Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1/1 FUNGOVÁNÍ TRŽNÍ EKONOMIKY (12 HODIN) EKONOMIKA LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1/1 FUNGOVÁNÍ TRŽNÍ EKONOMIKY (12 HODIN) EKONOMIKA LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ."— Transkript prezentace:

1 1/1 FUNGOVÁNÍ TRŽNÍ EKONOMIKY (12 HODIN) EKONOMIKA LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

2 1.1 Ekonomie a ekonomika 1.1.1 Základní ekonomické pojmy  EKONOMIE – je věda zabývající se společenskou realitou zvanou ekonomika  EKONOMIKA – představuje systém, ve kterém se uskutečňuje hospodářský proces  MAKROEKONOMIE – zkoumá ekonomiku jako celek  MIKROEKONOMIE – zkoumá chování jednotlivých ekonomických subjektů 1

3 1.1.2 Les a ekonomika LH Lesní výrobu lze charakterizovat:  je zbožní výrobou  vztahy mezi subjekty jsou tržními vztahy  výsledky produkce lesa lze vyjadřovat v naturálních jednotkách (ha, ks, m 3 ) či penězi Les vnímáme jako jev:  přírodní – lesní ekosystémy  ekonomický – když se stane objektem přivlastňování  společenský – multifunkční využití lesa

4 1.1.3 Ekonomické systémy Základní ekonomické otázky: 1.co a kolik se bude vyrábět 2.jak se to bude vyrábět, z jakých zdrojů 3.pro koho se bude vyrábět, jak se bude produkce rozdělovat

5 Ekonomické systémy  Zvykový systém – rozhoduje panovník, období feudalismu, rozvoj řemesel, cechy, výhoda i nevýhoda je v osobnosti panovníka  Příkazový systém – stát bez výjimky rozhoduje, co jak a pro koho se bude vyrábět 2 3

6 Ekonomické systémy  Tržní systém – o základních ekonomických otázkách rozhoduje trh a jeho zákony  Smíšený systém – stát si „hlídá“ věci, které mohou narušit vztah rodina x firma 4 5

7 1.1.4 Peníze Peníze jsou specifický druh zboží. Funkce peněz: prostředek směny uchovatel hodnot míra hodnot Druhy peněz: zbožové kovové papírové v bezhotovostní podobě Inflace – definujeme jako růst celkové cenové hladiny v ekonomice. 6 7 8

8 1.1.5 Vznik a vývoj ekonomie Ekonomická teorie je věda o tom, jak lidé vyrábějí a spotřebovávají věci Aristoteles (384 – 322 př. n. l. ) „oikos“ – dům, společenství, hospodářství a „nomos“ – zvyk, správa, zákon. „Oikonomia“ – hospodárnost, úspornost Rozvoj ekonomie v 19. století 60. léta 20. století - Ota Šik – krátké oživení ekonomiky ČR 80. léta 20. století – Gorbačov – politické a ekonomické změny v Sovětském svazu 90. léta 20. století – privatizace, restituce 9 10 11

9 Teoretické školy Merkantilismus – ekonomický směr 16. a 17. stol. Orientuje se na obchod a peníze jako zdroj bohatství. Klasická škola – princip „neviditelné ruky trhu“ Utopický socialismus a marxismus –teorie nadhodnoty, kterou si neprávem přivlastňují vykořisťovatelé Keynesiánství – od 30. let 20. století. Zdůrazňuje potřebu aktivního působení státu na straně poptávky, snižování nezaměstnanosti a mírnění dopadů krizí. Monetarismus – od 50. let 20. století. Odmítá státní zásahy do ekonomiky a klade důraz na samoregulační funkce peněz. Environmentální ekonomie – od 50. let 20. století. Hledá ekonomické optimum kvality životního prostředí. Vychází z předpokladu, že životní prostředí plní ve vztahu k ekonomice 4 základní funkce: poskytuje přírodní zdroje slouží jako uložiště odpadů a emisí je zdrojem životního prostoru je podmínkou a zdrojem života

10 1.1.6 Metody zkoumání ekonomie A) Obecné metody Pozorování Analýza Syntéza Indukce Dedukce Komparace B) Speciální metody 12 13 14

11 1.1 Otázky k opakování 1.Vysvětli rozdíl mezi mikro a makroekonomií! 2.Popiš les jako jev ekonomický! 3.Vyjmenuj 3 základní ekonomické otázky! 4.Uveď příklad tržního systému! 5.Kolik nominálních hodnot rozlišujeme u českých bankovek? 6.Popiš pojem inflace! 7.Z jakého předpokladu vychází environmentální ekonomie? 8.Čím se zabývá analýza? 9.Jaké jsou podmínky pro metodu komparaci? 10.Jakou nominální hodnotu má mince v kapitole 1.1.1?

12 Seznam obrázků Obr. 1http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e6/1_EURO_RE-15.jpeg 3.9.2012http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e6/1_EURO_RE-15.jpeg Obr. 2 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Karel_IV.jpg/450px-Karel_IV.jpg 3.9.2012http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Karel_IV.jpg/450px-Karel_IV.jpg Obr. 3http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/58/KoreachildrenWPC.jpg 3.9.2012 Obr. 4http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/79/The_Physical_Illusion.Gif 3.9.2012http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/79/The_Physical_Illusion.Gif Obr. 5http://www.slshranice.cz/aktuality/fotogalerie/12up2bpila/images/12up2bpila_04_jpg.jpg 3.9.2012 Obr. 6http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8a/Gold-275146.jpg6.9.2012http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8a/Gold-275146.jpg Obr. 7http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e1/Thos.-Sekford-OBV-800.jpg/619px-Thos.-Sekford- OBV-800.jpg 6.9.2012 Obr. 8http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/be/Euro_banknotes.png 6.9.2012 Obr. 9http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/99/Aristoteles.png/439px-Aristoteles.png 6.9.2012http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/99/Aristoteles.png/439px-Aristoteles.png Obr. 10 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/db/RIAN_archive_699860_Massive_riots_in_Dushanb e_in_February_1990.jpg/414px-RIAN_archive_699860_Massive_riots_in_Dushanbe_in_February_1990.jpg 6.9.2012 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/db/RIAN_archive_699860_Massive_riots_in_Dushanb e_in_February_1990.jpg/414px-RIAN_archive_699860_Massive_riots_in_Dushanbe_in_February_1990.jpg Obr. 11http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/20/Msteticka_ruina.jpg 6.9.2012http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/20/Msteticka_ruina.jpg Obr. 12http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/2b/Edit_4x_rifle_scope.jpg/671px- Edit_4x_rifle_scope.jpg 6.9.2012 Obr. 13http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a4/SWOT_cs.svg/360px-SWOT_cs.svg.png 6.9.2012http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a4/SWOT_cs.svg/360px-SWOT_cs.svg.png Obr. 14http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/67/Davide-Golias.jpg 6.9.2012


Stáhnout ppt "1/1 FUNGOVÁNÍ TRŽNÍ EKONOMIKY (12 HODIN) EKONOMIKA LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ."

Podobné prezentace


Reklamy Google