Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autentická zkušenost pěstounů se systémem náhradní rodinné péče v České republice Marcela Vaculíková - Služby pro pěstouny David Svoboda, Ria Černá (Amalthea.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autentická zkušenost pěstounů se systémem náhradní rodinné péče v České republice Marcela Vaculíková - Služby pro pěstouny David Svoboda, Ria Černá (Amalthea."— Transkript prezentace:

1 Autentická zkušenost pěstounů se systémem náhradní rodinné péče v České republice Marcela Vaculíková - Služby pro pěstouny David Svoboda, Ria Černá (Amalthea o.s.) 4. října 2011 Poslanecká sněmovna

2 VÝCHODISKA PRO ZMĚNU V SYSTÉMU PÉČE O OHROŽENÉ DĚTI V ČR Děti do 3 let by měly vyrůstat v rodině. V ČR 11 000 dětí žije mimo rodinu, z toho přes 2000 dětí v kojeneckých ústavech. Vlastní, případně náhradní rodina musí mít vždy přednost před ústavní péčí (viz Směrnice o náhradní péči o děti přijatá Valným shromážděním OSN).

3 Nejčastější následky u dětí, které nevyrůstaly či nevyrůstají v rodině… - porucha schopnosti navázat a udržet vztahy s druhými lidmi - nízké sebevědomí, problémy se sebehodnotou - nedůvěra v sebe i druhé - problém s identitou, sebepřijetím - chybějící modely pro výchovu vlastních dětí - nerozvinutí potenciálu dítěte (způsobený nedostatkem podnětů) - riziko opuštění vlastního dítěte v dospělém věku (začarovaný kruh)

4 Nejčastější projevy uvedených následků u dětí - psychomotorické obtíže – mluvení, pohyb,… - neschopnost přijmout fyzický dotyk - narušená schopnost empatie, vnímání svých potřeb - apatie, regrese, kývavé pohyby - porucha pozornosti, hyperaktivita, porucha učení, mentální retardace - krádeže, lhaní, útěky z domova, šikana (oběť i agresor) - sebepoškozování - agresivita vůči druhým i sobě, kriminální činnost - poruchy nálad - poruchy chování - závislosti (kouření, drogy, alkohol, automaty) - poruchy příjmu potravy (přejídání, hladovění, zvracení, obezita) - promiskuitní chování, nepřiměřené sexuální chování Jaké projevy se objevily a objevují u Petra, kterého jsem přijala do PP?

5 © British Association for Adoption & Fostering 2009 Vliv zanedbání na vývoj mozku „Na CT snímku vlevo je znázornění mozku zdravého tříletého dítěte s hlavou průměrné velikosti. Snímek vpravo znázorňuje mozek tříletého dítěte, které výrazně poznamenalo zanedbávání, jež ochuzovalo jeho smyslové vnímání. Mozek tohoto dítěte je značně podprůměrný a vykazuje nestandardně vyvinutou mozkovou kůru.“ Tyto snímky pocházejí ze studií, které provedl tým výzkumných pracovníků z Akademie pro dětská traumata (www.ChildTrauma.org) pod vedením Bruce D. Perryho, M.D., Ph.D.www.ChildTrauma.org © BAAF, Chrudim, říjen 2010 Tříleté děti Extrémní zanedbání Normální stav

6 Z neurofyziologických výzkumů… Normální dvouleté dítě Dvouleté zanedbané dítě © BAAF, Chrudim, říjen 2010 Přední část Spánkové laloky Zadní část Přední část Nejaktivnější Spánkové laloky

7 děti s obtížemi potřebují stabilní pečující osobu, kterou nezažily ve vlastní rodině či v ústavní péči vyhledat vhodné pěstouny připravit a vyhodnotit kompetence a dovednosti nových pěstounů doprovázet pěstouny v pěstounské péči - zvládat psychické i fyzické obtíže dětí - podporovat návrat dítěte do vlastní rodiny, kontakt s vlastní rodinou - zajistit podporu, vzdělávání a kontrolu výkonu pěstounské péče

8 VYHLEDÁVÁNÍ NOVÝCH PĚSTOUNŮ dnes: - o pěstounství společnost nemá dostatek informací - pěstouny se často stávají lidé s adoptivní motivací (s motivací zachránit dítě, uspokojit vlastní potřeby „mít“ dítě) - neexistuje aktivní vyhledávání pěstounů, čekáme „kdo přijde“ novela: - pěstounství je prestižní profese (respekt, služby, finance) - zájemce chápe pěstounství jako službu dítěti a společnosti - zařazení do přípravy je výběrové a zodpovídají za něj odborníci - nové pěstouny vyhledáváme aktivně – státní i nestátní subjekty - zastavíme umísťování dětí do ústavní péče, máme pěstouny Co přivedlo k pěstounství mě? Jak jsem se o pěstounství dozvěděla? Jak na mě jako na pěstounku pohlíží společnost?

9 PŘÍPRAVA a VYHODNOCENÍ KOMPETENCÍ STÁT SE PĚSTOUNEM individiuální forma – motivace a osobnost zájemce, očekávání skupinová forma – témata: 1. Co pěstounství obnáší 2. Identita a šance v životě 3. Spolupráce s ostatními 4. Porozumění dětem v pěstounské péči 5. Bezpečná péče 6. Přechody dětí z péče do péče 7. Moje rodina poskytuje pěstounskou péči Příprava musí zajistit: - výběr vhodných pěstounů (prevence před neúspěšnou pěst. péčí) - zmapování silných a slabých stránek a oblastí pro další vzdělávání nových pěstounů Jaká byla moje zkušenost s přípravou k pěstounství? Jaký je podle mne význam přípravy?

10 DOPROVÁZENÍ - každá pěstounská péče by měla být doprovázená a reflektovaná (dítě je pod sociálně-právní ochranou) - kontinuální spolupráce pěstounů a příslušného OSPOD s využitím služeb pro náhradní rodiny (státních či nestátních) Principy doprovázení - podpora – dítěte, pěstounů, rodinného systému - vzdělávání – zvyšování kompetencí s ohledem na konkrétní potřeby přijatého dítěte - kontrola – dítě má vše, co ke svému zdravému rozvoji potřebuje

11 K čemu je služba doprovázení…zpátky k projevům dětí… - psychomotorické obtíže – mluvení, pohyb,… - neschopnost přijmout fyzický dotyk - narušená schopnost empatie, vnímání svých potřeb - apatie, regrese, kývavé pohyby - porucha pozornosti, hyperaktivita, porucha učení, mentální retardace - krádeže, lhaní, útěky z domova, šikana (oběť i agresor) - sebepoškozování - agresivita vůči druhým i sobě, kriminální činnost - poruchy nálad - poruchy chování - závislosti (kouření, drogy, alkohol, automaty) - poruchy příjmu potravy (přejídání, hladovění, zvracení, obezita) - promiskuitní chování, nepřiměřené sexuální chování Kdo mi pomohl při přijetí Petra do naší rodiny? Co jsem tehdy potřebovala? Jak dnes vidím existenci kojeneckých ústavů? Potřebuji jako pěstounka službu doprovázení? K čemu konkrétně?

12 ZÁVĚREČNÁ DOPORUČENÍ - sjednocení systému péče o ohrožené děti pod 1 ministerstvo (dnes: MPSV, MŠMT, MZ, MV a MMR) - finanční, metodické a koncepční sjednocení - podpora vzniku a existence služeb pro náhradní rodinu a dítě - náhradní rodina má právo na dostupné služby - financování – OSPOD má prostředky na to, aby si služby, které dítě a rodina potřebuje, objednal - podpora kapacity OSPOD (finanční, personální) Co bych jako pěstounka pro změnu v systému péče o ohrožené děti doporučila?

13 Děkujeme za pozornost! W W W. A M A L T H E A. P A R D U B I C E. C Z


Stáhnout ppt "Autentická zkušenost pěstounů se systémem náhradní rodinné péče v České republice Marcela Vaculíková - Služby pro pěstouny David Svoboda, Ria Černá (Amalthea."

Podobné prezentace


Reklamy Google