byl udělen v ČR azyl má stejné postavení jako cizinec s uděleným trvalým pobytem.

9 Azyl v České republice Problematika spadá do kompetence MV ČR – Odbor azylové a migrační politiky O azyl lze požádat přímo na hranicích nebo v přijímacím středisku MV ČR V přijímacím středisku stráví žadatel cca. 3týdny, kdy je podroben zdravotním vyšetřením Absolvuje pohovor o důvodech své žádosti Příslušný odbor by o žádosti měl rozhodnout do 90 dnů, někdy se Však čeká na rozhodnutí po dobu několika let

10 Migrace v České republice
Usnesení vlády č. 55 ze dne 13. ledna 2003 Zásady politiky vlády v oblasti migrace cizinců Zásada 1 Česká republika s ohledem na mezinárodní závazky, které pro ni vyplynou z členství v Evropské unii, důsledně prosazuje řídící roli státu v oblasti migrace. Zásada 2 Migrační politika státu je založena na koordinovaném postupu všech státních orgánů, orgánů územní a zájmové samosprávy a na podpoře ze strany dalších subjektů zabývajících se migrací. Zásada 3 Migrační politika státu je zaměřena na odstraňování všech forem nelegální migrace a jiných nelegálních aktivit a to jak opatřeními na poli mezinárodní spolupráce, tak i opatřeními národními.

11 Migrace v České republice
Zásada 4 Migrační politika státu neklade překážky legální migraci, a podporuje imigraci, která je pro stát a společnost v dlouhodobé perspektivě přínosná. Zásada 5 Realizace migrační politiky státu předpokládá široké zapojení nevládních a dalších organizací občanské společnosti. Zásada 6 Česká republika se spolupodílí na úsilí světového a evropského společenství na řešení migračních důsledků humanitárních krizí a na odstraňování příčin těchto jevů.

12 Migrace v České republice
Legální migrace v ČR V roce 2010 žilo v Česku legálně podle údajů ministerstva vnitra cizinců. Největší skupiny přistěhovalců Ukrajinci – 43% Slováci Vietnamci Rusové Nelegální migrace v ČR Od do bylo při kontrolách zjištěno celkem 1615 cizinců s nelegálním pobytem, což představuje nárůst o 9 % 166 migrantů bylo přistiženo na našem území opakovaně

13 Hlavní dopady migrace Na zemi původu Odliv mozků – brain drain
Na cílovou zemi Trh práce Sociální napětí – nedůvěra původního obyvatelstva Vznik uzavřených komunit – „ghetta“ Xenofobie a rasismus Strach z terorismu Jak lze negativním dopadům spojeným s migrací předcházet? Sdružení pro integraci a migraci Centrum pro integraci cizinců Centrum podpory cizinců – kurzy, jazyková výuka Český červený kříž Český helsinský výbor Člověk v tísni o.p.s.

14 Projekt Zelené karty Vychází z potřeb podnikatelských subjektů.
Je projektem MV ČR Kvalifikovaní pracovníci ze zahraničí mohou pracovat na volných pracovních místech, která se nepodařilo pracovním úřadům do 30 dnů od jejich zveřejnění obsadit občanem ČR či Evropské unie. Zelená karta je vydávána ve variantách/typech „A“, „B“ a „C“ Karta typu „A“ je určena pro kvalifikované pracovníky s vysokoškolským vzděláním Karta typu „B“ je pro pracovníky na pracovních pozicích minimálně s požadavkem vyučen Karta typu „C“ je pro ostatní pracovníky.

15 Kontrolní otázky Vysvětli pojem migrace
Jaké jsou nejčastější důvody migrace? Jaké znáš formy migrace? Vysvětli pojmy emigrace, exil, azyl, imigrant Jak lze požádat o azyl v České republice? Co je to legální a nelegální migrace a jaké jsou údaje o těchto migracích v České republice? Jaké dopady může mít migrace v zemi původu a v cílové zemi? Jak lze negativním jevům spojených s migrací předcházet? Komu může být v České republice přidělena tzv. Zelená karta?

16 Seznam obrázků:

17 Seznam použité literatury:
[1] Totalita. In: Totalita.cz [online] [vid ]. Dostupné z: [2] Wikipedie Otevřená encyklopedie, [vid ], dostupné z: [3] Ministerstvo vnitra České republiky, [vid ], dostupné z: [4] Člověk v tísni, [vid ], dostupné z: zverejnilo-nejnovejsi-statistiky-o-poctu-cizincu-v-cr/ [5] Policie České republiky, [vid ], dostupné z: [6] Dudák, V., Občanská nauka pro střední odborné školy, SPN – pedagogické nakladatelství, a.s., ISBN


Stáhnout ppt "Střední odborná škola Otrokovice"

Podobné prezentace


Reklamy Google