Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Protokol SNMP Simple Network Management Protocol

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Protokol SNMP Simple Network Management Protocol"— Transkript prezentace:

1 Protokol SNMP Simple Network Management Protocol
Problém správy a řízení sítí Monitoring provozu v určitých uzlech sítě – ukládání do databáze - agent Sběr dat od agentů – manager Vzdálené řízení – reset , reboot, nastavení proměnných (např. IP TTL) NMS – Network Management Station Princip klient (manager) – server (agent) SNMP je systémová služba, transport UDP, well-known porty 161 a 162

2 Protokol SNMP Simple Network Management Protocol

3 MIB - Management Information Base
Hierarchická organizace dat Každý objekt má přidělen jméno (alfanumerický řetězec) a numerický identifikátor Typy objektů Skalární objekt - definuje jednoduchou instanci objektu Tabulární objekt – definuje násobné instance objektu Jednoznačné určení objektů Jmenné – zřetězení jmen objektů na cestě od kořene Číselné – zřetězení identifikátorů na cestě od kořene Ve zprávách protokolu se používá číselná reprezentace určení objektů

4 root Internetová SMI Struktura MIB ccitt (0) iso (1) iso-ccitt (2)
org (3) dod (6) internet (1) Internetová SMI directory (1) mgmt (2) experimental (3) private (4) security (5) snmpV2 (6) mib - 2 (1) udp (7) system (1) interfaces (2) at (3) ip (4) icmp (5) tcp (6) …(128) Struktura MIB

5 Struktura MIB MIB (Management Information Base) – objektově orientovaná databáze dat Objekty se sdružují do skupin – tříd Třídy jsou definovány atributy objektů, které jsou ve třídě sdruženy (atribut je určen typem a hodnotou). Hodnotu získává nebo ji lze na řízeném objektu nastavit chováním – odezvy na operace prováděné na řízeném objektu hlášením – agent sděluje managerovi události odehrávající se na řízeném objektu výčet operací – operace, které je možné s objekty třídy (nebo jejich atributy) provádět

6 iso.org.dod.internet.mgmt.mib-2.udp.udpInDatagrams
Struktura MIB Za správu MIB je zodpovědný agent (SNMP server), manager (SNMP klient) může požadovat nebo nastavovat hodnoty SNMP server (agent) udržuje databázi MIB, na vyžádání SNMP klienta (managera) odešle hodnoty objektů nebo je nastaví na vyžadovanou hodnotu (pokud zápis povolen) Řízené objekty jsou jednoznačně identifikovány Jménem objektu iso.org.dod.internet.mgmt.mib-2.udp.udpInDatagrams Identifikátorem objektu

7 Skupiny objektu mib-2(1)
(1)system informace o systému (2)interface informace o všech síťových rozhraní systému (3)at informace o fyzických a IP adresách síťových rozhraní systému (4)ip informace o provozu v IP vrstvě (5)icmp informace o ICMP zprávách (6)tcp informace o TCP spojeních (7)udp informace o UDP přenosech (8)egp informace o externím směrování ………………………………………………………………………………… (11)snmp informace o zprávách SNMP protokolu ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ (14)ospf informace o zprávách OSPF protokolu

8 Skupina udp (pod skupinou mib)
Struktura MIB Příklad: Skupina udp (pod skupinou mib) udp (7) udpInDatagrams(1) udpOutDatagrams(4) udpInErrors(3) udpTable(5) udpNoPorts(2) udpEntry(1) udpLocalAddress(1) udpLocalPort(2)

9 Skupina udp: Skalární objekty Jméno Datový typ R/W Popis
udpInDatagrams čítač - Počet UDP datagramů doručených do uživatelských procesů udpNoPorts Počet UDP datagramů, pro které neexistoval proces na cílovém portu udpInErrors Počet UDP nedoručených (chybových) datagramů udpOutDatagrams Počet UDP datagramů vyslaných

10 Tabulární objekt UDP tabulka (pro „naslouchající“ proces) Jméno
Datový typ R/W Popis udpLocalAddress IP adresa - Lokální IP adresa pro proces udpLocalPort [0… ] Číslo portu pro proces Aplikační vrstva udpInDatagrams(1) Transportní vrstva udpNoPorts(2) udpOutDatagrams(4) udpInErrors(3) IP vrstva

11 Skupina IP Jméno Datový typ R/W Popis ipForwarding(1) [1/2] -
Systém forwarduje ano/ne ipDefaultTTL(2) INTEGER ano TTL pro IP datagramy ipInReceives(3) čítač Počet přijatých IP datagramů ipInHdrErrors(4) Počet datagramů –chyba v záhlaví ipInAddrErrors(5) Počet datagramů –chyba v cílové adrese ipForwDatagrams(6) Počet forwardovaných datagramů ipInUnknownProtos(7) Počet dat. – chyba v poli PROTOCOLS ipInDiscards(8) ……… Počet diskartovaných dat. – nedostatek místa v bufferu

12 Datová reprezentace v SNMP
SMI (Structure of Management Information) definuje prostřednictvím ASN.1 (Abstract Syntax Notation) pravidla pro popis spravovaných objektů ASN.1 je standard pro popis zprávy (tj. datové jednotky aplikace) – odpovídá prezentační vrstvě OSI Syntaxe abstraktní – obecná struktura dat Datový typ – pojmenovaná sada hodnot Kódování a kódovací pravidla (BER – Basic Encoding Rules, PER – Packet Encoding Rules nebo DER – Distinguished Encoding Rules) – odpovídá relační vrstvě OSI Přenosová syntaxe (bitový „proud“ při přenosu mezi příslušnými entitami – např. ASCII, EBCDIC)

13 Použití abstraktní a přenosové syntaxe
uživatel uživatel Mapování do uživatelské prezentace Abstraktní syntaxe ASN.1 MIB Aplikační komponenta Aplikační komponenta MIB Kódovací pravidla BER Lokální mapování Transportní syntaxe ASCII Transportní komponenta Transportní komponenta

14 Programová podpora ASN.1
ASN.1 není programovací jazyk – pokrývá pouze strukturální aspekty informace – nemá žádné operátory pro výpočty nebo manipulaci s daty Programová podpora ASN.1 Většina OS má nástroje k podpoře ASN.1 ASN.1 podporují programovací jazyky jako: JAVA, C, C++ atd. Standardizace ASN.1 v r – CCITT (nyní ITU-T) – X.690 v r – ISO – dva dokumenty Abstract Syntax ASN.1 Encoding Rules BER současnost – ASN.1 Consortium – nová edice ASN.1:2002

15 ASN.1 ASN.1 se používá k definicím datových struktur
Definice datové struktury – pojmenovaný modul Obecný formát pojmenovaného modulu: <jméno_modulu>DEFINITIONS::= BEGIN definice modulu výběr instance popis elementů ………… END

16 ASN.1 Datové typy ASN.1 (abstraktní)
Jednoduché (INTEGER, BOOLEAN, BIT STRING…..) Strukturované (SEQUENCE, SEQUENCE OF) Označené (TAG) - odvozené od jiných typů – tag zahrnuje třídu a datový typ. 4 třídy: univerzální, aplikačně závislé, kontextové, privátní Jiné CHOICE - výběr mezi typy ANY – předem neurčený

17 ASN.1 Všechny typy kromě CHOICE a ANY mají přiděleny tagy – malá celá čísla (tabulka) Znakové řetězce (NumericString, PrintableString…..) Objektové typy (OBJECT IDENTIFIER) – významný pro SNMP ……..

18

19 Datové typy v SMI SNMP INTEGER celé číslo NULL indikuje, že příslušná proměnná nemá žádnou hodnotu OCTET STRING řetězec bytů s hodnotou 0-255 OBJECT INDENTIFIER identifikátor objektu, př SEQUENCE sekvence položek SEQUENCE OF dvourozměrné pole proměnných – tabulka DisplayString řetězec znaků NVT ASCII IpADDRESS IP adresa PhysAddress HW adresa TimeTicks čítač času ve stovkách sekund Counter číslo 0-(232 –1), pak 0… Gauge číslo 0-(232 –1), pak zůstává

20 Příklad definic typů

21 Příklad definic subtypů

22 Příklad definice typu OBJECT IDENTIFIER

23 Definice proměnných skupiny ip ve formálním jazyku ASN
Definice proměnných skupiny ip ve formálním jazyku ASN.1 (Abstract Syntax Notation)   -- the IP group ipForwarding OBJECT-TYPE SYNTAX INTEGER { gateway(1), -- entity forwards datagrams host(2) entity does NOT forward datagrams } ACCESS read-only STATUS mandatory ::= { ip 1 } ipDefaultTTL OBJECT-TYPE SYNTAX INTEGER ACCESS read-write ::= { ip 2 } ipInReceives OBJECT-TYPE SYNTAX Counter ::= { ip 3 } ipInHdrErrors OBJECT-TYPE ::= { ip 4 }

24 ipInAddrErrors OBJECT-TYPE SYNTAX Counter ACCESS read-only
ipInAddrErrors OBJECT-TYPE SYNTAX Counter ACCESS read-only STATUS mandatory ::= { ip 5 } ipForwDatagrams OBJECT-TYPE ::= { ip 6 } ipInUnknownProtos OBJECT-TYPE ::= { ip 7 } ipInDiscards OBJECT-TYPE ::= { ip 8 }

25 Obecný kódovací formát pro ASN.1 - BER
Pole identifikace – typ, subtyp, třída Pole délky Pole obsahu

26 SNMP paket

27 Protokol SNMP Verze protokolu
SNMPv3 – ochrana dat šifrovacím algoritmem (DES) Nekompatibilita verze 1 a verze 2 se řeší proxy agentem („dvojjazyčným“) Formát zprávy SNMPv1 a SNMPv2 Verze Jméno komunity PDU záhlaví

28 Protokol SNMP SNMPv1 SNMPv2 Záhlaví SNMP zprávy: Číslo verze
Jméno „komunity“ – autentizační identifikátor skupiny agentů Zprávy PDU SNMPv1 Get Response Trap GetNext Set SNMPv2 Get GetBulk Set Inform GetNext Response Trap

29 Klient – server v protokolu SNMP (1)
manager agent Get-request UDP/161 Get-response Getnext-request UDP/161 Getnext-response Set-request UDP/161 Set-response GetBulk-request UDP/161 GetBulk-response

30 Klient – server v protokolu SNMP (2)
manager agent Trap UDP/162 manager Inform-request UDP/162 Inform-request UDP/162

31 SNMPv1 PDU (1) Zprávy Get, GetNext, Set Typ PDU
Typ PDU: 0 Get-request 2 Get-response 1 GetNext-request 3 Set-request Request ID – spojení požadavku s odpovědí Error status – indikace jednoho z definovaných chybových stavů Error index - spojení chybového stavu s určitým objektem Objekt, hodnota – spojení objektu s určitou hodnotou (kromě Get-request a GetNext-request) Error index Request ID Error status Typ PDU Objekt 1 Hodnota 1 Objekt 2 Hodnota 2 Objekt x Hodnota x

32 SNMPv1 PDU (2) Trap – iniciuje agent v důsledku výjimečné události na řízeném zařízení (připojení do sítě, reboot, připojení dalšího síťového rozhraní ….) Enterprise – identifikuje typ zařízení, které generuje trap Agent address – adresa zařízení, které generuje trap Generic trap type/specific trap code – indikuje typ a kód trap Time stamp – časová známka Objekt, hodnota – spojení objektu s určitou hodnotou Typ 4 Enterprise Agent address Generic trap type Specific trap code Time stamp Objekt 1 Hodnota 1 Objekt x Hodnota x

33 Zprávy Get, GetNext, Set, Trap, Inform
SNMPv2 PDU (1) Zprávy Get, GetNext, Set, Trap, Inform Typ PDU: 0 Get-request 3 Set-request 1 GetNext-request 4 Trap 2 Get-response 5 Inform Request ID – spojení požadavku s odpovědí Error status – indikace jednoho z definovaných chybových stavů Error index - spojení chybového stavu s určitým objektem Objekt, hodnota – spojení objektu s určitou hodnotou (kromě Get-request a GetNext-request) Typ PDU Objekt 1 Hodnota 1 Error index Request ID Error status Objekt 2 Hodnota 2 Objekt x Hodnota x

34 SNMPv2 PDU (2) GetBulk – request požadavek na zaslání objemného seznamu „bindings“ (setříděných podle identifikátoru objektu – tzv. „lexicografic ordering“) Non repeaters – počet proměnných v seznamu Objekt-Hodnota, pro které se očekává v odpovědi pouze jedna hodnota (skalární objekty) Max repetitions – určuje maximální počet hodnot pro každou proměnnou (mimo skalární objekty). Typ PDU Objekt 1 Hodnota 1 Max repetitions Request ID Non repeaters Objekt 2 Hodnota 2 Objekt x Hodnota x

35 Příklad obsahu pole Objekt-Hodnota („binding)
„binding“ (vazba) Objekt Hodnota Objekt Hodnota 12854 čítač datagramů UDP - in Identifikátor objektu iso.org.dod.internet.mgmt.mib-2.udp.udpInDatagrams

36 SNMP Ukázka SW pro management sítě – implementace SNMP


Stáhnout ppt "Protokol SNMP Simple Network Management Protocol"

Podobné prezentace


Reklamy Google