Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

INSOLVENČNÍ ZÁKON JUDr. HANA HRSTKOVÁ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "INSOLVENČNÍ ZÁKON JUDr. HANA HRSTKOVÁ."— Transkript prezentace:

1 INSOLVENČNÍ ZÁKON JUDr. HANA HRSTKOVÁ

2 STATISTIKA III-2008 Rozhodnuto 797 - 61% Nejčastější chyby :
Odmítnuto Zastaveno, zamítnuto 169 Povoleno oddlužení 128 Prohlášení konkurzu Rozhodnutí o úpadku Zamítnuto pro NM k návrhů Rozhodnuto % v tom negativně % Nejčastější chyby : Neuvedení okolností úpadku Nejasný petit : požaduje se prohlášení konkurzu Oddlužení není na formuláři Podpis není úředně ověřen

3 LHŮTY 2 hodiny: k vydání vyhlášky o zahájení řízení 101
1 d e n : změna účastníka 18/2, moratorium , vyvěšení rozhodnutí soudu přijaté na jednání 89/3 3 d n y : správce požádá o odvolání z funkce 31/2 zveřejnění seznamu přihlášek v IR před PJ 189/3 správce upozorní na důvody k zamítnutí oddlužení 403/1 7 d n ů : dlužník žádá o moratorium po podání IN 115; soud odmítne vadný insolvenční návrh nebo určí lhůtu k jeho doplnění /1; konání přezkumu po přihlašovací lhůtě 137 /2; zpráva správce o hospodářské situaci dlužníka před schůzí věřitelů /2; oprava reorganizačního návrhu /1 nebo oddlužovacího návrhu /1; zápis údajů soudem do seznamu dlužníků v IR /4

4 10 d n ů : sejmutí písemnosti z ÚD 73 /2; první úkon soudu po podání IN 134; předvolání dlužníka k výslechu o majetku /1; odstoupení od nájemní smlouvy - sdělení protistraně 258; podání reorganizačního návrhu před SV 318 /1; námitky věřitelů proti oddlužení /2 15 d n ů : předvolání účastníků vyhláškou před jednáním 72 /3; dlužník žádá o moratorium 115; rozhodnutí o IN dlužníka 134; PJ po přihlašovací lhůtě při oddlužení /2 ; určení znalečného soudem /2; zveřejnění znaleckého posudku 155/2; oprava a doplnění přihlášky věřitele 188 /2 ; zveřejnění seznamu přihlášek v IR 189 /3; podání incidentu od vyrozumění správcem / 1; vyjádření správce o splnění „vzájemné“ smlouvy v konkurzu / 2; návrh nájemce na zrušení výpovědi dané mu správcem 256 /2; námitky proti konečné zprávě / 2; předložení předjednané reorganizace / 5 ; vyjádření předkladatele RP 322 /4; zpráva o RP věřitelům ; dlužník vyzve věřitele k hlasování o RP /2 nebo k hlasování o způsobu oddlužení / 2; rozhodnutí o způsobu oddlužení 402/4

5 30 dnů: neschopnost dlužníka platit splatné závazky 3 /1/ b; SV po žádosti věřitelů 47 / 1; prodloužení moratoria 119 /2; lhůta k přihláškám 136 / 3 a 4; rozhodnutí o oddlužení 149 /2; žaloba o tom, že pohledávka trvá 186 /2; incidenční spor 198 /1 a 199 /1; vylučovací žaloba 225 /2; vylučovací žaloba u neplatných úkonů / 2; plnění rozvrhu 307 / 3; oprava reorganizačního návrhu /2; návrhy na zákaz dlužníkových dispozic majetkem 332 /2; statutáři dlužníka při reorganizaci 333 /3; odmítnutí RP věřiteli 361 /2; návrh na oddlužení 390 /1; dlužníkova insolvence a oddlužení 418/1/c 60 d n ů : týká se úpadku finančních institucí 370 /2 / d; /2; 374 /1; 385 /2 120 d n ů : předložení reorganizačního plánu 329 / 1/ c) a /1

6 měsíce : pro odvolací rozhodnutí 93 /2; přihlášky pohledávek 136 /3; schůze věřitelů /1; přezkumné jednání 137 /2; plnění rozvrhu 307 /2; měsíce : domněnka insolvence - neplacení závazků 3 /2/b); správce předkládá zprávy 36 /2; žaloba dlužníka na NŠ způsobené zahájením insolven řízení /4; r o k : odpůrčí žaloba 239 /3 2 r o k y : promlčecí doba na NŠ proti správci 37 /4; 3 r o k y : promlčecí doba na NŠ proti správci 37 /4; odporovatelnost neúčinnost / 3 a / 4; oddlužovací návrh - předcházející příjmy dlužníka /1/c); zánik osvobození dlužníka od dluhů 417 /2; r o k ů : odporovatelnost úmyslných úkonů 242 /3; oddlužovací návrh – budoucí příjmy dlužníka 391 /1/b); splátkový kalendář u oddlužení /3/a); vyškrtnutí dlužníka ze seznamu v IR 425 /1; 10 r o k ů: promlčecí doba na NŠ proti správci 37 /4; promlčení pohledávek po zrušení konkurzu 312 /4;

7 ODPOVĚDNOST Správce Orgánů veřejné správy Věřitelského výboru
23 – pojištění – vůči D, V, 3.osobám – porušení povinností, porušení odborné péče zproštění – OBJEKTIVNÍ odpovědnost za zaměstnance, za zapodstatové pohledávky promlčení 2R, 3R,10R Pokuta 200 tis. Orgánů veřejné správy 44/3 není řádně a včas poskytnuta součinnost Věřitelského výboru 60 – odborná péče a odborný výkon funkce Pokuta 50 tis.

8 Insolvenčního navhrovatele 147 Věřitele Dlužníka
Zavinění za zastavení, odmítnutí, zamítnutí návrhu Solidarita statutárů Žaloba do 3 M – jinak prekluze práva Insolvenčního navhrovatele 147 48/3 za nedůvodný návrh na SV 176 za správnost údajů v přihlášce 178 za nedůvodnou přihlášku Věřitele Dlužníka 99 - za nepodání IN – předběžné opatření za porušení povinnosti během moratoria solidarita statutárních orgánů 417, 418 za podvody, zvýhodnění, poškození a neplnění oddlužení

9 ÚPADEK Domněnka insolvence Předlužení Insolvence Hrozící úpadek
Více věřitelů 3 Domněnka insolvence Předlužení Insolvence . závazky větší než majetek . zisky ze správy majetku . zisky z provozu podniku .peněžité závazky .30 dnů po splatnosti .neschopnost platit zastavení plateb podstatné části peněž.závazků NEBO neplacení déle než 3m NEBO neúčinná exekuce NEBO dlužník nedoložil seznamy ŠIKANÓZNÍ NÁVRH Hrozící úpadek 143/2 NEZAVINĚNÁ INSOLVENCE důvodný předpoklad insolvence 143/3

10 Prozatímní věřitelský výbor
VĚŘITELSKÉ ORGÁNY 46 Schůze věřitelů 47 Prozatímní věřitelský výbor 61 Věřitelský výbor 56 Zástupce věřitelů 68

11 Schůze věřitelů 47 - svolání : soud na návrh IS, V výboru, 2 věřitelé aspoň s 1/10 pohled. - vyhláška zveřejněná v IR a na úřední desce /3 předmět jednání : musí být uveden, další předmět jednání může být přijat jen za účasti všech věřitelů zákaz hlasování nesmí se hlasovat ve vlastní věci či věci osoby blízké, výjimka: volba V V zrušení usnesení soudem usnesení schůze odporuje společnému zájmu věřitelů (společný zájem 2j) NELZE ZRUŠiT : usnesení o správci a o hlasovacím právu popřených věřitelů

12 Hlasování věřitelů § 29 § 49 § 50 § 51 § 52
Hlasování o IS, jde o SV konanou po přezkumu, nejméně polovina PRO Absolutní většina ( ze všech přihlášených ke dni před SV) § 29 K platnosti usnesení schůze věřitelů - p r o s t á většina p ř í t o m n ý c h, počítaná podle výše pohledávek, co koruna to hlas – tzv. vážené hlasy nikoli kapitační hlasy (podle hlav) § 49 Hlasují na SV přítomní Hlasují korespondenčně – HLASOVACÍ LÍSTKY § 50 Popření nehlasují ( odklád. podmínka ) – může jim povolit SV) SV nepříjme usnesení - rozhodne soud Nezjištění / sporní - na návrh - rozhodne soud § 51 Hlasovací právo zkoumá soud u každého jednotlivě bez práva odvolání jen pro konkrétní SV § 52

13 Hlasování o věřitelském výboru Členové a náhradníci
Nezajištění o nezajištěných Zajištění o zajištěných § 57 § 65 Nová či doplňující volba § 68 Hlasování o zástupci věřitelů – kde je méně než 50 věřitelů O způsobu řešení Ú SOUD JE USNESENÍM VÁZÁN RoÚ do 3M po SV většina přítomných Z + většina přítomných N nebo % přítomných Korespondenčně zde nelze hlasovat § 149 § 153 Určení znalce k ocenění majetkové podstaty / 3 přítomných

14 Souhlas s nabýváním majetku pro členy a náhradníky VV
§ 155 Schválení znaleckého posudku 2/3 Souhlas s nabýváním majetku pro členy a náhradníky VV O nepatrném K Schválení návrhu na R podaného V Hlasování o přijetí RP na SV Hlasování o přijetí RP mimo SV Hlasování po skupinách Hlasování o způsobu oddlužení Hlasování o způsobu oddlužení mimo SV § 295/2f § 315 § 323 § 345 § 346 § 347 § 399 § 400,401

15 Věřitelský výbor 56 - obligatorní nad 50 v, 3 – 7 členů
- jen přihlášení a souhlasní - člen + více náhradníků - zastoupení všech skupin - zajištění nezajištění - potvrzení soudem - hlas předsedy + hlas odborů nezpůsobilost k výkonu funkce ukončení funkce: odvolání, odstoupení, ukončení účasti – cese soud jako VV odpovědnost za škodu práva a povinnosti služby odborníků Prozatímní V V 61 možnost soudu jmenovat (před ustavením V V, před SV, před rozhodnutím o Ú) povinnost soudu jmenovat – neprodleně podá-li návrh D - dále nezvolí-li schůze V výbor, NENÍ ODVOLÁNÍ obsazení, funkční období 62

16 Zvláštní způsob doručení
DORUČOVÁNÍ 71 Zvláštní způsob doručení 75 Doručení vyhláškou vyvěšením na ÚD do vlastních rukou + zveřejněním v IR nebo zákon to ukládá dnem, hodinou, minutou publikace v IR D, IS, VV, SZ, OR, 3.osobám /2 Hromadné sdělovací prostředky Elektronická síť – certifikovaný podpis soudu ještě neexistuje Předvolání – min.15 dnů předem Doručování správcem 76, správci 77, VV Opětovné doručení - vyhláškou 80

17 Insolvenční návrh Moratorium Vyhláška = účinky = IR Rozhodnutí o IN
Odmítnutí D Zastavení Zamítnutí Zamítnutí pro NM Rozhodnutí o úpadku 10D, 15D Rozhodnutí o IN Rozhodnutí o způsobu řešení Ú 3 M Rozhodnutí, že D není v Ú prohlášení konkurzu povolení reorganizace povolení oddlužení přeměna v konkurz

18 INSOLVENČNÍ NÁVRH Úředně ověřený podpis KAUCE DLUŽNÍK VĚŘITEL
103 DLUŽNÍK VĚŘITEL 104 Úředně ověřený podpis 105 Přihláška pohledávky NUTNO připojit návrh na ODDLUŽENÍ MOŽNO připojit návrh na REORGANIZACI KAUCE - prostředky nelze získat jinak - do 50 tis Kč, solidarita NE : zaměstnanci 108 nezaplacení zastavení řízení vymáhání kauce

19 INSOLVENČNÍ NÁVRH DLUŽNÍKA
42/4 osř IZ: 103, 104, oddlužení: 391, 392, vyhl. 311 / 2007 Sb. - kterému soudu je podání určeno, kdo je činí, čeho se týká, co se podáním sleduje, datum, podpis - označení dlužníka - uvedení skutečností o úpadku - označení důkazů - jasný petit - přílohy - seznam majetku vč.pohledávek a jejich dobytnosti, uvedení soudních aj.řízení o majetku - seznam závazků, uvedení osob blízkých, co dlužník popírá a proč, odděleně uvést zajištěné věřitele a zajišťující věci podpis všech seznamů a výslovné prohlášení o jejich správnosti a úplnosti, výslovné uvedení, že dlužník nemá zaměstnance či dlužníky oddlužení: FORMULÁŘ - očekávané příjmy v 5 letech a dosažené příjmy za 3 roky, písemný souhlas nezajištěného věřitele s plněním pod 30%, položkový seznam majetku + pořizovací a realizační cena, ocenění zajišťujícího majetku znalcem

20 PODPIS NÁVRHU Fyzická osoba Právnická osoba Zastoupený objekt
97/2 Fyzická osoba není úřední ověření - Nc rejstřík k  podání se nepřihlíží Právnická osoba podpis statutárním orgánem se zkoumá dle § 21 OSŘ Zastoupený objekt řádná procesní plná moc a návrh podepsán jen zmocnitelem jen advokátem advokátem i zmocnitelem

21 Zastoupený subjekt řádná procesní plná moc a návrh podepsán jen zmocnitelem: úřední ověření se zkoumá jen u zmocnitele na návrhu, úřední ověření může provést i zastupující advokát řádná procesní plná moc a návrh podepsán jen advokátem: úřední ověření se zkoumá u advokáta na návrhu i u zmocnitele na procesní plné moci R o z s u d e k  NS Odo / (netové stránky NS) řádná procesní plná moc a návrh podepsán i advokátem i zmocnitelem: úřední ověření se zkoumá pouze u zmocnitele na návrhu není řádná procesní plná moc a návrh je podepsán jen zmocnitelem úřední ověření se zkoumá pouze u zmocnitele, vada v plné moci se odstraňuje dle 104 osř

22 Nedostatek úředně ověřeného podpisu nelze zhojit dodatečným úředním ověřením. K návrhu se nepřihlíží. Nutno p o d a t n o v ý insolvenční návrh. Procesní plná moc udělená 2 advokátům je n e p l a t n á. Úředně ověřený není podpis – fotokopií originálu, kde byl podpis úředně ověřen. Úředně ověřit lze i mimo ČR – dle dvoustranných mezinárodních smluv a haagské úmluvy. U oddlužení je nutný úředně ověřený podpis: - spoludlužníka nebo ručitelů za oddlužení dlužníkova manžela - věřitel souhlasící s nižším než 30% plněním

23 ROZHODNUTÍ SOUDU O NÁVRHU
- zahájení Ř - VĚCNĚ PŘÍSLUŠNÝ soud pro hrozící úpadek - jen dlužník povinnost podat návrh odpovědnost za škodu předběžné opatření vyhláška o zahájení IŘ a vyrozumění ODMÍTNUTÍ ZASTAVENÍ ZAMÍTNUTÍ ZAMÍTNUTÍ pro NM RoÚ nesrozumitelný neurčitý, neúplný Nezaplacení kauce (108) neosvědčení Ú cese pohledávky nezaviněná insolvence převzetí dluhů zrušení fy soudem návrh likvidátora prověření majetku dlužníka i u věřitelů ne 43 osř zpětvzetí (129, 130) výzva k přílohám není splněna Podmínky řízení osř

24 30 D 10 D 10 D DORUČENÍ DLUŽNÍKOVI NÁVRH VĚŘITELE NÁVRH NA O RoÚ
NÁVRH NA R SV 10 D NÁVRH DLUŽNÍKA + NÁVRH NA O RoÚ NÁVRH NA R SV NÁVRH NA R ( hrozící úpadek)

25 ÚČINKY ZAHÁJENÍ IŘ Pohledávky ne žalovat nutno je přihlásit 109, 110
Lhůty nezačínají nebo neběží Zástavu lze nabýt a uspokojit se dle IZ Majetkem disponuje dlužník Zákonná omezení 111 Předběžný správce 112 Předběžné opatření 113 Exekuci nelze provést

26 ROZHODNUTÍ O ÚPADKU Návrh věřitele jednání 133-135 Návrh dlužníka 132
Lhůty 134 VÝROKY ROZHODNUTÍ O ÚPADKU zjištění úpadku ustanovení správce účinnost výzva : věřitelům dnů – 2M O – 30 dnů dlužníkům zajištěncům dlužníkovi schůze věřitelů 137: 2M, další SV musí být po přezkumu přezkumné jednání 137 : 2M po přihlaš.lhůtě, O – 15 dnů Účinky 140, dispozice majetkem, ZAPOČTENÍ

27 INSOLVENČNÍ SPRÁVCE Je procesním subjektem NE účastníkem řízení 9
21 Je procesním subjektem NE účastníkem řízení 9 USTANOVUJE SE - insolvenčním soudem 22, předsedou soudu OPATŘENÍM Výběr ze seznamu dle: osoby dlužníka jeho majetku odbornosti správce vytížení správce ZPŮSOBILOST Fyzická osoba : bezúhonná § 7 právně způsobilá vysokoškolák magistr odbornost – zkouška základní, rozdílová, zvláštní uhrazen správní poplatek za zápis – 5tis. Kč pojištěná na svůj náklad za škodu z výkonu funkce nepodjatá Veřejná obchodní společnost : společníci splňují výše uvedené Hostující správce: dočasný a příležitostný výkon funkce, osvědčení vydané orgánem členského státu ( FO i PO )

28 POTVRZENÍ SPRÁVCE VĚŘITELI 29
. schůze nejblíže p o p ř e z k u m u polovina V Š E C H věřitelů přihlášených den před SV o d v o l a j í správce – u s t a n o v í – platí i pro změnu rozhodnutí p o t v r z u j e soud schůze n e z v o l í n o v é h o správce – určí jej soud změna v osobách věřitelů n o v á SV o setrvání správce PŘEDBĚŽNÝ SPRÁVCE ustaven PŘED rozhodnutím o úpadku ( moratorium, předběžné opatření) práva vymezena soudem – ne širší než IS – obvykle se stává IS ZÁSTUPCE SPRÁVCE přechodné důvody vyloučení správce z nepočetných úkonů vztah k věřiteli, věci; objektivní vedení kauzy ODDĚLENÝ SPRÁVCE ZVLÁŠTNÍ SPRÁVCE odborná specializace

29 UKONČENÍ ČINNOSTI SPRÁVCE
ODMÍTNUTÍM správce důležité důvody VYLOUČENÍM správce podjatost k osobám či k věci samé ODVOLÁNÍ správce důležité důvody nesankční ZPROŠTĚNÍ správce sankční, porušení povinností odborné péče, pokynu soudce POVINNOSTI SPRÁVCE , 37, 40 jedná svým jménem – na účet dlužníka svědomitost, odbornost, veškeré spravedlivě požadované úsilí maximální uspokojení věřitelů součinnost s věřitelským orgánem zprávy každé 3 měsíce pořádková pokuta i opakovaně do max Kč 81/2

30 ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU - dlužníkovi, věřitelům, třetím osobám zproštění : spravedlivé úsilí škoda způsobená 3. osobami zapodstatová pohledávka promlčecí doba 2R 3R(objektivní) 10R PRÁVA SPRÁVCE 38 ODMĚNA - ze zpeněžení určeného k rozdělení + DPH přiměřené zvýšení či snížení NÁHRADA HOTOVÝCH VÝDAJŮ zdroje náhrady : MP, kauce, stát vyúčtování v konečné zprávě způsob výpočtu – prováděcí vyhláška výlohy povinných činností nese správce ze svého VĚŘITELSKÁ ZÁLOHA účelová, opětovná, po souhlasu soudu SOUDNÍ ZÁLOHA

31 Zkoušky insolvenčních správců
Vyhl. MS č. 312/07 Sb. k provedení z.č. 312/06 Sb. Zkouška rozdílová zkouška - zvláštní zkouška Písemná část: znalosti a aplikace insolvenčního práva, testová forma, max hodiny, neveřejná část, k použití: Sbírka, odborná literatura, kalkulátor, 80 % úspěšnost, výsledek sdělí MS dálkově Ústní část: občan, obchod, pracovní právo, civil proces, insolvenční právo, správní právo a řízení, finanční právo a daňové řízení řízení podniku, účetnictví po úspěšné písemné části, do 3 týdnů od testu, max. 2 h veřejná, výsledek - neveřejná porada - ihned po skončení.

32 Zkušební komise 3 členná: MS a další osoby - členové – VŠ vzdělání
Žádost o vykonání zkoušky Zpoplatněna. PŘÍLOHY: doklad o vzdělání - doklad o advokacii nebo daňovém poradci, auditorovi či notáři. Nelze vzít zpět v průběhu zkoušky, pozvánka týdny předem. NEÚČAST NA ZKOUŠCE - písemná omluva do dnů od termínu - jinak n e u s p ě l. Náhradní termín. Neúčast u náhradního termínu ústní zkoušky – nutnost opakovat i test. Zkouška V češtině. Kdo odstoupí - n e u s p ě l. Nesamostatná práce, rušení – vyloučení – neuspěl. Hodnocení: uspěl – neuspěl , při obou částech. Při neúspěchu nutnost opakovat vždy i test. O zkoušce p r o t o k o l s přílohou ( t e s t ). Úspěšnému uchazeči zašle MS o s v ě d č e n í. Minimální limit pojistného plnění –vyhl. 314/07 Sb z pojištění odpovědnosti za škodu se pro FO stanoví 1 mil. Kč. Pro VOS a zahraniční společnosti - také 1 mil.násobený počtem ohlášených společníků.

33 Odměny správců K o n k u r z
Součet odměny z výtěžku zpeněžení pro zajištěnce a odměny z výtěžku pro nezajištěnce (tím se rozumí výtěžek zahrnutý do rozvrhu a výtěžek určený pro pohledávky naroveň zapodstatových). Odměna za zajištěnce – 2% z částky k vydání. Odměna za nezajištěnce – do 10 mil. -15% do 50 mil.-10% do 100 mil.-5% do 250 mil.- 1% nad 250 mil. – 0,5 % Minimální odměna správce v konkurzu je Kč.

34 R e o r g a n i z a c e Za každý měsíc dle dvanáctinásobku průměrného měsíčního obratu do 250 mil tis. do 500 mil tis. do 750 mil tis. do 1 mld tis. nad 1 mld. – 415 tis. O d d l u ž e n í Z p e n ě ž e n í m: jako při K S p l á t k o v á n í m: Kč měsíčně D a l š í p r a v i d l a : nelze-li jinak, odměnu určí soud dle délky, doby, rozsahu a náročnosti činnosti správce. Působilo-li v řízení více správců, každému náleží podíl odměny dle doby, rozsahu a náročnosti činnosti. N á h r a d y h o t o v ý c h v ý d a j ů s p r á v c e Cestovní výdaje dle zvl.předspisů. Poštovné, telekomunikační poplatky, kolky-max. do 5% odměny, o s t a t n í hotové výdaje - dle prokázané výše. Při oddlužení splátkováním náleží správci 150 Kč měsíčně. VV může povolit paušál i u K a R. Nelze-li jinak – odměnu hradí stát max. 50 tis. a náhradu hotových výdajů hradí rovněž stát - max. 50 tis.

35 Jednací řád pro insolvenční
řízení vyhl.311/07 Sb. Vyhláška MS upravuje náležitosti - v ý z v y k podávání přihlášek - s o u p i s u majetkové podstaty - s e z n a m u přihlášených pohledávek - vyrozumění o p o p ř e n í pohledávky - m a n i p u l a c e s přihláškami, úschovu a nahlížení - h l a s o v a c í c h lístků - formuláře p ř i h l á š e k pohledávek - formulář na povolení o d d l u ž e n í - náležitosti zprávy o r e o r g a n i z a č n í m p l á n u - L H Ů T A 2h mimo pracovní dobu § 3 a 26

36 Některá další ustanovení JŘ
Věřitelé hlasují zdvižením ruky, hlasovacím zařízením nebo jiným způsobem stanoveným insolvenčním soudem Věřitel podávající odvolání během SV musí podepsat protokol Věřitelský výbor může přijímat usnesení korespondenčně. Správce, předseda nebo soud předloží proto členům návrh usnesení. Nevyjádří-li se člen VV, platí, že hlasoval p r o t i Přílohy přihlášky se v IR nezveřejňují Přílohami přihlášky jsou k o p i e smluv, rozhodnutí a d.listin

37 Soud nepoužije 43 osř do 1 dne
MORATORIUM 115 - do 7 (15) dnů i PŘED ZAHÁJENÍM IŘ přílohy : účetní závěrka souhlas většiny věřitelů návrh: PODNIKATEL, ne L Soud nepoužije 43 osř do 1 dne ODMÍTNE VYHLÁSí 118 Nelze vydat rozhodnutí o úpadku Moratorium trvá 3 M, návrh dnů Přednost moratorních závazků Předběžný správce Odpovědnost D za škodu ZÁNIK M Rozhodnutím soudu Návrh věřitelů Nepoctivost D Zamítnutí- odmítnutí IN zastavení IŘ 124 124 Uplynutím doby

38 POHLEDÁVKY ZAJIŠTĚNÉ ZAPODSTATOVÉ + OBDOBNÉ ÚROČENÉ
(2g, 166-7, 171, 204, 298) (168, 169) (171) POHLEDÁVKY odlišuj skupiny věřitelů (RP) PODŘÍZENÉ A SPOLEČENSTEVNÍ STANDARDNÍ (172) NEUSPOKOJITELNÉ, VYLOUČENÉ PODMÍNĚNÉ (183) (170)

39 PŘIHLÁŠKY NELZE PODAT ŽALOBU 109/1a SPORY = INCIDENTY 159/1a X 203/4
ZAPOČTENÍ 140/3a DEFINICE 2h

40 KDY PODAT PŘIHLÁŠKU 2 h 30 d – 2 m P P P P VYHLÁŠKA O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ
NÁVRH VĚŘITELE + PŘIHLÁŠKA ROZHODNUTÍ O ÚPADKU + VÝZVA VĚŘITELŮM (101) + LZE (136/2d) (105) VÝZVA VĚŘITELŮM (110/2, 3) NEPŘIHLÍŽÍ SE (173)

41 ZMĚNY PROTI STÁVAJÍCÍ ÚPRAVĚ
Formulář (odpovědnost věřitele) Vykonatelnost – veřejná listina Opoždění – nepřihlíží se /1 Nesplatné pohledávky /3 Postoupení přihlášky mezi soudy /4 Nedůvodné přihlášky ROZHODNUTÍ SOUDU O PŘIHLÁŠCE soud vezme ZPĚTVZETÍ na vědomí odmítne přihlášku opožděné /1 neopravené /2 ukončí účast věřitele též 51/3

42 UPLATNĚNÍ ZAPODSTATOVÝCH PŘIHLÁŠEK … 203
PŘEZKOUMÁNÍ do seznamu zapíše výsledky IS … 189, 197 věřitelé nemohou popírat … 192/1 upřesnění popření :PRAVOSTI, VÝŠE, POŘADÍ zvláštní PJ bude výjimkou … 192/2 popření dlužníkem … 200, 336, 410 popření vykonatelných P … 198/3, 199 UPLATNĚNÍ ZAPODSTATOVÝCH PŘIHLÁŠEK … 203 UPLATNĚNÍ ZAJIŠTĚNÝCH PŘIHLÁŠEK … 166, 204

43 MAJETKOVÁ PODSTATA Dispozice
228 Zahájení IŘ PO RoÚ DN VN + neúčinné úkony, spoluvlastnictví Zahájení IŘ RoÚ RoZŘÚ D K : IS D R,O: D ODO 229 OBSAH : 206 - Užitky /2 NE : 207, 208 - neexekuovatelné věci část příjmů účelový majetek dotace zboží propuštěné CÚ

44 ZJIŠŤOVÁNÍ 210 SOUPIS 217 VYLOUČENÍ 225 SPRÁVA 230 VYNĚTÍ SOUD
- žaloba x IS - zpeněžení - souhlas žalobce 225 / 4 = Titul Soustavnost Identifikace Ocenění , účetní - znalcem Důvod + datum IR, evidence , 224/2 Poznámka /1 DLUŽNÍK 210 / 3, 211/1 212- prohlídka výslech a prohlášení SPRÁVA 230 DRŽITELÉ 213 VĚŘITELÉ Ochrana Využití Rozmnožení Pokyny zajištěnců 211/2 SPRÁVCE VYNĚTÍ 211/2 SOUD nedobytné neprodejné věci 227 návrh D 226, 207, 208 209

45 Závazků i pohledávek se vrací
KONKURZ REORGANIZACE ODDLUŽENÍ URČENO KOMU Všem - Obrat >100 mil. Kč > 100 zaměstnanců - předjednaná, ne L Nepodnikatelé DOBA UKONČENÍ 5 let RP 5 let nebo jako K DISPOZICE MP Insolvenční správce D zpeněžení IS splátky D + IS ZBYTKY DLUHŮ Trvají Mohou trvat Osvobození SPLATNOST Závazků Závazků i pohledávek se vrací Splátkový kalendář ZAJIŠTĚNCI 91% - odměna IS úročení Zvláštní skupina, Nehlasují - ZÁRUKA SPLNĚNÍ SD, R, 3.osoby SD, R SPRÁVCE Aktivní, plní Dohled Plní , dohled MÍRA USPOKOJENÍ 18,5% > 30 % UKONČENÍ Zrušení K Vzetí na vědomí Neúspěch: K

46 KONKURZ Zásadně poměrné uspokojení 1 a)
- ÚČINKY - dnem hodinou minutou - IR DISPOZICE MP - přechod na správce : akcionář, zaměstnavatel, provoz podniku, účetnictví, daně, dlužníkovy úkony relativně neúčinné v pochybnostech - dispozice přešly na správce sestavení mezitímní účetní závěrky správcem /4 ZAJIŠTĚNÍ získané po publikaci vyhlášky je neúčinné /2 zajištění z provozního úvěrování (smlouvy s IS) přednostní ŽALOBU lze podat jen proti správci a jen správcem - jinak zamítnutí 248/4 249/1 ÚČINKY DISPOZICE MP ZAJIŠTĚNÍ ŽALOBU

47 správce smí vypovědět /pod/nájem sjednaný i na dobu
-JEDNOSTRANNÉ ÚKONY zanikají, při nebezpečí z prodlení pověřená osoba pokračuje v obstarávání - pohledávka za podstatou - VZÁJEMNÉ SMLOUVY správce: plní či odstoupí, nevyjádří-li se do 15 dnů, platí, že odstoupil protistrana: smí požadovat zabezpečení, při odstoupení správcem - přihláška NŠ, při pokračování zapodstatová p - NÁJEMNÍ SMLOUVY správce smí vypovědět /pod/nájem sjednaný i na dobu určitou, výpovědní lhůta max. 3 měsíce, nájem bytu - OZ nepřiměřené dotčení zájmů či hrozba značné škody - do dnů návrh vůči insolven. soudu na zrušení výpovědi. ODSTOUPENÍ od nájemní smlouvy správcem i protistranou - není-li předán předmět nájmu, do 10 dnů od výzvy každá strana musí sdělit, zda odstupuje – jinak právo odstoupit zaniká JEDNOSTRANNÉ ÚKONY VZÁJEMNÉ SMLOUVY NÁJEMNÍ SMLOUVY

48 PROVOZ PODNIKU skončí prodejem jednou smlouvou nebo
PROVOZ PODNIKU skončí prodejem jednou smlouvou nebo rozhodnutím soudu po vyjádření VV SJM zaniká a musí se vypořádat dohodou či sporem, neplatnost dohod mezi manželi 269, předlužené SJM - celý majetek se zahrne do podstaty 274 EXEKUCE lze nařídit (proti povinnému, ne proti IS) provést NE, jen pro zapodstatové nároky a na majetek IS – pokuty a NNŘ DLUŽNÍK dlužníka musí platit jen do majetkové podstaty /2 splatnými se považují pouze závazky dlužníka 250 ZPRÁVA SPRÁVCE o hospodářské situaci dlužníka A-P-provoz úhrada existenčních potřeb dlužníka správcem – SV 282 PROVOZ PODNIKU SJM EXEKUCE DLUŽNÍK ZPRÁVA SPRÁVCE

49 Přerušená řízení 263 Soudní, správní aj. týkající se podstaty, jejichž účastníkem je dlužník. Nekonají se jednání a neběží lhůty. Vyrozumění a poučení orgánem. - dlužník = žalobce - pokračování na návrh správce (IS - účastník) - dlužník = žalovaný- pokračování jen sporů o rozsah MP (ne vylučov.) jen nároků k uspokojení ze zajištění jen řízení o zapodstatových pohledávkách pokračování i v přihláškových nárocích jen na návrh oprávněné osoby jen po souhlasu soudu jen vyjasní-li pokračování spornosti vyvolané IŘ nebo ukončí spory dlužníka jen nezatíží-li to podstatu a jen po PJ ! Možnost pokračování Nepřerušená řízení

50 Rozhodnutí o nepatrném konkurzu
NEPATRNÝ KONKURZ 314 Fyzická osoba – nepodnikatel nebo obrat menší než 2 mil.a méně než 50 věřitelů Rozhodnutí o nepatrném konkurzu místo VV lze zástupce dohoda o SJM a vyloučení z MP bez souhlasu VV a soudu námitky proti konečné zprávě bez jednání u přezkumu i SV, KZ, vyúčtování, námitky

51 ZPENĚŽENÍ 283 Způsoby zpeněžení 286 Účinky zpeněžení 285: Souhlas VV
I využití bankovních kont a hotovosti dlužníka, i úplatná cese pohledávek Po PM rozhodnutí o konkurzu a po 1.SV, ohrožené věci, soudní výjimka Účinky zpeněžení 285: zanikají účinky nařízené EXEKUCE zanikají neúčinná věcná BŘEMENA předkupní práva smluvní zákonná 285/4 VYKLIZENÍ – bytová náhrada jako při hrubém porušení nájmu Souhlas VV Pokyny zajištěnců 293 Zákaz nabývání Způsoby zpeněžení 286 VEŘEJNÁ DRAŽBA EXEKUČNÍ PRODEJ PRODEJ MIMO DRAŽBU: Souhlas soudu a podmínky prodeje, správce přihlédne i k nákladům na správu, platnost smluv o zpeněžení - incident, prodej podniku 1 smlouvou 290

52 Výtěžek zpeněžení 296 KONEČNÁ ZPRÁVA 302
Přednostní pohledávky : za podstatou a jim naroveň postavené,168,169 uspokojení před rozvrhem v pořadí 305: správce - zajištěnci moratorium úvěry správa podstaty zákonné výživné Zajištění věřitelé výtěžek zpeněžení zástavy - odpočet nákladů: - správy max. %, zpeněžení max.5%, odměny správce 2% - znalce a správy dle pokynů zajištěnce – soud , 293 KONEČNÁ ZPRÁVA 302 I před skončením incidentů I před úplným zpeněžením Obsah přednostní plnění, náklady správy + zdůvodnění výdajů neobvyklých, přehled zpeněženého a nezpeněženého majetku, výsledky částečného R, plnění zajištěncům + nároky správce 303, ÚČETNÍ ZÁV. jednání : SCHVÁLENÍ DOPLNĚNÍ ODMÍTNUTÍ

53 ROZVRH 306 ZRUŠENÍ KONKURZU 308
ČÁSTEČNÝ ROZVRH 301 kdykoliv - souhlas VV - rozhodnutí o povolení ČR / ČR ROZVRHOVÉ USNESENÍ zrušeny třídy rezerva na skončení konkurzu lhůta ke splnění 2 měsíce splniště u správce – pokud neurčí IS jinak, náklady věřitelů částky do 500 Kč a věřiteli nevyzvednuté - soudní úschova DALŠÍ ROZVRH 307/4 ZRUŠENÍ KONKURZU 308 - není osvědčen úpadek nejsou přihlášky a zapodstatoví uspokojeni splněn rozvrh nedostatečný majetek „ smír “ smrt dlužníka

54 REORGANIZACE PODNIKATEL, nikoliv:
316 PODNIKATEL, nikoliv: likvidovaný obchodník CP a na burze méně než 100 mil. obratu předjednaná R 316/ méně než 100 zaměstnanců n á v r h 10dnů Ú 1.SV dlužník přihlášený věřitel souhlas SV RoÚ dobrá víra 317/2

55 ROZHODNUTÍ SOUDU O N Zpětvzetí soud Projednání návrhu Odmítnutí
a rozhodnutí Zpětvzetí soud vezme na vědomí 320 322 318/2 - neopravený, opožděný návrh neúplné přílohy VÝZVA SOUDU zamítnutí 3M RoÚ SV povolení Bez jednání a bez SV / 2 RoÚ Ro ZŘÚ Předmět - zpráva IS / lze přijmout i způsob řešení Ú kvalifikovaná většina VÁZANOST SOUDU znalec k ocenění MP 153

56 ZAMÍTNUTÍ POVOLENÍ 326 výroky : R se povoluje informace o IS výzva k předložení R plánu 120 dnů dlužníkovi dalším osobám další opatření soudu 328 - nepoctivý záměr R insolvenční řízeni R trestní řízení - opakovaný N - neschválení N věřitele SV - pokračuje IŘ náhrada škody SOUD V V D IS 330/3 330 331 332 Dispozice Zásadní d. Zákaz, omezení Valná hromada Členská schůze Dohled Úkoly od soudu Soupis MP Seznam věřitelů Dispozice Rozhoduje Souhlas Zákaz, omezení 333

57 Rozdělení věřitelů do skupin
REORGANIZAČNÍ PLÁN 338 Rozdělení věřitelů do skupin Uspokojení Hlasovování Obsah 340 337 STEJNÉ POSTAVENÍ – STEJNÉ ZÁJMY Zajištěná banka Společníci (členové) Nedotčení zaměstnanci Dodavatelé Zajištěný Nezajištěná banka Přeřazení soudem – na návrh věřitele Způsob R + Přílohy Zpráva + 341 343 342 Změna závazků ( prominutí dluhů, odklad splatnosti ) Prodej majetku či prodej podniku Zvýšení či snížení Z kapitálu Vydání, převod CP ( akcií) Fúze, změna stanov Financování provozu

58 SV HLASOVÁNÍ O R PLÁNU + DLE SKUPIN VĚŘITELŮ 50 30 50 50 10
- Zvlášť svolaná - Zrušená Mimo SV Hlasovací lístek Před zahájením IŘ Po zahájení IŘ + 344 345 346 DLE SKUPIN VĚŘITELŮ Standardní skupina - nezajištění Nedotčení věřitelé – jakoby přijali 1 věřitel - více pohledávek – více skupin nebo 50 30 50 50 10

59 SCHVÁLENÍ PLÁNU SOUDEM
348 349 Všechny skupiny přijmou Soud zkoumá : poctivost záměru soulad se zákonem plnění alespoň jako K TEST NEJLEPŠÍHO ZÁJMU 348/1d přednostní pohledávky Soud schválí RP Přijme alespoň 1 skupina Soud zkoumá : CRAM DOWN TEST reálnost /2 rovnost /2 spravedlivost RP 349 RP Soud zamítne RP Není přijat Přeměna R v K Pokus o nový RP Výzva k RP 3. osob

60 SPRAVEDLIVOST RP Pravidlo absolutní přednosti = riziko – cena peněz
349 Pravidlo absolutní přednosti = riziko – cena peněz ZAJIŠTĚNÍ Stejné či obdobné zajištění Plnění = hodnotě původního majetku NEZAJIŠTĚNÍ Nominále + úrok, nebo Podřízení nedostanou nic PODŘÍZENÍ SPOLEČNÍCI Dostanou to, co v konkurzu

61 PROVÁDĚNÍ RP ÚČINKY RP IS V V D VĚŘITELÉ 352 ÚČINNOST – PM schválení
Závaznost pro účastníky a 3. dotčené osoby ÚČINKY RP IS V V D VĚŘITELÉ 354 355 354/3 Zajištění proces. úkonů Předávání zprávy D dispozic Dohled – evidence Seznam MP Informace každé 3M Dispozice – kde ODO není D 354/4 Kontrola Souhlas s úkony D Návrhy vůči soudu NOVACE Úvěrování Zánik neuspokojitelných pohledávek Exekuce CP Omezení dispozic

62 SKONČENÍ REORGANIZACE
ZRUŠENÍ SOUDEM 362 SPLNĚNÍ RP 364 zvláštní výhody věřiteli podvod odsouzení statutárního orgánu - soud vezme na vědomí a R končí PŘEMĚNA V KONKURZ 363 návrh dlužníka nesestavení plánu neschválení plánu dlužník neplní plán

63 ODDLUŽENÍ 389 pouze dlužník - nepodnikatel- FO i PO (živnost.R, dluhy z podnikání) s insolvenčním N nebo do 30 dnů od doručení návrhu věřitele náležitosti N 391: příjmy za 3 roky a v následujících 5 letech FORMULÁŘ , přílohy 392: seznam A a P –položkový seznam majetku, pořizovací a realizační cena,listiny o příjmech, znalec.posudek na zástavy, ověřený souhlas N věřitele s plněním pod 30% ODMÍTNUTÍ VZETÍ NA VĚDOMÍ ZAMÍTNUTÍ 390/3 : neoprávněná osoba, opožděný N : neopravený či nedoplněný N po výzvě soudu, lhůta max. 7 dnů 128: neurčitý návrh či nesrozumitelný in- solvenční návrh 395 nepoctivost : 5 roků zpět probíhalo IŘ nebo odsouzení TČ plnění < 30% - ledaže byl souhlas V opakovaný N, když o předchozím již bylo rozhodnuto a dle výsledků IŘ lehkomyslnost 394 zpětvzetí – návrh nelze podat znova

64 Současné prohlášení konkurzu
ODMÍTNUTÍ VZETÍ NA VĚDOMÍ ZAMÍTNUTÍ Současné prohlášení konkurzu Pokud není takové rozhodnutí POVOLENÍ ODDLUŽENÍ 397

65 HLASOVÁNÍ VĚŘITELŮ O ZPŮSOBU není-li většina – ROZHODNE SOUD
ODDLUŽENÍ - hlasovací právo 49-53, - nezajištění (zajištění nehlasují vůbec), včas přihlášení, nehlasují osoby blízké souhlas se způsobem O nesmí V změnit NA SCHŮZI VĚŘITELŮ MIMO SCHŮZI HLASOVACÍM LÍSTKEM 399 401 sčítání výsledků 400/2 a 402/2,3 - k tomuto účelu svolaná SV - - nutná účast IS a D SV se nesvolá nebo svolaná se zruší, hlasovali-li všichni oprávnění V o způsobu odd. mimo S V – hlasování se zveřejní VYHLÁŠKOU prostá většina hlasů dle P PŘED zahájením řízení PO zahájení řízení není-li většina – ROZHODNE SOUD 402 /4

66 NESCHVÁLENÍ O SCHVÁLENÍ O
KONKURZ 405 IS upozorní na důvody k zamítnutí NnO před SV či do 3 dnů po hlasování 403 námitky věřitelů: do konce SV nebo do 10 dnů po hlasování, jednání 403/2 a 404 SCHVÁLENÍ O 406 398/3 SPLÁTKOVÝ KALENDÁŘ ZPENĚŽENÍ 409 398/2 408 D zůstává majetek před schválením O schválením O zajištění věřitelé – jako při K nezajištění: 5 R splátky (přednostní pohledávky v exekuci) obsah rozhodnutí 406/3 popření D / /2 povinnosti D D zůstává majetek po schválení O zpeněží se jako při K : konečná zpráva rozvrh obsah rozhodnutí 406/2

67 SPLNĚNÍ O OSVOBOZENÍ KONKURZ ODEJMUTÍ ZÁNIK ZRUŠENÍ ODD.
soud vezme na vědomí rozhodne o nárocích IS zprostí IS funkce 413 OSVOBOZENÍ návrh D po splnění O nepřihlášení věřitelé ručitelé nezaviněné nesplnění 415 tresty, NŠ 416 414 KONKURZ ODEJMUTÍ ZÁNIK ZRUŠENÍ ODD. 417/2 418 417/1 3 R podvod zvláštní výhody 3 R odsouzení neplnění návrh D zavinění insolvence

68 INSOLVENČNÍ REJSTŘÍK SEZNAM INSOLVENČNÍCH SPRÁVCŮ INSOLVENČNÍ SPISY
419 SEZNAM INSOLVENČNÍCH SPRÁVCŮ INSOLVENČNÍ SPISY SEZNAM DLUŽNÍKŮ z.č /2006 420 / 1- 3 : do 7 dnů od zahájení řízení rozhodnutí soudu veškerá podání další informace rozhodnutí EU identifikace IS den vzniku práva den a důvod zániku a pozastavení práva změny údajů OBECNÁ ČÁST FO VOS zahraniční společnosti hostující správci ZVLÁŠTNÍ ČÁST osoby se zvláštním povolením a zvláštní zkouškou

69 VEŘEJNÁ PŘÍSTUPNOST utajení písemností 423
nepřístupné osobní údaje 422 znepřístupněné údaje VÝJIMKY NAHLÍŽENÍ KOPIE, VÝPISY ÚŘEDNĚ OVEŘENÝ VÝSTUP

70 S t a t i s t i c k é ú d a j e - počet správců 5.600
z toho VŠ 800, počet žen A: B: C: 200 - v r. 2OO6 byl v konkurzu každý 390. podnikatel, tj. 0.26% - délka řízení: Irsko, Belgie, Norsko, Finsko - půl roku, míra uspokojení % - návratnost pohledávek dle údajů Světové banky v % Česko Polsko Itálie Maďarsko 4O Slovensko Německo Anglie Finsko Norsko Japonsko

71 DĚKUJI ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "INSOLVENČNÍ ZÁKON JUDr. HANA HRSTKOVÁ."

Podobné prezentace


Reklamy Google