Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 INSOLVENČNÍ ZÁKON JUDr. HANA HRSTKOVÁ. 2 STATISTIKA III-2008 Odmítnuto 368 Zastaveno, zamítnuto 169 Povoleno oddlužení 128 Prohlášení konkurzu 62 Rozhodnutí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 INSOLVENČNÍ ZÁKON JUDr. HANA HRSTKOVÁ. 2 STATISTIKA III-2008 Odmítnuto 368 Zastaveno, zamítnuto 169 Povoleno oddlužení 128 Prohlášení konkurzu 62 Rozhodnutí."— Transkript prezentace:

1 1 INSOLVENČNÍ ZÁKON JUDr. HANA HRSTKOVÁ

2 2 STATISTIKA III-2008 Odmítnuto 368 Zastaveno, zamítnuto 169 Povoleno oddlužení 128 Prohlášení konkurzu 62 Rozhodnutí o úpadku 12 Zamítnuto pro NM 58 k 1.4. 2008 1320 návrhů Rozhodnuto 797 - 61% v tom negativně 537 - 67% Nejčastější chyby : - Neuvedení okolností úpadku - Nejasný petit : požaduje se prohlášení konkurzu - Oddlužení není na formuláři - Podpis není úředně ověřen

3 3 LHŮTY 2 hodiny: k vydání vyhlášky o zahájení řízení 101 1 d e n : změna účastníka 18/2, moratorium 117, vyvěšení rozhodnutí soudu přijaté na jednání 89/3 3 d n y : správce požádá o odvolání z funkce 31/2 zveřejnění seznamu přihlášek v IR před PJ 189/3 správce upozorní na důvody k zamítnutí oddlužení 403/1 7 d n ů : dlužník žádá o moratorium po podání IN 115; soud odmítne vadný insolvenční návrh nebo určí lhůtu k jeho doplnění 128 /1; konání přezkumu po přihlašovací lhůtě 137 /2; zpráva správce o hospodářské situaci dlužníka před schůzí věřitelů 281 /2; oprava reorganizačního návrhu 320 /1 nebo oddlužovacího návrhu 393 /1; zápis údajů soudem do seznamu dlužníků v IR 420 /4

4 4 10 d n ů : sejmutí písemnosti z ÚD 73 /2; první úkon soudu po podání IN 134; předvolání dlužníka k výslechu o majetku 214 /1; odstoupení od nájemní smlouvy - sdělení protistraně 258; podání reorganizačního návrhu před SV 318 /1; námitky věřitelů proti oddlužení 403 /2 15 d n ů : předvolání účastníků vyhláškou před jednáním 72 /3; dlužník žádá o moratorium 115; rozhodnutí o IN dlužníka 134; PJ po přihlašovací lhůtě při oddlužení 137 /2 ; určení znalečného soudem 154 /2; zveřejnění znaleckého posudku 155/2; oprava a doplnění přihlášky věřitele 188 /2 ; zveřejnění seznamu přihlášek v IR 189 /3; podání incidentu od vyrozumění správcem 198 / 1; vyjádření správce o splnění „vzájemné“ smlouvy v konkurzu 253 / 2; návrh nájemce na zrušení výpovědi dané mu správcem 256 /2; námitky proti konečné zprávě 304 / 2; předložení předjednané reorganizace 316 / 5 ; vyjádření předkladatele RP 322 /4; zpráva o RP věřitelům 343 3; dlužník vyzve věřitele k hlasování o RP 346 /2 nebo k hlasování o způsobu oddlužení 401 / 2; rozhodnutí o způsobu oddlužení 402/4

5 5 30 dnů: neschopnost dlužníka platit splatné závazky 3 /1/ b; SV po žádosti věřitelů 47 / 1; prodloužení moratoria 119 /2; lhůta k přihláškám 136 / 3 a 4; rozhodnutí o oddlužení 149 /2; žaloba o tom, že pohledávka trvá 186 /2; incidenční spor 198 /1 a 199 /1; vylučovací žaloba 225 /2; vylučovací žaloba u neplatných úkonů 233 / 2; plnění rozvrhu 307 / 3; oprava reorganizačního návrhu 321 /2; návrhy na zákaz dlužníkových dispozic majetkem 332 /2; statutáři dlužníka při reorganizaci 333 /3; odmítnutí RP věřiteli 361 /2; návrh na oddlužení 390 /1; dlužníkova insolvence a oddlužení 418/1/c 60 d n ů : týká se úpadku finančních institucí 370 /2 / d; 373 /2; 374 /1; 385 /2 120 d n ů : předložení reorganizačního plánu 329 / 1/ c) a 339 /1

6 6 2měsíce : pro odvolací rozhodnutí 93 /2; přihlášky pohledávek 136 /3; schůze věřitelů 137 /1; přezkumné jednání 137 /2; plnění rozvrhu 307 /2; 3měsíce : domněnka insolvence - neplacení závazků 3 /2/b); správce předkládá zprávy 36 /2; žaloba dlužníka na NŠ způsobené zahájením insolven. řízení 147 /4; 1r o k : odpůrčí žaloba 239 /3 2 r o k y : promlčecí doba na NŠ proti správci 37 /4; 3 r o k y : promlčecí doba na NŠ proti správci 37 /4; odporovatelnost neúčinnost 240 / 3 a 241 / 4; oddlužovací návrh - předcházející příjmy dlužníka 391 /1/c); zánik osvobození dlužníka od dluhů 417 /2; 5r o k ů : odporovatelnost úmyslných úkonů 242 /3; oddlužovací návrh – budoucí příjmy dlužníka 391 /1/b); splátkový kalendář u oddlužení 406 /3/a); vyškrtnutí dlužníka ze seznamu v IR 425 /1; 10 r o k ů: promlčecí doba na NŠ proti správci 37 /4; promlčení pohledávek po zrušení konkurzu 312 /4;

7 7 ODPOVĚDNOST Správce 23 – pojištění 37 – vůči D, V, 3.osobám – porušení povinností, porušení odborné péče zproštění – OBJEKTIVNÍ odpovědnost za zaměstnance, za zapodstatové pohledávky promlčení 2R, 3R,10R Orgánů veřejné správy Věřitelského výboru 44/3 není řádně a včas poskytnuta součinnost 60 – odborná péče a odborný výkon funkce Pokuta 200 tis. Pokuta 50 tis.

8 8 Insolvenčního navhrovatele 147 Zavinění za zastavení, odmítnutí, zamítnutí návrhu Solidarita statutárů Žaloba do 3 M – jinak prekluze práva Věřitele Dlužníka 48/3 za nedůvodný návrh na SV 176 za správnost údajů v přihlášce 178 za nedůvodnou přihlášku 99 - za nepodání IN 100 – předběžné opatření 127 - za porušení povinnosti během moratoria solidarita statutárních orgánů 417, 418 za podvody, zvýhodnění, poškození a neplnění oddlužení

9 9 ÚPADEK 3 Insolvence Domněnka insolvence Předlužení Hrozící úpadek.peněžité závazky. 30 dnů po splatnosti.neschopnost platit Více věřitelů zastavení plateb podstatné části peněž.závazků NEBO neplacení déle než 3m NEBO neúčinná exekuce NEBO dlužník nedoložil seznamy důvodný předpoklad insolvence. závazky větší než majetek. zisky ze správy majetku. zisky z provozu podniku ŠIKANÓZNÍ NÁVRH NEZAVINĚNÁ INSOLVENCE 143/2 143/3

10 10 VĚŘITELSKÉ ORGÁNY 46 Schůze věřitelů 47 Prozatímní věřitelský výbor 61 Věřitelský výbor 56 Zástupce věřitelů 68

11 11 Schůze věřitelů 47 - svolání : soud na návrh IS, V výboru, 2 věřitelé aspoň s 1/10 pohled. - vyhláška zveřejněná v IR a na úřední desce 48 71/3 - předmět jednání : musí být uveden, další předmět jednání může být přijat jen za účasti všech věřitelů - zákaz hlasování 53 - nesmí se hlasovat ve vlastní věci či věci osoby blízké, výjimka: volba V V - zrušení usnesení soudem 54 - usnesení schůze odporuje společnému zájmu věřitelů (společný zájem 2j) NELZE ZRUŠiT : usnesení o správci a o hlasovacím právu popřených věřitelů

12 12 Hlasování věřitelů Hlasování o IS, jde o SV konanou po přezkumu, nejméně polovina PRO Absolutní většina ( ze všech přihlášených ke dni před SV) § 29 § 49 § 50 § 51 § 52 K platnosti usnesení schůze věřitelů - p r o s t á většina p ř í t o m n ý c h, počítaná podle výše pohledávek, co koruna to hlas – tzv. vážené hlasy nikoli kapitační hlasy (podle hlav) Hlasují na SV přítomní Hlasují korespondenčně – HLASOVACÍ LÍSTKY Popření nehlasují ( odklád. podmínka ) – může jim povolit SV) SV nepříjme usnesení - rozhodne soud Nezjištění / sporní - na návrh - rozhodne soud Hlasovací právo zkoumá soud - u každého jednotlivě - bez práva odvolání - jen pro konkrétní SV

13 13 Hlasování o věřitelském výboru Členové a náhradníci Nezajištění o nezajištěných Zajištění o zajištěných § 57 § 65 § 149 § 153 Nová či doplňující volba O způsobu řešení Ú SOUD JE USNESENÍM VÁZÁN RoÚ ---- do 3M po SV ----- většina přítomných Z + většina přítomných N nebo 90% přítomných Korespondenčně zde nelze hlasovat Určení znalce k ocenění majetkové podstaty - 2 / 3 přítomných § 68 Hlasování o zástupci věřitelů – kde je méně než 50 věřitelů

14 14 Schválení znaleckého posudku 2/3 Souhlas s nabýváním majetku pro členy a náhradníky VV O nepatrném K Schválení návrhu na R podaného V Hlasování o přijetí RP na SV Hlasování o přijetí RP mimo SV Hlasování po skupinách Hlasování o způsobu oddlužení Hlasování o způsobu oddlužení mimo SV § 155 § 295/2f § 315 § 323 § 345 § 346 § 347 § 399 § 400,401

15 15 Prozatímní V V 61 Věřitelský výbor 56 možnost soudu jmenovat (před ustavením V V, před SV, před rozhodnutím o Ú) povinnost soudu jmenovat – neprodleně podá-li návrh D - dále nezvolí-li schůze V výbor, NENÍ ODVOLÁNÍ obsazení, funkční období 62 - obligatorní nad 50 v, 3 – 7 členů - jen přihlášení a souhlasní - člen + více náhradníků - zastoupení všech skupin - zajištění - nezajištění - potvrzení soudem - hlas předsedy + hlas odborů nezpůsobilost k výkonu funkce ukončení funkce: odvolání, odstoupení, ukončení účasti – cese soud jako VV odpovědnost za škodu práva a povinnosti služby odborníků

16 16 vyvěšením na ÚD do vlastních rukou + zveřejněním v IR nebo zákon to ukládá dnem, hodinou, minutou publikace v IR D, IS, VV, SZ, OR, 3.osobám 71/2 Hromadné sdělovací prostředky Elektronická síť – certifikovaný podpis soudu ještě neexistuje Předvolání – min.15 dnů předem Doručování správcem 76, správci 77, VV 79 Opětovné doručení - vyhláškou 80 DORUČOVÁNÍ 71 Zvláštní způsob doručení 75 Doručení vyhláškou

17 17 Insolvenční návrh Moratorium Vyhláška = účinky = IR Rozhodnutí o IN Rozhodnutí, že D není v Ú 2h -prohlášení konkurzu -povolení reorganizace -povolení oddlužení 1D Rozhodnutí o způsobu řešení Ú - Odmítnutí 7D - Zastavení - Zamítnutí -Zamítnutí pro NM -Rozhodnutí o úpadku 10D, 15D přeměna v konkurz 3 M

18 18 INSOLVENČNÍ NÁVRH 103 DLUŽNÍK VĚŘITEL 104 105 Přihláška pohledávky NUTNO MOŽNO připojit návrh na ODDLUŽENÍ připojit návrh na REORGANIZACI KAUCE nezaplacení vymáhání kauce zastavení řízení 108 - prostředky nelze získat jinak - do 50 tis Kč, solidarita - NE : zaměstnanci Úředně ověřený podpis

19 19 INSOLVENČNÍ NÁVRH DLUŽNÍKA 42/4 osř IZ: 103, 104, oddlužení: 391, 392, vyhl. 311 / 2007 Sb. - kterému soudu je podání určeno, kdo je činí, čeho se týká, co se podáním sleduje, datum, podpis - označení dlužníka - uvedení skutečností o úpadku - označení důkazů - jasný petit - přílohy - seznam majetku vč.pohledávek a jejich dobytnosti, uvedení soudních aj.řízení o majetku - seznam závazků, uvedení osob blízkých, co dlužník popírá a proč, odděleně uvést zajištěné věřitele a zajišťující věci - podpis všech seznamů a výslovné prohlášení o jejich správnosti a úplnosti, výslovné uvedení, že dlužník nemá zaměstnance či dlužníky - oddlužení: FORMULÁŘ - očekávané příjmy v 5 letech a dosažené příjmy za 3 roky, písemný souhlas nezajištěného věřitele s plněním pod 30%, položkový seznam majetku + pořizovací a realizační cena, ocenění zajišťujícího majetku znalcem

20 20 PODPIS NÁVRHU Fyzická osoba Právnická osoba Zastoupený objekt není úřední ověření - Nc rejstřík k podání se nepřihlíží řádná procesní plná moc a návrh podepsán jen zmocnitelem jen advokátem advokátem i zmocnitelem podpis statutárním orgánem se zkoumá dle § 21 OSŘ 97/2

21 21 Zastoupený subjekt řádná procesní plná moc a návrh podepsán jen zmocnitelem: úřední ověření se zkoumá jen u zmocnitele na návrhu, úřední ověření může provést i zastupující advokát řádná procesní plná moc a návrh podepsán jen advokátem: úřední ověření se zkoumá u advokáta na návrhu i u zmocnitele na procesní plné moci R o z s u d e k NS 2 9 Odo 8 9 4 / 2006 (netové stránky NS) řádná procesní plná moc a návrh podepsán i advokátem i zmocnitelem: úřední ověření se zkoumá pouze u zmocnitele na návrhu není řádná procesní plná moc a návrh je podepsán jen zmocnitelem úřední ověření se zkoumá pouze u zmocnitele, vada v plné moci se odstraňuje dle 104 osř

22 22 Nedostatek úředně ověřeného podpisu nelze zhojit dodatečným úředním ověřením. K návrhu se nepřihlíží. Nutno p o d a t n o v ý insolvenční návrh. Procesní plná moc udělená 2 advokátům je n e p l a t n á. Úředně ověřený není podpis – fotokopií originálu, kde byl podpis úředně ověřen. Úředně ověřit lze i mimo ČR – dle dvoustranných mezinárodních smluv a haagské úmluvy. U oddlužení je nutný úředně ověřený podpis: - spoludlužníka nebo ručitelů za oddlužení - dlužníkova manžela - věřitel souhlasící s nižším než 30% plněním

23 23 ROZHODNUTÍ SOUDU O NÁVRHU - zahájení Ř - VĚCNĚ PŘÍSLUŠNÝ soud - pro hrozící úpadek - jen dlužník 97 - povinnost podat návrh 98 - odpovědnost za škodu 99 předběžné opatření 100 - vyhláška o zahájení IŘ 101 a vyrozumění 102 ODMÍTNUTÍZASTAVENÍ ZAMÍTNUTÍ pro NM RoÚ nesrozumitelný neurčitý, neúplný ne 43 osř Nezaplacení kauce (108) zpětvzetí (129, 130) Podmínky řízení 103 osř neosvědčení Ú cese pohledávky nezaviněná insolvence převzetí dluhů zrušení fy soudem návrh likvidátora prověření majetku dlužníka i u věřitelů výzva k přílohám není splněna

24 24 NÁVRH VĚŘITELE DORUČENÍ DLUŽNÍKOVI NÁVRH NA ORoÚNÁVRH NA RSV 30 D 10 D RoÚ SVNÁVRH NA R NÁVRH NA R ( hrozící úpadek) NÁVRH DLUŽNÍKA NÁVRH DLUŽNÍKA + NÁVRH NA O

25 25 ÚČINKY ZAHÁJENÍ IŘ Pohledávky ne žalovat nutno je přihlásit 109, 110 109 Zástavu lze nabýt a uspokojit se dle IZ Exekuci nelze provést Lhůty nezačínají nebo neběží Majetkem disponuje dlužník Zákonná omezení 111 Předběžný správce 112 Předběžné opatření 113

26 26 ROZHODNUTÍ O ÚPADKU Návrh dlužníka 132 Návrh věřitele jednání 133-135 Lhůty 134 VÝROKY ROZHODNUTÍ O ÚPADKU 136 - zjištění úpadku - ustanovení správce - účinnost - výzva : věřitelům 30 dnů – 2M O – 30 dnů dlužníkům zajištěncům dlužníkovi - schůze věřitelů 137: 2M, další SV musí být po přezkumu - přezkumné jednání 137 : 2M po přihlaš.lhůtě, O – 15 dnů Účinky 140, dispozice majetkem, ZAPOČTENÍ

27 27 INSOLVENČNÍ SPRÁVCE 21 Je procesním subjektem NE účastníkem řízení 9 USTANOVUJE SE - insolvenčním soudem 22, 25 - předsedou soudu OPATŘENÍM Výběr ze seznamu dle: - osoby dlužníka - jeho majetku - odbornosti správce - vytížení správce ZPŮSOBILOST Fyzická osoba : bezúhonná § 7 právně způsobilá vysokoškolák magistr odbornost – zkouška základní, rozdílová, zvláštní uhrazen správní poplatek za zápis – 5tis. Kč pojištěná na svůj náklad za škodu z výkonu funkce nepodjatá Veřejná obchodní společnost : společníci splňují výše uvedené Hostující správce : dočasný a příležitostný výkon funkce, osvědčení vydané orgánem členského státu ( FO i PO )

28 28 POTVRZENÍ SPRÁVCE VĚŘITELI 29. schůze nejblíže p o p ř e z k u m u. polovina V Š E C H věřitelů přihlášených den před SV. o d v o l a j í správce – u s t a n o v í – platí i pro změnu. rozhodnutí p o t v r z u j e soud. schůze n e z v o l í n o v é h o správce – určí jej soud. změna v osobách věřitelů n o v á SV o setrvání správce PŘEDBĚŽNÝ SPRÁVCE 27 ZÁSTUPCE SPRÁVCE 33 ODDĚLENÝ SPRÁVCE 34 ustaven PŘED rozhodnutím o úpadku ( moratorium, předběžné opatření) práva vymezena soudem – ne širší než IS – obvykle se stává IS přechodné důvody vyloučení správce z nepočetných úkonů vztah k věřiteli, věci; objektivní vedení kauzy ZVLÁŠTNÍ SPRÁVCE 35 odborná specializace

29 29 UKONČENÍ ČINNOSTI SPRÁVCE ODMÍTNUTÍM správce 22 - důležité důvody VYLOUČENÍM správce 24 - podjatost k osobám či k věci samé ODVOLÁNÍ správce 31 - důležité důvody nesankční ZPROŠTĚNÍ správce 32 - sankční, porušení povinností odborné péče, pokynu soudce POVINNOSTI SPRÁVCE 36, 37, 40 - jedná svým jménem – na účet dlužníka - svědomitost, odbornost, veškeré spravedlivě požadované úsilí - maximální uspokojení věřitelů - součinnost s věřitelským orgánem - zprávy každé 3 měsíce - pořádková pokuta i opakovaně do max. 200.000 Kč 81/2

30 30 ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU - dlužníkovi, věřitelům, třetím osobám - zproštění : spravedlivé úsilí - škoda způsobená 3. osobami - zapodstatová pohledávka - promlčecí doba 2R 3R(objektivní) 10R PRÁVA SPRÁVCE 38 ODMĚNA - ze zpeněžení určeného k rozdělení + DPH - přiměřené zvýšení či snížení NÁHRADA HOTOVÝCH VÝDAJŮ - zdroje náhrady : MP, kauce, stát - vyúčtování v konečné zprávě - způsob výpočtu – prováděcí vyhláška - výlohy povinných činností nese správce ze svého VĚŘITELSKÁ ZÁLOHA - účelová, opětovná, po souhlasu soudu SOUDNÍ ZÁLOHA

31 31 Zkoušky insolvenčních správců Vyhl. MS č. 312/07 Sb. k provedení z.č. 312/06 Sb. Zkouška - rozdílová zkouška - zvláštní zkouška Písemná část: znalosti a aplikace insolvenčního práva, testová forma, max. 4 hodiny, neveřejná část, k použití: Sbírka, odborná literatura, kalkulátor, 80 % úspěšnost, výsledek sdělí MS dálkově Ústní část: občan, obchod, pracovní právo, civil proces, insolvenční právo, správní právo a řízení, finanční právo a daňové řízení řízení podniku, účetnictví po úspěšné písemné části, do 3 týdnů od testu, max. 2 h veřejná, výsledek - neveřejná porada - ihned po skončení.

32 32 Zkušební komise 3 členná: MS a další osoby - členové – VŠ vzdělání Žádost o vykonání zkoušky Zpoplatněna. PŘÍLOHY: doklad o vzdělání - doklad o advokacii nebo daňovém poradci, auditorovi či notáři. Nelze vzít zpět v průběhu zkoušky, pozvánka - 3 týdny předem. NEÚČAST NA ZKOUŠCE - písemná omluva do 10 dnů od termínu - jinak n e u s p ě l. Náhradní termín. Neúčast u náhradního termínu ústní zkoušky – nutnost opakovat i test. Zkouška V češtině. Kdo odstoupí - n e u s p ě l. Nesamostatná práce, rušení – vyloučení – neuspěl. Hodnocení: uspěl – neuspěl, při obou částech. Při neúspěchu nutnost opakovat vždy i test. O zkoušce p r o t o k o l s přílohou ( t e s t ). Úspěšnému uchazeči zašle MS o s v ě d č e n í. Minimální limit pojistného plnění –vyhl. 314/07 Sb. z pojištění odpovědnosti za škodu se pro FO stanoví 1 mil. Kč. Pro VOS a zahraniční společnosti - také 1 mil.násobený počtem ohlášených společníků.

33 33 K o n k u r z Součet odměny z výtěžku zpeněžení pro zajištěnce a odměny z výtěžku pro nezajištěnce (tím se rozumí výtěžek zahrnutý do rozvrhu a výtěžek určený pro pohledávky naroveň zapodstatových). Odměna za zajištěnce – 2% z částky k vydání. Odměna za nezajištěnce – do 10 mil. -15% do 50 mil.-10% do 100 mil.-5% do 250 mil.- 1% nad 250 mil. – 0,5 % Minimální odměna správce v konkurzu je 45.000 Kč. Odměny správců

34 34 R e o r g a n i z a c e Za každý měsíc - dle dvanáctinásobku průměrného měsíčního obratu do 250 mil. - 83 tis. do 500 mil. - 166 tis. do 750 mil. - 249 tis. do 1 mld. - 332 tis. nad 1 mld. – 415 tis. O d d l u ž e n í Z p e n ě ž e n í m: jako při K S p l á t k o v á n í m: 750 Kč měsíčně D a l š í p r a v i d l a : nelze-li jinak, odměnu určí soud dle délky, doby, rozsahu a náročnosti činnosti správce. Působilo-li v řízení více správců, každému náleží podíl odměny dle doby, rozsahu a náročnosti činnosti. N á h r a d y h o t o v ý c h v ý d a j ů s p r á v c e Cestovní výdaje dle zvl.předspisů. Poštovné, telekomunikační poplatky, kolky-max. do 5% odměny, o s t a t n í hotové výdaje - dle prokázané výše. Při oddlužení splátkováním náleží správci 150 Kč měsíčně. VV může povolit paušál i u K a R. Nelze-li jinak – odměnu hradí stát max. 50 tis. a náhradu hotových výdajů hradí rovněž stát - max. 50 tis.

35 35 Jednací řád pro insolvenční řízení vyhl.311/07 Sb. Vyhláška MS upravuje náležitosti - v ý z v y k podávání přihlášek - s o u p i s u majetkové podstaty - s e z n a m u přihlášených pohledávek - vyrozumění o p o p ř e n í pohledávky - m a n i p u l a c e s přihláškami, úschovu a nahlížení - h l a s o v a c í c h lístků - formuláře p ř i h l á š e k pohledávek - formulář na povolení o d d l u ž e n í - náležitosti zprávy o r e o r g a n i z a č n í m p l á n u - L H Ů T A 2h mimo pracovní dobu § 3 a 26

36 36 Některá další ustanovení JŘ -Věřitelé hlasují zdvižením ruky, hlasovacím zařízením nebo jiným způsobem stanoveným insolvenčním soudem -Věřitel podávající odvolání během SV musí podepsat protokol -Věřitelský výbor může přijímat usnesení korespondenčně. Správce, předseda nebo soud předloží proto členům návrh usnesení. Nevyjádří-li se člen VV, platí, že hlasoval p r o t i -Přílohy přihlášky se v IR nezveřejňují -Přílohami přihlášky jsou k o p i e smluv, rozhodnutí a d.listin

37 37 MORATORIUM návrh: PODNIKATEL, ne L - do 7 (15) dnů - i PŘED ZAHÁJENÍM IŘ 125 - přílohy : účetní závěrka souhlas většiny věřitelů Soud nepoužije 43 osř do 1 dne ODMÍTNE 118 VYHLÁSí 118 Nelze vydat rozhodnutí o úpadku 120 Moratorium trvá 3 M, návrh + 30 dnů 119 Přednost moratorních závazků 122 Předběžný správce 123 Odpovědnost D za škodu 127 ZÁNIK M Uplynutím doby 124 115 Rozhodnutím soudu -Návrh věřitelů -Nepoctivost D -Zamítnutí- odmítnutí IN zastavení IŘ 124

38 38 POHLEDÁVKY odlišuj skupiny věřitelů (RP) (2g, 166-7, 171, 204, 298) ZAJIŠTĚNÉZAPODSTATOVÉ + OBDOBNÉ (168, 169) ÚROČENÉ (171) STANDARDNÍ PODMÍNĚNÉ NEUSPOKOJITELNÉ, VYLOUČENÉ PODŘÍZENÉ A SPOLEČENSTEVNÍ (172) (170)(183)

39 39 PŘIHLÁŠKY NELZE PODAT ŽALOBU 109/1a SPORY = INCIDENTY 159/1a X 203/4 ZAPOČTENÍ 140/3a DEFINICE 2h

40 40 NÁVRH VĚŘITELE + PŘIHLÁŠKA (105) VYHLÁŠKA O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ (101) + LZE VÝZVA VĚŘITELŮM (110/2, 3) ROZHODNUTÍ O ÚPADKU + VÝZVA VĚŘITELŮM (136/2d) NEPŘIHLÍŽÍ SE (173) P P PP 2 h 30 d – 2 m KDY PODAT PŘIHLÁŠKU

41 41 ZMĚNY PROTI STÁVAJÍCÍ ÚPRAVĚ Formulář (odpovědnost věřitele) 176 Formulář (odpovědnost věřitele) 176 Vykonatelnost – veřejná listina 177 Vykonatelnost – veřejná listina 177 Opoždění – nepřihlíží se 173/1 Opoždění – nepřihlíží se 173/1 Nesplatné pohledávky 173/3 Nesplatné pohledávky 173/3 Postoupení přihlášky mezi soudy 173/4 Postoupení přihlášky mezi soudy 173/4 Nedůvodné přihlášky 178-182 Nedůvodné přihlášky 178-182 ROZHODNUTÍ SOUDU O PŘIHLÁŠCE soud vezme ZPĚTVZETÍ na vědomí 184 soud vezme ZPĚTVZETÍ na vědomí 184 odmítne přihlášku opožděné 173/1 odmítne přihlášku opožděné 173/1 185 neopravené 188/2 185 neopravené 188/2 ukončí účast věřitele 186 též 51/3 ukončí účast věřitele 186 též 51/3

42 42 PŘEZKOUMÁNÍ do seznamu zapíše výsledky IS … 189, 197 do seznamu zapíše výsledky IS … 189, 197 věřitelé nemohou popírat … 192/1 věřitelé nemohou popírat … 192/1 upřesnění popření :PRAVOSTI, upřesnění popření :PRAVOSTI, VÝŠE, POŘADÍ... 193 - 196 VÝŠE, POŘADÍ... 193 - 196 zvláštní PJ bude výjimkou … 192/2 zvláštní PJ bude výjimkou … 192/2 popření dlužníkem … 200, 336, 410 popření dlužníkem … 200, 336, 410 popření vykonatelných P … 198/3, 199 popření vykonatelných P … 198/3, 199 UPLATNĚNÍ ZAJIŠTĚNÝCH PŘIHLÁŠEK … 166, 204 UPLATNĚNÍ ZAPODSTATOVÝCH PŘIHLÁŠEK … 203

43 43 MAJETKOVÁ PODSTATA 2e, 205 Zahájení IŘ PO RoÚ DN VN + neúčinné úkony, spoluvlastnictví Užitky 206/2 NE : 207, 208 - neexekuovatelné věci - část příjmů - účelový majetek - dotace - zboží propuštěné CÚ Dispozice 228 Zahájení IŘ RoÚ RoZŘÚ D K : IS D R,O: D OBSAH : 206 - ODO 229

44 44 ZJIŠŤOVÁNÍ 210 SOUPIS 217 VYLOUČENÍ 225 VYNĚTÍ SPRÁVA 230 DLUŽNÍK DRŽITELÉ VĚŘITELÉ SPRÁVCE SOUD 209 211/2 213 210 / 3, 211/1 212- prohlídka 214 - 216 výslech a prohlášení = Titul 280 Soustavnost 217 Identifikace 218 Ocenění 219, 223 - účetní - znalcem Důvod + datum 220 IR, evidence 222, 224/2 Poznámka 224/1 - žaloba x IS - zpeněžení - souhlas žalobce 225 / 4 návrh D 226, 207, 208 nedobytné neprodejné věci 227 Ochrana Využití Rozmnožení Pokyny zajištěnců

45 45 KONKURZREORGANIZACEODDLUŽENÍ URČENO KOMU Všem - Obrat >100 mil. Kč - Obrat >100 mil. Kč > 100 zaměstnanců > 100 zaměstnanců - předjednaná, ne L - předjednaná, ne LNepodnikatelé DOBA UKONČENÍ 5 let RP 5 let nebo jako K DISPOZICE MP Insolvenční správce D zpeněžení IS zpeněžení IS splátky D + IS splátky D + IS ZBYTKY DLUHŮ Trvají Mohou trvat Osvobození SPLATNOSTZávazků Závazků i pohledávek se vrací Splátkový kalendář ZAJIŠTĚNCI 91% - odměna IS úročení Zvláštní skupina, úročeníNehlasují- ZÁRUKA SPLNĚNÍ 0 SD, R, 3.osoby SD, R SPRÁVCE Aktivní, plní Dohled Plní, dohled MÍRA USPOKOJENÍ 18,5%RP > 30 % UKONČENÍ Zrušení K Vzetí na vědomí Neúspěch: K Vzetí na vědomí Neúspěch: K

46 46 - Zásadně poměrné uspokojení 1 a) - ÚČINKY - dnem hodinou minutou - IR 245 - DISPOZICE MP - přechod na správce : akcionář, zaměstnavatel, provoz podniku, účetnictví, daně, dlužníkovy úkony relativně neúčinné v pochybnostech - dispozice přešly na správce 246 sestavení mezitímní účetní závěrky správcem 277/4 - ZAJIŠTĚNÍ získané po publikaci vyhlášky je neúčinné 248/2 zajištění z provozního úvěrování (smlouvy s IS) přednostní 41 - ŽALOBU lze podat jen proti správci a jen správcem - jinak zamítnutí 248/4 249/1 KONKURZ ÚČINKY DISPOZICE MP ZAJIŠTĚNÍ ŽALOBU

47 47 - JEDNOSTRANNÉ ÚKONY zanikají, při nebezpečí z prodlení pověřená osoba pokračuje v obstarávání - pohledávka za podstatou 252 - VZÁJEMNÉ SMLOUVY správce: plní či odstoupí, nevyjádří-li se do 15 dnů, platí, že odstoupil protistrana: smí požadovat zabezpečení, při odstoupení správcem - přihláška NŠ, při pokračování zapodstatová p. 253 - NÁJEMNÍ SMLOUVY správce smí vypovědět /pod/nájem sjednaný i na dobu určitou, výpovědní lhůta max. 3 měsíce, nájem bytu - OZ nepřiměřené dotčení zájmů či hrozba značné škody - do15 dnů návrh vůči insolven. soudu na zrušení výpovědi. ODSTOUPENÍ od nájemní smlouvy správcem i protistranou - není-li předán předmět nájmu, do 10 dnů od výzvy každá strana musí sdělit, zda odstupuje – jinak právo odstoupit zaniká. 256 JEDNOSTRANNÉ ÚKONY VZÁJEMNÉ SMLOUVY NÁJEMNÍ SMLOUVY

48 48 -PROVOZ PODNIKU skončí prodejem jednou smlouvou nebo rozhodnutím soudu po vyjádření VV 261 -SJM zaniká a musí se vypořádat dohodou či sporem, neplatnost dohod mezi manželi 269, předlužené SJM - celý majetek se zahrne do podstaty 274 -EXEKUCE lze nařídit (proti povinnému, ne proti IS) provést NE, jen pro zapodstatové nároky a na majetek IS – pokuty a NNŘ 267 -DLUŽNÍK dlužníka musí platit jen do majetkové podstaty 249/2 splatnými se považují pouze závazky dlužníka 250 -ZPRÁVA SPRÁVCE o hospodářské situaci dlužníka A-P-provoz 281 úhrada existenčních potřeb dlužníka správcem – SV 282 PROVOZ PODNIKU SJM EXEKUCE DLUŽNÍK ZPRÁVA SPRÁVCE

49 49 Přerušená řízení 263 Soudní, správní aj. týkající se podstaty, jejichž účastníkem je dlužník. Nekonají se jednání a neběží lhůty. Vyrozumění a poučení orgánem. - dlužník = žalobce - pokračování na návrh správce (IS - účastník) - dlužník = žalovaný- pokračování jen sporů o rozsah MP (ne vylučov.) jen nároků k uspokojení ze zajištění jen řízení o zapodstatových pohledávkách - pokračování i v přihláškových nárocích jen na návrh oprávněné osoby jen po souhlasu soudu jen vyjasní-li pokračování spornosti vyvolané IŘ nebo ukončí spory dlužníka jen nezatíží-li to podstatu a jen po PJ ! Možnost pokračování Nepřerušená řízení 266

50 50 místo VV lze zástupce dohoda o SJM a vyloučení z MP bez souhlasu VV a soudu námitky proti konečné zprávě bez jednání u přezkumu i SV, KZ, vyúčtování, námitky Fyzická osoba – nepodnikatel nebo obrat menší než 2 mil.a méně než 50 věřitelů NEPATRNÝ KONKURZ 314 Rozhodnutí o nepatrném konkurzu

51 51 I využití bankovních kont a hotovosti dlužníka, i úplatná cese pohledávek Po PM rozhodnutí o konkurzu a po 1.SV, ohrožené věci, soudní výjimka Účinky zpeněžení 285: zanikají účinky nařízené EXEKUCE zanikají neúčinná věcná BŘEMENA předkupní práva smluvní 284 - zákonná 285/4 VYKLIZENÍ – bytová náhrada jako při hrubém porušení nájmu ZPENĚŽENÍ 283 Způsoby zpeněžení 286 Souhlas VV Pokyny zajištěnců 293 Zákaz nabývání 295 VEŘEJNÁ DRAŽBA EXEKUČNÍ PRODEJ PRODEJ MIMO DRAŽBU: Souhlas soudu a podmínky prodeje, správce přihlédne i k nákladům na správu, platnost smluv o zpeněžení - incident, prodej podniku 1 smlouvou 290

52 52 Výtěžek zpeněžení 296 Přednostní pohledávky : za podstatou a jim naroveň postavené,168,169 uspokojení před rozvrhem v pořadí 305: správce - zajištěnci - moratorium - úvěry - správa podstaty - zákonné výživné Zajištění věřitelé 298 výtěžek zpeněžení zástavy - odpočet nákladů: - správy max. %, zpeněžení max.5%, odměny správce 2% - znalce a správy dle pokynů zajištěnce – soud 230, 293 KONEČNÁ ZPRÁVA 302 I před skončením incidentů I před úplným zpeněžením Obsah 302 - přednostní plnění, náklady správy + zdůvodnění výdajů neobvyklých, přehled zpeněženého a nezpeněženého majetku, výsledky částečného R, plnění zajištěncům + nároky správce 303, ÚČETNÍ ZÁV. jednání : SCHVÁLENÍ - DOPLNĚNÍ - ODMÍTNUTÍ

53 53 ČÁSTEČNÝ ROZVRH 301 kdykoliv - souhlas VV - rozhodnutí o povolení ČR / ČR ROZVRHOVÉ USNESENÍ - zrušeny třídy - rezerva na skončení konkurzu - lhůta ke splnění 2 měsíce - splniště u správce – pokud neurčí IS jinak, náklady věřitelů - částky do 500 Kč a věřiteli nevyzvednuté - soudní úschova DALŠÍ ROZVRH 307/4 ROZVRH 306 ZRUŠENÍ KONKURZU 308 - není osvědčen úpadek - nejsou přihlášky a zapodstatoví uspokojeni - splněn rozvrh - nedostatečný majetek - „ smír “ - smrt dlužníka

54 54 REORGANIZACE 316 PODNIKATEL, nikoliv: likvidovaný obchodník CP a na burze méně než 100 mil. obratu předjednaná R 316/5 méně než 100 zaměstnanců n á v r h dobrá víra 317/2 dlužník přihlášený věřitel + souhlas SV HÚ 10dnů Ú 1.SV RoÚ

55 55 ROZHODNUTÍ SOUDU O N Odmítnutí Projednání návrhu a rozhodnutí Zpětvzetí soud vezme na vědomí 318/2 320322 - neopravený, opožděný návrh - neúplné přílohy VÝZVA SOUDU Bez jednání a bez SV 148 / 2 RoÚ + Ro ZŘÚ 3M RoÚ SV zamítnutí povolení Předmět - zpráva IS 149/3 - lze přijmout i způsob řešení Ú 150 - kvalifikovaná většina 151 VÁZANOST SOUDU 52 + znalec k ocenění MP 153

56 56 ZAMÍTNUTÍPOVOLENÍ - nepoctivý záměr 5R insolvenční řízeni 5R trestní řízení - opakovaný N - neschválení N věřitele SV - pokračuje IŘ 327 náhrada škody 147 výroky : - R se povoluje - informace o IS - výzva k předložení R plánu 120 dnů - dlužníkovi - dalším osobám - další opatření soudu V DIS SOUD 330/3330331332 Souhlas Dispozice Zásadní d. Zákaz, omezení Valná hromada Členská schůze Dohled Úkoly od soudu Soupis MP Seznam věřitelů Dispozice Rozhoduje Zákaz, omezení 333 326328

57 57 REORGANIZAČNÍ PLÁN 338 342 340 Obsah 341 337 Rozdělení věřitelů do skupin Uspokojení Hlasovování STEJNÉ POSTAVENÍ – STEJNÉ ZÁJMY Zajištěná banka Zajištěný FÚ Nezajištěná banka Společníci (členové) Nedotčení zaměstnanci Dodavatelé Přeřazení soudem – na návrh věřitele Způsob R PřílohyZpráva 343 + + - Změna závazků ( prominutí dluhů, odklad splatnosti ) - Prodej majetku či prodej podniku - Zvýšení či snížení Z kapitálu - Vydání, převod CP ( akcií) - Fúze, změna stanov - Financování provozu

58 58 HLASOVÁNÍ O R PLÁNU SV 344 - Zvlášť svolaná - Zrušená + Mimo SV Hlasovací lístek Před zahájením IŘ Po zahájení IŘ DLE SKUPIN VĚŘITELŮ Standardní skupina - nezajištění Nedotčení věřitelé – jakoby přijali 1 věřitel - více pohledávek – více skupin 50 10 3050 nebo 346 345

59 59 SCHVÁLENÍ PLÁNU SOUDEM 348349 RP Všechny skupiny přijmou Přijme alespoň 1 skupina Není přijat Soud zkoumá : poctivost záměru soulad se zákonem plnění alespoň jako K TEST NEJLEPŠÍHO ZÁJMU 348/1d přednostní pohledávky Soud zkoumá : CRAM DOWN TEST reálnost 348/2 rovnost 348/2 spravedlivost RP 349 Přeměna R v K Pokus o nový RP Výzva k RP 3. osob Soud schválí RP Soud zamítne RP

60 60 SPRAVEDLIVOST RP 349 Pravidlo absolutní přednosti = riziko – cena peněz ZAJIŠTĚNÍ NEZAJIŠTĚNÍ PODŘÍZENÍ SPOLEČNÍCI Stejné či obdobné zajištění Plnění = hodnotě původního majetku Nominále + úrok, nebo Podřízení nedostanou nic Dostanou to, co v konkurzu

61 61 PROVÁDĚNÍ RP 354/3 354 352 ÚČINNOST – PM schválení Závaznost pro účastníky a 3. dotčené osoby ÚČINKY RP IS V DVĚŘITELÉ Zajištění proces. úkonů Předávání zprávy D dispozic Dohled – evidence Seznam MP Informace každé 3M Dispozice – kde ODO není D 354/4 Kontrola Souhlas s úkony D Návrhy vůči soudu CP 358 Omezení dispozic NOVACE 356 Úvěrování 357 Zánik neuspokojitelných pohledávek 359 Exekuce 360 355

62 62 SKONČENÍ REORGANIZACE ZRUŠENÍ SOUDEM 362SPLNĚNÍ RP 364 PŘEMĚNA V KONKURZ 363 - zvláštní výhody věřiteli - podvod - odsouzení statutárního orgánu - soud vezme na vědomí a R končí -návrh dlužníka - nesestavení plánu - neschválení plánu - dlužník neplní plán

63 63 ODDLUŽENÍ 389 pouze dlužník - nepodnikatel- FO i PO (živnost.R, dluhy z podnikání) s insolvenčním N nebo do 30 dnů od doručení návrhu věřitele náležitosti N 391: příjmy za 3 roky a v následujících 5 letech FORMULÁŘ, přílohy 392: seznam A a P –položkový seznam majetku, pořizovací a realizační cena,listiny o příjmech, znalec.posudek na zástavy, ověřený souhlas N věřitele s plněním pod 30% ODMÍTNUTÍVZETÍ NA VĚDOMÍZAMÍTNUTÍ 390/3 : neoprávněná osoba, opožděný N 393: neopravený či nedoplněný N po výzvě soudu, lhůta max. 7 dnů 128: neurčitý návrh či nesrozumitelný in- solvenční návrh 394 zpětvzetí – návrh nelze podat znova 395 nepoctivost : 5 roků zpět probíhalo IŘ nebo odsouzení TČ plnění < 30% - ledaže byl souhlas V opakovaný N, když o předchozím již bylo rozhodnuto a dle výsledků IŘ lehkomyslnost

64 64 ODMÍTNUTÍ VZETÍ NA VĚDOMÍZAMÍTNUTÍ POVOLENÍ ODDLUŽENÍ Současné prohlášení konkurzu 397 Pokud není takové rozhodnutí

65 65 HLASOVÁNÍ VĚŘITELŮ O ZPŮSOBU ODDLUŽENÍ - hlasovací právo 49-53, - nezajištění (zajištění nehlasují vůbec), včas přihlášení, nehlasují osoby blízké - souhlas se způsobem O nesmí V změnit NA SCHŮZI VĚŘITELŮ MIMO SCHŮZI HLASOVACÍM LÍSTKEM 399 401 PŘED zahájením řízení PO zahájení řízení sčítání výsledků 400/2 a 402/2,3 - k tomuto účelu svolaná SV - - nutná účast IS a D - SV se nesvolá nebo svolaná se zruší, hlasovali-li všichni oprávnění V o způsobu odd. mimo S V – hlasování se zveřejní VYHLÁŠKOU - prostá většina hlasů dle P není-li většina – ROZHODNE SOUD 402 /4

66 66 SCHVÁLENÍ O 406 IS upozorní na důvody k zamítnutí NnO před SV či do 3 dnů po hlasování 403 námitky věřitelů: do konce SV nebo do 10 dnů po hlasování, jednání 403/2 a 404 ZPENĚŽENÍ SPLÁTKOVÝ KALENDÁŘ D zůstává majetek po schválení O zpeněží se jako při K : konečná zpráva rozvrh obsah rozhodnutí 406/2 NESCHVÁLENÍ O 405 KONKURZ 398/3 409 D zůstává majetek před schválením O schválením O zajištění věřitelé – jako při K nezajištění: 5 R splátky (přednostní pohledávky v exekuci) obsah rozhodnutí 406/3 popření D 410/2 411/2 povinnosti D 412 398/2408

67 67 SPLNĚNÍ O 413 soud vezme na vědomí rozhodne o nárocích IS zprostí IS funkce ODEJMUTÍZÁNIKZRUŠENÍ ODD. KONKURZ 3 R podvod zvláštní výhody 3 R odsouzení neplnění návrh D zavinění insolvence OSVOBOZENÍ 414 návrh D po splnění O nepřihlášení věřitelé ručitelé nezaviněné nesplnění 415 tresty, NŠ 416 418 417/1 417/2

68 68 INSOLVENČNÍ REJSTŘÍK 419 SEZNAM DLUŽNÍKŮ SEZNAM INSOLVENČNÍCH SPRÁVCŮ INSOLVENČNÍ SPISY 420 / 1- 3 : do 7 dnů od zahájení řízení identifikace IS den vzniku práva den a důvod zániku a pozastavení práva změny údajů 18-22 z.č. 312/2006 rozhodnutí soudu veškerá podání další informace rozhodnutí EU OBECNÁ ČÁST ZVLÁŠTNÍ ČÁST FO VOS zahraniční společnosti hostující správci osoby se zvláštním povolením a zvláštní zkouškou

69 69 VEŘEJNÁ PŘÍSTUPNOST ÚŘEDNĚ OVEŘENÝ VÝSTUP NAHLÍŽENÍ KOPIE, VÝPISY VÝJIMKY utajení písemností 423 nepřístupné osobní údaje 422 znepřístupněné údaje 425

70 70 S t a t i s t i c k é ú d a j e - počet správců 5.600 z toho VŠ 800, počet žen 1.400 A: 2.200 B: 3.200 C: 200 - v r. 2OO6 byl v konkurzu každý 390. podnikatel, tj. 0.26% - délka řízení: Irsko, Belgie, Norsko, Finsko - půl roku, míra uspokojení 87 % - návratnost pohledávek dle údajů Světové banky v % Česko 18 Polsko 28 Itálie 40 Maďarsko 4O Slovensko 48 Německo 53 Anglie 85 Finsko 89 Norsko 91 Japonsko 93

71 71 DĚKUJI ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "1 INSOLVENČNÍ ZÁKON JUDr. HANA HRSTKOVÁ. 2 STATISTIKA III-2008 Odmítnuto 368 Zastaveno, zamítnuto 169 Povoleno oddlužení 128 Prohlášení konkurzu 62 Rozhodnutí."

Podobné prezentace


Reklamy Google