Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ani vědcům nelze věřit všechno

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ani vědcům nelze věřit všechno"— Transkript prezentace:

1 Ani vědcům nelze věřit všechno
Miloslav Pouzar Univerzita Pardubice

2 Začněme ....od Adama Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi…..
I řekl Bůh: Buď světlo! I bylo světlo…. A nazval Bůh světlo dnem a tmu nazval nocí…. I stvořil Bůh člověka k obrazu svému…. Genesis Na počátku bylo Slovo a to slovo bylo u Boha a to slovo byl Bůh….. Všechny věci skrze ně učiněny jsou a bez něho nic není, co učiněno jest Evangelium podle Jana

3 ….od samotné chvíle, ve které Eva snědla jablko ze stromu poznání je lidstvo ODSOUZENO k nekonečnému úsilí dosáhnout PRAVDY….. ….Adam a Eva nejprve zjistili, že jsou nazí. A zastyděli se, protože POCHOPILI a začali svoji cestu radostí POZNÁVÁNÍ sebe navzájem….. …Umění i věda …představují prostředky jak poznávat svět na cestě člověka k takzvané „absolutní pravdě“.. ..Ve vědě stoupá lidské poznání světa po příčkách nekonečného žebříku, postupně nahrazuje jedno poznání druhým a ve jménu pravdy často jeden objev způsobuje zavržení jiného….. …nicméně současný člověk nechce nic OBĚTOVAT, třebaže právě oběť dává vyjádření pravdivý výraz…. A.A.Tarkovskyj, Zapečetěný čas, Camera Obscura 2009

4 Věda není garantem PRAVDY, ale RACIONALITY
Věda není garantem PRAVDY, ale RACIONALITY. To je její pravé poslání, udržovat víru v racionální způsoby řešení situací a problémů, tu víru, na níž je postavena evropská civilizace….. Dle Antona Markoše pravil Dušan Třeštík, když na jaře 2007 přebíral Náprstkovu medaili Podle Kuhna je věda (science – přírodověda) aktivitou, jíž se zabývá společenství vědců. Pro tuto obec platí následující pravidla Zabývá se chováním přírody Přes širší záběr se musí zabývat detailem Neexistuje odvolací právo Obec je sama majitelem pravidel hry Řešení je řešením, jestliže je jako takové uznáno mnohými Nemá a nepěstuje dějiny Posvátná až bigotní úcta k objektivní pravdě je nejvyšší vědeckou ctností. Falšování výsledků je pociťováno jako nejstrašnější porušení fair-play, vědecké cti a etiky. To, že k němu v současnosti přesto dochází z existenčního nezbytí pod železným zákonem „publish or perish“ je výrazem hlubokého úpadku tohoto společenství Zdeněk Neubauer, Biomoc, Malvern Praha 2002

5 Vědecká publikace V ideálním světě je publikace psána aby byla čtena
prostředek komunikace komponenta procesu zpětné vazby studijní materiál nové odvážné myšlenky – diferenciace paradigmatu V současném světě je publikace psána aby byla případně aby byla citována výsledek práce !!!!!!!!! reklama prostředek k udržení a vylepšení společenského postavení konformní myšlenky – normaliazce paradigmatu Předpokládám, že když jste přijímal místo profesora, byl jste obeznámen s pravidlem PUBLIKUJ NEBO ZEMŘI

6 Publikační zkreslení „Publication bias“
publikace prezentující pozitivní statisticky významné výsledky mají větší šanci být publikovány než publikace prezentující negativní nebo statisticky nevýznamné výsledky větší šance být publikován větší šance být publikován rychle větší šance být publikován v angličtině větší šance být publikován opakovaně větší šance být citován ….A nebyl to právě Cimrman, kdo experimentálně zjistil, že vypouštěním tabákového dýmu do vody zlato nevzniká? Někdo to totiž vyzkoušet musel. Někdo musel slepou uličku lidského poznání ohledat a ohlásit světu: „Tudy ne, přátelé! Tudy cesta nevede….“

7 Peer review – záruka úrovně?
Borsuk R.M. et. al., Name or not to name:The Effect of Changing Author Gender on Peer Review, BioScience 59, 985–989 (2009) ta samá publikace podepsaná mužem, ženou, iniciálou a nepodepsaná žádost o posudek zaslána mužům i ženám s různým stupněm akademické průpravy Závěry: způsob podpisu neovlivnil rozhodnutí o přijetí či zamítnutí ani kvalitu posudku čím nižší stupeň akademické průpravy, tím příznivější posudek ženy na POST-DOC – výrazně nejtvrdší posuzovatelé, mnohem vyšší míra zamítnutí i počet a důraz připomínek APPROVED REJECTED

8

9 Kauza Erin Brockowich Místo: USA, Kalifornie, Hinkley Problém:
kontaminace spodních vod šestimocným chrómem způsobený energetickou společností PG&E Problém? šestimocný chróm je prokázaný karcinogen při vdechování do plic, pokud je přijímán ústy, mění se rychle na netoxický chróm trojmocný Vědecký problém: je rychlost uvedené přeměny dostatečná? existuje (vědecký) důkaz o toxicitě šestimocného chrómu přijímaného s pitnou vodou?

10 Kauza Erin Brockowich Právní a ekonomický problém:
obyvatel Hinkley mimosoudně odškodněno částkou $ 333 mil, závazek PG&E dekontaminovat prostředí a ukončit používání inhibitorů koroze na bázi Cr Vědecká publikace 1: Zhang J.D., Li X.L., Chromium pollution of soil and water in Jinzhou, Zhonghua Yu Fang Yi Xue Za Zhi, 21 (5), (1987) - prokázány karcinogenního účinku šestimocného chrómu v pitných vodách, malá vypovídací hodnota díky designu studie Expert: Dennis J. Paustenbach Ph.D MS psychologie, MS průmyslová hygiena, Ph.D. environmentální toxikologie, prezident konzultační firmy ChemRisk - práce pro IBM, GM, Monsanto, Shell

11 Kauza Erin Brockowich Vědecká publikace 2:
Zhang J.D., Li X.L., Cancer mortality in a Chinese population exposed to hexavalent chromium in water, Journal of Occupational and Environmental Medicine, 39 (4), , (1997) - karcinogenní účinky šestimocného chrómu v pitných vodách neprokázány publikace vymazána z databáze časopisu v roce 2006 z důvodu spolupráce nepřiznaných spoluautorů a kvůli nejasnému zdroji financování Pouzar M., Vesmír 86(8), , (2007)

12 Kauza DDT Bitman a kol., 1969 - 1. experiment
křepelka japonská (Coturnix japonica) krmená potravou s DDT snáší vajíčka se ztenčenou skořápkou, skořápka má také nižší obsah Ca časopis Nature 224, 44–46 (1969) časopis Science 168, (1970) při experimentu bylo v potravě pouze 0,56% Ca, normální potrava však obsahuje 2,5% Ca !!! Bitman a kol., experiment potrava s obsahem 2,7% Ca a stejnými dávkami DDT jako v prvním pokusu - ztenčení skořápek nepozorováno práce v časopise Science zamítnuta !!! uveřejněna v časopise Poultry Science 50, 656–659 (1971) Edwards J.G., Journal of American Physicians and Surgeons 9 (3) (2004)

13 Kauza Exxon Valdez havárie tankeru u břehů Aljašky (24.3.1989)
dva zdroje financování studia následků firma Exxon Valdez vláda – National Oceanic and Atmosferic Administration (NOAA) po 4 letech skupina financovaná firmou Exxon dochází k závěru, že veškerá ropa z tankeru byla odbourána, vědci z NOAA nesouhlasí spor o metodu Exxon – metoda otisku palce - každá ropa má v závislosti na svém původu typické rozložení jednotlivých uhlovodíků, ropa s otiskem odpovídajícím uniklé ropě byla identifikována pouze v několika vzorcích z roku 1990, a v žádném z roku 1991 – poukaz na jiné možné zdroje kontaminace ŽP NOAA – metoda otisku palce není vhodná pro studium havárií Stone R., Science 260, 749 (1993)

14 Kauza Exxon Valdez Zájem NOAA Zájem Exxon
900 mil $ na operace spojené s čištěním pobřeží Zájem Exxon proces o odškodnění obyvatel Zálivu Prince Williama 2 400 mil $ Stone R., Science 260, 749 (1993)

15 Další kauzy Samuel George Morton ( ) měření objemů lebek pomocí semen chlebovníku pokud čísla nevyhovují teorii, není třeba měnit teorii – stačí změnit způsob vyhodnocení dat IPCC – mezinárodní panel o změnách klimatu konsensuální věda – kdo nejde s námi, není slušný člověk, a kdo není slušný člověk, toho nelze považovat za vědce Wo-suk Hwang pokud nelze výsledku dosáhnout včas (první?) a pokud je víra vědce ve výsledek dostatečná, lze pozměnit primární data

16 A na závěr tohle vše je nejspíš pravda, ale vidím zde jasnou paralelu s demokracií. Stejně jako je naše/západní (vyberte dle libosti) demokracie nedokonalý politický systém, tak i současná věda má své mouchy. Ale je to zdaleka nejlepší způsob poznávání světa, jaký máme k dispozici (stejně jako demokracie nejlepší způsob vládnutí). Je jen na lidech, aby nepřestávali bojovat proti degradaci jak jednoho tak druhého, a snažili se blížit nedosažitelného ideálu...... nick DAVID BENEDEKI v reakci na můj článek "Ani vědcům nelze věřit všechno na


Stáhnout ppt "Ani vědcům nelze věřit všechno"

Podobné prezentace


Reklamy Google