Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Highest academic title and first + last name of teacher, 2008 KPO/KPOSY – Komparace politických systémů 1 Bc. Zdeněk Doubravský, Bc. Hana Maršálková Prezentace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Highest academic title and first + last name of teacher, 2008 KPO/KPOSY – Komparace politických systémů 1 Bc. Zdeněk Doubravský, Bc. Hana Maršálková Prezentace."— Transkript prezentace:

1 Highest academic title and first + last name of teacher, 2008 KPO/KPOSY – Komparace politických systémů 1 Bc. Zdeněk Doubravský, Bc. Hana Maršálková Prezentace do předmětu KPO/KPOSY – Komparace politických systémů EU LS 2011 Seminární prezentace: první

2 Highest academic title and first + last name of teacher, 2008 OBSAH PREZENTACE DÁNSKO DÁNSKO Obecná charakteristika PS Ústavní vývoj Volební systém Stranický systém Politické strany Volby 2005 a 2007 2 KPO/KPOSY – Komparace politických systémů

3 Highest academic title and first + last name of teacher, 2008 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA PS Dánské království Dánské království konstituční monarchie parlamentní demokracie unitární stát královna: Markéta II. (od r. 1972) premiér: Lars Løkke Rasmussen (od roku 2009) –2009 Anders Fogh Rasmussen –se stává generálním sekretářem NATO, Lars ho střídá počet obyvatel: 5,5 mil 85 % protestanti = luteráni + 2 autonomní oblasti: Faerské ostrovy Grónsko 3 KPO/KPOSY – Komparace politických systémů

4 Highest academic title and first + last name of teacher, 2008 ÚSTAVNÍ VÝVOJ I 1849 – ústava 1849 – ústava konec absolutismu = omezení moci krále garance občanských práv a svobod dvou komorový parlament Riksdag (Folketing + Landsting) volební právo většina mužské populace (na evropské poměry velmi moderní) 1864 – prohraná válka s Pruskem a Rakouskem = ztráta Šlesvicka a Holštýnska konzervativní reakce = 1866 ústavní úprava vysoký majetkový cenzus volebního práva do Landstingu část členů Landstingu jmenuje král (12/64) 4 KPO/KPOSY – Komparace politických systémů

5 Highest academic title and first + last name of teacher, 2008 ÚSTAVNÍ VÝVOJ II 1901 – poprvé uplatněna zásada jmenování vlády panovníkem v souladu s názorem většiny ve Folketingu 1915 – ústavní reforma, v platnosti po WWI vlády jsou formovány parlamentem a odpovědné pouze parlamentu X konceptu vlády jako „Královské rady“ volební právo pro ženy 5 KPO/KPOSY – Komparace politických systémů

6 Highest academic title and first + last name of teacher, 2008 ÚSTAVNÍ VÝVOJ III během WWII (okupace) krize mezi Folketing + Landsting 1953 – dosud platná ústava zrušen Landsting => Dánsko je jednokomorovým parlamentem (Folketing) téměř zrušen majetkový cenzus mandáty pro Fearské ostrovy a Grónsko posílení role referend viz ratifikace zakládajících smluv EU 2000 – referendum o EURO – negativní (53 %) 2009 – zda nemají být dále muži preferováni před ženami jako nástupnicí trůnu - pozitivní 6 KPO/KPOSY – Komparace politických systémů

7 Highest academic title and first + last name of teacher, 2008 VOLEBNÍ SYSTÉM I Folketing 179 poslanců, volení na čtyři roky 2 poslanci voleni na Feárských ostrovech 2 poslanci voleni v Grónsku –tato území mají značnou míru autonomie, nejsou součástí EU, a platí zde jiný volební systém tudíž volební systém o kterém hovoříme je o 179- 4=175 poslancích 175 hlasů se přerozděluje ve 2 skrutiniích: 7 KPO/KPOSY – Komparace politických systémů

8 Highest academic title and first + last name of teacher, 2008 VOLEBNÍ SYSTÉM II První skrutinium 135 mandátů určeno pro přímé rozdělení v 10 obvodech (do volební reformy v roce 2007 jich bylo 17 !) volby 2009 - návrat d´Hondtův dělitel (1,2,3,...) děliteli, který se používal před 1953 1953-2005, užívá se modifikovaný Sainte Laguë dělitel (řada dělitelů: 1.4, 3,5,7,…) žádná uzavírací klauzule, pouze přirozený práh (který je v nejmenším obvodě až okolo 30 %) 8 KPO/KPOSY – Komparace politických systémů

9 Highest academic title and first + last name of teacher, 2008 VOLEBNÍ SYSTÉM III Druhé skrutinium 40 „kompenzačních“ mandátů nominovány strany, které splní, alespoň jednu ze tří podmínek 1. zisk alespoň jednoho mandátu v prvním skrutiniu 2. zisk alespoň 2 % platných hlasů v celém Dánsku 3. zisk nejméně tolik hlasů, jaký byl průměrný počet hlasů na jeden mandát alespoň ve dvou ze tří velkých regionů (Kodaň, Jutland a Ostrovy) 9 KPO/KPOSY – Komparace politických systémů

10 Highest academic title and first + last name of teacher, 2008 VOLEBNÍ SYSTÉM IV Druhé skrutinium virtuálních 175 mandátů je v jednom (celostátním) obvodě rozděleno Hareovou kvótou (v/s) + metoda nejvyšších zbytků = jeden obvod + (v/s) – nejvíce proporční volebně-inženýrská varianta výsledek = konečná podoba rozložení sil ve Folketingu ale 135 mandátů bylo přece už rozděleno v prvním skrutiniu proto za pomocí 40 „ kompenzačních“ mandátů vyvážíme rozdíly velmi zjednodušený příklad: strana A získá v prvním skrutiniu 30 mandátů, Hareovou kvótou vypočítáme, že by měla získat 45 mandátů ve druhém skrutiniu bude tedy straně přiřazeno 45-30=15 mandátů 10 KPO/KPOSY – Komparace politických systémů

11 Highest academic title and first + last name of teacher, 2008 VOLEBNÍ SYSTÉM V Druhé skrutinium kompenzační mandáty ale nejsou přiřazeny stranám na celostátní úrovni, ale vrací se zpátky na místní nejprve se kompenzační mandáty rozdělí mezi tři regiony (Kodaň, Jutland a Ostrovy) pomocí čistého Sainte Laguë dělitel (řada dělitelů: 1,3,5,7,…) poté jsou mandáty rozděleny mezi 10 volebních obvodů pomocí Dánského dělitele (1, 4, 7, 10, …) = jedinečný dělitel 11 KPO/KPOSY – Komparace politických systémů

12 Highest academic title and first + last name of teacher, 2008 VOLEBNÍ SYSTÉM VI Chytilek, s. 325. 12 KPO/KPOSY – Komparace politických systémů

13 Highest academic title and first + last name of teacher, 2008 STRANICKÝ SYSTÉM I stranický systém modelovou ukázkou změn západoevropských systémů ve 20. století specifikem je, že systémové změny (rozmrznutí) nebyly rozloženy v čase, ale odehrály se v jednom okamžiku – ve volbách 1973 dva důležité roky: 1973, 2001 13 KPO/KPOSY – Komparace politických systémů

14 Highest academic title and first + last name of teacher, 2008 STRANICKÝ SYSTÉM II 2. polovina 19. století pravolevá soutěž mezi konzervativci a liberály vznik prvních politických stran Liberálové a Konzervativní lidová strana 10. – 20. léta 20. století – transformace bipartismu v multipartismus zavedení poměrného volebního systému nové politické strany Sociálnědemokratická strana, Radikální liberální strana čtyřstranický formát od 1924 na pozici největší strany Sociálnědemokratická stran (40 %) na druhém místě Liberálové (20-25 %) Konzervativci a Radikální liberálové (okolo 10 %) 20. – 60. léta – zamrzlý stranický systém pevné vazby mezi stranami a voliči, omezená voličská fluktuace, třídně determinované hlasování pokusy jiných stran proniknout do systému neúspěšné nejblíže Komunistická strana Dánska po 1945 14 KPO/KPOSY – Komparace politických systémů

15 Highest academic title and first + last name of teacher, 2008 STRANICKÝ SYSTÉM III do 1973 homogenita společnosti, koheze politické elity konsenzuální fungování stranicko-politického systému sociální demokraté v opozici jen výjimečně 1945-47, 1950-53, 1968-71 neschopnost ostatních tří stran kooperovat až do 1950 – první koaliční vláda liberálů a konzervativců 1968 už všechny tři strany Sociálnědemokratická strana dominantní strana v systému ne predominantní formace – museli vytvářet menšinové vlády nebo koalice s radikálními liberály – pivotální formace dostředivost fungování stranického systému absence významnějších antisystémových nebo protestních stran umírněný pluralismus s minimální mírou polarizace 15 KPO/KPOSY – Komparace politických systémů

16 Highest academic title and first + last name of teacher, 2008 STRANICKÝ SYSTÉM IV 1973 – volební zemětřesení 1958 vznik Socialistické lidové strany volby 1973 – zdvojnásobil se počet parlamentních stran čtyři tradiční strany ztratily v součtu třetinu poslaneckých mandátů proč změna chování voličů? klesl podíl osob zaměstnaných v zemědělství a v průmyslu fenomén generačního protestu neschopnost starých stran nabídnout řešení problémů schopnosti nových lídrů využívat mass media minimální volební bariéra pro vstup do parlamentu nové strany: Pokroková strana (nízké daně, omezení imigrace) Demokraté středu Křesťanští demokraté Komunisté Strana spravedlnosti 16 KPO/KPOSY – Komparace politických systémů

17 Highest academic title and first + last name of teacher, 2008 STRANICKÝ SYSTÉM V 1973 – počátek 80. let – nestabilní menšinové vlády 1982 – 1993 – koalice pravostředých stran Poul Schülter, konec koalice – tamilský skandál 1993 – 2001 – levostředá koalice – Poul Nyrup Rasmussen po 1973 došlo k přechodu od omezeného pluralismu k extrémnímu pluralismu, došlo ke zvýšení polarizace systému – posun od umírněného k polarizovanému pluralismu v závěru 20. století – posun zpět k umírněnému pluralismu předčasné volby 2001 – téma imigrační a uprchlické politiky země, také otázka budoucnosti sociálního státu pravicové a pravostředové antiimigračně orientované strany X levicové a centristické formace naladěné přátelsky výsledek – významné vychýlení ve vývoji dánského stranického systému směrem doprava – menšinová vláda liberálů a konzervativců pod vedením A. F. Rasmussena 17 KPO/KPOSY – Komparace politických systémů

18 Highest academic title and first + last name of teacher, 2008 POLITICKÉ STRANY I Liberální strana (Venstre) Lídr: Lars Løkke Rasmussen nejsilnější PS v Dánsku, založena 1870 ač název levicový (venstre = levý), jde o pravicovou stranu !!! původně levicová strana, hájila zájmy rolnictva, dnes strana středo-pravá, liberálně-agrární dnes strana středo-pravá, liberálně-agrární liberální prvky (důraz na osobní svobodu, individuální odpovědnost) zastánce transatlantické vazby, pro intenzivní spolupráci s USA pro aktivní členství v NATO a EU (pro zavedení EURA) výrazná antiimigrační politika 18 KPO/KPOSY – Komparace politických systémů

19 Highest academic title and first + last name of teacher, 2008 POLITICKÉ STRANY II Sociálnědemokratická strana Dánska (SD) Lídr: Helle Thorning-Schmidt založena 1971 ve dvacátém století nejsilnější stranou (1924-2001) dnes druhou nejsilnější stranou levicová, moderní sociálně demokratická strana usiluje o reformovaný sociální stát cílem je humanitní socialismus podpora NATO X ale proti pobytu plavidel s jadernou výzbrojí v dánských vodách iniciovala a prosadila vstup země do EU pro úzkou spolupráci se severskými zeměmi 19 KPO/KPOSY – Komparace politických systémů

20 Highest academic title and first + last name of teacher, 2008 POLITICKÉ STRANY III Dánská lidová strana (Dansk Folkeparti) Lídr: Pia Kjærsgaard Strana stojí kolem charismatické vůdkyně založena 1995 pravicově populistická formace částečně důraz na konzervativní hodnoty (rodina, tradice, monarchie) ale hlavně anti imigrační a anti uprchlický populismus proti EU pro NATO 20 KPO/KPOSY – Komparace politických systémů

21 Highest academic title and first + last name of teacher, 2008 POLITICKÉ STRANY III (karikatury) září 2005 – karikatury 21 KPO/KPOSY – Komparace politických systémů

22 Highest academic title and first + last name of teacher, 2008 POLITICKÉ STRANY IV Socialistická strana lidová silně levicová strana 1959 vznikla odštěpením od komunistů růdí + zelení v současnosti program rozšířen o prvky –enviromentalismu –pacifismu –feminismu –ochrana lidských práv cílem je nastolení socialistické demokracie ve 20. století odsoudila invaze do Československa a Afghanistánu v 80. let silně proti EU, dnes už ne, ale je euroskeptická 22 KPO/KPOSY – Komparace politických systémů

23 Highest academic title and first + last name of teacher, 2008 POLITICKÉ STRANY V Konzervativní lidová strana založena 1915 pravostředová konzervativní strana tradiční konzervativní strana ideová i programová blízkost s Liberály = koaliční partner podpora soukromého podnikání, tržního hospodářství silná role státu jako garanta národních zájmů, suverenity snižování daní + udržení silného sociálního státu podpora EU i NATO 23 KPO/KPOSY – Komparace politických systémů

24 Highest academic title and first + last name of teacher, 2008 POLITICKÉ STRANY VI Radikálně liberální strana (Det Radikale Venstre) vznikla 1905 odtržením od liberálů středová sociálně-liberální strana individuální svoboda klíčovou hodnotou ale zároveň stát hlavním garantem sociálních jistot 24 KPO/KPOSY – Komparace politických systémů

25 Highest academic title and first + last name of teacher, 2008 POLITICKÉ STRANY VII Liberální aliance vznikla 2007 původní název Nová aliance středová strana do jisté míry populisté pro otevřenější imigrační a azylovou politiku 25 KPO/KPOSY – Komparace politických systémů

26 Highest academic title and first + last name of teacher, 2008 POLITICKÉ STRANY VIII Jednotná kandidátka - Rudozelení vznikla 1989 levicová, ale nekomunistická strana demokratická socialistická strana enviromentální akcent silně proti EU i NATO 26 KPO/KPOSY – Komparace politických systémů

27 Highest academic title and first + last name of teacher, 2008 VOLBY 2005, 2007, 2011 – volební účast I ačkoliv v Dánsku není volební povinnost, bývá volební účast velmi vysoká Volby 2005 84.5% Volby 2007 86.6% Volby 2009 do EP 59.5% Volby 2011 budou až v listopadu 2011 budou až v listopadu 2011 ale účast bude opět vyšší než v Česku ale účast bude opět vyšší než v Česku 27 KPO/KPOSY – Komparace politických systémů

28 Highest academic title and first + last name of teacher, 2008 VOLBY 2005 I datum voleb – 8 měsíců před řádným termínem – příznivá ekonomická situace témata – ekonomika, školství, reforma trhu práce, daně méně také imigrace a vojáci v Iráku vítězství zopakovala Liberální strana, pro Sociální demokracii nejhorší volební výsledek od 1973 menšinová koalice * 70 (94) křesel, premiér Fogh Rasmussen 28 Strana% hlasůPočet mandátů Liberální strana *29 %52 Sociální demokraté25,8 %47 Dánská lidová strana (*)13,3 %24 Konzervativní lidová strana *10,3 %18 Radikálně liberální strana9,2 %17 Socialistická lidová strana6 %11 Jednotná kandidátka - Rudozelení3,4 %6 KPO/KPOSY – Komparace politických systémů

29 Highest academic title and first + last name of teacher, 2008 VOLBY 2005 II 29 KPO/KPOSY – Komparace politických systémů

30 Highest academic title and first + last name of teacher, 2008 VOLBY 2007 I 15 měsíců před řádným termínem třetí úspěch pravice v řadě nová strana – Nová aliance (květen 2007) celkem tedy 8 stran v parlamentu témata – sociální stát, daně, imigrace, zdravotnictví vláda * dosavadní koalice – liberálové a konzervativci + podpora Dánské lidové strany – jen 89 mandátů k potřebné většině chybí 1 mandát 1 poslanec z Faerských ostrovů vyslovil podporu Rasmussenovi 30 KPO/KPOSY – Komparace politických systémů

31 Highest academic title and first + last name of teacher, 2008 VOLBY 2007 II 31 Strana% hlasůPočet mandátů Liberální strana *26,3 %46 Sociální demokraté25,5 %45další pokles Dánská lidová strana (*)13,8 %25 Socialistická lidová strana13 %23dvojnásobek hlasů Konzervativní lidová strana *10,4 %18 Radikálně liberální strana5,1 %9ztráta poloviny hlasů Nová aliance2,8 %5zklamání Jednotná kandidátka - Rudozelení2,2 %4 KPO/KPOSY – Komparace politických systémů příští volby – nejpozději listopad 2011 témata – imigrace (došlo ke zpřísnění imigrační politiky) a ekonomika (úspory, důchodová reforma) levicové strany mají v průzkumech většinu

32 Highest academic title and first + last name of teacher, 2008 VOLBY 2007 III 32 KPO/KPOSY – Komparace politických systémů

33 Highest academic title and first + last name of teacher, 2008 DĚKUJEME ZA POZORNOST 33 KPO/KPOSY – Komparace politických systémů

34 Highest academic title and first + last name of teacher, 2008 ZDROJE HAVLÍK, Vlastimil. Na imigrantské vlně – volby do Folketingu v roce 2007. European Electoral Studies, Vol. 3 (2008), No. 2, s. 252-263. CHYTILEK, Roman a kol. Volební systémy. Praha, Portál, 2009, s. 206-207 + s. 325. KOPEČEK, Lubomír. Dánsko. In STRMISKA, Maxmilián (ed). Politické strany moderní Evropy : analýza stranicko- politických systémů. Praha: Portál, 2005, s. 204-223. http://www.electionresources.org/dk/http://www.electoralgeography.com/ 34 KPO/KPOSY – Komparace politických systémů


Stáhnout ppt "Highest academic title and first + last name of teacher, 2008 KPO/KPOSY – Komparace politických systémů 1 Bc. Zdeněk Doubravský, Bc. Hana Maršálková Prezentace."

Podobné prezentace


Reklamy Google