Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Konfixace Italská lexikologie – 5 Jan Radimský Filozofická fakulta JU, České Budějovice.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Konfixace Italská lexikologie – 5 Jan Radimský Filozofická fakulta JU, České Budějovice."— Transkript prezentace:

1 Konfixace Italská lexikologie – 5 Jan Radimský Filozofická fakulta JU, České Budějovice

2 Literatura k tématu Základní: viz kompozice + článek J. Radimský: Konfixace v současné italské slovotvorbě (rukopis)

3 Terminologie konfixace - André Martinet (1979, 1985) v italštině confissazione – podle překladu Martinetovy Syntaxe générale termín se rozšířil díky slovníku GRADIT (De Mauro T., 2000), který ho ale chápe šířeji knižní kompozice (fr. composition savante, it. composizione dotta) – L. Guilbert, E. Benveniste... composizione con elementi colti (M. Dardano – P. Trifone) composizione con elementi neoclassici (C. Iacobini) composizione con elementi greco-latini (L. Serianni) composizione con prefissoidi e suffissoidi (P. Tekavčić, B. Migliorini) composizione con semiparole (S. Scalise) composizione con elementi scientifici (P. Tekavčić) Co všechno tyto termíny prozrazují o podstatě konfixace ?

4 Teoretické vymezení konfixace První krok dělá A. Darmesteter (1894), když rozlišuje: 1. kompozitum vypůjčené z klasických jazyků jako celek (např. fr. abrogation / it. abrogazione z lat. abrogatio) 2. (v naší dnešní terminologii) konfixát jako photographie z původem řeckých prvků photo- a –graphie : využívá také vypůjčený řecko- latinský materiál (tj. slovní základy) a vypůjčené slovotvorné modely, ale ke spojení příslušných prvků došlo až v některém z románských jazyků V italštině totéž F. Tollemache (1945) Druhý krok: E. Benveniste (1974) - Formes nouvelles de la composition nominale. na příkladu fr. slova microbe ukázal, že konfixace ve francouzštině nerespektuje pravidla řecké a latinské slovotvorby (jak předpokládal Darmesteter), ale funguje podle pravidel nových, takže se jedná o originální slovotvorný postup vlastní moderním románským (i nerománským) jazykům.

5 Historický nástin konfixace Slovotvorný prostředek i materiál vypůjčený z latiny / řečtiny Zejm. od 15. století (humanismus) – latina progresivně ztrácí funkce jazyka literárního – úředního – vědeckého – liturgického (až do 20. stol.) na úkor „lidových jazyků“ Vzniká potřeba vytvářet odbornou terminologii v románských jazycích – výpůjčky z latiny a řečtiny. Zlatým věkem konfixace 18.-19. století (osvícenství, průmyslové revoluce) Motorem slovotvorby francouzština, ale stejný proces probíhá v dalších rom. jazycích Konfixace patří k pilířům moderního „evropského intelektuálního lexika“ – konfixáty patří často k tzv. „internacionalismům“

6 Konfixace: internacionalismy It. biometrìa misurazione dei parametri fisici e biologici relativi agli esseri viventi FR: biométrie, A: biometrics, N: Biometrie, Šp: biometría,... Konfixáty – odborné termíny jsou si v řadě evropských jazyků velmi podobné

7 Internacionalismy a role francouzštiny: příklad automobil Francouzské substantivum automobile má podle TLFi původ ve francouzském adjektivu automobile (auto + mobile, 1866) ve významu samohybný (voiture automobile – samohybný vůz) Jako podstatné jméno se francouzské automobile objevuje kolem roku 1890 a odtud se šíří do dalších jazyků Italské automobile je podle slovníku GRADIT datováno kolem roku 1892 a je motivováno francouzštinou. Může tedy jít o výpůjčku z francouzštiny...? Konfixát automobile je nicméně možné utvořit i podle italských slovotvorných pravidel, takže nejde v pravém slova smyslu o výpůjčku z francouzštiny, ale spíše o strukturní kalk.

8 Konfixace – základní principy Konfixace je - kombinace alespoň dvou bází ( // kompozice) - obě, nebo alespoň jedna z nich je tzv. „konfix“ (Scalise: semiparola) Typický případ: dermatoscopio, s.m., 1995  prvky (konfixy) jsou knižního původu  - řec. dérma+atos (kůže) > dermato-  - řec. skopéó (dívám se) > - scopio, cf. lat. –scopium  pořadí složek: větví doleva (na rozdíl od románských kompozit) – což má také knižní původ  konfixy nejsou samostatné (*dermato, *scopio)  konfixy mají ale „funkční samostatnost“ – pro mluvčího identifikovatelné a spojené s referenčním významem  konfixy vytvářejí bohatá paradigmata slov (konfixátů): vysoká motivovanost, tzv. family size effect  dermatologia, dermatomicosi, dermatoplastica, dermatotropo... (cca 50 v Graditu)  aeroscopio, artroscopio, broncoscopio, cardioscopio... (cca 200 v Graditu)

9 Bohatá paradigmata konfixů Srovnání konfixace a kompozice podle GRADITu KonfixPočet konfixátů v Graditu auto606 micro529 poli526 pseudo490 mono456 neo405 radio357 foto268 tele244 bio189 multi162 pluri142 psico141 video85 Domácí báze (V)Počet konfixátů v Graditu portare296 coprire64 lavare44 salvare30

10 Konfixy – specifické rysy Některé konfixy (pouze malá část z nich) se může objevit na 1. i 2. pozici ve slově – to je ve slovotvorbě ojedinělý jev fonografo – grafologia Menší část klasických konfixů se osamostatnila, např.: mania, fobia, farmaco, spettro, pausa

11 Produktivní typy moderních italských konfixátů Produktivní typy současných italských konfixátů Produktivita (JR, 2006:135) StrukturaKonfixátŘídící členPřeklad 50%K – Nidromassaggiomassaggio... 15%K – Afotodegradabiledegradabile... 14%K – Kdermatologia-logia... 11%N – Kacquacoltura zanzaricida coltura -cida... 2%K – Vautodenunciarsidenunciarsi...

12 Vznik nových konfixů... ? Mohou na stejném principu fungovat i jiné jednotky, než jednotky s knižním řecko-latinským původem? Co bude definičním rysem konfixace oproti kompozici? pořadí složek (větvení doleva)

13 Nové konfixy v italštině Původ moderního konfixu Klasický konfix Zdrojový lexémModerní konfix Příklad konfixátu (1)Změna významu (z klasického konfixu) radio- 1 > záření radiofonia > radio (s.f.) rozhlas radio- 2 rozhlas(ový) radiodrammaturgia rozhlasová dramaturgie (2) Nová forma ---aviazione > letectví avio- letecký aviosuperficie přistávací plocha pro letadla (3) Výpůjčka z moderních jazyků ---laserlaser-laserchirurgia

14 Příklad změny významu: narco S pomocí slovníku určete významový posun konfixu narco v následujících slovech: narcoterapia narcoterrorismo narcotrafficante narcodollaro narcolessia

15 ... několik statistických dat o konkurenci kompozice a konfixace v současné italštině (1980-1999) (JR, 2006)

16 Rentabilita konfixace a kompozice

17 Uplatnění klasických a moderních konfixů v konfixátech

18 Oblast užití konfixátů a kompozit Rejstřík v Graditu Konfixáty Domácí kompozita PočetPoměr PočetPoměr Odborné termíny71966,82%6732,21% Běžné lexikum28126,12%10952,40% Řídké736,78%3114,90% Bez označení / nářeční30,28%10,48% Celkem:1076100%208100%


Stáhnout ppt "Konfixace Italská lexikologie – 5 Jan Radimský Filozofická fakulta JU, České Budějovice."

Podobné prezentace


Reklamy Google