Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

 C 2 H 5 OH  Nižší alkohol  Bezbarvá kapalina ostrého zápachu, silně hořlavá  Libovolně mísitelná s vodou  Bod varu 77 °C  Teplota tuhnutí -117.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: " C 2 H 5 OH  Nižší alkohol  Bezbarvá kapalina ostrého zápachu, silně hořlavá  Libovolně mísitelná s vodou  Bod varu 77 °C  Teplota tuhnutí -117."— Transkript prezentace:

1

2  C 2 H 5 OH  Nižší alkohol  Bezbarvá kapalina ostrého zápachu, silně hořlavá  Libovolně mísitelná s vodou  Bod varu 77 °C  Teplota tuhnutí -117 °C  Vzniká kvašením cukrů nebo průmyslově katalytickou hydratací etylenu

3  Upraveno dle http://www.at-konference.cz/data/document/20100525/02_zima_metabolismus_AT2010_1.pdf?id=417http://www.at-konference.cz/data/document/20100525/02_zima_metabolismus_AT2010_1.pdf?id=417

4  Vstřebávání  Ústní dutina (zanedbatelné)  Žaludek (až 20 %)  Tenké střevo (80 %)  Resorpční doba 30 - 90 min  Exponenciální charakter

5  Odbourávání probíhá především v játrech  3 možné cesty oxidace:  Alkoholdehydrogenázou (ADH)  Mikrozomálním etanolovým oxidačním systémem(MEOS)  Katalázou  5 - 10 % je vyloučeno v nezměněné formě dechem (4 - 7 %) a močí (1 - 3 %)  Značné individuální rozdíly

6  Cytozolový NAD + -dependentní zinkový metaloenzym  5 tříd izoenzymů (I-V)  Ve všech tkáních, pohlavní rozdíl v aktivitě  Metabolizuje 80 - 90% přijatého etanolu na acetaldehyd

7  Acetaldehyd je rychle oxidován enzymem aldehyddehydrogenázou (ALDH) na kyselinu octovou resp. acetát  Acetaldehyd metabolizuje pouze mitochondriální izoenzym ALDH2 a cytosolární ALDH1  Acetát je metabolizován na acetyl-CoA a zapojen do řady metabolických dějů

8

9  Jeden z izoenzymů cytochromu P-450 označovaný jako oxidáza se smíšenou funkcí  Přítomen v ER jater, ledvin, plic, placenty, mozku i kůži  Metabolizuje i další látky jako benzen, fenol, tetrachlormetan, nitrosodimethylamin...  Uplatňuje se pouze při vyšších koncentracích alkoholu  Při chronickém abusu alkoholu dochází k enzymatické indukci cytochromu P-450 → rostoucí tolerance k alkoholu u chronických alkoholiků + vyšší tolerance k některým lékům

10  Nejméně významná role  Nejpomalejší oxidace  Lokalizace v peroxizomech s popisovanou aktivitou pro oxidaci etanolu i v CNS  Potřeba přítomnosti peroxidu vodíku:

11  Probíhá zcela minoritně  Možný patologický a diagnostický význam  2 cesty:  1) vznik etylesterů MK Detekovatelné v séru a tkáních po požití alkoholu Perzistují ještě dlouho poté, co byl EtOH eliminován  2) vznik fosfatidyletanolu Katalýza fosfolipázou D Špatně odbouratelný → akumulace  V případě inhibice oxidativního odbourávání se zvyšuje podíl neoxidativního odbourávání

12  1. Excitační stadium (0,5–1 ‰) excitace, euforie, ztráta sebekontroly, emoční instabilita, mírná porucha svalové koordinace, zhoršené vidění a zpomalené reakce na vnější podněty.  2. Hypnotické stadium (1–2,5 ‰) poruchy řeči – dysartrie, zhoršení zraku, porucha svalové koordinace, analgeze – zvýšení prahu bolesti, dezorientace, porucha chůze a postoje.  3. Narkotické stadium (2,5–3,5 ‰) výrazná ztráta svalové koordinace, rozmazané dvojité vidění, poruchy dýchání a vědomí.  4. Asfyktické stadium (>3,5 ‰) stupor, zpomalené a ztížené dýchání, snížené reflexy, necitlivost, hypotermie, křeče, kóma až smrt.

13  V důsledku metabolizmu EtOH dochází k:  Jaterní hypoxii (recyklace NADH → vyšší spotřeba O 2 )  Tvorbě reaktivních sloučenin kyslíku (ROS)  Reakci vedlejších produktů se strukturami organizmu  Změnám oxidačně-redukčního stavu buněk

14  Reakce především s  Lyzinem  Cysteinem  Aromatickými aminokyselinami  Indukuje:  Imunologické změny a stimulace  Syntézu kolagenu  Oxidační stres  Změny proteinů a DNA  Inhibuje reparaci DNA a poškozuje mikrotubuly

15 1) jaterní steatóza  Zvýšené ukládání tuků v hepatocytech  Rozvinutí již po 3 - 7 dnech  Reverzibilní změny  Latentní nebo únava, slabost, tlak pod pravým žeberním obloukem, játra zvětšená, citlivá na pohmat  ↑ GGT, AST, ALT, ALP, lehká hyperbilirubinémie a ↑ objem erytrocytů, možná hyperurikémie a hyperlipoproteinémie

16 2) alkoholická hepatitida  Moment pro rozvoj chronických závažných poškození jater  Zánět může být provázen tvorbou kolagenu a rozvojem fibrózy  U lehčích forem nespecifické příznaky jako únava, hubnutí, nechutenství, zvracení...  U těžkých forem bolesti, teplota, ikterus, ascites, otoky DK, encefalopatie...  Může vyvrcholit jaterním selháním  ↑ GGT, AST, ALT, ALP, bilirubin, kyselina močová, lipidy  ↓ albumin

17 3) alkoholická jaterní cirhóza  Irreverzibilní poškození buněk  Cirhotická přestavba se rozvíjí asi po 10 - 15 letech pravidelného užívání alkoholu  Asymptomatický průběh nebo nespecifické projevy, krvácení do GITu, špatná výživa, hepatomegalie, portální hypertenze  ↑ GGT, ALT, AST, bilirubin, IgA, často kyselina močová, cholesterol, TAG,  AST/ALT > 2  Alkohol v krvi, makrocytóza, hypoalbuminémie

18  Množství a typ alkoholického nápoje  Způsob pití  Kouření  BMI  Malnutrice  Hepatitida C  ADH a ALDH genotyp  Pohlaví

19  GGT  AST/ALT poměr  MCV  CDT  Enzymatické systémy a meziprodukty metabolizmu

20  Možnost provedení analýzy:  Krve  Dechu  Moči Přítomnost etylglukuronidu (EtG) až pět dní po požití  Vlasů Přítomnost FAFEs, PEt a EtG až několik měsíců  Slin Barevná reakce enzymu na množství EtOH

21  Nejpřesnější metody  Při odběru ne EtOH k desinfekci  Plynová chromatografie  „zlatý standard“  Widmarkova metoda  Reakce EtOH s dichromanem v H 2 SO 4  Přebytek dichromanu se stanoví jodometrickou titrací  Nevýhodou je nespecifičnost kvůli možné přítomnosti jiných redukujících látek

22 http://dx.doi.org/10.1016/S0379-0738(99)00164-4

23  1938 Hargerův „drunkometer“  1953 Borkensteinův „breathalyser“  Detekční trubičky  Orientační zjištění požití s mezí detekce 0,8 g/kg  Vydechnutí vzduchu i z dolních cest dýchacích  Redukce dichromanu na zelený oxid chromitý  Analyzátory s polovodičovými senzory  Analyzátory s IČ senzory  Elekrochemické senzory

24 http://alkohol.klobuckamafie.cz/images/ach-ty-deti.jpg

25  S. Zakhari, How is alcohol metabolised by the body?, Alcohol Research & Health 29 (4), 2006  P. Hůlek, I. Hrubá, Poškození jater alkoholem, ČLS JEP, 2002 (http://www.cls.cz/dp)http://www.cls.cz/dp  http://alkohol.klobuckamafie.cz/images/ach- ty-deti.jpg http://alkohol.klobuckamafie.cz/images/ach- ty-deti.jpg  http://alkoholismus.wz.cz/diagnostika_naduziv ani_alkoholu.htm http://alkoholismus.wz.cz/diagnostika_naduziv ani_alkoholu.htm  http://www.at- konference.cz/data/document/20100525/02_zi ma_metabolismus_AT2010_1.pdf?id=417 http://www.at- konference.cz/data/document/20100525/02_zi ma_metabolismus_AT2010_1.pdf?id=417  Koolman et al., Barevný atlas biochemie, GRADA, 2012, str. 326


Stáhnout ppt " C 2 H 5 OH  Nižší alkohol  Bezbarvá kapalina ostrého zápachu, silně hořlavá  Libovolně mísitelná s vodou  Bod varu 77 °C  Teplota tuhnutí -117."

Podobné prezentace


Reklamy Google