Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Gymnázium Arabská uvádí

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Gymnázium Arabská uvádí"— Transkript prezentace:

1 Gymnázium Arabská uvádí
Projektovou práci prvních ročníků z informatiky Na téma: Sedm divů Evropy

2 Sedm divů Evropy Zpracovali: Kristina Adamcová Lucie Antošová
Karolína Bálková Monika Beránková Anna Černá Eliška Ebelová Anna Fauknerová Adam Kalina

3 Jak probíhalo hlasování
Obsah Jak probíhalo hlasování Výsledky ankety Mapa Koloseum Eiffelova věž Stonehenge Šikmá věž Akropole Hradčany Benátky Literatura a zdroje

4 Jak probíhalo hlasování:
Hlasování se zúčastnily všechny první ročníky GA. Celkem bylo do hlasování započítáno 97 osob, z nichž každá měla tři hlasy, které mohla rozdělit mezi 21 vybraných objektů, nebo vymyslet vlastní. Původních 21 objektů: Akropole Atomium Benátky Big Ben Eiffelova věž Fjordy Hradčany Chrám sv. Petra a Pavla Chrám Vasilije Blaženého Ještěd Koloseum Materhorne Mona Lisa Pyramida v Louvru Sagrada Familia Socha Davida Stonehenge Šikmá věž v Pise Tower Bridge Vesuv Vítězný oblouk

5 Výsledky Ankety Big Ben

6 Mapa 7 divů Evropy

7 I. Div Evropy Koloseum Římské Koloseum je jednou z nejznámějších staveb na světě. Je to mohutný objekt se 4 patry, 4 bránami, 80 arkádovými vchody do jednotlivých úseků hlediště, v němž bylo místo pro sedících diváků. Má oválný půdorys, výšku téměř 49 metrů a je postavena z kamene a mramoru. Stěny byly posíleny cihlami, betonem a kovovou konstrukcí. V podzemí byly chodby a místnosti, vyhrazené vězňům, otrokům a zvířatům.

8 Historie Stavba byla zahájena kolem roku 72 n. l. za vlády císaře
Vespasiána na rovině mezi kopci Celio, Palatino a Esquilino a o osm let později ji dokončil jeho syn Titus. Provoz Kolosea byl v roce 80 n. l. zahájen oslavami v podobě divadelního představení a velkolepých her trvající sto dní, jak je zmíněno v historických kronikách. Koloseum je největší amfiteátr, který byl v Římě postaven.

9 Obyvatelé starověkého města ho využívali jako dějiště gladiátorských her a zápasů otroků se zvířaty. V Koloseu se dokonce mohly odehrávat aranžované námořní bitvy, protože celou arénu bylo možno během několika minut zaplavit vodou.     Hry byly v Koloseu pořádány až do 5. století n.l. Pak byly zakázány a amfiteátr zůstal opuštěn. Po staletí chátral a postupně se stával cílem mnoha Římanů, kteří si zde brali kámen i části výzdoby pro stavbu svých domů nebo městských paláců. by Anna Černá

10 II. Div Evropy Eiffelova vez
Odvážné stavební dílo 19. století, které se pro mnoho lidí stalo nejvýznamnější stavbou světa. Pokud nezastáváte tento názor, jistě se Vám „Eiffelovka“ líbí alespoň jako symbol Paříže. Ve své době byla s výškou 324 m dokonce nejvyšší stavbou světa.

11 VZNIK A VÝVOJ V roce 1886 se v Paříží pořádala soutěž stavebních projektů pro světovou výstavu v roce Výstava měla prezentovat průmyslový pokrok. Soutěže se zůčastnilo přes 100 projektů, ale vyhrála Eiffelova věž. Novodobý projekt navrhnul a následně vytvořil Gustave Eiffel, po kterém věž dostala jméno. Celá budova měla být postavena za méně než dva roky a opravdu se to povedlo. Byla otevřena 6. května. Až do 20. století ale tato dominanta budila spíše rozčarování. Původně měla stát pouze po dobu výstavy, ale nakonec zůstala dodnes. Jejímu zbourání zabránilo pouze to, že je na ní umístěno radiovysílání, meteorologická stanice a televize.

12 VZHLED Věž celkem váží 7000 tun. Její základna má tvar čtverce se stranami 125×125 metrů. Výška se podle teploty mění o 15 cm a vrcholek se při větru vychyluje maximálně o pouhých cm Pro kompletní obnovu nátěru je potřeba tun barvy. Celková výška věže je 324 metrů. Má celkem 3 poschodí. Do prvních dvou se dá dojít pěšky po 704 schodech jednou z nohou Eiffelovky. Do posledního lze vyjet pouze výtahem. Při dobré viditelnosti je vidět i 67 kilometů daleko.

13 PROTESTY Když začala Eiffelova věž vyrůstat, zformovala se skupina spisovatelů a malířů, kteří podepsali protestní dopis proti stavbě věže. Prý bude narušovat siluetu Paříže a bude urážkou jiných velkých staveb ve městě. Někteří z nich však dodatečně věž přece jen ocenili. Mezi nejznámější protestanty ale patří hlavně spisovatel Guy de Maupassant. Později byly stavební práce ještě jednou pozdrženy, protože jeden matematik tvrdil, že Eiffelova věž spadne ještě před dovršením 229 metrů. Mátl tím obyvatele okolí a ti podávali protesty. Vše se ale nakonec v dobré obrátilo. by Kristina Adamcová

14 III. Div Evropy Stonehenge
Byl postaven mezi roky př. n. l. Kromlech Stonehenge je patrně nejznámější evropskou megalitickou stavbou kamenů na ploše 14 ha. Kromlechy jsou kamenné kruhové prstence, složitá kruhová seskupení vztyčených kamenů do kruhů a řad, stvořená ke kultovním a astronomickým účelům. Tento se nachází na Salisburské pláni asi 13 km severně od městečka Salisbury v Jižní Anglii. Místo bylo přidáno do dědictví UNESCO v roce

15 Není dodnes znám účel Stonehenge – kalendář či rituální místa
Kromlechy zprostředkovávaly spojení s energií jak zemskou tak vesmírnou, sledovaly pohyb nebeských těles a vyjadřovaly jejich uctívání. Sloužily zřejmě například i k dnes tak prozaickým věcem, jako je určování přesné doby setby - jako jakýsi pravěký kalendář. Není dodnes znám účel Stonehenge – kalendář či rituální místa by Monika Beránková

16

17 IV. Div Evropy Sikmá vez v Pise
Šikmá věž v Pise se může pyšnit svou unikátností, zájmem veřejnosti a světoznámou proslulostí.

18 MĚSTO PISA Samotné město Pisa leží na březích řeky Arno, 10 km od jejího východního ústí. Není znán její zakladatel, ale historikové tvrdí, že byla založena ve 13. století před Kristem. Ve středověku byla důležitým obchodním přístavem, ale poté, co se ústí řeky přemístilo, přístav zmizel. Ve městě je velice známá universita. Nejznámější část celého města je ale Campo dei Miracoli – Náměstí Zázraků, na kterém leží komplex 4 budov, o nichž se budeme bavit. ŠIKMÁ VĚŽ BAPTISERIUM HŘBITOV KATEDRÁLA

19 UVEDENÍ NA SPRÁVNOU MÍRU
Šikmá věž v Pise byla zřízena jako zvonice chrámu, s jehož stavbou se započalo v roce Architekty byli Bonnano Pisano a Wilhelm von Innsbruk, ale oba se dokončení své práce už nedožili. Původním záměrem stavitelů rozhodně nebylo vyklonění věže, to zapříčinil nestabilní podklad. Kdyby ale věž nebyla takto vykloněna, zajisté by také nebyla znána po celém světě, ale pouze v okruhu několika kilometrů.

20 VZHLED A ARCHITEKTURA Šikmá věž je vysoká 55 metrů, má kruhový půdorys a vzpíná se do výše v deseti poschodích (včetně prostoru pro zvony). Poschodí jsou obklopena ozdobnými slepými arkádami, které byly možná ovlivněny byzantskou nebo islámskou architekturou. Věž a okolní budovy jsou postaveny z bílého mramoru, pouze na ozdobení je použitý červený mramor.

21 DNEŠNÍ STAV Nestabilita pískového podloží způsobila postupné vyklánění věže, a proto je dnes Šikmá věž vykloněna o neuvěřitelných 4,10 metrů Na konci 80. let minulého století byla vykloněna dokonce na 4,50 metrů. Hrozil pád a tak byla uzavřena veřejnosti. Odborníkům se ji ale podařilo „narovnat“ o 40 cm a zábránit jejímu dalšímu vyklánění. Dnes je již otevřena návštěvníkům. by Karolína Bálková

22 V. Div Evropy Akropolis

23 Chrámový komplex na pahorku nad Athénami je pro Řeky srdcem helénského světa, pro ostatní mramorovým pomníkem demokracii. Pahorek byl obýván již od Neolitu, lidé sem byli přitahováni pramenem u úpatí

24 Byl to právě Perikles, proslulý antický
politik, kdo nadchl Atéňany, aby po ničivé válce s Peršany, vybudovali své polis znovu a ještě krásnější. Nejprve však pohřbili staré bohy, tedy jejich poničené sochy, do chrámu Erechthion, který leží Nalevo od hlavního chrámu. Díky této „perské sbírce“ se tak dochovala řada nádherných soch, které jsou nyní k vidění v archeologickém Muzeu ve východním rohu Akropole. Parthenón byl pak dokončen mezi lety 447 a 432 před naším letopočtem.

25 S cílevědomou rekonstrukcí se začalo až po roce Provázely ji diskuse,zda monument pouze zakonzervovat, nebo zcela zrenovovat v původní podobě se všemi sochami a barvami, které budovy Akropole kdysi zdobily. Nakonec zvítězila střední cesta. A tak v některých zdech jsou kromě původních zažloutlých mramorových bloků vidět světlejší - nově vsazené. Opravdové vlysy a sochy, kterými se Parthenón pyšnil, jsou k vidění nejen ve sbírce umístěné přímo na Akropoli, ale především v Národním archeologickém muzeu, kde je toho k vidění i mnohem víc.

26 Mapa Akropole Erechtheion Parthenon by Adam Kalina

27 Parthenon Parthenon je jasným symbolem a dominantou Akropole. Monumentální Archaický chrám byl vybudován pravděpodobně v 6. stol. př. Kr. Klasický chrám byl zasvěcen bohyni Athéně, ochránkyni města. Stavitelé Iktion a Kallikratos jej postavili z bílého pentelského mramoru v letech 447 až 432 př.Kr. ve zlaté době Periklově . Byla zde vystavena slavná Feidiova socha Athény – jeden ze sedmi divů světa. Dnes je bohužel přístup do tohoto objektu zakázán. Od roku 1983 zde probíhá velice náročná rekonstrukce.

28 Erechteion Erechteion byl vybudován v letech
420 až 406 př. Kr. na nejposvátnějším místě Akropole. Chrám jako takový je velice netypickým představitelem své doby a účelu stavby. Ve skutečnosti vůbec nevypadá jako athénský chrám. Je vybudován na dvou úrovních, je asymetrický a má dva portály, které spolu vůbec nesouvisí. Nesourodost obou částí chrámu bude nejspíše dána faktem, že každá z obou polovin byla zasvěcena jinému bohu – východní Athéně Polias a západní Poseidonovi Erechtovi.

29 VI. Div Evropy Hradcany Hradčany jako třetí pražské město vznikly někdy ve druhé čtvrtině 14. století. V době svého založení, které se nepochybně událo se souhlasem panovníka Karla IV., mělo charakter předhradí. Byla zde i starší, románská zástavba roztroušeného charakteru při cestě k Pražskému hradu.

30 Teprve trvalý pobyt panovnického dvora Karla IV
Teprve trvalý pobyt panovnického dvora Karla IV. a metropolitní kapituly si vyžádal větší rozvoj domovní či palácové zástavby. Hradčany však stále jako poddanské město podléhaly purkrabímu Pražského hradu. by Anna Fauknerová

31 VII. Div Evropy Benátky Benátky leží uprostřed mělkého vnitřního moře o délce zhruba 40 km a max. šířce 15 km, v tzv. laguně. Na vyvýšeninách vyčnívajících z vod laguny jako ostrovy vzniklo nejprve množství osad, z nichž se postupně vytvořily Benátky. Doslova ostrovní charakter si město podrželo až do r. 1846, kdy byl postaven železniční násep spojující je s pevninou.

32 Benátky se skládají se ze 118 těsně vedle sebe ležících plochých ostrovů, jejichž bahnitý a měkký povrch byl zpočátku jako podloží pro stavby naprosto nevhodný. Proto si usedlíci pomáhali tak, že do vrstvy bahna vráželi kmeny stromů, jeden těsně vedle druhého, až na úroveň pevného podkladu, na to pokládali vodorovně další vrstvu kmenů, a teprve na takto získaném podkladě mohli budovat své stavby. Téměř všechny z budov v Benátkách jsou stavěny tímto způsobem.

33 Mezi největší lákadla patří:
Náměstí a bazilika sv. Marka Dóžecí palác Hodinová věž Najdeme zde díla takových benátských mistrů jako byli Tizian, Tintoretto nebo Veronese. Pro mnoho lidí jsou Benátky tím najmalebnějším městem na světě. Z každého koutu tu dýchá jejich úžasná historie naplněná příběhy o dávných šlechtických rodech, náboženských slavnostech a politikém dění.

34 Problémy Zatímco rychlost klesání města dříve obnášela méně než 200 mm za 100 let, zrychlilo se klesání od poloviny třicátých let minulého století do dneška na 4-6 mm ročně. Další nebezpečí skýtá také zvyšování vodní hladiny v důsledku globálního oteplování. Od roku 2011 by ale měl město chránit systém umělých přehrad o celkovém počtu 78 ocelových vrat o hmotnosti 300 t kryjících vstup do laguny. by Eliška Ebelová

35 Designed & Improved by Vorel
Literatura a zdroje: Benátky, Město na vodě (nebo pod vodou), článek, VTM Science, únor 2006 Designed & Improved by Vorel Ruled by Elifant


Stáhnout ppt "Gymnázium Arabská uvádí"

Podobné prezentace


Reklamy Google