Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

OP VaVpI: 28 miliard do české vědy Výsledky hodnocení projektů Tisková konference MŠMT 9.4.2010.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "OP VaVpI: 28 miliard do české vědy Výsledky hodnocení projektů Tisková konference MŠMT 9.4.2010."— Transkript prezentace:

1 OP VaVpI: 28 miliard do české vědy Výsledky hodnocení projektů Tisková konference MŠMT 9.4.2010

2 Operační program Výzkum a vývoj pro inovace

3 Základní údaje o programu OP VaVpI

4 Operační program Výzkum a vývoj pro inovace  čtvrtý největší český operační program  z fondů EU vyčleněno 2,4 mld. eur  zaměřen na budování špičkového výzkumu a vývoje prostřednictvím podpory:  center excelence (prioritní osa 1: 806 mil. eur)  regionálních VaV center (prioritní osa 2: 806 mil. eur)  komercializace a popularizace VaV (prioritní osa 3: 251 mil. eur)  infrastruktury vysokých škol (prioritní osa 4: 487 mil. eur)

5 V současné době je vyhlášená alokace na všechny výzvy v celkové hodnotě 47 mld. Kč. PO 1 - Centra excelence - 1 výzva s alokací 17 mld. Kč: –registrováno celkem 15 projektových žádostí s požadovanou výší dotace cca 29 mld. Kč –do mezinárodního hodnocení postoupilo 11 (z toho 5 projektů je velkých) –do Výběrové komise na úrovní Řídícího orgánu postoupilo 9 projektů (z toho 5 projektů je velkých) Stav implementace OP VaVpI (1/3)

6 PO 2 - Regionální VaV centra - 2 výzvy: –1. výzva: alokace 6 mld. Kč registrováno bylo celkem 44 projektových žádostí s požadovanou alokací cca 24 mld. Kč 10 projektů je již v realizaci, zbývající 2 jsou před podpisem Rozhodnutí –2. výzva : alokace 11 mld. Kč registrováno 59 projektových žádostí s požadovanou výší alokace cca 30 mld. Kč do mezinárodního hodnocení postoupilo 36 z nich (z toho 2 velké projekty) do Výběrové komise na úrovni ŘO postoupilo 29 projektů (z toho 1 velký projekt) Stav implementace OP VaVpI (2/3)

7 PO 3 - Komercializace a popularizace VaV –vyhlášeny 2 výzvy: –výzva 1.3 – Popularizace, propagace a medializace vědy a techniky (2,2 mld. Kč) –výzva 2.3 – Informační infrastruktury pro VaV (800 mil. Kč) PO 4 - Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem –průběžná výzva s alokací 10 mld. Kč –doposud registrováno 11 projektových žádostí, které postupně prochází procesem hodnocení s požadovanou alokací 5,6 mld. Kč Stav implementace OP VaVpI (3/3)

8 Proces hodnocení

9 Grafické znázornění procesu hodnocení

10 Proces hodnocení 1/3 české kolo hodnocení: –hodnocen především aplikační a inovační potenciál, přiměřenost rozpočtů a finanční udržitelnost projektů –zapojeno 90 zkušených hodnotitelů s letitou praxí jak ve výzkumné a inovační činnosti, tak ze spolupráce s aplikační sférou Panel pro aplikace: –členové nominováni z řad samotných hodnotitelů –oblasti expertizy panelistů pokryly v úhrnu vědecká zaměření všech hodnocených projektů

11 Proces hodnocení 2/3 mezinárodní hodnocení: –posuzována odborná a celková kvalita projektů –zapojeno 77 expertů z 16 zemí –MŠMT oslovilo grantové agentury a významné světové výzkumné instituce (CNRS, SenterNovem, ESFRI, CNR, COST, atd.) a Evropskou komisi (databáze hodnotitelů 6. a 7. Rámcového programu) Panel expertů (mezinárodní panel): –složen z vybraných zástupců zahraničních hodnotitelů zapojených do mezinárodního hodnocení

12 Proces hodnocení 3/3 Čeští i mezinárodní hodnotitelé museli splnit náročné kvalifikační předpoklady –nároky kladeny jak na dlouhodobou relevantní praxi z výzkumné, vývojové a inovační činnosti, tak na zkušenosti s hodnocením projektů, či zkušenosti s vedením a řízením VaV projektů Všechny projekty prošly také dvoustupňovým stavebně- technickým hodnocením

13 Seznam postupujících projektových žádostí

14 Seznam postupujících projektových žádostí – Centra excelence Název projektuNázev žadatele Biotechnologické a biomedicínské centrum Akademie věd a Univerzity Karlovy Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i. Biotechnologický institut aplikované ekologie (BIOEKO) Biologické centrum AV ČR, v. v. i. CEITEC - středoevropský technologický institutMasarykova univerzita Centrum excelence IT4Innovations VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Centrum excelence TelčÚstav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v.v.i. CzechGlobe - Centrum pro studium dopadů globální změny klimatu Ústav systémové biologie a ekologie AV ČR, v.v.i. ELI: EXTREME LIGHT INFRASTRUCTUREFyzikální ústav AV ČR, v.v.i. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně - Mezinárodní centrum klinického výzkumu (FNUSA - ICRC) Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně NTIS - Nové technologie pro informační společnostZápadočeská univerzita v Plzni

15 Seznam postupujících projektových žádostí – Regionální VaV centra 1/3 Název projektuNázev žadatele AdMaS - Pokročilé stavební materiály, konstrukce a technologie Vysoké učení technické v Brně Biomedicínské centrum Lékařské fakulty v PlzniUniverzita Karlova v Praze Centrum bezpečnostních, informačních a pokročilých technologií Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Centrum nových technologií a materiálůZápadočeská univerzita v Plzni Centrum polymerních systémůUniverzita Tomáše Bati ve Zlíně Centrum rozvoje strojírenského výzkumu LiberecVÚTS, a.s. Centrum řasových biotechnologií Třeboň (Algatech)MIKROBIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i. Centrum senzorických, informačních a komunikačních systémů (SIX) Vysoké učení technické v Brně Centrum výzkumu neželezných kovů "CEVYNEK"VÚK Panenské Břežany a.s. CENTRUM ZAHRADNICKÉHO VÝZKUMUMendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně

16 Seznam postupujících projektových žádostí – Regionální VaV centra 2/3 Název projektuNázev žadatele Dopravní VaV centrumCentrum dopravního výzkumu, v.v.i. ENET - Energetické jednotky pro využití netradičních zdrojů energie VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA ExAM Experimental Animal ModelsÚstav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v.v.i. Institut čistých technologií těžby a užití energetických surovin VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Institut environmentálních technologií VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Membránové inovační centrumMemBrain s.r.o. Národní ústav duševního zdraví České RepublikyPSYCHIATRICKÉ CENTRUM PRAHA Ovocnářský výzkumný institut VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ HOLOVOUSY s.r.o. Pořízení technologie pro Centrum vozidel udržitelné mobility České vysoké učení technické v Praze Regionální centrum aplikované molekulární onkologie (RECAMO) MASARYKŮV ONKOLOGICKÝ ÚSTAV

17 Seznam postupujících projektových žádostí – Regionální VaV centra 3/3 Název projektuNázev žadatele Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů Univerzita Palackého v Olomouci Regionální centrum speciální optiky a optoelektronických systémů Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i. Regionální inovační centrum elektrotechniky (RICE)Západočeská univerzita v Plzni Regionální technologický institut - RTIZápadočeská univerzita v Plzni Regionální VAV centrum pro nízkonákladové plazmové a nanotechnologické povrchové úpravy Masarykova univerzita UDRŽITELNÁ ENERGETIKACentrum výzkumu Řež s.r.o. Unipetrol výzkumně vzdělávací centrumVýzkumný ústav anorganické chemie, a.s. Univerzitní centrum energeticky efektivních budov (UCEEB) České vysoké učení technické v Praze Západočeské materiálově metalurgické centrum (ZMMC) COMTES FHT a.s.

18 Projekty v realizaci

19 Přehled příjemců dotace OP VaVpI Název příjemceNázev projektuCelková výše dotace Vysoké učení technické v Brně NETME Centre (Nové technologie pro strojírenství) 767 502 287 Technická Univerzita v Liberci Centrum pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace 800 009 500 Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i. Centrum pro aplikovanou mikrobiologii a imunologii ve veterinární medicíně 365 263 120 Ústav přístrojové techniky AVČR, v.v.i. Aplikační a vývojové laboratoře pokročilých mikrotechnologií a nanotechnologií 432 941 962 Masarykova univerzita, BrnoCETOCOEN543 974 958 Univerzita Palackého v Olomouci Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum 832 938 232 Vysoká škola báňská – technická univerzita Ostrava Regionální materiálově technologické výzkumné centrum 680 107 000 Univerzita Palackého v Olomouci Biomedicína pro regionální rozvoj a lidské zdroje 883 877 406 Vysoké učení technické v Brně Centra materiálového výzkumu na FCH VUT v Brně 232 772 000 Vysoká škola báňská – technická univerzita Ostrava Inovace pro efektivitu a životní prostředí 170 825 205


Stáhnout ppt "OP VaVpI: 28 miliard do české vědy Výsledky hodnocení projektů Tisková konference MŠMT 9.4.2010."

Podobné prezentace


Reklamy Google