Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Katedra germanistiky a slavistiky srdečně zve všechny zájemce na informační schůzku k projektu „Jedna, dva – Deutsch / Tschechisch ist da. Podpora češtiny.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Katedra germanistiky a slavistiky srdečně zve všechny zájemce na informační schůzku k projektu „Jedna, dva – Deutsch / Tschechisch ist da. Podpora češtiny."— Transkript prezentace:

1 Katedra germanistiky a slavistiky srdečně zve všechny zájemce na informační schůzku k projektu „Jedna, dva – Deutsch / Tschechisch ist da. Podpora češtiny / němčiny jako jazyka sousední země.“ Kdy: v úterý 12.3.2013 od 13:30 Kde: TY 110 Co se dozvíte: konkrétní informace, jak se do projektu zapojit, co vše vás v průběhu roku 2013 čeká, jaká témata budou v projektu zpracována, jak sami budete moci organizaci a výsledek projektu ovlivnit... Připravena je krátká prezentace k projektu a pak se budeme těšit na vaše dotazy. Chcete poznat nové lidi a vyzkoušet si interkulturní komunikaci v praxi? Chcete se aktivně podílet na životě KAG? Chcete vyjet v rámci studia zdarma a krátkodobě do Německa? Chcete mít další bod ve svém životopisu, který bude atraktivní pro budoucí zaměstnavatele? Chcete nasbírat zkušenosti v oblasti organizování mezinárodních akcí a něco si přivydělat?... pak určitě přijďte. Těšíme se na vás!

2 Jedna, dva – Deutsch ist da! Jedna, dva – Tschechisch ist da! Podpora češtiny / němčiny jako jazyka sousední země. Förderung des Deutschen / Tschechischen als Sprache des Nachbarlandes.

3 Co se dozvíte? konkrétní informace, jak se do projektu zapojit konkrétní informace, jak se do projektu zapojit co vše vás v průběhu roku 2013 čeká co vše vás v průběhu roku 2013 čeká jaká témata budou v projektu zpracována jaká témata budou v projektu zpracována jak budete sami moci organizaci a výsledek projektu ovlivnit. jak budete sami moci organizaci a výsledek projektu ovlivnit.

4 Co můžete získat? se aktivně podílet na životě KAG se aktivně podílet na životě KAG nasbírat zkušenosti v oblasti organizování mezinárodních akcí a něco si přivydělat nasbírat zkušenosti v oblasti organizování mezinárodních akcí a něco si přivydělat mít další bod ve svém životopisu, který bude atraktivní pro budoucí zaměstnavatele mít další bod ve svém životopisu, který bude atraktivní pro budoucí zaměstnavatele poznat nové lidi poznat nové lidi vyzkoušet si interkulturní komunikaci v praxi vyzkoušet si interkulturní komunikaci v praxi vyjet v rámci studia zdarma a krátkodobě vyjet v rámci studia zdarma a krátkodobě do Německa do Německa napsat BP nebo DP v rámci projektu podporovaného prestižní organizací – Česko-německým fondem budoucnosti napsat BP nebo DP v rámci projektu podporovaného prestižní organizací – Česko-německým fondem budoucnosti

5 Cíle projektu inovativním způsobem obohatit spolupráci katedry germanistiky a slavistiky FF ZČU v Plzni s Hochschule Görlitz Zittau inovativním způsobem obohatit spolupráci katedry germanistiky a slavistiky FF ZČU v Plzni s Hochschule Görlitz Zittau tvůrčím způsobem přispět k poznání němčiny / češtiny jako jazyka sousedního státu a rozšířit tak obzory studentů němčiny / češtiny tvůrčím způsobem přispět k poznání němčiny / češtiny jako jazyka sousedního státu a rozšířit tak obzory studentů němčiny / češtiny upozornit studenty na problematiku němčiny / češtiny jako jazyka sousedů a vzbudit jejich vědecký zájem o toto téma upozornit studenty na problematiku němčiny / češtiny jako jazyka sousedů a vzbudit jejich vědecký zájem o toto téma výchovou a vzděláváním mladé generace aktivně přispět k odbourávání předsudků mezi Čechy a Němci, vytvořit v rámci výchovně-vzdělávacího procesu prostor pro zážitky a tvořivý rozvoj osobnosti v kontextu setkávání české a německé kultury výchovou a vzděláváním mladé generace aktivně přispět k odbourávání předsudků mezi Čechy a Němci, vytvořit v rámci výchovně-vzdělávacího procesu prostor pro zážitky a tvořivý rozvoj osobnosti v kontextu setkávání české a německé kultury vytvořit materiály pro cílovou skupinu dětí ve věku 5 – 8 let a umožnit tím rodičům a dětem snazší přístup k jazyku sousední země vytvořit materiály pro cílovou skupinu dětí ve věku 5 – 8 let a umožnit tím rodičům a dětem snazší přístup k jazyku sousední země Projekt sleduje a propojuje cíle ve dvou rovinách: Projekt sleduje a propojuje cíle ve dvou rovinách: společně se učit, prožívat a tvořit společně se učit, prožívat a tvořit studenti dětem studenti dětem

6 Cíle projektu společně se učit, prožívat a tvořit společně se učit, prožívat a tvořit v základní činnosti chceme navázat na úspěšnou spolupráci katedry germanistiky a slavistiky FF ZČU v Plzni s Hochschule Zittau Görlitz a zároveň ji obohatit o další nový rozměr. Studenti i vyučující měli zatím možnost individuálních studijních či výukových pobytů v Plzni / v Žitavě a setkávali se také při konferencích. V rámci projektu chceme naše setkávání prohloubit. Plánujeme uspořádání čtyř workshopů (dva v Plzni a dva v Žitavě), při nichž budou mít účastníci příležitost vzájemně se učit mateřskému jazyku svých sousedů, zároveň chceme poskytnout prostor pro zvýšení teoretického zájmu o češtinu / němčinu jako jazyk sousedů (studenti budou moci čerpat ze zážitků, diskusí a zkušeností při workshopech při psaní bakalářských prací, dvě z nich jsou již na příští rok zadané!). Důležitou součástí budou společné zážitky z rozličných situací, při nichž se čeština / němčina představí v nejrůznějších kontextech, na programu workshopů totiž budou vedle vždy jedné přednášky i nevšední aktivity využívající prvky dramatické a estetické výchovy (směřující k emocionálnímu prožitku), činnosti spojené s netradičním poznáváním české / německé kultury (interaktivní poznávání města Plzně / Žitavy, komorní vystoupení regionálních umělců s následnou besedou apod.). Studenti budou díky programu workshopů nejen pozitivně motivováni k vlastní tvorbě (viz bod b), ale získají především nové impulsy ve vnímání češtiny / němčiny jako jazyka sousedů, a to takové, jaké jim klasická forma studia nabídnout nemůže. v základní činnosti chceme navázat na úspěšnou spolupráci katedry germanistiky a slavistiky FF ZČU v Plzni s Hochschule Zittau Görlitz a zároveň ji obohatit o další nový rozměr. Studenti i vyučující měli zatím možnost individuálních studijních či výukových pobytů v Plzni / v Žitavě a setkávali se také při konferencích. V rámci projektu chceme naše setkávání prohloubit. Plánujeme uspořádání čtyř workshopů (dva v Plzni a dva v Žitavě), při nichž budou mít účastníci příležitost vzájemně se učit mateřskému jazyku svých sousedů, zároveň chceme poskytnout prostor pro zvýšení teoretického zájmu o češtinu / němčinu jako jazyk sousedů (studenti budou moci čerpat ze zážitků, diskusí a zkušeností při workshopech při psaní bakalářských prací, dvě z nich jsou již na příští rok zadané!). Důležitou součástí budou společné zážitky z rozličných situací, při nichž se čeština / němčina představí v nejrůznějších kontextech, na programu workshopů totiž budou vedle vždy jedné přednášky i nevšední aktivity využívající prvky dramatické a estetické výchovy (směřující k emocionálnímu prožitku), činnosti spojené s netradičním poznáváním české / německé kultury (interaktivní poznávání města Plzně / Žitavy, komorní vystoupení regionálních umělců s následnou besedou apod.). Studenti budou díky programu workshopů nejen pozitivně motivováni k vlastní tvorbě (viz bod b), ale získají především nové impulsy ve vnímání češtiny / němčiny jako jazyka sousedů, a to takové, jaké jim klasická forma studia nabídnout nemůže.

7 Cíle projektu studenti dětem studenti dětem v rámci workshopů (a samozřejmě i v mezidobí) budou studenti sestavovat materiály (básničky, říkadla, písničky) určené dětem ve věku od 5 do 8 let. Vznikne tak „sbírka“ komentovaných textů pro české a německé děti pro první seznámení s jazykem svých sousedů a zároveň s tím, co si říkají ve školce a škole jejich čeští / němečtí vrstevníci. S německým partnerem jsme shodně konstatovali, že podobný materiál na trhu chybí. Např. čeští rodiče velice obtížně shánějí publikace pro své děti, pokud chtějí, aby se jejich děti začaly učit němčinu třeba již v předškolním věku nebo v první třídě. Trh je doslova přesycen „motivačními“ publikacemi pro výuku angličtiny pro nejmenší, ale v němčině takové materiály chybí. v rámci workshopů (a samozřejmě i v mezidobí) budou studenti sestavovat materiály (básničky, říkadla, písničky) určené dětem ve věku od 5 do 8 let. Vznikne tak „sbírka“ komentovaných textů pro české a německé děti pro první seznámení s jazykem svých sousedů a zároveň s tím, co si říkají ve školce a škole jejich čeští / němečtí vrstevníci. S německým partnerem jsme shodně konstatovali, že podobný materiál na trhu chybí. Např. čeští rodiče velice obtížně shánějí publikace pro své děti, pokud chtějí, aby se jejich děti začaly učit němčinu třeba již v předškolním věku nebo v první třídě. Trh je doslova přesycen „motivačními“ publikacemi pro výuku angličtiny pro nejmenší, ale v němčině takové materiály chybí. V rámci našeho projektu chceme využít principu studenti dětem: studenti zmapují, co si rádi říkají, zpívají a recitují němečtí / čeští předškoláci a malí školáci a sestaví, okomentují a ilustrují sbírku básniček, písniček a říkadel v jazyce sousedů. U každého textu bude hravou formou vyzdvižena a popsána základní slovní zásoba, čtenáři budou upozorněni na typické rysy textu a případně i na jednoduché reálie. Sbírka bude primárně určena dětem, ale předpokládáme, že dítě ji bude číst společně s rodičem / pedagogem, bude tedy i formálně přizpůsobena tomuto způsobu recepce: kroužková vazba a text básničky (písničky, říkadla) + komentář vždy na jedné dvojstraně. V rámci našeho projektu chceme využít principu studenti dětem: studenti zmapují, co si rádi říkají, zpívají a recitují němečtí / čeští předškoláci a malí školáci a sestaví, okomentují a ilustrují sbírku básniček, písniček a říkadel v jazyce sousedů. U každého textu bude hravou formou vyzdvižena a popsána základní slovní zásoba, čtenáři budou upozorněni na typické rysy textu a případně i na jednoduché reálie. Sbírka bude primárně určena dětem, ale předpokládáme, že dítě ji bude číst společně s rodičem / pedagogem, bude tedy i formálně přizpůsobena tomuto způsobu recepce: kroužková vazba a text básničky (písničky, říkadla) + komentář vždy na jedné dvojstraně. Texty určené českým a německým dětem chceme představit v jednom svazku. Součástí projektu je také zajištění distribuce materiálů MŠ a ZŠ v daných regionech. Texty určené českým a německým dětem chceme představit v jednom svazku. Součástí projektu je také zajištění distribuce materiálů MŠ a ZŠ v daných regionech.

8 Jak se zapojit? výzkumník výzkumník Co to znamená? Co to znamená? tvorba BP nebo DP tvorba BP nebo DP Vaše BP nebo DP se bude vztahovat k tématu projektu – tzn. podpora češtiny, němčiny jako jazyka sousední země, česko-německé jazykové kontakty, teoretický zájem o překlady dětské literatury z češtiny do němčiny (a opačně) apod. Vaše BP nebo DP se bude vztahovat k tématu projektu – tzn. podpora češtiny, němčiny jako jazyka sousední země, česko-německé jazykové kontakty, teoretický zájem o překlady dětské literatury z češtiny do němčiny (a opačně) apod. úspěšná práce na Vaší BP nebo DP bude podpořena z finančních prostředků projektu vyhrazených na stipendia úspěšná práce na Vaší BP nebo DP bude podpořena z finančních prostředků projektu vyhrazených na stipendia

9 Jak se zapojit? aktivní účastník workshopu aktivní účastník workshopu Co to znamená? Co to znamená? účast na čtyřech workshopech účast na čtyřech workshopech aktivní zapojení do programu aktivní zapojení do programu práce na cílové publikaci pro děti (výběr textů, ilustrace, překlady, vymýšlení úkolů... – v rámci workshopů i mimo ně) práce na cílové publikaci pro děti (výběr textů, ilustrace, překlady, vymýšlení úkolů... – v rámci workshopů i mimo ně) zdarma účast na workshopech v Plzni, účast na workshopech v Žitavě (za vložné 350,-- Kč / workshop) zdarma účast na workshopech v Plzni, účast na workshopech v Žitavě (za vložné 350,-- Kč / workshop)

10 Jak se zapojit? organizátor organizátor Co to znamená? Co to znamená? pomoc při organizaci plzeňských workshopů pomoc při organizaci plzeňských workshopů péče o německé studenty péče o německé studenty tvorba doprovodného programu tvorba doprovodného programu pomoc s administrativou (tisk vizitek, lepení plakátů, kopírování programů...) pomoc s administrativou (tisk vizitek, lepení plakátů, kopírování programů...) fotografování fotografování příp. péče o web příp. péče o web kontakt s médii kontakt s médii zveřejňování zpráv, článků o workshopech (Univerzitní noviny, Deník, 5+2 atd.) zveřejňování zpráv, článků o workshopech (Univerzitní noviny, Deník, 5+2 atd.) Vaše práce bude odměněna formou jednorázového stipendia Vaše práce bude odměněna formou jednorázového stipendia

11 Role v projektu výzkumník výzkumník aktivní účastník workshopu aktivní účastník workshopu organizátor organizátor role lze kombinovat role lze kombinovat

12 Náš kalendář úvodní workshop úvodní workshop Plzeň: 25.–27. dubna 2013 Plzeň: 25.–27. dubna 2013 druhý workshop druhý workshop Žitava: 6.-8. června 2013 Žitava: 6.-8. června 2013 třetí workshop třetí workshop Žitava: září/říjen 2013 Žitava: září/říjen 2013 čtvrtý workshop čtvrtý workshop Plzeň: říjen/ začátek listopadu 2013 Plzeň: říjen/ začátek listopadu 2013

13 Předběžný program úvodního workshopu Plzeň 25.-27. dubna 2013

14 1. den 2. den 3. den 8:00-9:00SnídaněSnídaně 9:00-10:30 Přednáška (dr. P. Kučera) Skupinová práce na projektu – příprava aktivit k textům, rozdělení úkolů, přidělení textů jednotlivým účastníkům 11:00-12:00 Úvod k workshopu a skupinové práci (rozdělení do skupin, zahájení práce na publikaci: výběr textů) Prezentace výsledků skupinové práce prvního workshopu, zhodnocení workshopu 12:00-14:00 Příjezd a ubytování Oběd a polední pauza Oběd, odjezd 14:00-15:00 Úvod k projektu (představení projektu, stanovení cílů, seznamovací aktivity, vytvoření týmu) Prezentace dopolední práce ve skupinách (vybrané texty) Pokračování skupinové práce, dokončení výběru, stanovení kritérií pro komentáře a aktivity k textům 15:00-16:30 Vychutnejte si Plzeň (prohlídka Plzně aktivně a interaktivně) Exkurze (pravděpodobně Tandem Plzeň) 17:00-18:00 Dojmy z Plzně (skupinová práce) Skupinová práce na projektu – příprava aktivit k textům, rozdělení úkolů, přidělení textů jednotlivým účastníkům 18:00 Možnost společné večeře po 19. hodině Kulturní program (divadlo... ) nebo seminář k tématu české tvorby pro děti s hudbou a projekcí Jedna, dva – Deutsch ist da! Jedna, dva – Tschechisch ist da!

15 Vaše dotazy?

16 Děkuji za pozornost a těším se na společná setkávání nad projektem.


Stáhnout ppt "Katedra germanistiky a slavistiky srdečně zve všechny zájemce na informační schůzku k projektu „Jedna, dva – Deutsch / Tschechisch ist da. Podpora češtiny."

Podobné prezentace


Reklamy Google