Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autentická zkušenost pěstounů se systémem náhradní rodinné péče v České republice Marcela Vaculíková - Služby pro pěstouny David Svoboda, Ria Černá (Amalthea.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autentická zkušenost pěstounů se systémem náhradní rodinné péče v České republice Marcela Vaculíková - Služby pro pěstouny David Svoboda, Ria Černá (Amalthea."— Transkript prezentace:

1 Autentická zkušenost pěstounů se systémem náhradní rodinné péče v České republice Marcela Vaculíková - Služby pro pěstouny David Svoboda, Ria Černá (Amalthea o.s.) 4. října Poslanecká sněmovna

2 V SYSTÉMU PÉČE O OHROŽENÉ DĚTI V ČR
VÝCHODISKA PRO ZMĚNU V SYSTÉMU PÉČE O OHROŽENÉ DĚTI V ČR Děti do 3 let by měly vyrůstat v rodině. V ČR dětí žije mimo rodinu, z toho přes 2000 dětí v kojeneckých ústavech. Vlastní, případně náhradní rodina musí mít vždy přednost před ústavní péčí (viz Směrnice o náhradní péči o děti přijatá Valným shromážděním OSN).

3 Nejčastější následky u dětí, které nevyrůstaly či nevyrůstají v rodině… - porucha schopnosti navázat a udržet vztahy s druhými lidmi - nízké sebevědomí, problémy se sebehodnotou - nedůvěra v sebe i druhé - problém s identitou, sebepřijetím - chybějící modely pro výchovu vlastních dětí - nerozvinutí potenciálu dítěte (způsobený nedostatkem podnětů) - riziko opuštění vlastního dítěte v dospělém věku (začarovaný kruh)

4 Nejčastější projevy uvedených následků u dětí - psychomotorické obtíže – mluvení, pohyb,… - neschopnost přijmout fyzický dotyk - narušená schopnost empatie, vnímání svých potřeb - apatie, regrese, kývavé pohyby - porucha pozornosti, hyperaktivita, porucha učení, mentální retardace - krádeže, lhaní, útěky z domova, šikana (oběť i agresor) - sebepoškozování - agresivita vůči druhým i sobě, kriminální činnost - poruchy nálad - poruchy chování - závislosti (kouření, drogy, alkohol, automaty) - poruchy příjmu potravy (přejídání, hladovění, zvracení, obezita) - promiskuitní chování, nepřiměřené sexuální chování Jaké projevy se objevily a objevují u Petra, kterého jsem přijala do PP?

5 Vliv zanedbání na vývoj mozku
Tříleté děti Extrémní zanedbání Normální stav "These images illustrate the negative impact of neglect on the developing brain. In the CT scan on the left is an image from a healthy three year old with an average head size. The image on the right is from a three year old child suffering from severe sensory-deprivation neglect. This child's brain is significantly smaller than average and has abnormal development of cortex." These images are from studies conducted by a team of researchers from the Child Trauma Academy ( led by Bruce D. Perry, M.D., Ph.D. „Na CT snímku vlevo je znázornění mozku zdravého tříletého dítěte s hlavou průměrné velikosti. Snímek vpravo znázorňuje mozek tříletého dítěte, které výrazně poznamenalo zanedbávání, jež ochuzovalo jeho smyslové vnímání. Mozek tohoto dítěte je značně podprůměrný a vykazuje nestandardně vyvinutou mozkovou kůru.“ Tyto snímky pocházejí ze studií, které provedl tým výzkumných pracovníků z Akademie pro dětská traumata ( pod vedením Bruce D. Perryho, M.D., Ph.D. © BAAF, Chrudim, říjen 2010 © British Association for Adoption & Fostering 2009 5

6 Z neurofyziologických výzkumů…
Normální dvouleté dítě Dvouleté zanedbané dítě Přední část Přední část Spánkové laloky Spánkové laloky Nejaktivnější Zadní část Zadní část © BAAF, Chrudim, říjen 2010

7 děti s obtížemi potřebují stabilní pečující osobu, kterou nezažily ve vlastní rodině či v ústavní péči vyhledat vhodné pěstouny připravit a vyhodnotit kompetence a dovednosti nových pěstounů doprovázet pěstouny v pěstounské péči - zvládat psychické i fyzické obtíže dětí - podporovat návrat dítěte do vlastní rodiny, kontakt s vlastní rodinou - zajistit podporu, vzdělávání a kontrolu výkonu pěstounské péče

8 VYHLEDÁVÁNÍ NOVÝCH PĚSTOUNŮ dnes: - o pěstounství společnost nemá dostatek informací - pěstouny se často stávají lidé s adoptivní motivací (s motivací zachránit dítě, uspokojit vlastní potřeby „mít“ dítě) - neexistuje aktivní vyhledávání pěstounů, čekáme „kdo přijde“ novela: - pěstounství je prestižní profese (respekt, služby, finance) - zájemce chápe pěstounství jako službu dítěti a společnosti - zařazení do přípravy je výběrové a zodpovídají za něj odborníci - nové pěstouny vyhledáváme aktivně – státní i nestátní subjekty - zastavíme umísťování dětí do ústavní péče, máme pěstouny Co přivedlo k pěstounství mě? Jak jsem se o pěstounství dozvěděla? Jak na mě jako na pěstounku pohlíží společnost?

9 PŘÍPRAVA a VYHODNOCENÍ KOMPETENCÍ STÁT SE PĚSTOUNEM individiuální forma – motivace a osobnost zájemce, očekávání skupinová forma – témata: 1. Co pěstounství obnáší 2. Identita a šance v životě 3. Spolupráce s ostatními 4. Porozumění dětem v pěstounské péči 5. Bezpečná péče 6. Přechody dětí z péče do péče 7. Moje rodina poskytuje pěstounskou péči Příprava musí zajistit: - výběr vhodných pěstounů (prevence před neúspěšnou pěst. péčí) - zmapování silných a slabých stránek a oblastí pro další vzdělávání nových pěstounů Jaká byla moje zkušenost s přípravou k pěstounství? Jaký je podle mne význam přípravy?

10 DOPROVÁZENÍ - každá pěstounská péče by měla být doprovázená a reflektovaná (dítě je pod sociálně-právní ochranou) - kontinuální spolupráce pěstounů a příslušného OSPOD s využitím služeb pro náhradní rodiny (státních či nestátních) Principy doprovázení - podpora – dítěte, pěstounů, rodinného systému - vzdělávání – zvyšování kompetencí s ohledem na konkrétní potřeby přijatého dítěte - kontrola – dítě má vše, co ke svému zdravému rozvoji potřebuje

11 K čemu je služba doprovázení…zpátky k projevům dětí… - psychomotorické obtíže – mluvení, pohyb,… - neschopnost přijmout fyzický dotyk - narušená schopnost empatie, vnímání svých potřeb - apatie, regrese, kývavé pohyby - porucha pozornosti, hyperaktivita, porucha učení, mentální retardace - krádeže, lhaní, útěky z domova, šikana (oběť i agresor) - sebepoškozování - agresivita vůči druhým i sobě, kriminální činnost - poruchy nálad - poruchy chování - závislosti (kouření, drogy, alkohol, automaty) - poruchy příjmu potravy (přejídání, hladovění, zvracení, obezita) - promiskuitní chování, nepřiměřené sexuální chování Kdo mi pomohl při přijetí Petra do naší rodiny? Co jsem tehdy potřebovala? Jak dnes vidím existenci kojeneckých ústavů? Potřebuji jako pěstounka službu doprovázení? K čemu konkrétně?

12 ZÁVĚREČNÁ DOPORUČENÍ - sjednocení systému péče o ohrožené děti pod 1 ministerstvo (dnes: MPSV, MŠMT, MZ, MV a MMR) - finanční, metodické a koncepční sjednocení - podpora vzniku a existence služeb pro náhradní rodinu a dítě - náhradní rodina má právo na dostupné služby - financování – OSPOD má prostředky na to, aby si služby, které dítě a rodina potřebuje, objednal - podpora kapacity OSPOD (finanční, personální) Co bych jako pěstounka pro změnu v systému péče o ohrožené děti doporučila?

13 Děkujeme za pozornost! W W W . A M A L T H E A . P A R D U B I C E . C Z


Stáhnout ppt "Autentická zkušenost pěstounů se systémem náhradní rodinné péče v České republice Marcela Vaculíková - Služby pro pěstouny David Svoboda, Ria Černá (Amalthea."

Podobné prezentace


Reklamy Google