Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Windows SharePoint Services 3.0 Michal Neuwirth ISV Technical Readiness DPE Microsoft Czech Republic.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Windows SharePoint Services 3.0 Michal Neuwirth ISV Technical Readiness DPE Microsoft Czech Republic."— Transkript prezentace:

1 Windows SharePoint Services 3.0 Michal Neuwirth ISV Technical Readiness DPE Microsoft Czech Republic

2 Obsah Architektura WSS 3.0 WSS WebParts Práce s obsahem WSS Object Model

3 Novinky ve WSS 3.0 Integrace s ASP.NET 2.0 (Master pages, Webparts) Recycle Bin Integrace s WWF Podpora RSS Feedu Item-level security Content types Synchronní události Features framework

4 MOSS 2007 WSS 3.0 Windows Server

5 Integrace s ASP.NET WSS v2 ISAPI filtr pro IIS Požadavek vykonán před inicializací ASP.NET 1.1 kontextu WSS v3 ASP.NET 2.0 HttpHandler Inicializace WSS začíná až po kompletním ověření v ASP.NET 2.0

6 WSS databáze Data i konfigurace uložena v SQL Serveru Základ pro Webové farmy Konfigurace uložena v konfigurační databázi Obsah a vlastní úpravy uloženy v databázi obsahu

7 Základní členění WSS Farma Nejvyšší úroveň pro nasazení WSS Instalace jednoho a více Web serverů a back-end serverů Každá farma má pouze jednu konfigurační DB WebAplikace (Virtual Server) IIS Web site rozšířený o WSS SPVirtualServer Site Collection (Site) Kontejner pro další dílčí WSS Site Obsahuje top-level site Sdílí nastavení Uloženo v jedné kontextové DB SPSite Site (Web) Kolekce stránek a dalších dílčích kolekcí Používá stejnou kontextovou DB jako rodič SPWeb

8 Práce s obsahem Seznamy (lists) Obsah uložen po položkách Obsahuje formulář pro vkládání, různé pohledy na položky, …. Knihovna souborů (document libraries) Určeno pro sdílení souborů Podporuje operace check-in/check-out, verzování dokumentů,… Web part Základní stavební prvky WSS Vše je webpart – seznamy, knihovny souborů, … Základní množina je součástí WSS Lze naprogramovat vlastní pomocí ASP.NET 2.0

9 Typy webových stránek Stránky v rámci site Na disku uložena výchozí nezměněná verze v.aspx souboru Upravená verze je uložena v kontextové databázi Aplikační stránky settings.aspx, …. Uloženo na disku v adresáři _layouts Stejné na úrovni celé farmy Nelze měnit

10 _layouts adresář Virtuální adresář pro všechny WSS Web aplikace C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\web server extensions\12\TEMPLATE\LAYOUTS Poskytuje standardní relativní URL pro všechny sites /_layouts/SiteSettings.aspx Lze použít i pro vlastní aplikační stránky /_layouts/images Uloženy standardní WSS obrázky Lze použít pro vlastní obrázky

11 Master Pages Master Pages jsou součástí ASP.NET 2.0 Nabízí efektivní řešení pro vytváření vzorů stránek Master page definuje místa pro vkládaní obsahu Content page umísťuje obsah do vyhrazených míst v master page WSS využívá princip master pages pro změnu stránek Master stránky lze editovat např. pomocí nástroje SharePoint Site Designer Každá site stránka obsahuje odkaz na master stránku Každý WSS site obsahuje Master Page Gallery včetně default.master

12 Web Parts Základní stavební kameny pro tvorbu portálu Obsahují možnosti pro personalizaci Lze naprogramovat vlastní

13 WSS Architektura Michal Neuwirth DPE Group Microsoft Czech

14 Obsah Architektura WSS 3.0 WSS WebParts Práce s obsahem WSS Object Model

15 Web Part Historie Windows SharePoint Services 2.0 (WSS V2) Vlastní Web Part infrastruktura ASP.NET 2.0 Nová zabudovaná infrastruktura pro Web Parts Nepodporuje WSS v2 Web Parts Windows SharePoint Services 2007 (WSS V3) Podpora WSS v2 Web Parts Podpora ASP.NET 2.0 Web Parts (preferováno)

16 WSS Web Part WSS Web Part stránka obsahuje: Jednu instanci SPWebPartManager Minimálně jednu SPWebPart zónu Volitelně Editor zónu a/nebo zónu pro Katalog SPWebPartManager SPWebPartZone (Left)SPWebPartZone (Right)Editor Zone Catalog Zone Web Part 1 Web Part 2 Web Part 3 Web Part 4 Web Part 5 Editor Part 1 Editor Part 2 Catalog Part 1 Catalog Part 2

17 Tvorba Web Parts 1. Class library DLL 2. Potomek třídy ASP.NET Web Part 3. Přetížení potřebných metod (RenderContents, …) 4. Uložit DLL do adresáře \bin 5. Nastavit DLL knihovnu ve web.config v části SafeControl jako bezpečnou

18

19 Bezpečnost Web Parts Bezpečnost kontrolována pomocí CAS Nastavení bezpečnosti OSVR_Minimal (výchozí pro Office Server) WSS_Minimum (výchozí pro WSS V3) WSS_MediumFull -->

20 Web Part Galerie Galerie je na úrovni Site kolekce Seznam všech Web Parts použitelné v rámci site Web Parts deklarované jako SafeControls mohou být „automaticky vytvořeny“ (tlačítko New) Web Parts lze importovat do galerie pomocí.webpart a.dwp souborů (tlačítko Upload)

21 Typy Web Parts ASP.NET Web Parts Potomek třídy ASP.NET WebPart Import souborem.webpart Preferované pro nové webparty WSS v2 Web Parts Potomek třídy WSS WebPart Import souborem.dwp Pro zpětnou kompatibilitu Hybridní Web Parts Potomek třídy WSS WebPart Import souborem.webpart Využívá vlastností a novinek z ASP.NET 2.0

22 Tvorba WSS Web Parts Michal Neuwirth DPE Group Microsoft Czech

23 Obsah Architektura WSS 3.0 WSS WebParts Práce s obsahem WSS Object Model

24 Verze dokumentů Major a Minor verze dokumentů Při ukládání dokumentu (check-in) lze zvýšit Minor či Major číslování dokumentu Dle práv uživatelé čtou buď poslední Major či Minor verzi Možno vytvářet Draft verze Nastavování limitů Specifikace počtu Major verzí, které jsou k dispozici Specifikace zda se mají Draft verze odstranit při vytvoření nové Major verze Verzování položek v seznamech Ukládají se změny metadat

25 RSS Feed Automatická podpora RSS feedu pro seznamy RSS feed _layouts/listfeed.aspx?List=%LIST_GUID%

26 RSS Feed Michal Neuwirth DPE Group Microsoft Czech

27 Site Columns Site column je definice sloupečku použitelná v rámci site Sloupec je uložen v Site Column Gallery Použitelné v libovolném listu, dokument library nebo jako typ obsahu (content type) v rámci Site

28 Content Types Obdoba Site Columns Obsahuje schéma pro seznamy Definuje omezení a požadavky na položky Dále může obsahovat Sloupce pro ukládání metadat Šablonu pro dokumenty Formuláře pro New, Edit a Display Event handlery Workflow Tlačítko New může obsahovat více Content Types

29 Dědičnost Content Types Lze vytvořit základní prevk content type a od něho vytvářet specifičtější prvky content type Base Document Litware Document Litware Presentation Litware Customer Report Litware Proposal

30 Column Indexing Name Value Pair (NVP) Index Pro tvorbu pohledů nad velkým počtem položek Např. Všechny dokumenty splňující podmínku Datum Dokončení = TODAY V SQL Serveru se vytváří tabulka pro tento index V dotazech se používá pouze jeden index

31 Cross List dotazy UNION napříč více listy Rozšíření WSS dotazovacího jazyku Lze použít list template nebo specifické ID listu Může využít column index „Out of the box“ příklady “My Documents”, “My Tasks” Data View Web Part Content By Query Web Part (Office Servers)

32 Cross List dotaz Dotaz probíhá ve dvou fázích V první WSS vybírá relevantní seznamy a případně použije NVP index pro odstranění seznamů, které mají stejný obsah Ve druhé fázi WSS prochází data v každém seznamu a případně použije NVP index pro urychlení SPSiteDataQuery vrací DataTable SPSiteDataQuery.Query = @" 'Fitzmaurice' " SpSiteDataQuery.Lists =

33 Cross-list dotaz Michal Neuwirth DPE Group Microsoft Czech

34 Obsah Architektura WSS 3.0 WSS WebParts Práce s obsahem WSS Object Model

35 SPVirtualServer SPWebServer SPGlobalAdmin SPSite SPWeb SPList SPListItem SPControl

36 Administration Object Model

37 WSS Object Model Michal Neuwirth DPE Group Microsoft Czech

38 UdálostiUdálosti Event handler je.NET assembly obsahující alespoň jednu třídu zpracovávající události WSS WSS 2.0 Pouze pro document library Asynchronní zpracování WSS 3.0 Rozšířeno o seznamy a content types Podpora pro změnu schématu tak i položek v seznamech Podpora jak pro synchronní tak i asynchronní události Synchronní události jsou vyvolány PŘED operací a lze je zrušit Asynchronní jsou vyvolány PO operaci

39 Tvorba event handleru.NET class library Microsoft.SharePoint.dll Potomek WSS třídy SPItemEventReceiver nebo SPWebEventReciever using Microsoft.SharePoint; namespace Demos { public class MyEventHandler: SPItemEventReceiver { public override void ItemDeleting(SPItemEventProperties properties) { properties.Cancel = true; properties.ErrorMessage = “my message"; } public override void ItemDeleted(SPItemEventProperties properties) { // neco udelame }

40 Nasazení knihovny Vytvořit strong-named assembly Uložit DLL do GAC Zaregistrovat DLL jako event handler ve WSS Použít WSS v2 přístup (pouze pro document library) Programově pomocí OM Využít nové vlastnosti WSS Feature Framework

41 Programová registrace DLL private void RegisterForList (string site, string web, string listname, string assembly, string class) { SPSite site = new SPSite(site); SPWeb web = site.OpenWeb(web); SPList list = web.Lists[listname]; list.EventReceivers.Add (SPEventReceiverType.ItemDeleting, assembly, class); list.EventReceivers.Add (SPEventReceiverType.ItemDeleted, assembly, class); }

42 Práce s event handlery Michal Neuwirth DPE Group Microsoft Czech

43 Zdroje MSDN http://msdn.microsoft.com/sharepoint/ Microsoft.com http://www.microsoft.com/office/preview/technol ogies/sharepointtechnology/highlights.mspx http://www.microsoft.com/office/preview/technol ogies/sharepointtechnology/highlights.mspx SDK Beta2 http://www.microsoft.com/downloads/details.asp x?FamilyId=05E0DD12-8394-402B-8936- A07FE8AFAFFD&displaylang=en http://www.microsoft.com/downloads/details.asp x?FamilyId=05E0DD12-8394-402B-8936- A07FE8AFAFFD&displaylang=en MOSS BDC MetaData Manager http://www.sharepointblogs.com/files/97/tbaginsk i/entry9258.aspx http://www.sharepointblogs.com/files/97/tbaginsk i/entry9258.aspx

44 Na závěr Integrace s ASP.NET 2.0 Nové typy prvků pro práci s obsahem Podpora RSS Feeds Nový Objektový model Nové možnosti zpracování událostí

45 © 2004 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, IN THIS SUMMARY.


Stáhnout ppt "Windows SharePoint Services 3.0 Michal Neuwirth ISV Technical Readiness DPE Microsoft Czech Republic."

Podobné prezentace


Reklamy Google