Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1/1 fungování tržní ekonomiky (12 hodin)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1/1 fungování tržní ekonomiky (12 hodin)"— Transkript prezentace:

1 1/1 fungování tržní ekonomiky (12 hodin)
EKONOMIKA LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ 1/1 fungování tržní ekonomiky (12 hodin)

2 1.1 Ekonomie a ekonomika 1.1.1 Základní ekonomické pojmy
EKONOMIE – je věda zabývající se společenskou realitou zvanou ekonomika EKONOMIKA – představuje systém, ve kterém se uskutečňuje hospodářský proces MAKROEKONOMIE – zkoumá ekonomiku jako celek MIKROEKONOMIE – zkoumá chování jednotlivých ekonomických subjektů 1

3 Lesní výrobu lze charakterizovat: je zbožní výrobou
Les a ekonomika LH Lesní výrobu lze charakterizovat: je zbožní výrobou vztahy mezi subjekty jsou tržními vztahy výsledky produkce lesa lze vyjadřovat v naturálních jednotkách (ha, ks, m3) či penězi Les vnímáme jako jev: přírodní – lesní ekosystémy ekonomický – když se stane objektem přivlastňování společenský – multifunkční využití lesa

4 Základní ekonomické otázky: co a kolik se bude vyrábět
Ekonomické systémy Základní ekonomické otázky: co a kolik se bude vyrábět jak se to bude vyrábět, z jakých zdrojů pro koho se bude vyrábět, jak se bude produkce rozdělovat

5 Ekonomické systémy Zvykový systém – rozhoduje panovník, období feudalismu, rozvoj řemesel, cechy, výhoda i nevýhoda je v osobnosti panovníka Příkazový systém – stát bez výjimky rozhoduje, co jak a pro koho se bude vyrábět 2 3

6 Ekonomické systémy Tržní systém – o základních ekonomických otázkách rozhoduje trh a jeho zákony Smíšený systém – stát si „hlídá“ věci, které mohou narušit vztah rodina x firma 4 5

7 Peníze jsou specifický druh zboží. Funkce peněz: prostředek směny
uchovatel hodnot míra hodnot Druhy peněz: zbožové kovové papírové v bezhotovostní podobě Inflace – definujeme jako růst celkové cenové hladiny v ekonomice. 6 7 8

8 Rozvoj ekonomie v 19. století
1.1.5 Vznik a vývoj ekonomie Ekonomická teorie je věda o tom, jak lidé vyrábějí a spotřebovávají věci Aristoteles (384 – 322 př. n. l. ) „oikos“ – dům, společenství, hospodářství a „nomos“ – zvyk, správa, zákon. „Oikonomia“ – hospodárnost, úspornost Rozvoj ekonomie v 19. století 60. léta 20. století - Ota Šik – krátké oživení ekonomiky ČR 80. léta 20. století – Gorbačov – politické a ekonomické změny v Sovětském svazu 90. léta 20. století – privatizace, restituce 9 10 11

9 Klasická škola – princip „neviditelné ruky trhu“
Teoretické školy Merkantilismus – ekonomický směr 16. a 17. stol. Orientuje se na obchod a peníze jako zdroj bohatství. Klasická škola – princip „neviditelné ruky trhu“ Utopický socialismus a marxismus –teorie nadhodnoty, kterou si neprávem přivlastňují vykořisťovatelé Keynesiánství – od 30. let 20. století. Zdůrazňuje potřebu aktivního působení státu na straně poptávky, snižování nezaměstnanosti a mírnění dopadů krizí. Monetarismus – od 50. let 20. století. Odmítá státní zásahy do ekonomiky a klade důraz na samoregulační funkce peněz. Environmentální ekonomie – od 50. let 20. století. Hledá ekonomické optimum kvality životního prostředí. Vychází z předpokladu, že životní prostředí plní ve vztahu k ekonomice 4 základní funkce: poskytuje přírodní zdroje slouží jako uložiště odpadů a emisí je zdrojem životního prostoru je podmínkou a zdrojem života

10 1.1.6 Metody zkoumání ekonomie
A) Obecné metody Pozorování Analýza Syntéza Indukce Dedukce Komparace B) Speciální metody 12 13 14

11 Vysvětli rozdíl mezi mikro a makroekonomií!
1.1 Otázky k opakování Vysvětli rozdíl mezi mikro a makroekonomií! Popiš les jako jev ekonomický! Vyjmenuj 3 základní ekonomické otázky! Uveď příklad tržního systému! Kolik nominálních hodnot rozlišujeme u českých bankovek? Popiš pojem inflace! Z jakého předpokladu vychází environmentální ekonomie? Čím se zabývá analýza? Jaké jsou podmínky pro metodu komparaci? Jakou nominální hodnotu má mince v kapitole 1.1.1?

12 Seznam obrázků Obr Obr Obr Obr Obr Obr Obr Obr Obr Obr Obr Obr Obr Obr


Stáhnout ppt "1/1 fungování tržní ekonomiky (12 hodin)"

Podobné prezentace


Reklamy Google