Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obnovitelné a neobnovitelné zdroje Jaderné havárie Dana Šídlová, Simona Gabrielová, Lenka Drncová, Nikola Kojanová

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obnovitelné a neobnovitelné zdroje Jaderné havárie Dana Šídlová, Simona Gabrielová, Lenka Drncová, Nikola Kojanová"— Transkript prezentace:

1 Obnovitelné a neobnovitelné zdroje Jaderné havárie Dana Šídlová, Simona Gabrielová, Lenka Drncová, Nikola Kojanová http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-udalosti-domaci/123382/atomovy-vybuch-ve-zline.html http://www.ekobydleni.eu/obrazky/zivotni-prostredi/obnovitelne-zdroje-energie-5.jpg

2 Obnovitelné zdroje Sluneční záření Větrná energie Vodní energie Energie přílivu Geotermální energie Biomasy http://www.ekobydleni.eu/obrazky/vetrne-elektrarny.jpg http://www.zijemenaplno.cz/Clanky/a354-Energie-zadarmo.aspx http://www.green4v4.eu/userfiles/biomasa.jpg

3 Sluneční záření Základní zdroj energie, předpoklad pro život Přímé (téměř rovnoběžné paprsky, jdoucí do oka) Rozptýlené (dufůzní) rozptýlením slun. paprsků Díky němu probíhá fotosyntéza: 6 CO 2 + 12 H 2 O → C 6 H 12 O 6 + 6 O 2 + 6 H 2 O http://www.cez.cz/edee/content/microsites/solarni/f2.htm

4 Větrná energie Nejčastěji elektrárny s využitím větrné turbíny Výhodou je nízká cena a ochrana živ. prostředí Nevýhodou je hluk a nižší účinnost oproti jiným Vítr vzniká díky tlakovým rozdílům mezi různě zahřátými vrstvami vzduchu http://www.ekobydleni.eu/obrazky/new-low-cost.jpg http://what-if.xkcd.com/imgs/a/3/01.png

5 Vodní energie Vzniká při koloběhu vody na Zemi působením sluneční energie a gravitační síly Hlavně v Norsku V současnosti dominantním zdrojem energie Vltavské kaskády – Orlík, Slapy a Lipno Nevýhodné jsou problémy spojené se stavbou – změna a narušení životního prostředí http://www.oc-silesia.cz/cz/detsky-svet/nova-rubrika/41.php

6 Energie přílivu Gravitační síla Měsíce působí na vodní masu, tím způsobuje příliv a odliv Přílivové elektrárny nejsou příliš používané Místa pro vznik elektráren jsou často vzdálena od místa spotřeby Využití v zálivech, ty se uzavírají hrází s vraty, která jsou při přílivu otevřená. Při odlivu se otevřou propusti k turbínám (vytvořený rozdíl výšek je pak roztáčí) http://www.ekostrazce.cz/texty/obnovitelne-zdroje

7 Geotermální energie Tepelná energie zemského jádra Jejími projevy jsou erupce sopek, gejzíry a horké prameny Využití na Islandu (vytápění domů, bazénů, skleníků… http://www.celysvet.cz/krasne-fotky/staty-zeme/strokkur-geyser--iceland http://www.semily.cz/cz/obcan/rozvoj-mesta/geotermalni-elektrarna/

8 Biomasy Biologicky rozložitelná část odpadu a zbytků Výhodou je relativně nízká cena, využití odpadu a dokončení cyklu CO 2 Nevýhodou je nízká výhřevnost a nutnost skladování http://www.ekostrazce.cz/texty/obnovitelne-zdroje

9 Neobnovitelné zdroje Uhlí Ropa Zemní plyn Jaderná energie (uran) http://i.idnes.cz/12/011/cl6/SPI403cb3_Ropa.jpg

10 Uhlí Černé – starší (z prvohor), nejkvalitnější obsahuje až 95% uhlíku, nazývá se antracit Hnědé – z třetihor, nejméně kvalitní je lignit Použití v tepelných elektrárnách → poškození životního prostředí Spalováním vznik CO 2, ale i SO 2 (příčina kyselých dešťů) Zpracovává se karbonizací (zahřátí na vysokou teplotu – kolem 1000°C, bez přístupu kyslíku Rozkládá se na koksárenský plyn, koks a dehet http://www.greenpeace.org/slovakia/sk/multimedia/fotografie/tepelne-elektrarne-novaky-in/

11 Ropa Měří se v barelech (1 barel = 159 l) Hořlavá kapalina černé barvy Vznikla přeměnou živočichů a rostlin Ropa se zpracovává frakční destilací (rozdělení na jednotlivé složky podle teploty varu) Zpracování v koloně: http://autaveskole.jaknahmyz.cz/paliva http://s.to-fakt.sk/k/kolko-galonov-ma-jeden-barel.jpg

12 Jaderná energie Využívá se štěpná reakce uranu Řadí se mezi neobnovitelné zdroje, ačkoli uran je možné recyklovat Ke štěpení dochází v reaktoru, kdy do uranu narazí neutron, atom začne kmitat a rozdělí se, dojde k uvolnění 2 až 3 dalších neutronů, které jsou schopné po zpomalení štěpit další jádra Teplo pak proudí do parogenerátoru, vzniklá pára roztáčí turbínu, která pohání generátor. V něm dochází k přeměně na elektřinu. ČR: Temelín, Dukovany http://what-if.xkcd.com/imgs/a/1/05.png http://toscali-veda-technika.blogspot.cz/2010/01/temelin-jaderna-elektrarna.html

13 Jaderné havárie Posouzení závažnosti podle INES (The International Nuclear Event Scale) z roku 1990: -nemá bezpečnostní význam http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:INES_cs.svg → možnost akutních i zpožděných zdravotních účinků v rozsáhlé oblasti, např. i více států; dlouhodobé důsledky na životní prostředí → nutné plné uplatnění opatření pro snížení pravděpodobnosti zdravotních následků na obyvatelstvu zahrnutého do havarijních plánů → obyvatelstvo-částečná opatření (ukrytí, evakuace); těžké poškození velké části reaktoru → ozáření zaměstnanců (smrt); obyvatelstvo-bez vážnějších následků, kontrola potravin → ozáření zaměstnanců (akutní zdravot.následky); žádná opatření pro obyvatelstvo → ozáření zaměstnanců překračující povolený roční limit ← lidská chyba, nedostatek bezpečnost.postupů ← např. při cvičení, zkouškách

14 Havárie nejen jaderných elektráren Stupeň 7: Stupeň 6: Stupeň 5: Stupeň 4: 26.4.1986-4.blok-Černobyl-SSSR(nyní Ukrajina) 12.4.2011-1.,2.,3.blok-Fukušima I, Prefektura Fukušima-Japonsko ←viz obr. 29.9.1957-přepracovatelský závod Majak-SSSR(teď Rusko) 10.10.1957-komplex Windscale Pile-Spojené království 28.3.1979-2.blok-Three Mile Island-Pensylvánie(USA) 17.10.1969-el. Saint Laurent-Francie 1973-přepracovatelský závod Sellafield-Spojené království 22.2.1977-1.blok-Jaslovské Bohunice-Trnava,ČSR(teď SR) ←viz obr. 13.3.1980-el. Saint Laurent-Francie 1983-kritický soubor v Buenos Aires-Argentina http://img.mf.cz/417/563/1-japonsko_evakuace.png http://www.greenpeace.org/czech/ReSizes/OriginalWatermarked/Global/czech/P3/fotky/Jadro/Bohunice1.jpg

15 Následky ozáření Úroveň ozáření, tedy dávka ionizujícího záření, se udává v jednotkách zvaných sieverty (Sv). Sievert je v jednotkách SI m 2 /s 2. Limit dávky je pro veřejnost stanoven na 1 mSv za rok a pro zaměstnance jaderných elektráren je povoleno až 50 mSv za rok, pokud ale za 5 let nebudou vystaveny dávce o vyšší hodnotě, než je 100 mSv(=0,1Sv). Expozice (příklad)Stupeň vážnostiPříznaky milisieverty (0,001 Sv)Přírodní záření– stovky milisievertů (0,1 Sv) Žádný okamžitý účinek Možná přechodná nevolnost, lehká horečka mezi 1 000 a 2 000 millisieverty (1 až 2 Sv) Významné zdravotní příznaky Zvracení, únava, horečka, riziko infekce mezi 2 000 a 4 000 millisieverty (2 až 4 Sv) Vážné zdravotní příznaky Dávení, horečka, trávicí problémy, krvácení, padání vlasů mezi 4 000 a 10 000 millisieverty (4 až 10 Sv) Velká pravděpodobnost úmrtí stejné, navíc závrať a dezorientace nad 10 000 millisievertů (více než 10 Sv) Úmrtí – http://www.dashofer.cz/download/e-noviny/enbp/ObrII3.jpg http://www.pozary.cz/storage/obrazek/uzel/2009/06/4a336db7ba84f/4c815e425db55.jpghttp://www.pozary.cz/storage/obrazek/uzel/2009/06/4a336db7ba84f/4c815e425db55.jpg ↓http://www.cernobyl-1986.eu/pictures/obeti/cernobyl-osetreni-popalenin.gif

16 Účinky Potencionálně: rakovina, změny v genetickém kódu Snížený počet červených krvinek Narušená imunita, možná dočasná sterilita mužů 10% úmrtnost po 30 dnech od ozáření; spontánní potrat nebo narození mrtvého plodu; dočasná sterilita mužů 35% úmrtnost po 30 dnech od ozáření; vypadání vlasů, chlupů; výrazný pokles počtu bílých krvinek; možná trvalá ženská neplodnost 50% úmrtnost po 30 dnech od ozáření; krvácení zpod kůže, z úst a ledvin 60% úmrtnost po 30 dnech od ozáření; obvyklá ženská sterilita; vnitřní krvácení Téměř 100% úmrtnost po 14 dnech; zcela zničena kostní dřeň; vážně poškozena trávicí soustava 100% úmrtnost po 7 dnech; buněčná smrt v tkáních trávicí soustavy; střevní krvácení 100% úmrtnost po několika hodinách, v kómatu, zhroucení nervové soustavy Předpokládá se okamžitá smrt Akutní radiační syndrom=otrava radiací=nemoc z ozáření=poškození tkání v lidském těle následkem vysoké dávky ionizujícího záření Dlouhodobé účinky: Následky ozáření-akutní radiační syndrom Sv (za život) 0,05-0,2 (běžné) 0,2-0,5 0,5-1 (mírná nemoc z ozáření) 1-2 (lehká otrava ozářením) 2-3 (vážná otrava radiací) 3-4 (vážná otrava radiací) 4-6 (vážná otrava radiací) 6-10 (akutní otrava ozářením) 10-50 (akutní otrava ozářením) 50-80 (akutní otrava ozářením) >80 (akutní otrava ozářením) http://aktualne.centrum.cz/zahranici/asie-a-pacifik/clanek.phtml?id=694114 http://cernobyl-25.webnode.cz/news/a26-vyroci-ucteni-pamatky-vsem-obetem-jaderne-katastrofy-v-cernobylu-a-japonsku/

17 Značení radioaktivity Radioaktivní materiál: http:// cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Radioactive.svg Ionizující záření: http:// cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Logo_iso_radiation.svg Častý základ znaku: Méně častý základ znaku: http:// tema.novinky.cz/radioaktivni-zareni

18 Děkujeme za shlédnutí celé prezentace! Těšíme se na Vás na našem stanovišti Zdroje: http://www.kof.zcu.cz/st/dp/hosnedl/html/slunecni.html http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C4%9Btrn%C3%A1_elektr%C3%A1rna http://www.nazeleno.cz/vodni-energie.dic http://www.ekostrazce.cz/texty/obnovitelne-zdroje http://cs.wikipedia.org/wiki/Geoterm%C3%A1ln%C3%AD_energie http://cs.wikipedia.org/wiki/Uhl%C3%AD http://cs.wikipedia.org/wiki/Mezin%C3%A1rodn%C3%AD_stupnice_ja dern%C3%BDch_ud%C3%A1lost%C3%AD http://cs.wikipedia.org/wiki/Mezin%C3%A1rodn%C3%AD_stupnice_ja dern%C3%BDch_ud%C3%A1lost%C3%AD http://cs.wikipedia.org/wiki/Odvozen%C3%A1_jednotka_SI http://cs.wikipedia.org/wiki/Sievert http://cs.wikipedia.org/wiki/Jadern%C3%A1_hav%C3%A1rie http://cs.wikipedia.org/wiki/Akutn%C3%AD_radia%C4%8Dn%C3%A D_syndrom http://cs.wikipedia.org/wiki/Akutn%C3%AD_radia%C4%8Dn%C3%A D_syndrom http://www.miseplus.cz/info/vznik Muzika: Emotional / Dark Music - Lua Eterna


Stáhnout ppt "Obnovitelné a neobnovitelné zdroje Jaderné havárie Dana Šídlová, Simona Gabrielová, Lenka Drncová, Nikola Kojanová"

Podobné prezentace


Reklamy Google