Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Klasifikace rizika povodeň-záplava metodická pomůcka Úsek pojištění majetku a odpovědnosti

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Klasifikace rizika povodeň-záplava metodická pomůcka Úsek pojištění majetku a odpovědnosti"— Transkript prezentace:

1 Klasifikace rizika povodeň-záplava metodická pomůcka Úsek pojištění majetku a odpovědnosti iskalakova@koop.cz iskalakova@koop.cz

2 Postup při klasifikaci rizika povodeň-záplava  přesná a úplná adresa místa pojištění  stanovení povodňové zóny ČAP I. – IV. (Aquarius, Aqua, Call Centrum)  povodňová historie (dotaz na klienta) = KLASIFIKACE RIZIKA : „1“ – nízké „2“ – zvýšené „3“ - střední „4“ - nepojistitelné !  klientovi lze nabídnout živelní pojistění s výlukou rizika povodeň-záplava. Individuální klasifikace:  podlaží (pojištění movitých věcí/staveb. součástí v nadzemním podlaží)  výjimky („překlasifikace“)

3 Adresa místa pojištění Adresa místa pojištění musí být přesně uvedena v pojistné smlouvě ! Možnosti ověření: registr adres UIR-ADR UIR ADR UIR ADR AQUA –intranet intranetintranet –extranet –internet internetinternet –kalkulačka (příslib) AQUARIUS CALL CENTRUM Pozn.: Pokud má rekreační nemovitost pouze číslo evidenční, je třeba uvést před číslem „E“, př. E168 !

4 PŘÍKLAD: Ověření adresy v registru UIR-ADR

5

6 Povodňová historie - dotaz na klienta: „Kolikrát se v místě pojištění v posledních 20ti letech vyskytla povodeň nebo záplava?“ Odpovědi musí být vyznačeny v pojistné smlouvě, ve které je sjednáno pojištění zahrnující riziko povodně nebo záplavy. Povodeň-záplava  ze zvýšené hladiny vodních toků  způsobená zpětným chodem z kanalizace  z přívalových dešťů, tání sněhu…. Pozn.: V případě prolongace pojistné smlouvy je třeba údaj znovu ověřit (+ škodní průběh v systému GOLEM) !

7 Povodňová historie – vyjádření obce Vyjádření obce není pro klasifikaci rizika povodeň-záplava směrodatné.

8 Grafický informační systém k riziku povodeň-záplava N-letá voda AQUARIUS Povodňová zóna ČAP GIS měst a obcí I. Q max Q 500 Q 100 II. Q max Q 50III. Q 20IV. Kooperativa při stanovení povodňové zóny místa pojištění vychází z GIS ČAP (Aquarius, Aqua) nikoliv z GIS měst a obcí !

9 Povodňová zóna a n-leté vody PZ II. (RUZ) PZ III. PZ IV. PZ I.

10 Definice n-leté vody [ Q n ] ČHMÚ

11 Stanovení povodňové zóny Údaj o povodňové zóně je získatel povinen vždy uvést do pojistné smlouvy, ve které je sjednáno pojištění zahrnující riziko povodně nebo záplavy !

12 Stanovení povodňové zóny  zaměřeno na „OBJEKT“ = přesně  aplikace AQUARIUS AquariusAquarius  aplikace AQUA AquaAqua  zaměřeno „NEPŘESNĚ“ = na ulici, část obce...  ruční zaměření v aplikaci AQUARIUS, záložka Navigátor

13 PŘÍKLAD: AQUARIUS – úroveň zaměření na „OBJEKT“ (přesnost vyšší nebo rovna „90“)

14 PŘÍKLAD: AQUA – úroveň zaměření na „OBJEKT“ (viz „UPI“)

15 PŘÍKLAD: AQUARIUS – úroveň zaměření „NEPŘESNĚ“ (přesnost nižší než „90“ ) Upozornění: Nepřijatelná přesnost zaměření. Zaměřte ručně!

16 PŘÍKLAD: AQUA – úroveň zaměření „NEPŘESNĚ“ (viz „UPI“ = část obce)

17 PŘÍKLAD: Registr UIR-ADR – neznámá adresa (souřadnice nejsou k dispozici)

18 Stanovení povodňové zóny - ruční zaměření  podklad = klientem vyznačená poloha místa pojištění na jakémkoliv zřetelném mapovém podkladu (mapy.cz,… nebo přímo v aplikace AQUARIUS-Navigátor)  stanovení povodňové zóny místa pojištění v aplikaci AQUARIUS – Navigátor. Výstup z aplikace AQUARIUS – Navigátor, příp. mapový podklad se přikládají k pojistné smlouvě; na mapový podklad připojí pojistník datum a svůj podpis (pokud lokalizuje neznámou adresu přímo v aplikaci AQUARIUS – Navigátor, připojí datum a svůj podpis na tento výstup). Pokud se místo pojištění nachází na rozhraní povodňové zóny III. nebo IV. je získatel povinen kontaktovat pověřenou osobu, která ověří přesnost lokalizace v mapě, rozhodne o zařazení do povodňové zóny a vystaví rozhodnutí pověřené osoby (NOP).

19 mapy.cz mapy POSTUP vyznačení polohy neznámé adresy místa pojištění a stanovení souřadnic GPS mapy  „ Další funkce“  1. „Přidej vlastní ikonu“ (klik L-myší na místo pojištění)  2. „Zadejte titulek“ (klient, IČ/RČ)  3. „Zadejte popisek“ (adresa místa pojištění)  klik L-myší na ikonu  GPS  „ Další funkce“  PrintScreen  dokument Word (příloha mailu) nebo „Vytiskni“ nebo „Poslat mapu na e-mail“ = mapový podklad pro Aquarius-Navigátor.

20 mapy.cz : PŘÍKLAD vyznačení polohy neznámé adresy místa pojištění a stanovení souřadnic GPS mapy.cz : PŘÍKLAD vyznačení polohy neznámé adresy místa pojištění a stanovení souřadnic GPS Na mapový podklad připojí pojistník datum a svůj podpis.

21 AQUARIUS – Navigátor: POSTUP vyznačení polohy neznámé adresy místa pojištění a stanovení povodňové zóny ČAP

22 → Záložka „Hledání“ → zaměření na „Část obce“→ AQUARIUS – Navigátor:

23 → záložka „Navigátor“→ označení místa pojištění v mapě = L-Ctrl + L-myš nebo → AQUARIUS – Navigátor:

24 → označení místa pojištění zadáním souřadnic (geodetické nebo projektované) → AQUARIUS – Navigátor:

25 → tisk mapy → „Poznámka“ (vepsání jména klienta, IČ/RČ, adresy místa pojištění, povodňové zóny ČAP) → „Vytvořit stránku pro tisk“→

26 → tisk mapy (příloha pojistné smlouvy). AQUARIUS – Navigátor: 

27 AQUARIUS – Navigátor: odesílání podkladových map prostřednictvím e-mailu  záložka „Hledání“ = zaměřit na oblast (obec/část obce), zvolit měřítko  zadat TISK (přes záložku „Hledání“ nebo „Navigátor“)  pravá myš  „Odeslat obrázek e-mailem“  zadat e-mailovou adresu  odeslat.

28 Klasifikace rizika povodeň-záplava Klasifikace rizika povodeň-záplava

29 Individuální klasifikace rizika povodeň-záplava PODLAŽÍ Získatel může snížit klasifikaci rizika „2“ a rizika „3“ o jeden stupeň (NE „4“ !)  pokud se místo pojištění (domácnost, kancelář) nachází ve vyšším podlaží mimo dosah zaplavení  výše podlaží musí být v tom případě konkrétně uvedena v pojistné smlouvě, včetně zvláštního ujednání: Všechny pojištěné věci se nacházejí v nadzemním podlaží, které je v bezpečné výšce nad hladinou historicky nejvyšší zaznamenané povodně či záplavy.

30 Individuální klasifikace rizika povodeň-záplava PODLAŽÍ: Individuální klasifikace rizika povodeň-záplava PODLAŽÍ: Mělník – Hořín, povodeň 2002 Ne vždy se pojištěné věci umístěné v 1., případně vyšším nadzemním podlaží nacházejí v bezpečné výšce nad hladinou historicky nejvyšší zaznamenané povodně či záplavy.

31 Individuální klasifikace rizika povodeň-záplava PŘEKLASIFIKACE  Pověřená osoba může ve výjimečných případech snížit klasifikaci rizika „2“ na riziko „1“ - pokud je rizikovost místa pojištění objektivně podstatně nižší než dle hodnocení GIS - obecně zamítat neopodstatněné žádosti o „překlasifikaci“.  Všechny ostatní změny klasifikace (z rizika „3“ a „4“, snížení o dva stupně apod.) podléhají předchozímu schválení ÚPMO. Písemná zpráva o provedené prohlídce místa pojištění je podmínkou pro individuální klasifikaci rizika povodeň nebo záplava.

32 Individuální klasifikace rizika povodeň-záplava PŘEKLASIFIKACE ANO

33 Individuální klasifikace rizika povodeň-záplava PŘEKLASIFIKACE – riziková zpráva (vzor; příloha NOPu)

34 Individuální klasifikace rizika povodeň-záplava PŘEKLASIFIKACE – riziková zpráva - příloha NOPu

35

36 Hodnocení rizika povodeň-záplava Oficiální stanovisko Kooperativy Kooperativa, pojišťovna, a.s. hodnotí riziko nebezpečí povodně-záplavy podle několika kriterií, především podle geografického informačního systému České asociace pojišťoven, který zobrazuje zátopové zóny pro 26 000 km vodních toků v celé ČR. Tyto zóny jsou stanoveny na základě velmi přesného digitálního zaměření terénu kombinovaného s matematickými modelacemi největšího možného rozlivu vodních toků. Systém vychází z dosavadních historických zkušeností s povodněmi v Česku, původcem know how je přední světová zajišťovna Swiss Re. Uvedený GIS ČAP je hodnocen jako jeden v současnosti nejdokonalejší v EU. GIS měst a obcí pracují pouze se 100letou vodou. Pokud je klient přesvědčen, že místo pojištění není ohroženo rizikem povodeň-záplava, lze mu nabídnout živelní pojištění s vyloučením tohoto nebezpečí.


Stáhnout ppt "Klasifikace rizika povodeň-záplava metodická pomůcka Úsek pojištění majetku a odpovědnosti"

Podobné prezentace


Reklamy Google