Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Filozofická fakulta JU, České Budějovice

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Filozofická fakulta JU, České Budějovice"— Transkript prezentace:

1 Filozofická fakulta JU, České Budějovice
Konfixace Italská lexikologie – 5 Jan Radimský Filozofická fakulta JU, České Budějovice

2 Literatura k tématu Základní: viz kompozice
+ článek J. Radimský: Konfixace v současné italské slovotvorbě (rukopis)

3 Terminologie konfixace - André Martinet (1979, 1985)
v italštině confissazione – podle překladu Martinetovy Syntaxe générale termín se rozšířil díky slovníku GRADIT (De Mauro T., 2000), který ho ale chápe šířeji knižní kompozice (fr. composition savante, it. composizione dotta) – L. Guilbert, E. Benveniste... composizione con elementi colti (M. Dardano – P. Trifone) composizione con elementi neoclassici (C. Iacobini) composizione con elementi greco-latini (L. Serianni) composizione con prefissoidi e suffissoidi (P. Tekavčić, B. Migliorini) composizione con semiparole (S. Scalise) composizione con elementi scientifici (P. Tekavčić) Co všechno tyto termíny prozrazují o podstatě konfixace ?

4 Teoretické vymezení konfixace
První krok dělá A. Darmesteter (1894), když rozlišuje: kompozitum vypůjčené z klasických jazyků jako celek (např. fr. abrogation / it. abrogazione z lat. abrogatio) (v naší dnešní terminologii) konfixát jako photographie z původem řeckých prvků photo- a –graphie : využívá také vypůjčený řecko-latinský materiál (tj. slovní základy) a vypůjčené slovotvorné modely, ale ke spojení příslušných prvků došlo až v některém z románských jazyků V italštině totéž F. Tollemache (1945) Druhý krok: E. Benveniste (1974) - Formes nouvelles de la composition nominale. na příkladu fr. slova microbe ukázal, že konfixace ve francouzštině nerespektuje pravidla řecké a latinské slovotvorby (jak předpokládal Darmesteter), ale funguje podle pravidel nových, takže se jedná o originální slovotvorný postup vlastní moderním románským (i nerománským) jazykům.

5 Historický nástin konfixace
Slovotvorný prostředek i materiál vypůjčený z latiny / řečtiny Zejm. od 15. století (humanismus) – latina progresivně ztrácí funkce jazyka literárního – úředního – vědeckého – liturgického (až do 20. stol.) na úkor „lidových jazyků“ Vzniká potřeba vytvářet odbornou terminologii v románských jazycích – výpůjčky z latiny a řečtiny. Zlatým věkem konfixace století (osvícenství, průmyslové revoluce) Motorem slovotvorby francouzština, ale stejný proces probíhá v dalších rom. jazycích Konfixace patří k pilířům moderního „evropského intelektuálního lexika“ – konfixáty patří často k tzv. „internacionalismům“

6 Konfixace: internacionalismy
It. biometrìa misurazione dei parametri fisici e biologici relativi agli esseri viventi FR: biométrie, A: biometrics, N: Biometrie, Šp: biometría,... Konfixáty – odborné termíny jsou si v řadě evropských jazyků velmi podobné

7 Internacionalismy a role francouzštiny: příklad automobil
Francouzské substantivum automobile má podle TLFi původ ve francouzském adjektivu automobile (auto + mobile, 1866) ve významu samohybný (voiture automobile – samohybný vůz) Jako podstatné jméno se francouzské automobile objevuje kolem roku 1890 a odtud se šíří do dalších jazyků Italské automobile je podle slovníku GRADIT datováno kolem roku 1892 a je motivováno francouzštinou. Může tedy jít o výpůjčku z francouzštiny...? Konfixát automobile je nicméně možné utvořit i podle italských slovotvorných pravidel, takže nejde v pravém slova smyslu o výpůjčku z francouzštiny, ale spíše o strukturní kalk.

8 Konfixace – základní principy
Konfixace je - kombinace alespoň dvou bází ( // kompozice) - obě, nebo alespoň jedna z nich je tzv. „konfix“ (Scalise: semiparola) Typický případ: dermatoscopio, s.m., 1995 prvky (konfixy) jsou knižního původu - řec. dérma+atos (kůže) > dermato- - řec. skopéó (dívám se) > - scopio, cf. lat. –scopium pořadí složek: větví doleva (na rozdíl od románských kompozit) – což má také knižní původ konfixy nejsou samostatné (*dermato, *scopio) konfixy mají ale „funkční samostatnost“ – pro mluvčího identifikovatelné a spojené s referenčním významem konfixy vytvářejí bohatá paradigmata slov (konfixátů): vysoká motivovanost, tzv. family size effect dermatologia, dermatomicosi, dermatoplastica, dermatotropo... (cca 50 v Graditu) aeroscopio, artroscopio, broncoscopio, cardioscopio... (cca 200 v Graditu)

9 Bohatá paradigmata konfixů
Srovnání konfixace a kompozice podle GRADITu Konfix Počet konfixátů v Graditu auto 606 micro 529 poli 526 pseudo 490 mono 456 neo 405 radio 357 foto 268 tele 244 bio 189 multi 162 pluri 142 psico 141 video 85 Domácí báze (V) Počet konfixátů v Graditu portare 296 coprire 64 lavare 44 salvare 30

10 Konfixy – specifické rysy
Některé konfixy (pouze malá část z nich) se může objevit na 1. i 2. pozici ve slově – to je ve slovotvorbě ojedinělý jev fonografo – grafologia Menší část klasických konfixů se osamostatnila, např.: mania, fobia, farmaco, spettro, pausa

11 Produktivní typy moderních italských konfixátů
Produktivní typy současných italských konfixátů Produktivita (JR, 2006:135) Struktura Konfixát Řídící člen Překlad 50% K – N idromassaggio massaggio ... 15% K – A fotodegradabile degradabile 14% K – K dermatologia -logia 11% N – K acquacoltura zanzaricida coltura -cida 2% K – V autodenunciarsi denunciarsi

12 Co bude definičním rysem konfixace oproti kompozici?
Vznik nových konfixů... ? Mohou na stejném principu fungovat i jiné jednotky, než jednotky s knižním řecko-latinským původem? Co bude definičním rysem konfixace oproti kompozici? pořadí složek (větvení doleva)

13 Nové konfixy v italštině
Původ moderního konfixu Klasický konfix Zdrojový lexém Moderní Příklad konfixátu Změna významu (z klasického konfixu) radio- 1 > záření radiofonia > radio (s.f.) rozhlas radio- 2 rozhlas(ový) radiodrammaturgia rozhlasová dramaturgie (2) Nová forma --- aviazione > letectví avio- letecký aviosuperficie přistávací plocha pro letadla (3) Výpůjčka z moderních jazyků laser laser- laserchirurgia

14 Příklad změny významu: narco
S pomocí slovníku určete významový posun konfixu narco v následujících slovech: narcoterapia narcoterrorismo narcotrafficante narcodollaro narcolessia

15 ... několik statistických dat o konkurenci kompozice a konfixace v současné italštině (1980-1999)
(JR, 2006)

16 Rentabilita konfixace a kompozice

17 Uplatnění klasických a moderních konfixů v konfixátech

18 Oblast užití konfixátů a kompozit
Rejstřík v Graditu Konfixáty Domácí kompozita Počet Poměr Odborné termíny 719 66,82% 67 32,21% Běžné lexikum 281 26,12% 109 52,40% Řídké 73 6,78% 31 14,90% Bez označení / nářeční 3 0,28% 1 0,48% Celkem: 1076 100% 208


Stáhnout ppt "Filozofická fakulta JU, České Budějovice"

Podobné prezentace


Reklamy Google