Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

I B M F ó r u m 2 0 0 8 Zajištění kvality aplikací IBM Rational Zdeněk Borůvka IBM Česká republika.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "I B M F ó r u m 2 0 0 8 Zajištění kvality aplikací IBM Rational Zdeněk Borůvka IBM Česká republika."— Transkript prezentace:

1 I B M F ó r u m 2 0 0 8 Zajištění kvality aplikací IBM Rational Zdeněk Borůvka IBM Česká republika

2 I B M F ó r u m 2 0 0 8 – Z a j i š t ě n í k v a l i t y a p l i k a c í Agenda  SQA jako kompletní řešení  Řízení a vyhodnocování testů  Testy funkčnosti a výkonnosti  Bezpečnostní testování  Příklady využití platformy IBM Rational

3 I B M F ó r u m 2 0 0 8 Software Quality Assurance jako KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ

4 I B M F ó r u m 2 0 0 8 – Z a j i š t ě n í k v a l i t y a p l i k a c í Řešení testování na platformě IBM Rational  Kompletní řešení v oblasti testování  Příprava a plánování testovacích aktivit, testovacích dat a testovacího prostředí  Systematické řízení testů s návazností na projektové požadavky  Realizace testování kvalitními nástroji s využitím nejlepších zkušeností v oblasti testování  Automatizované funkční testování  Ruční funkční testování  Automatizované testování výkonnosti/zátěže  Testování bezpečnosti webových aplikací  Navazující odstranění chyb  Zajištění konzistence mezi verzemi jednotlivých artefaktů  Vazba na ostatní části projektu  Audit bezpečnosti a dalších norem na úrovni SW vývoje

5 I B M F ó r u m 2 0 0 8 – Z a j i š t ě n í k v a l i t y a p l i k a c í IBM Rational - Řešení orientované na PROCES  Klíčovou součástí je proces  Návaznost testování na ostatní projektové i meziprojektové aktivity  Testování souvisí se správou požadavků  Jednotlivé testovací případy vycházejí z projektových požadavků  Odhalené chyby souvisí s konkrétními požadavky  Výsledky testování musí být efektivním zdrojem informací pro opravu chyb  Na projektové i nadprojektové úrovni je nutné mít přehled o stavu testování i ve vztahu k ostatním projektovým aktivitám  Na vývoji se často podílí externí firmy => potřeba propojit systém se systémem pro řízení dodavatelů  Testování je jedním z klíčových pilířů vývoje aplikací a systémů

6 I B M F ó r u m 2 0 0 8 – Z a j i š t ě n í k v a l i t y a p l i k a c í Testování s IBM Rational – využití nástrojů  Řízení testů a chyb  IBM Rational ClearQuest  Automatizované funkční testování  IBM Rational Functional Tester / (IBM Rational Robot)  Ruční funkční testování  IBM Rational Manual Tester  Automatizované testování výkonnosti  IBM Rational Performance Tester  Testování bezpečnosti  IBM Rational AppScan  Verzování testovacích artefaktu  IBM Rational ClearCase

7 I B M F ó r u m 2 0 0 8 – Z a j i š t ě n í k v a l i t y a p l i k a c í Řízení Testů & Defect tracking IBM Rational ClearQuest

8 I B M F ó r u m 2 0 0 8 – Z a j i š t ě n í k v a l i t y a p l i k a c í Řízení testů Plánování testů, Realizace, Vyhodnocení, Reporting a návaznost na zbytek projektu  Automatizovaný Test Management  Konkrétní testovací případy organizovány do testovacích plánů  Spouštění testů je promyšlené  Konkrétní chyby jsou propojeny na projektové požadavky  Přehled o stavu testování  IBM GPS v testování pomáhá  Znát svoji polohu  Znát svůj směr  Mít možnost předvídat

9 I B M F ó r u m 2 0 0 8 – Z a j i š t ě n í k v a l i t y a p l i k a c í  Test Management na Eclipse  Umožňuje rozšířit testovací nástroje (Functional a Performance Tester) o oblast řízení testů  Windows klient stále k dispozici  Klíčové funkční oblasti  Plánování testů  Práce s testovacími plány a testovacími případy  Spouštění testů  Tvorba souhrnných testovacích sad nebo spouštění jednotlivých testovacích případů  Reportování  Široké možnosti měření stavu projektu Test Management pomocí Rational ClearQuest Eclipse, Windows a Web klienti

10 I B M F ó r u m 2 0 0 8 – Z a j i š t ě n í k v a l i t y a p l i k a c í Projektové artefakty spolu souvisí Využijte vazeb, které v projektu stejně existují  Příklady dotazů  Výsledky testů podle projektových požadavků  Chyby zadané z konkrétních výsledků testu  Požadavky, které dosud nebyly otestovány  Díky stopovatelnosti požadavků, testů a chyb lze projekt lépe řídit a zároveň rychleji zapracovávat změny, opravovat chyby apod. Požadavky Testy Chyby

11 I B M F ó r u m 2 0 0 8 – Z a j i š t ě n í k v a l i t y a p l i k a c í Metriky a jejich využití Využijte informací z ClearQuestu i na projektovém portálu  Komplexní projektové reporty  Veškerá data z ClearQuestu mohou být začleněna do projektového portálu (Rational Project Console a Rational Portfolio Manager)  Jednoduchý přehled všech důležitých projektových metrik  Poskytuje podklady pro projektová rozhodnutí

12 I B M F ó r u m 2 0 0 8 – Z a j i š t ě n í k v a l i t y a p l i k a c í Webový klient ClearQuestu Umožňuje distribuovaný přístup k plánování a reportování testů  Vzdálený přístup  Různé platformy  Možnost přístupu bez licence  Ideální pro plánování a reportování testů

13 I B M F ó r u m 2 0 0 8 – Z a j i š t ě n í k v a l i t y a p l i k a c í Konfigurovatelný, vynutitelný proces Upravte si sami Váš testovací proces a související workflow  Standardizovaný, vynutitelný proces, který odpovídá daným pravidlům  Auditovatelná historie změn  Podpora elektronického podpisu Výhody:  Zajišťuje podporu projektových, firemních, zákonných a dalších pravidel  Konfigurovatelný proces podle specifik projektu s automatizací workflow IBM Rational ClearQuest

14 I B M F ó r u m 2 0 0 8 – Z a j i š t ě n í k v a l i t y a p l i k a c í Automatizované funkční testování IBM Rational Functional Tester IBM Rational Robot

15 I B M F ó r u m 2 0 0 8 – Z a j i š t ě n í k v a l i t y a p l i k a c í  IBM Rational Functional Tester  Nástroj pro automatizované regresní testování Web, J2EE,.Net aplikací,...  Klíčové přínosy  Minimalizuje čas při správě testů při změnách testovaných aplikací  Sada průvodců přispívá ke zrychlení práce s nástrojem zejména novým uživatelům  Neomezené skriptování a kvalitní IDE umožňují zkušeným testerům téměř cokoli  Podpora paralelní týmové práce Funkční testování s IBM Rational Functional Tester Automatizace testů pro nováčky i profesionály

16 I B M F ó r u m 2 0 0 8 – Z a j i š t ě n í k v a l i t y a p l i k a c í Spuštění Efektivní automatizace testů Tvorba automatizovaných testů se typicky skládá ze 3 kroků  Nahrávání skriptů  Záznam interakcí uživatele s testovaným systémem  Rozšíření skriptů  Úprava nahraných skriptů vzhledem ke specifickým podmínkám testů  Spouštění skriptů  Ověření, že skript funguje podle požadavků lokálně i vzdáleně RozšířeníNahrání

17 I B M F ó r u m 2 0 0 8 – Z a j i š t ě n í k v a l i t y a p l i k a c í Efektivní automatizace testů Nahrávání skriptů  Vytvoření testovacího skriptu, který zaznamená všechny interakce uživatele s testovaným systémem  Testovací skripty jsou nahrávány v době, kdy uživatel proklikává aplikaci  V průběhu nahrávání jsou využívaný verifikační body pro ověření vlastností aplikace  Klíčové vlastnosti nahrávání skriptů  Široká podpora prostředí  Záznam testovacích dat bez programování  Ověření statických dat i jejich vlastností  Ověření dynamických dat bez potřeby programování

18 I B M F ó r u m 2 0 0 8 – Z a j i š t ě n í k v a l i t y a p l i k a c í Efektivní automatizace testů Rozšíření skriptů  Využitím základních programovacích prvků lze zvýšit kvalitu a použitelnost testovacích skriptů  Podporuje skriptování pomocí kódu psaného v jazycích VB.net nebo Java  Typické modifikace: podmínky, větvení, načítání dat z databáze, refactoring apod.  Klíčové vlastnosti rozšíření skriptů  Flexibilní programovací jazyk  Výkonný debugger  Flexibilní mapa objektů  Verzování testovacích skriptů

19 I B M F ó r u m 2 0 0 8 – Z a j i š t ě n í k v a l i t y a p l i k a c í Efektivní automatizace testů Spouštění skriptů  Skipty jsou spuštěny, rozdíly zaznamenány  Po dokončení běhu skriptů jsou vytvořeny testovací logy – záznamy o běhu testu  Testovací logy obsahuji kromě jiného i rozdíly mezi aktuálními a očekávanými výsledky získanými při prvotním nahrávání testů (resp. upravených dle pravidel pro dynamická data)  Klíčové vlastnosti spouštění testů  Technologie ScriptAssure  Lokální i vzdálené spouštění na různých platformách

20 I B M F ó r u m 2 0 0 8 – Z a j i š t ě n í k v a l i t y a p l i k a c í Manuální funkční testování IBM Rational Manual Tester

21 I B M F ó r u m 2 0 0 8 – Z a j i š t ě n í k v a l i t y a p l i k a c í Ruční testování s nástrojem IBM Rational Manal Tester Od ad-hoc testování k systematickému a efektivnímu testování  Ne všechno může být otestováno automaticky  Testy spouštěné zřídkakdy  Prostředí, kde by automatizace byla příliš složitá nebo nákladná  Velmi složité grafické aplikace  Integrace hardware nebo například testování ručních kopií  Podporuje analytiky, specialisty i testery  Tvorba detailních testů, které je jednoduché uskutečnit  Minimalizace údržby testů se zachováním jejich konzistence  Snížení rizika lidské chyby při ověření dat  Ne všechno může být otestováno automaticky  Testy spouštěné zřídkakdy  Prostředí, kde by automatizace byla příliš složitá nebo nákladná  Velmi složité grafické aplikace  Integrace hardware nebo například testování ručních kopií  Podporuje analytiky, specialisty i testery  Tvorba detailních testů, které je jednoduché uskutečnit  Minimalizace údržby testů se zachováním jejich konzistence  Snížení rizika lidské chyby při ověření dat Techničtí i netechničtí testeři Analytici

22 I B M F ó r u m 2 0 0 8 – Z a j i š t ě n í k v a l i t y a p l i k a c í Připravte robustní, znovupoužitelné ruční testy

23 I B M F ó r u m 2 0 0 8 – Z a j i š t ě n í k v a l i t y a p l i k a c í Snížení rizika lidské chyby při testování

24 I B M F ó r u m 2 0 0 8 – Z a j i š t ě n í k v a l i t y a p l i k a c í Testování výkonnosti IBM Rational Performance Tester

25 I B M F ó r u m 2 0 0 8 – Z a j i š t ě n í k v a l i t y a p l i k a c í Co je testování výkonnosti?  Snaha najít slabá místa aplikace simulováním reálné, maximální nebo jiné významné zátěže dané přístupem konkrétního počtu uživatelů Automat Testovaný systém

26 I B M F ó r u m 2 0 0 8 – Z a j i š t ě n í k v a l i t y a p l i k a c í  IBM Rational Performance Tester  Nástroj pro testování výkonnosti web- based aplikací  Klíčové přínosy  Produktivní již od prvního dne  Rozšířené možnosti při práci s daty  Automatická variace a synchronizace vstupních dat  Nízké náklady na testování  Nízké náklady na zdroje  Integrace do vývojového prostředí Výkonnostní testování s IBM Rational Performance Tester Automatizace testů pro nováčky i profesionály

27 I B M F ó r u m 2 0 0 8 – Z a j i š t ě n í k v a l i t y a p l i k a c í Vyhledávání pomalu se načítajících stránek  Systém informuje o různých dobách odezvy na každou stránku  Reporty jsou dostupné v průběhu i po skončení testování k jejich analýze

28 I B M F ó r u m 2 0 0 8 – Z a j i š t ě n í k v a l i t y a p l i k a c í Analýza využití hardwarových prostředků  Současně s aplikací je monitorováno i využití systémových prostředků  Zaznamenává se široká sada monitorovaných údajů

29 I B M F ó r u m 2 0 0 8 – Z a j i š t ě n í k v a l i t y a p l i k a c í Jak řešit výkonnostní problémy způsobené aplikací?

30 I B M F ó r u m 2 0 0 8 – Z a j i š t ě n í k v a l i t y a p l i k a c í SOA Testování IBM Tester for SOA Quality

31 I B M F ó r u m 2 0 0 8 – Z a j i š t ě n í k v a l i t y a p l i k a c í SOA Architect’s View An SOA is composed of multiple layers. At the heart of the SOA are services, components that realize services, and service flows. Services atomic and composite Data and function Service components Consumers Business composition process choreography, business state machines Service Consumer Integration (Enterprise Service Bus approach) QoS, Security, Management & Monitoring Infrastructure Services Data Architecture and Business Intelligence Governance Packaged Application Custom Application Data Service Provider

32 I B M F ó r u m 2 0 0 8 – Z a j i š t ě n í k v a l i t y a p l i k a c í Existing IBM Tools for SOA Quality Management  Test Management  Rational ClearQuest TestManager  End-to-End Testing  Rational Manual Tester  Rational Functional Tester  Rational Performance Tester  Tivoli Composite Application Manager for SOA  Tivoli Composite Application Manager for Response Time Tracking  Service Component Testing  Rational Application Developer  WebSphere Integration Developer Atomic Services Data and func. Service Comp. Consumers Biz.Comp.

33 I B M F ó r u m 2 0 0 8 – Z a j i š t ě n í k v a l i t y a p l i k a c í IBM Rational Tester for SOA Quality  Funkční a výkonnostní testy webových služeb  Testování obchodní logiky co nejdříve  Před vytvořením uživatelského rozhraní  Testy napříč aplikacemi  Zvýšení prediktability v projektu  Zajištění kvality a výkonnosti klíčových B2B services  Validace Service Level Agreements (SLAs)  Podpora standardů pro Web Services  UDDI, WSDL, SOAP, HTTP, JMS, WS-BPEL  HTTPS, WS-Security  Integrace  Rational Software Delivery Platform (Eclipse)  Change & Release Management (ClearCase, ClearQuest)  Rational Test Management tools (ClearQuest TestManager)  Monitoring tools (Tivoli) Atomic Services Data and func. Service Comp. Consumers Biz.Comp. Techničtí testeři

34 I B M F ó r u m 2 0 0 8 – Z a j i š t ě n í k v a l i t y a p l i k a c í Testování bezpečnosti IBM Rational AppScan

35 I B M F ó r u m 2 0 0 8 – Z a j i š t ě n í k v a l i t y a p l i k a c í Bezpečnostní hrozby Application ThreatNegative ImpactPotential Business Impact Buffer overflowDenial of Service (DoS)Site Unavailable; Customers Gone Cookie poisoningSession HijackingLarceny, theft Hidden fieldsSite AlterationIllegal transactions Debug optionsAdmin AccessUnauthorized access, privacy liability, site compromised Cross Site scriptingIdentity TheftLarceny, theft, customer mistrust Stealth CommandingAccess O/S and ApplicationAccess to non-public personal information, fraud, etc. Parameter TamperingFraud, Data TheftAlter distributions and transfer accounts Forceful Browsing/ SQL Injection Unauthorized Site/Data AccessRead/write access to customer databases

36 I B M F ó r u m 2 0 0 8 – Z a j i š t ě n í k v a l i t y a p l i k a c í Bezpečnostní hrozby a zabezpečení aplikací Sources: Gartner, IDC, Watchfire Network Server Web Applications Bezpečnostní útokyNáklady na ochranu 75% 10% 25% 90% BezpečnostIT Náklady

37 I B M F ó r u m 2 0 0 8 – Z a j i š t ě n í k v a l i t y a p l i k a c í Bezpečnostní testování a vývojový cyklus Build Developers SDLC CodingQASecurityProduction Vyspělost týmů vzhledem k bezpečnosti

38 I B M F ó r u m 2 0 0 8 – Z a j i š t ě n í k v a l i t y a p l i k a c í Jak probíhá test bezpečnosti Evaluate Understand Resolve

39 I B M F ó r u m 2 0 0 8 – Z a j i š t ě n í k v a l i t y a p l i k a c í Jak řešit bezpečností rizika

40 I B M F ó r u m 2 0 0 8 – Z a j i š t ě n í k v a l i t y a p l i k a c í Testování založené na platformě IBM v SR a ČR

41 I B M F ó r u m 2 0 0 8 – Z a j i š t ě n í k v a l i t y a p l i k a c í Příklady použití testovacího prostředí IBM v SR a ČR Potřeba zákazníka Testování připravenosti k adopci Eura Testování webových aplikací (intranet, B2B, B2E portály) Testování klíčové platformy pro stavební spořitelny... Testované technologie Testování Java,.NET aplikací Testování WebSphere portálu Testování Siebel, SAP aplikací Testování aplikací PowerBuilder...

42 I B M F ó r u m 2 0 0 8 Zajištění kvality aplikací IBM Rational Zdeněk Borůvka IBM Česká republika


Stáhnout ppt "I B M F ó r u m 2 0 0 8 Zajištění kvality aplikací IBM Rational Zdeněk Borůvka IBM Česká republika."

Podobné prezentace


Reklamy Google