Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autoimunitní onemocnění. Úvod Úvod Autoprotilátky Autoprotilátky Autoimunity systémové Autoimunity systémové Autoimunity orgánově lokalizované Autoimunity.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autoimunitní onemocnění. Úvod Úvod Autoprotilátky Autoprotilátky Autoimunity systémové Autoimunity systémové Autoimunity orgánově lokalizované Autoimunity."— Transkript prezentace:

1 Autoimunitní onemocnění

2 Úvod Úvod Autoprotilátky Autoprotilátky Autoimunity systémové Autoimunity systémové Autoimunity orgánově lokalizované Autoimunity orgánově lokalizované Autoimunity orgánově specifické Autoimunity orgánově specifické Léčba Léčba

3 ÚVOD Rozdělení autoimunitních onemocnění Rozdělení autoimunitních onemocnění Systémová Systémová Orgánově (tkáňově) specifická Orgánově (tkáňově) specifická Mezi nimi – choroby orgánově lokalizované Mezi nimi – choroby orgánově lokalizované Porucha tolerance – různé autoimunity u jednoho pacienta Porucha tolerance – různé autoimunity u jednoho pacienta V průběhu onemocnění – různé autoAb V průběhu onemocnění – různé autoAb Incidence 5% Incidence 5%

4 AUTOPROTILÁTKY Autoimunita – spektrum autoAb Autoimunita – spektrum autoAb Vybrat – diagnostické, prediktivní Vybrat – diagnostické, prediktivní Míra progrese a postižení Míra progrese a postižení Přítomnost autoAb Přítomnost autoAb Třída autoAb Třída autoAb Titr autoAb Titr autoAb Načasování průkazu autoAb Načasování průkazu autoAb DM I.typu DM I.typu Autoimunita štítné žlázy Autoimunita štítné žlázy

5 Přehled nejčastěji se vyskytujících autoAb REVMATOIDNÍ FAKTORY (RF) REVMATOIDNÍ FAKTORY (RF) autoAb proti Fc molekuly IgG autoAb proti Fc molekuly IgG Přítomnost RF – rozvoj zánětu při RA, množství koreluje s aktivitou RA Přítomnost RF – rozvoj zánětu při RA, množství koreluje s aktivitou RA V sérech pacientů tvoří imunokomplexy (RF+IgG) V sérech pacientů tvoří imunokomplexy (RF+IgG) IK vážou a aktivují komplement – spotřeba C3, C4 IK vážou a aktivují komplement – spotřeba C3, C4 IK vazba na FcR maktofágů – cytokiny IK vazba na FcR maktofágů – cytokiny Tvoří se v průběhu sekundární im. odpovědi na infekci – jiný izotyp, méně aktivují C, vymizí Tvoří se v průběhu sekundární im. odpovědi na infekci – jiný izotyp, méně aktivují C, vymizí______________________________________ Přesnější dg RA – antiCCP protilátky

6 ANTINUKLEÁRNÍ PROTILÁTKY (ANA) ANTINUKLEÁRNÍ PROTILÁTKY (ANA) Reagují s Ag buněčného jádra Reagují s Ag buněčného jádra Nalezeny u pacientů se systémovou autoimunitou, později i u orgánově specifických onemocnění Nalezeny u pacientů se systémovou autoimunitou, později i u orgánově specifických onemocnění V nízkém titru: EBV, CMV, bakt. endokarditida, TBC, nádory, hematolog. malignity, léčiva, vyšší věk V nízkém titru: EBV, CMV, bakt. endokarditida, TBC, nádory, hematolog. malignity, léčiva, vyšší věk U pacientů s autoimunitou – vysoké titry U pacientů s autoimunitou – vysoké titry Nález ANA – bez kliniky – pouze sledování Nález ANA – bez kliniky – pouze sledování Pronikají do buňky – ovlivňují fyziologii buňky Pronikají do buňky – ovlivňují fyziologii buňky Souvislost mezi množstvím ANA a vážností onemocnění Souvislost mezi množstvím ANA a vážností onemocnění

7 Laboratorní stanovení: Laboratorní stanovení: Screening – IF, Hep-2 buňky, velké jádro, častá mitóza Screening – IF, Hep-2 buňky, velké jádro, častá mitóza Přesné stanovení Ag – ELISA, imunoblot ENA (extrahovatelné nukleární Ag) – menší struktury oddělené od jaderných polymerů

8 Typy ANA Typy ANA DNA DNA Denaturovaná, ssDNA - málo specifický Ag Denaturovaná, ssDNA - málo specifický Ag Nativní, dsDNA - specifický Ag pro SLE, kinetoplast Crithidia luciliae Nativní, dsDNA - specifický Ag pro SLE, kinetoplast Crithidia luciliae Sm, RNP (ribonukleoprotein) – specifické Ag pro SLE Sm, RNP (ribonukleoprotein) – specifické Ag pro SLE SS-A/Ro, SS-B/La – podporují dg Sjögrenova sy SS-A/Ro, SS-B/La – podporují dg Sjögrenova sy SS-A/Ro…52 kD – primární S.sy, neonatální srdeční blok SS-A/Ro…52 kD – primární S.sy, neonatální srdeční blok SS-A/Ro…60 kD – sekundární S.sy (SLE) SS-A/Ro…60 kD – sekundární S.sy (SLE) SS-B/La…bez SS-A/Ro – kožní porjevy neonatálního lupusu, autoimunitní hepatitidy SS-B/La…bez SS-A/Ro – kožní porjevy neonatálního lupusu, autoimunitní hepatitidy

9 Scl-70 – topoizomeráza-1, systémová sklerodermie Scl-70 – topoizomeráza-1, systémová sklerodermie Centroméra – vazba chromosomů během mitózy, tři definované Ag: CENP-A, B, C Centroméra – vazba chromosomů během mitózy, tři definované Ag: CENP-A, B, C Auto Ab proti centromérám – CREST syndrom: Calcinosis, Raynaud‘s phenomen, Aesophageal hypomobility, Sclerodactyly, Teleangiectasis Auto Ab proti centromérám – CREST syndrom: Calcinosis, Raynaud‘s phenomen, Aesophageal hypomobility, Sclerodactyly, Teleangiectasis

10 Jo-1 – Ag je histidyl-tRNA syntáza Jo-1 – Ag je histidyl-tRNA syntáza dematomyositis dematomyositis

11 AUTOPROTILÁTKY PROTI CYTOPLAZMĚ NEUTROFILŮ (ANCA) AUTOPROTILÁTKY PROTI CYTOPLAZMĚ NEUTROFILŮ (ANCA) autoAb proti složkám cytoplazmatických granulí NEU autoAb proti složkám cytoplazmatických granulí NEU ANCA – Antibodies against Neutrophil Antigens ANCA – Antibodies against Neutrophil Antigens Objeveny před 17 lety Objeveny před 17 lety Stanovení – imunofluorescence na neutrofilech z PK, které jsou fixované etanolem…redistribuce Ag v závislosti na el. náboji Stanovení – imunofluorescence na neutrofilech z PK, které jsou fixované etanolem…redistribuce Ag v závislosti na el. náboji - myeloperoxidáza…kolem jádra……..pANCA - myeloperoxidáza…kolem jádra……..pANCA + proteináza-3…v cytoplazmě…………cANCA + proteináza-3…v cytoplazmě…………cANCA Elastáza, katepsin,laktoferin,lysozym……pANCA Elastáza, katepsin,laktoferin,lysozym……pANCA

12 Význam ANCA Význam ANCA Původně – pouze průvodní znak onemocnění, nespecifického významu Původně – pouze průvodní znak onemocnění, nespecifického významu Dnes – výskyt asociován s konkrétními onemocněními: Dnes – výskyt asociován s konkrétními onemocněními: cANCA…Wegenerova granulomatóza cANCA…Wegenerova granulomatóza pANCA…nespecifické střevní záněty pANCA…nespecifické střevní záněty

13 ANTIFOSFOLIPIDOVÉ PROTILÁTKY (APLA) ANTIFOSFOLIPIDOVÉ PROTILÁTKY (APLA) Heterogenní skupina autoAb namířená proti fosfolipidovým strukturám Heterogenní skupina autoAb namířená proti fosfolipidovým strukturám IgM – časné stádium onemocnění nebo reakce na Ag mikroorganismů IgM – časné stádium onemocnění nebo reakce na Ag mikroorganismů IgG – rozvinutý antifosfolipidový sy IgG – rozvinutý antifosfolipidový sy APLA – proti fosfolipidům: kardiolipin, fosfatydyletanolamin, fosfatydylserin, fosfatydylinositol APLA – proti fosfolipidům: kardiolipin, fosfatydyletanolamin, fosfatydylserin, fosfatydylinositol

14 Počátkem 90.let – vazba APLA na odpovídající Ag vyžaduje proteinový kofaktor: β2-glykoprotein, protrombin… Počátkem 90.let – vazba APLA na odpovídající Ag vyžaduje proteinový kofaktor: β2-glykoprotein, protrombin… Cílem autoAg jsou tyto kofaktory a přítomnost fosfolipidu se ukazuje jako podružná – zvl. u primárního antifosfolipidového sy Cílem autoAg jsou tyto kofaktory a přítomnost fosfolipidu se ukazuje jako podružná – zvl. u primárního antifosfolipidového sy V případě APLA, které jsou indukovány infekcí – vazba na fosfolipid, kofaktor vedlejší V případě APLA, které jsou indukovány infekcí – vazba na fosfolipid, kofaktor vedlejší

15 AUTOIMUNITNÍ ONEMOCNĚNÍ SYSTÉMOVÉ AUTOIMUNITY SYSTÉMOVÉ AUTOIMUNITY Autoimunitní reakce namířena proti jaderným strukturám a nespecifickým Ag Autoimunitní reakce namířena proti jaderným strukturám a nespecifickým Ag Imunokomplexový typ poškození tkání Imunokomplexový typ poškození tkání

16 REVMATOIDNÍ ARTRITIDA (RA) REVMATOIDNÍ ARTRITIDA (RA) autoAb proti Fc IgG (RF), anti-CCP autoAb proti Fc IgG (RF), anti-CCP Zánětlivá destruktivní artropatie – bolesti a ranní ztuhlost kloubů, 1-2 % bílé populace Zánětlivá destruktivní artropatie – bolesti a ranní ztuhlost kloubů, 1-2 % bílé populace Synoviální blána, infiltrována T-ly CD4+ Synoviální blána, infiltrována T-ly CD4+ autoAg – nebyl dosud přesně stanoven: vlastní Ig, kolagen typu II. autoAg – nebyl dosud přesně stanoven: vlastní Ig, kolagen typu II. Genetická predispozice- HLA DR B1 (β řetězec) Genetická predispozice- HLA DR B1 (β řetězec) Molekulové mimikry – epitop HLA DR x glykoprotein EBV Molekulové mimikry – epitop HLA DR x glykoprotein EBV

17 Převaha žen 40. – 50. rok, u mužů s RA zjištěna nižší hladina testosteronu Převaha žen 40. – 50. rok, u mužů s RA zjištěna nižší hladina testosteronu Tři fáze onemocnění: Tři fáze onemocnění: Tvorba prozánětlivých cytokinů, aktivace DC Tvorba prozánětlivých cytokinů, aktivace DC Prezentace autoAg prostřednictvím DC v uzlinách T- lymfocytům…migrace do kloubů + B-ly + aktivované makrofágy + autoAb + komplement…poškozující zánětlivá reakce Prezentace autoAg prostřednictvím DC v uzlinách T- lymfocytům…migrace do kloubů + B-ly + aktivované makrofágy + autoAb + komplement…poškozující zánětlivá reakce Pokročilé stádium – posun vyzrávání Th0…Th1 Pokročilé stádium – posun vyzrávání Th0…Th1

18 SYSTÉMOVÝ LUPUS ERYTHEMATODES (SLE) SYSTÉMOVÝ LUPUS ERYTHEMATODES (SLE) autoAb proti jaderným Ag (ANA) autoAb proti jaderným Ag (ANA) dsDNA…70% nemocných dsDNA…70% nemocných RNP…….60% RNP…….60% Sm………25% Sm………25% RF……….25% RF……….25% Histony Histony APLA APLA

19 Onemocnění, které může postihnout všechny tkáně a orgány v těle Onemocnění, které může postihnout všechny tkáně a orgány v těle Genetická dispozice – HLA DR2, HLA DR3 Genetická dispozice – HLA DR2, HLA DR3 Převážně ženy, prevalence 1 : 4000 Převážně ženy, prevalence 1 : 4000 Imunopatogeneze – ukládání imunokomplexů ve tkáních: Imunopatogeneze – ukládání imunokomplexů ve tkáních: Glomeruly…nefritida Glomeruly…nefritida Kůže…erytém ve tváři Kůže…erytém ve tváři Perikard…výpotky Perikard…výpotky CNS…psychotické stavy, křeče CNS…psychotické stavy, křeče Hematologické projevy …anemie, leukopenie, lymfopenie… Hematologické projevy …anemie, leukopenie, lymfopenie…

20 SKLERODERMIE SKLERODERMIE autoAb autoAb anti-Scl-70…špatná prognóza anti-Scl-70…špatná prognóza anti-CENP…dobrá prognóza, spíše CREST sy anti-CENP…dobrá prognóza, spíše CREST sy Abnormálně zvýšená tvorba kolagenu, který se ukládá a způsobuje Abnormálně zvýšená tvorba kolagenu, který se ukládá a způsobuje Dysfunkci endotelových buněk Dysfunkci endotelových buněk Fibrotické změny orgánů a tkání – kůže, plíce, ledviny, trávící trakt Fibrotické změny orgánů a tkání – kůže, plíce, ledviny, trávící trakt Tkáně infiltrovány Th2 Tkáně infiltrovány Th2

21 DERMATOPOLYMYOSITIDA DERMATOPOLYMYOSITIDA autoAb…anti-Jo-1 autoAb…anti-Jo-1 Onemocnění svalů, kloubů, svalová slabost Onemocnění svalů, kloubů, svalová slabost Typický exém nad klouby, nafialovělá víčka Typický exém nad klouby, nafialovělá víčka Průvodním znakem neoplazie Průvodním znakem neoplazie

22 SJÖGRENOVA CHOROBA SJÖGRENOVA CHOROBA autoAb…anti-SS-A, SS-B autoAb…anti-SS-A, SS-B 9x častěji ženy (20.-30.rok) než muži 9x častěji ženy (20.-30.rok) než muži Postiženy všechny žlázy s vnější sekrecí, ale i vnitřní orgány Postiženy všechny žlázy s vnější sekrecí, ale i vnitřní orgány autoAb dlouho před vypuknutím choroby autoAb dlouho před vypuknutím choroby Po letech trvání choroby.... sicca syndom (suchý) Po letech trvání choroby.... sicca syndom (suchý)

23 ANTIFOSFOLIPIDOVÝ SYNDROM (APS) ANTIFOSFOLIPIDOVÝ SYNDROM (APS) 2. světová válka – transfuze, hromadné testování Ab proti Treponema pallidum (lues) 2. světová válka – transfuze, hromadné testování Ab proti Treponema pallidum (lues) Nespecifické testy: sérum + Ag izolovaný z myokardu (kardiolipin) Nespecifické testy: sérum + Ag izolovaný z myokardu (kardiolipin) Falešná pozitivita…antifosfolipidové protilátky Falešná pozitivita…antifosfolipidové protilátky Příznaky APS: Příznaky APS: Recidivující žilní a arteriální trombózy Recidivující žilní a arteriální trombózy Opakované potraty plodu Opakované potraty plodu Postižení mozkových artétií – mozkové příhody Postižení mozkových artétií – mozkové příhody Infarkt myokardu – mladí muži Infarkt myokardu – mladí muži Sekundární APS – SLE, RA Sekundární APS – SLE, RA

24 VASKULITIDY VASKULITIDY autoAb ANCA, ukládání IK autoAb ANCA, ukládání IK Nekrotizující záněty cév – postižení nejčastěji ledviny, plíce, kůže Nekrotizující záněty cév – postižení nejčastěji ledviny, plíce, kůže pANCA – vaskulitidy malých a středních cév pANCA – vaskulitidy malých a středních cév Polyatreritis nodosa Polyatreritis nodosa Churg-Staussové sy – Eo v PK, atopické osoby Churg-Staussové sy – Eo v PK, atopické osoby cANCA cANCA Wegenerova granulomatóza – vaskulitida horních a dolních dýchacích cest, glomerulonefritida Wegenerova granulomatóza – vaskulitida horních a dolních dýchacích cest, glomerulonefritida V postižených cévách infiltráty mono + ly, rozvoj nekrotizujícího granulomu V postižených cévách infiltráty mono + ly, rozvoj nekrotizujícího granulomu Muži kolem 50 let Muži kolem 50 let Asociace s HLA DR4 Asociace s HLA DR4

25 ORGÁNOVĚ LOKALIZOVANÉ AUTOIMUNITY ORGÁNOVĚ LOKALIZOVANÉ AUTOIMUNITY Tvoří přechod mezi systémovými a tkáňově specifickými autoimunitami Tvoří přechod mezi systémovými a tkáňově specifickými autoimunitami Lokalizovány v určitém orgánu Lokalizovány v určitém orgánu autoAb orgánově nespecifické autoAb orgánově nespecifické

26 ULCERÓZNÍ KOLITIDA ULCERÓZNÍ KOLITIDA Nespecifický střevní zánět Nespecifický střevní zánět Často už v dětství, chlapci i dívky, 1 : 100 000 Často už v dětství, chlapci i dívky, 1 : 100 000 autoAb: pANCA+, ASCA – autoAb: pANCA+, ASCA – Sliznice tlustého střeva a rekta Sliznice tlustého střeva a rekta Th2 Th2

27 CROHNOVA CHOROBA CROHNOVA CHOROBA Nespecifický střevní zánět Nespecifický střevní zánět autoAb: pANCA -, ASCA + autoAb: pANCA -, ASCA + Celá trávící trubice Celá trávící trubice Th1 Th1___________________________________ ASCA – protilátky proti mananům kvasinky Sacharomyces cerevisiae, nejsou to autoprotilátky, ale jsou pro onemocnění charakteristické

28 CELIAKIE CELIAKIE autoAb proti Ag endomysia, hlavně proti tkáňové transglutamináze (tTG) autoAb proti Ag endomysia, hlavně proti tkáňové transglutamináze (tTG) Důsledek přecitlivělosti na lepek = gluten Důsledek přecitlivělosti na lepek = gluten gluten…gliadin (štěpen tTG na peptidy)…zánět…tvorba autoAb gluten…gliadin (štěpen tTG na peptidy)…zánět…tvorba autoAb Děti i dospělí Děti i dospělí Nevolnost, únava, zvracení, podvýživa, zpomalený růst, osteoporóza, neurotické poruchy, infertilita Nevolnost, únava, zvracení, podvýživa, zpomalený růst, osteoporóza, neurotické poruchy, infertilita Genetická predispozice – HLA DQ2, HLA DQ8 Genetická predispozice – HLA DQ2, HLA DQ8 Atrofie sliznice tenkého střeva, T-ly γδ…lymfom Atrofie sliznice tenkého střeva, T-ly γδ…lymfom Endoskopie x laboratoř Endoskopie x laboratoř Doživotní dieta Doživotní dieta

29 Zánětlivá reakce vede k histopatologickým změnám – atrofie sliznice tenkého sřeva, nejvýznamnější průkaz probíhající celiakie

30 AUTOIMUNITNÍ HEPTITIDY AUTOIMUNITNÍ HEPTITIDY Různé typy onemocnění Různé typy onemocnění Postihuje zvláště ženy, klinické příznaky nespecifické Postihuje zvláště ženy, klinické příznaky nespecifické Záchyt na základě jaterních testů Záchyt na základě jaterních testů Neléčené….cirhóza Neléčené….cirhóza Typ I. – autoAb proti hladkému svalu (aktin), ANA Typ I. – autoAb proti hladkému svalu (aktin), ANA Typ II. – anti-LKM 1 (Liver Kidney Microsomes) Typ II. – anti-LKM 1 (Liver Kidney Microsomes) Typ II. – anti-SLA (Solubile Liver Ag) Typ II. – anti-SLA (Solubile Liver Ag)

31 PRIMÁRNÍ BILIÁRNÍ CIRHÓZA PRIMÁRNÍ BILIÁRNÍ CIRHÓZA 9x častěji ženy než muži 9x častěji ženy než muži Začíná ve středním věku – svědění, únava Začíná ve středním věku – svědění, únava Zvýšené jaterní enzymy, zánět žlučovodů…cirhóza jater Zvýšené jaterní enzymy, zánět žlučovodů…cirhóza jater autoAb proti Ag mitochondií, nejčastěji M2 autoAb proti Ag mitochondií, nejčastěji M2 Zvýšená hladina IgM, IgG3 Zvýšená hladina IgM, IgG3

32 ORGÁNOVĚ SPECIFICKÉ AUTOIMUNITY ORGÁNOVĚ SPECIFICKÉ AUTOIMUNITY Postižení převážně jednoho orgánu Postižení převážně jednoho orgánu Postižení způsobeno Postižení způsobeno Autoreaktivní T-ly (Th1, Tc) Autoreaktivní T-ly (Th1, Tc) autoAb s cytotoxickým účinkem autoAb s cytotoxickým účinkem Změna funkce postiženého orgánu Změna funkce postiženého orgánu Přítomnost autoAb – důležitý dg znak Přítomnost autoAb – důležitý dg znak Demyelinizační choroby – pouze buňky, bez autoAb Demyelinizační choroby – pouze buňky, bez autoAb______________________________________ Přehled: Hořejší, str.200; Bartůňková,Paulík str.40

33 Autoimunitní endokrinopatie Autoimunitní endokrinopatie Hashimotova tyreoiditida – autoAb proti tyreoglobulinu, mikrozómům tyreocytů Hashimotova tyreoiditida – autoAb proti tyreoglobulinu, mikrozómům tyreocytů Graves-Basedowova choroba – autoAb proti TSH Graves-Basedowova choroba – autoAb proti TSH Juvenilní diabetes mellitus – autoAb proti Ag β-buněk pankreatu, GAD65 Juvenilní diabetes mellitus – autoAb proti Ag β-buněk pankreatu, GAD65 Addisonova choroba – autoAb proti kůře nadledvin Addisonova choroba – autoAb proti kůře nadledvin Atrofická gastritida – autoAb proti parietálním buňkám a „vnitřnímu faktoru“ (transport vitaminu B12) Atrofická gastritida – autoAb proti parietálním buňkám a „vnitřnímu faktoru“ (transport vitaminu B12) Autoimunitní poruchy reprodukce, předčasné ovariální selhání Autoimunitní poruchy reprodukce, předčasné ovariální selhání

34 Autoimunitní neurologická onemocnění Autoimunitní neurologická onemocnění Myasthenia gravis – autoAb proti acetylcholinovému receptoru Myasthenia gravis – autoAb proti acetylcholinovému receptoru Periferní demyelinizační neuropatie – autoAb proti gangliosidům Periferní demyelinizační neuropatie – autoAb proti gangliosidům Roztroušená skleróza – autoAb nepřítomny Roztroušená skleróza – autoAb nepřítomny

35 Autoimunitní cytopenie Autoimunitní cytopenie Hemolytická anemie – autoAb proti ery Ag Hemolytická anemie – autoAb proti ery Ag Trombocytopenie – autoAb proti trombocytárním Ag Trombocytopenie – autoAb proti trombocytárním Ag Neutropenie – autoAb proti FcR, β2 integrinům Neutropenie – autoAb proti FcR, β2 integrinům Autoimunitní kožní onemocnění Autoimunitní kožní onemocnění Pemfigus – autoAb proti bazální vrstvě epidermis Pemfigus – autoAb proti bazální vrstvě epidermis Psoriáza – autoAb nepřítomny, autoreaktivní T-ly Psoriáza – autoAb nepřítomny, autoreaktivní T-ly Autoimunitní oční onemocnění Autoimunitní oční onemocnění Uveitis – autoAb nepřítomny, autoteaktivní T-ly Uveitis – autoAb nepřítomny, autoteaktivní T-ly

36 TERAPIE AUTOIMUNITNÍCH ONEMOCNĚNÍ TERAPIE AUTOIMUNITNÍCH ONEMOCNĚNÍ Neznámé primární příčiny…nespecifická léčba – imunosuprese Neznámé primární příčiny…nespecifická léčba – imunosuprese Potlačuje aktivitu lymfocytů Potlačuje aktivitu lymfocytů Působí protizánětlivě Působí protizánětlivě Systémové autoimunity: kortikoidy, azathioprin, cyclofosfamid, metotrexát Systémové autoimunity: kortikoidy, azathioprin, cyclofosfamid, metotrexát Autoreaktivní T-ly….cyklosporinA nebo Ab proti T-ly Autoreaktivní T-ly….cyklosporinA nebo Ab proti T-ly Orgánově specifické autoimunity – substituce Orgánově specifické autoimunity – substituce Anti-TNF: RA, Crohnova choroba Anti-TNF: RA, Crohnova choroba


Stáhnout ppt "Autoimunitní onemocnění. Úvod Úvod Autoprotilátky Autoprotilátky Autoimunity systémové Autoimunity systémové Autoimunity orgánově lokalizované Autoimunity."

Podobné prezentace


Reklamy Google