Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Monika Chudárková ANOTACE Materiál slouží k interaktivnímu shrnutí a zopakování učiva.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Monika Chudárková ANOTACE Materiál slouží k interaktivnímu shrnutí a zopakování učiva."— Transkript prezentace:

1 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Monika Chudárková ANOTACE Materiál slouží k interaktivnímu shrnutí a zopakování učiva o starověké Římské říši. Druh učebního materiálu DUM Očekávané výstupy Žák přiřazuje význam pojmů, zodpoví kvízové otázky, rozpozná významné památky. Rozliší římské památky od památek jiných starověkých kultur. Pro koho je materiál určen Žáci, základní škola, 6. ročník, předmět dějepis Autor Mgr. Monika Chudárková Datum vzniku 20. 4. 2012 Vzdělávací oblast Člověk a společnost Starověký Řím - opakování Dějepis VY_32_INOVACE_318, 16. sada, D

2 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Monika Chudárková

3 Který kmen jako první vládl na území Říma? Opakování:Opakování: Italikové Latinové Etruskové Galové Kdo podle legendy založil Řím? Julius+Caesar Romulus+Remus Zeus a Hera Kastor a Polux Jaký titul měli dva nejvyšší úředníci římské republiky? senátoři konzulové diktátoři tribunové Které vrstvy svobodných občanů žily v Římě? patriciové rytíři plebejové otroci Římská republika vznikla kolem roku: 1000 př. n. l. 500 n. l. 200 n. l. 500 př. n. l. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Monika Chudárková

4 Forum Romanum Saturnův chrám Vestin chrám Pantheon Septimiův oblouk Coloseum Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Monika Chudárková

5 Jaké zvíře bylo ve znaku římských legií? Kliknutím odstraň nesprávné odpovědi: drak jednorožec lev orel Jak se nazývala dřevěná hradba, chránící tábor legie? centurie autostráda balustráda palisáda Které z uvedených anglických měst vzniklo podle názvu z římského vojenského tábora? Londýn Manchester Newcastle Chesterfield Který barbarský národ dobyl roku 387 př. n. l. Řím ? Slované Germáni Keltové Galové Kdy Římané ovládli celou Itálii? 856 př. n. l. 399 př. n. l. 124 př. n. l. 265 př. n. l. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Monika Chudárková

6 Pantheon exteriér Císař Augustus Pantheon interiér Kapitolská vlčice Vítězný oblouk Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Monika Chudárková Etruský šperk

7 Kdo rozpoutal první punskou válku? Kliknutím odstraň nesprávné odpovědi: Řekové Punové Římané Kartáginci Jak se jmenoval slavný vojevůdce Kartága? Hanibal Scipio Alexandr Attila Tento vojevůdce se proslavil především přechodem Alp s celým vojskem. Ve které z punských válek to bylo? v první ve druhé ve třetí ve čtvrté Kde leželo město Kartágo před svým zničením? ve Španělsku na Sicílii v Africe v Asii Ve kterém století př. n. l. probíhaly punské války? v 8.-7. ve 4. ve 3.-2. v prvním Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Monika Chudárková

8  Náboženství – polyteismus, mnoho bohů převzali od Etrusků a Řeků Vládce bohů – Jupiter, jeho žena Juno, bohyně moudrosti – Minerva, lásky Venuše (její syn Amor), úrody Ceres. Bůh války Mars, moře Neptun, podsvětí Pluto … Juno Minerva Neptun Pluto Venuše Ceres Mars Palas Athéna Jupiter Demeter Zeus Poseidon Áres Héra Hádes Afrodita Římští bohové Řečtí bohové Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Monika Chudárková

9 Jak se nazývala dobytá území pod správou Říma? Kliknutím odstraň nesprávné odpovědi: kolonie harmonie provincie latifundie V důsledku levné otrocké práce přibývá: pozemků bezzemků odzemků chudiny Jakou funkci zastávali bratři Gracchové? senátoři tribunové lidu diktátoři konzulové Kdo byli hlavní odpůrci jimi navrhovaných reforem? velkostatkáři armáda bezzemci otroci Jak se nazývá mzda, vyplácená nájemným vojákům? sestercius dezerce výsluha žold Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Monika Chudárková

10 adoptivní provincie proskripce konzervativní konfiskace Co to znamená? veřejné vyhlášení nežádoucích osob dobyté území, závislé na Římu zabavení majetku státem osvojený, přijatý za vlastního snaží se zachovat osvědčené pořádky Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Monika Chudárková

11 V dobách císařství zdravili gladiátoři před bojem známými slovy: „ Ave caesar! (buď zdráv, císaři) Morituri te salutant!“ Co tento pozdrav znamená? Kliknutím odstraň nesprávné odpovědi: Umíráme pro tebe, slavný. Ti, kdo jdou na smrt, tě zdraví. Přicházíme zemřít v boji. Smrt nebo slávu. Co znamená v latině slovo „arena“? jeviště písek bojiště smrt Spartakus byl Thrák. Kde leží dnes oblast Thrákie? v Bulharsku v Řecku ve Francii v Africe Ve kterém městě vypuklo Spartakovo povstání? v Benátkách v Římě v Kapui v Pompejích Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Monika Chudárková

12 Jak se nazývá sdružení tří spolupracujících mužů? Kliknutím smaž nesprávné odpovědi: tercie tripartita triola triumvirát Kteří z uvedených mužů tvořili první triumvirát? Crassus Sulla Caesar Pompeius Svůj slavný výrok „Kostky jsou vrženy“ pronesl údajně Caesar, když překročil řeku na pomezí Galie a Itálie a táhl na Řím proti Pompeiovi. Jak se tato řeka jmenuje? Tibera Rubikon Pád Rýn Co bylo hlavní příčinou roztržky mezi Oktaviánem a Markem Antoniem a tedy konce druhého triumvirátu? vražda Julia Caesara Oktaviův pakt s Brutem Markův vztah s Kleopatrou vznik císařství v Římě Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Monika Chudárková

13 Který císař dal údajně podpálit Řím? Kliknutím smaž nesprávné odpovědi: Caligula Traian Nero Claudius Který císař dosáhl největšího území římského impéria? Traian Nero Caesar Mar. Aurelius Co způsobilo změnu ve způsobu obdělávání půdy v Římě v 1. století našeho letopočtu? Neronovo nařízení nedostatek otroků dobyvačné války změna podnebí Jak se nazývali rolníci, pracující na půdě, pronajaté od velkostatkáře? propuštěnci kujóni kolóni kolonisté Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Monika Chudárková

14 Jak se jmenovala provincie, v níž vzniklo křesťanství? Kliknutím smaž nesprávné odpovědi: Thrákie Hispánie Galie Judea Kteří římští císaři pronásledovali křesťany? Dioklecián Nero Hadrián Herodes Kdo byl Pilatus Pontius (Pilát Pontský)? židovský kněz král Židů římský císař římský správce Kolik bylo Ježíšových učedníků (apoštolů)? 7 7 11 12 15 Jak se jmenoval manžel Marie, Ježíšovy matky? Josef Jan Pavel Juda Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Monika Chudárková

15 Jak se jmenuje tato slavná socha a kdo je jejím autorem? Pieta Romeo a Julie Kladení do hrobu Raffael Santi Sandro Botticelli Michelangelo Buonarotti Leonardo da Vinci Odpočinek Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Monika Chudárková

16 Jak se nazývá nový způsob vlády, zavedený císařem Diokleciánem? Kliknutím smaž nesprávné odpovědi: principát republika tyranida dominát Kdy došlo k rozpadu římské říše na dva celky? roku 156 roku 284 roku 313 roku 395 Co bylo příčinou bídy v Římě koncem principátu? přírodní katastrofa morová epidemie vydržování armády krutovláda císařů Které barbarské kmeny ohrožovali Řím na severu? Punové Germáni Galové Etruskové Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Monika Chudárková

17 VIII IX XVI MMXI MDCCXXVI MCDCXV XXIV přiřaďte: 16 9 1465 2011 24 1726 8 Opakování: Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Monika Chudárková

18 Která vlastnost získala Attilovi přezdívku „bič boží“? Kliknutím smaž nesprávné odpovědi: statečnost rozvážnost zbožnost krutost Které germánské kmeny vyplenili Řím? Vandlové Markomani Vizigóti Ostrogóti Kdy došlo k zániku západořímské říše? 313 451 476 487 Co způsobilo, že Hunové opustili Evropu? došly peníze vypukl mor zemřel Attila byli poraženi Která historická éra začíná pádem západořímské říše? středověk starověk pravěk novověk Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Monika Chudárková

19 mecenáš edikt busta atrium Atilla Co to znamená? socha hlavy + ramena a část hrudi významná veřejná úřední vyhláška náčelník Hunů, přezdívaný „Bič boží“ finančně podporuje umění a vědy vnitřní dvůr lemovaný sloupořadím Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Monika Chudárková

20 Použité zdroje: fotografie – soukromý archiv Mgr. Moniky Chudárkové AUTOREM MATERIÁLU A VŠECH JEHO ČÁSTÍ, NENÍ-LI UVEDENO JINAK, JE MGR. MONIKA CHUDÁRKOVÁ


Stáhnout ppt "Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Monika Chudárková ANOTACE Materiál slouží k interaktivnímu shrnutí a zopakování učiva."

Podobné prezentace


Reklamy Google