Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

BRAZÍLIE [1][1]. NÁZEV ŠKOLY: Gymnázium Fr. Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace VZDĚLÁVACÍ OBOR: Zeměpis pro 1. ročník SŠ a odpovídající.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "BRAZÍLIE [1][1]. NÁZEV ŠKOLY: Gymnázium Fr. Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace VZDĚLÁVACÍ OBOR: Zeměpis pro 1. ročník SŠ a odpovídající."— Transkript prezentace:

1 BRAZÍLIE [1][1]

2 NÁZEV ŠKOLY: Gymnázium Fr. Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace VZDĚLÁVACÍ OBOR: Zeměpis pro 1. ročník SŠ a odpovídající ročník víceletých gymnázií TÉMA:Latinská Amerika – BRAZÍLIE– charakteristika státu AUTOR:Mgr. Jana Nováková DATUM:24. Ledna 2014 NÁZEV A ČÍSLO PROJEKTU: Učíme se pro život v 21. století CZ.1.07/1.5.00/34.0629 OZNAČENÍ VÝUKOVÉHO MATERIÁLU: VY_32_INOVACE_ZE.NO.18

3 ANOTACE Materiál je určen pro samostudium žáků ve škole či doma. Žáci si rozšiřují vědomosti o Brazílii. Převládající klíčové kompetence: kompetence k učení, kompetence sociální a personální. Průřezové témata: osobnostní a sociální výchova, výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (globalizační a rozvojové procesy), multikulturní výchova. Vazba na ŠVP: 1. ročník čtyřletého studia a tomu odpovídající ročník víceletých gymnázií, učivo regionální geografie Latinské Ameriky. Formy výuky: Samostatná práce a studium studentů na počítačích připojených k internetu nebo výklad učitele ve spojení s prací žáků na počítači nebo s atlasy, ve kterých vyhledávají další informace.

4 Základní informace Obyvatelstvo Přírodní poměry Historický vývoj Hospodářství, jádrové oblasti Problémy BRAZÍLIE ZDROJE A KONEC PREZENTACE [2][2]

5 Základní informace Oficiální název: Republica Federativa do Brasil (port.), Federative Republic of Brazil (en.), Brazílie Hlavní město: Brasilia (počet obyvatel: 3 813 mil.) Státní zřízení: federativní prezidentská republika Administrativní členění: 26 států a jeden federativní distrikt Rozloha: 8 514 877km 2 (z toho 55460 km 2 vodních ploch) – 5. místo ve světě Měna: Brazilský real Vlajka: zelené pole (přírodní bohatství – deštný prales), žlutý kosočtverec (nerostné bohatství – zlato), modrý kruh (nebeská sféra – hvězd je stejný počet jako států Brazílie), stuha s nápisem Ordem e Progresso (řád a pokrok) Mezinárodní integrace: OSN, ALADI (Latinsko-americké integrační společenství, ekonomické), SELA (Latinsko-americký hospodářský systém) MERCOSUR (Jihoamerický společný trh) zpět na výběr charakteristik zpět na výběr charakteristik

6 Přírodní poměry Geomorfologie: celá Brazílie leží na Jihoamerické litosférické desce celé území je tvořeno brazilskou platformou, nebo brazilsko- guyanským štítem = obojí jsou předkambrická jádra pevnin, které neovlivňovaly žádné další výrazné vrásné procesy Georeliéf: Amazonská nížina, Brazilská vysočina, Amazonka, Negro, Paraná nejvyšší bod: Pico da Neblina 3014 m n. m. Podnebí: rovníkové podnebí, tropické vlhké, tropická suchá oblast, na jihu až subtropy Vegetace: tropické deštné lesy, savany a suché stepi, opadavé vlhké lesy díky Amazonskému pralesu, ale i dalším biomům, je Brazílie jeden ze států s největší biodiverzitou ve světě zpět na výběr charakteristik zpět na výběr charakteristik

7 Obyvatelstvo Počet obyvatel: 201 009 622, 6. místo ve světě Hustota zalidnění: 23,6 ob./km 2 Přirozený přírůstek: 0,83 % Počet dětí na 1 ženu: 1,81 Urbanizace: 87 % Migrace: -0,17 migrantů na 1000 obyvatel Naděje na dožití při narození: 73,02 let (69,48 muži, 76,74 ženy) národnosti: 54 % běloši, 39 % mulati, 6 % černoši (potomci otroků), ostatní národnosti (Japonci, Arabi, Indiáni) náboženství: 74 % katolíci, 15 % protestanti, 1,3% spiritualisti, bantu/voodoo jazyk: portugalština, přes 40 % negramotných zpět na výběr charakteristik zpět na výběr charakteristik [6][6]

8 Historický vývoj od 1549 portugalskou kolonií od 1763 vzniky 2 místokrálovství (Bahía a Rio de Janeiro) okupovala území současné Fr. Guyany a Uruguaye 1822 – Brazilské císařství 1889 – federativní republika 1956 – 1960 – vybudováno nové hl. město Brasília (původně Rio de Janeiro) snaha rozšířit jádrové oblasti, které se nacházely jen na pobřeží Atlantiku, do vnitrozemí (vybudování Brasílie a Transamazonicy – ničení tropického deštného lesa) 1964 – 1985 – se střídají prezidenti s vůdci s diktátorskými sklony (což mělo za následek státní bankrot) 1986 – 1994 – 5 různých měn zpět na výběr charakteristik zpět na výběr charakteristik

9 Hospodářství a jádrové oblasti nerostné bohatství: železná ruda (2. místo ve světě), zlato, diamanty, měď, hliník, mangan, bauxit, nikl, ropa – málo, proto je v autech často místo nafty nebo benzínu využíván etanol (biopalivo), zemědělská produkce: káva (1. místo ve světě), cukrová třtina, pomeranče, kakao, citrus, banány, hovězí maso průmysl: dřevozpracující, hutní (železo, cín, ocel), letadla, motorová vozidla (a náhr. díly), strojírenství služby: doprava – Transamazonica (6 let, 5600 km) – splavnost Amazonky pro námořní lodě od Manaus vodní energetika cestovní ruch podíl jednotlivých sektorů na tvorbě HDP (2012) a počet zaměstnaných ekonomicky aktivních obyvatel: primární: 5,2 % a 17 % obyvatel sekundární: 26,3 % a 22 % obyvatel terciární: 68,5 % a 55 % obyvatel exportní partneři: Čína 17 %, USA 11 %, Argentina 7,4 %, Nizozemí 6,2 % (2012) jádrové oblasti: oblast významné těžby: okolí Belo Horizonte (5,7 mil. ob.) oblast koncentrace průmyslu, služeb a obyvatel: São Paulo (19,9 mil. ob.), Rio de Janeiro (11,8 mil. ob.), Salvador, Pôrto Alegra zpět na výběr charakteristik zpět na výběr charakteristik

10 Problémy Přírodní rizika opakující se sucha v severovýchodu, povodně a občas mráz na jihu Znečištění odlesňování v Amazonii ničí přirozené prostředí a ohrožuje velké množství rostlinných a živočišných druhů znečištění vzduchu a vody v Rio de Janeiro, Sao Paulo a několika dalších velkých městech degradace půdy a znečištění vod způsobené nesprávným těžební činnosti; degradaci mokřadů; těžkým únikem ropy pěstování plodin k výrobě biopaliv a jejich zpracování (etanol např. z cukrové třtiny) – která vede k degradaci půd a znečištění ovzduší Sociální problémy vysoká negramotnost vysoké sociální rozdíly mezi obyvateli žijících v centrech měst, na jejich periferiích a na venkově zpět na výběr charakteristik zpět na výběr charakteristik

11 ZDROJE [1] Brazilian Government. http://commons.wikimedia.org [online]. [cit. 24.01.2014]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Brazil.svg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Brazil.svg [2] Central intelligence agency, The world factbook [online]. [cit. 2014-01-24]. Dostupné z: https://www.cia.gov/library/publications/the-world- factbook/geos/br.htmlhttps://www.cia.gov/library/publications/the-world- factbook/geos/br.html [3] BAAR, Vladimír. Hospodářský zeměpis: učebnice pro obchodní akademie a jiné střední školy. 2., aktualiz. vyd. Praha: Nakladatelství České geografické společnosti, 2008, 111 s. ISBN 978-808-6034-867. [4] ANDĚL, Jiří, Ivan BIČÍK a Tomáš HAVLÍČEK. Makroregiony světa: regionální geografie pro gymnázia. 1. vyd. Praha: Nakladatelství České geografické společnosti, 2010, 148 s. ISBN 978-808-6034-782. [5] CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY. The world factbook [online]. [cit. 2014-01- 30]. Dostupné z: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/ [6] AUTOR NEUVEDEN. The World Factbook [online]. [cit. 28.1.2014]. Dostupný na WWW: https://www.cia.gov/library/publications/the-world- factbook/geos/br.htmlhttps://www.cia.gov/library/publications/the-world- factbook/geos/br.html [7] HONZÁK, František. Státy a jejich představitelé. 3. přeprac. a dopl. vyd. Praha: Libri, 1998. ISBN 80-859-8345-1.


Stáhnout ppt "BRAZÍLIE [1][1]. NÁZEV ŠKOLY: Gymnázium Fr. Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace VZDĚLÁVACÍ OBOR: Zeměpis pro 1. ročník SŠ a odpovídající."

Podobné prezentace


Reklamy Google