Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

OrCAD PCB Editor ® Systém pro návrh DPS

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "OrCAD PCB Editor ® Systém pro návrh DPS"— Transkript prezentace:

1 OrCAD PCB Editor ® Systém pro návrh DPS
Správa knihoven padstacků a footprintů Placement, Routing, Manufacturing Spolupráce s: Capture CIS, PSpice A/D, SIXplorer, SPECCTRA… OrCAD PCB Editor je výkonný softwarový balík určený pro návrh DPS. Zahrnuje správu knihoven padstacků a footprintů, tvorbu DPS, vlastní návrh – placement, routing a manufacturing. Spolu s programy Capture CIS, PSpice A/D, SIXplorer a SPECCTRA tvoří ucelený návrhový systém.

2 OrCAD PCB Editor ® Environment Editor Symbol Editor PAD Designer
Práce v programu OrCAD PCB Editor zahrunje: Nastavení prostředí – Environment Editor Návrh padstacků – PAD Designer Návrh objektů typu Flash, Shape, Package, Mechanical a Format – Symbol Editor Návrh DPS – Master Design Environment Editor Symbol Editor PAD Designer Master Design

3 OrCAD PCB Editor ® Environment Editor Nastavení programu
Cesty na soubory Zobrazení DRC Routing User Interface V programu Environment Editor můžeme nastavit celou řadu parametrů programu. Jmenujme především: Cesty na soubory padstacků, footprintů, nastavení, scripty… Způsob zobrazení objektů (například způsob zobrazení ploch typu plane) Parametry pro routing A další

4 OrCAD PCB Editor ® PAD Designer Nastavení parametrů Náhled
Typ padstacku Jednotky Průměr otvoru PAD Designer používáme pro návrh padstacků. Nejdříve v kartě Parameters nastavíme typ padstacku (průchozí/utopený/SMD) včetně způsobu vrtání.

5 OrCAD PCB Editor ® PAD Designer Layers Stackup Náhled Výčet vrstev
Nastavení rozměrů Regular PAD Thermal PAD Anti PAD V kartě Layers potom definujeme tvar a rozměry padstacku v jednotlivých vrstvách.

6 OrCAD PCB Editor ® Symbol Editor Typy symbolů Mechanical
Board outline, mounting hole, tooling hole, mill outline, dimensions… Typy symbolů Package SOIC, QFP, BGA… Format Page format, logo, fab. notes, variant notes… Symbol Editor využíváme pro vytváření souborů typu: Shape/Flash – speciální nestandardní tvary pro definici padstacků Package – footprinty součástek Mechanical – obrysy DPS včetně monážních otvorů, kótování, frézování… Format – definice formátu výkresu DPS Shape, Flash Polygons for custom pads

7 OrCAD PCB Editor ® Package Symbol Package Wizard Nastavení typu
Nastavení jednotek Konfigurace a počet pinů Rozměry Použité padstacky Pro návrh Package Symbolu (footprint) můžeme využít průvodce, který nás postupně vybídne k nastavení Typu footprintu – DIP, SOIC… Jednotek – metrika, palce Konfigurace a počtu pinů včetně jejich vzájemných vzdáleností Dalších rozměrů – obrysy footprintu Použitých padstacků (předem nadefinovaných v PAD Designeru) Samozřejmě můžeme navrhovat footprinty standardním způsobem bez využití průvodce.

8 OrCAD PCB Editor ® Board Symbol Board Wizard
Nastavení jednotek a velikosti Rastr Počet vrstev Konstrukční třídy Prokovy Tvar a rozměry DPS Před vlastním návrhem DPS je vhodné připravit Board Symbol, neboli vlastní obrys DPS, montážní otvory, kótování… A to včetně technologického nastavení (rastr, počet vrstev, konstrukční třídy, prokovů…) Součástí mohou být i konstrukčně a pozičně klíčové součástky jako například konektory tlačítka, LED… Do Board Symbolu je možné importovat výkresy typu DXF.

9 Master Design – Příprava
OrCAD PCB Editor ® Master Design – Příprava Creating a Master Design File Drawing parameters Place the mechanical symbol Add format symbols Add package symbols Color and visibility Layer stackup Dále je možné vytvořit komplexnější sestavu výkresu, skládající se z: Board Symbolu – obrysy DPS včetně montážních otvorů, kót, technologického nastavení… Další technologická nastavení Definice formátu výkresu Definice návrhových pravidel Omezujících parametrů ve formě poznámek ve výkresu A opět přidání pozičně klíčových součástek

10 Master Design – Princip návrhu
OrCAD PCB Editor ® Master Design – Princip návrhu PCB Editor + Design Entry CIS 1 DE CIS Value, Class, Footprint, Room 2,3 Annotate/Netlist, Import Logic Reference, Convert/transfer logic devices to physical packages… 4 PCB Editor Place, route, dynamic copper, swap, manufacturing output… Princip návrhu DPS pomocí DE CIS a PCB Editoru: 1. Ve schématu musíme vyplnit položku Footprint. Nepovinné, ale vhodné, je využít další pole, například Value, Class, Room, případně další pole. 2. Provedeme anotaci schématu. 3. Vytvoříme netlist a ten naimportujeme do předem připraveného Master Design File. 4. V PCB Editoru navrhneme DPS. 5. Provedeme Export Logic – přenos vlastností DPS do schématu. 5 Export Logic Back annotation

11 OrCAD PCB Editor ® Načtení netlistu Design Entry CIS PCB Editor
Vyplníme: Reference, PCB Footprint, Class, Room… PCB Editor Načtení netlistu: Ve schématu musíme vyplnit položku Footprint. Jedinečný údaj musí obsahovat Reference. Nepovinné, ale vhodné, je využít další pole, například Value, Class, Room, případně další pole. Před spuštěním rutiny musí být vytvořený Master Board File. Musí být připravené: Master Board File Package Symbols Padstacks…

12 Technologická nastavení
OrCAD PCB Editor ® Technologická nastavení Setup – Constraints Před návrhem rozmístění součástek a vedení spojů je třeba nastavit nebo zkontrolovat technologické podmínky návrhu. K tomu je k dispozici Constraint Manager. Physical Šířky spojů, prokovy… Spacing Izolační vzdálenosti Properties Vlastnosti netů, součástek… DRC Chybová hlášení

13 OrCAD PCB Editor ® Rozmísťování Manual placement Ruční rozmísťování
Automatic placement Interaktivní rozmísťování Automatické rozmísťování Pro rozmísťování součástek je k dispozici manuální a automatický placement. Update Symbols Aktualizace symbolů z knihoven (Package, Format, Mechanical)

14 OrCAD PCB Editor ® Ruční rozmísťování Manual placement
Interaktivní vyhledávání součástek Selekce dle různých filtrů Náhled na součástky Možnost výběru více součástek najednou Manuální rozmísťování. K dispozici je okno pro vyhledávání součástek. Je možné provádět výběr součástek křížově pomocí schematického editoru DE CIS. Cross selecting/highlighting between PCB Editor and DE CIS Výběr součástek pro rozmísťování ve schématu (DE CIS)

15 Automatické rozmísťování
OrCAD PCB Editor ® Automatické rozmísťování Floorplanning Příprava pro automatické rozmísťování Keep In/Out Definice oblastí povolených/zakázaných pro rozmísťování součástek Pro automatické rozmísťování je nutné definovat oblasti Keep In resp. Keep Out a Rooms. Rooms Vymezení oblastí pro umístění skupin součástek určitého názvu (Rooms)

16 Automatické rozmísťování
OrCAD PCB Editor ® Automatické rozmísťování Quickplace Automatické rozložení součástek Vně obrysu DPS Do Room oblastí Interactive Vymezení konečné pozice součástek Quick Place umožňuje rozložení součástek okolo obrysů DPS nebo do předem nadefinovaných Room oblastí. Swap/Autoswap Swap pinů, funkcí nebo součástek

17 Automatické rozmísťování
OrCAD PCB Editor ® Automatické rozmísťování Quickplace Automatické rozložení součástek Vně obrysu DPS Do Room oblastí Interactive Vymezení konečné pozice součástek Dále upřesníme pozice součástek – Interactive placement. Můžeme provést swap pinů, funkcí nebo součástek. Swap/Autoswap Swap pinů, funkcí nebo součástek

18 Další nástroje pro rozmísťování
OrCAD PCB Editor ® Další nástroje pro rozmísťování SPECCTRA Push Components Odsouvání součástek Trade Components Vzájemné prohození pozice 2 součástek Pro rozmísťování lze využít některé funkce externího editoru SPECCTRA. Například odsouvání součástek, vzájemné prohození pozice 2 součástek a vyrovnávání součástek do řady. Align Components Vyrovnání vybraných součástek do řady

19 OrCAD PCB Editor ® Aktualizace symbolů z knihoven Update Symbols
Package symbols Aktualizace upravených pouzder součástek Mechanical symbols Aktualizace upravených obrysů DPS Změny provedené během návrhu DPS v knihovních prvcích je možné aktualizovat do návrhu DPS. Other symbols Aktualizace upraveného formátu výkresu…

20 OrCAD PCB Editor ® Routing Manuální návrh
Manuální návrh a posouvání spojů Interaktivní návrh Vyhlazování spojů, Fanouty, zkosení hran… Automatický návrh – PCB Editor Autorouter vybraných spojů/součástek, návrh celé desky Pro návrh vedení spojů je k dispozici manuální routing, interaktivní a automatický routing. Je možné využít i externí editor SPECCTRA. Externí editor – SPECCTRA Interaktivní i automatický návrh

21 Routing – manuální návrh
OrCAD PCB Editor ® Routing – manuální návrh Connect Slide Route – Connect Manuální návrh nových spojů Route – Slide Posouvání existujících spojů Nastavení Bubble, Smooth, Replace, Width, Miter, Corner… Při manuálním návrhu máme k dispozici: Návrh nových spojů - Connect Posouvání existujících spojů - Slide Pro uvedené režimy jsou k dispozici bohaté možnosti dalšího nastavení – bude uvedeno dále. Dále je možné provádět další úpravy již navržených spojů (Copy, Cut, Delete, Change…) Další úpravy navržených spojů – změna šířky spoje, vrstvy, prokovu… Edit – Copy, Cut, Delete, Change, Move, Spin, Vertex…

22 Routing – manuální návrh
OrCAD PCB Editor ® Routing – manuální návrh Smooth Bubble Nastavení pro režimy Connect a Slide. Replace

23 Routing – interaktivní návrh
OrCAD PCB Editor ® Routing – interaktivní návrh Miter Route Nets By Pick Smooth Gloss Interaktivní návrh spojů. Fanout – návrh fanoutů vybraných netů/pinů/součástek Route Nets… – automatický návrh vybraných spojů Miter, Smooth, Gloss – vyhlazení navržených spojů Fanout

24 Routing – – automatický návrh
OrCAD PCB Editor ® Routing – – automatický návrh Autorouter vybraných spojů/součástek Návrh celé desky Prerouting – Fanout, Bus… K dispozici je výkonný autorouter. Postrouting – Critic, Filter, Center, Miter…

25 Routing– externí editor SPECCTRA
OrCAD PCB Editor ® Routing– externí editor SPECCTRA Interaktivní návrh Uhýbání a posouvání, kopírování, vyhlazování… Diferenční páry, skupiny spojů… Automatický návrh Je možné využít externí editor SPECCTRA. A to jak pro interaktivní návrh, tak i automatický návrh. PreRouter – Bus Routing, Fanout Autorouter – bezrastrový router Postrouter – Critic, Filter, Center, Spread, Miter…

26 Copper Areas, Power Planes
OrCAD PCB Editor ® Copper Areas, Power Planes Dynamic Copper Elektrická rozlévaná měď Snížení impedance Static Solid Pevná měděná plocha Chladící plochy Plane systém – je možné vytvářet statické a dynamické měděné plochy a nastavit termální plošky. Thermal Relief Termální plošky Void Plochy bez mědi

27 OrCAD PCB Editor ® Manufacturing Autosilk Příprava servisního potisku
Pro přípravu servisního potisku je možné využít funkce Autosilk, která automaticky posune texty mimo obrys součástek a pady. Dále odstraní potisk z míst odkrytých nepájivou maskou.

28 Manufacturing – Artwork
OrCAD PCB Editor ® Manufacturing – Artwork Generování výrobních motivů Volba formátu fotoplotru Nastavení vrstev Generování výrobních motivů. K dispozici je výkonný postprocesor. Je možné nastavit řada výstupních formátů. Objekty ve vrstvách Další nastavení

29 Manufacturing – NC DRILL
OrCAD PCB Editor ® Manufacturing – NC DRILL Data pro souřadnicové vrtání Data pro souřadnicové vrtání. Je možné nastavit řada výstupních formátů.

30 OrCAD PCB Editor ® Manufacturing Další možnosti
Cut Marks – Ostřihové značky Thieving – Měděná výplň Dimensioning – Kótování Assembly Drawing – – Osazovací výkres Dále je možné připravit ostřihové značky, měděné výplně, kótování desek, osazovací výkresy atd. atd…


Stáhnout ppt "OrCAD PCB Editor ® Systém pro návrh DPS"

Podobné prezentace


Reklamy Google