Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výukový materiál byl zpracován v rámci projektu Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.1825 Šablona klíčové aktivity III/2 Sada Anglický jazyk 6-8 Název Budoucí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výukový materiál byl zpracován v rámci projektu Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.1825 Šablona klíčové aktivity III/2 Sada Anglický jazyk 6-8 Název Budoucí."— Transkript prezentace:

1 Výukový materiál byl zpracován v rámci projektu Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.1825 Šablona klíčové aktivity III/2 Sada Anglický jazyk 6-8 Název Budoucí čas Klíčová slova Vyjadřování budoucnosti, budoucí čas, will, tázací věty, zápor, odpovědi na otázky Pomůcky Počítač, projektor Druh interaktivity Výklad učiva Stupeň a typ vzdělání Základní vzdělávání – 2. stupeň Potřebný čas 45 minut Velikost 704 kB Zdroje Viz Použité zdroje

2 Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy, Teplice, Koperníkova 2592, Bc. Miroslava Kutílková

3  V angličtině vlastně neexistuje něco jako 'budoucí čas', je jen několik způsobů vyjádření budoucnosti. Dva nejčastější jsou:  1) budoucí čas tvořený pomocí slovesa WILL  2) spojení BE GOING TO.

4  1. Vyjadřuje v anglickém jazyce budoucí úmysl. Jde ovšem pouze o obecný záměr, ne o definitivní rozhodnutí nebo přesně naplánovaný děj. He'll change his job. Změní zaměstnání. We'll travel abroad. Budeme cestovat do zahraničí.

5  2. Vyjadřuje v angličtině předpoklad mluvčího nebo jeho názor. V těchto případech jde o děje nejisté, věta proto bývá často uvozena slovesy think, be sure, hope, believe, suppose a podobně nebo obsahuje výrazy jako perhaps, possibly, probably, surely. They'll probably study art. Budou pravděpodobně studovat umění.  Podobně se will užívá v angličtině u dějů obvyklých, u kterých předpokládáme, že nastanou. It will snow in winter. V zimě bude sněžit.

6  3. Vyjadřuje v angličtině okamžité, předem nepromyšlené rozhodnutí něco udělat.  Can I walk you home? - No, thank you. I'll take a taxi. Mohu vás doprovodit? - Ne, děkuji. Vezmu si taxi.  Please, tell him about it. - O.K. I'll call him. Řekni mu o tom, prosím.- Ano. Zavolám mu.

7  Nejčastějším způsobem vyjádření budoucnosti je vazba s pomocným slovesem WILL.  Toto sloveso má pro všechny osoby stejný tvar a následuje za ním vždy základní tvar významového slovesa.

8 OSOBA WILL VÝZNAMOVÉ SLOVESO

9  I will go - půjdu you will go - půjdeš he/she/it will go - půjde we will go - půjdeme you will go - půjdete they will go - půjdou  Pomocné sloveso WILL obvykle v mluvené angličtině zkracujeme na 'LL - ve výslovnosti zůstává pouze / L /. I'll go, you'll go, he/she/it´ll go

10  V otázkách dochází k inverzi, tedy přesunutí pomocného slovesa před podmět  Will you help me?  Will he go?  Will I go?  What will he do?

11  Zápor se tvoří přidáním částice NOT za pomocné WILL (I will not help you, they will not come), ale většinou se používá stažený tvar I won't be here tomorrow. She won't like it. WILLNOT WON´T

12  Short answers: Will you help me? Yes, I will. Will you be at the party tonight? No, I won´t.

13 Budu lékařem. I will be a doctor. Obr. č. 1

14 Oni budou mít dítě. They will have a baby. Obr. č. 2

15 Bude pršet. It will rain. Obr. č. 3

16 Půjde Jane na Benovu narozeninovou oslavu? Will Jane go to the Ben´s birthday party? Obr. č. 4

17 Nebudu to jíst. I won´t eat it. Obr. č. 5

18  Materiál vychází ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, předmětu Anglický jazyk. Žáci se seznámí se základními gramatickými pravidly pro tvorbu budoucího času (future tense).  Žák si osvojí pravidla pro používání budoucího času, naučí se tvořit oznamovací, tázací i záporné věty pomocí slovesa will.  Prezentace je určena zejména k expozici, délka aktivity 45 minut.

19 http://www.e-gramatica.com/download/cas-budouci-prosty-a- prubehovy.pdf http://www.helpforenglish.cz/gramatika/slovesa/casy/budouci/ c2007052802-Budouci-cas.html Obr. č. 1: http://www.google.cz/imgres?q=l%C3%A9ka%C5%99&um=1&hl=cs&qscrl=1&nord=1&rlz=1T4ACAW_csCZ401CZ4 13&biw=1600&bih=744&tbm=isch&tbnid=jdCcGWYSTag7cM:&imgrefurl=http://uconnwelcomemat.wordpress.c om/2011/04/05/why-be-a- doctor/&docid=PmkGuTJMYEBr3M&imgurl=http://uconnwelcomemat.files.wordpress.com/2011/03/doctor3.jpg &w=600&h=401&ei=qLrfTs7iFobMtAaZpNGWCQ&zoom=1&iact=hc&vpx=770&vpy=445&dur=3931&hovh=183&ho vw=275&tx=128&ty=123&sig=111514042666128956441&page=1&tbnh=152&tbnw=203&start=0&ndsp=21&ved=1t: 429,r:17,s:0&ndsp=21&ved=1t: 429,r:17,s:0 Obr. č. 2: http://www.google.cz/imgres?q=t%C4%9Bhotenstv%C3%AD&um=1&hl=cs&rlz=1T4ACAW_csCZ401CZ41 3&biw=1600&bih=744&tbm=isch&tbnid=I8kfvQ2aLD0c0M:&imgrefurl=http://doma.nova.cz/clanek/zdr avi/letadlem-v-tehotenstvi-je-to- bezpecne.html&docid=RsC91og4f_kN1M&imgurl=http://image.tn.nova.cz/media/images/440xX/Jun20 10/644424.jpg%253Fd41d&w=440&h=330&ei=F7zfToGvI4XvsgakotDNCA&zoom=1&iact=hc&vpx=1059& vpy=325&dur=3444&hovh=194&hovw=259&tx=122&ty=128&sig=111514042666128956441&page=11&tbn h=159&tbnw=222&start=211&ndsp=21&ved=1t:429,r:12,s:211=111514042666128956441&page=11&tbn h=159&tbnw=222&start=211&ndsp=21&ved=1t:429,r:12,s:211

20 Obr. č. 3: http://www.google.cz/imgres?q=de%C5%A1%C5%A5ov%C3%A9+mraky&hl=cs&gbv=2&biw=1600&bih=744&tb m=isch&tbnid=r- Gk6NAxUGGKWM:&imgrefurl=http://www.photoextract.com/cs/foto/251883.html&docid=5N7pXTTigmG6AM&it g=1&imgurl=http://st4.geg.cz/photo/251883_detail.jpg&w=900&h=473&ei=9tvfTs2DL47BswblupjiCA&zoom=1&iac t=hc&vpx=255&vpy=158&dur=3231&hovh=163&hovw=310&tx=196&ty=80&sig=111514042666128956441&page=1 &tbnh=97&tbnw=184&start=0&ndsp=32&ved=1t:429,r:1,s:0t:429,r:1,s:0 Obr. č. 4: http://www.google.cz/imgres?q=narozeninov%C3%BD+ve%C4%8D%C3%ADrek&um=1&hl=cs&qscrl=1&nord=1&r lz=1T4ACAW_csCZ401CZ413&biw=1600&bih=744&tbm=isch&tbnid=4NVA9ElDoGNIAM:&imgrefurl=http://www.m ojeparty.cz/index.asp%3Fmenu%3D945%26record%3D8856&docid=zMSTw_dyyQ5geM&imgurl=http://www.moje party.cz/data/USR_038_DEFAULT/4_Golf_Hostivar_party.jpg&w=600&h=600&ei=9t_fTvayG9DKtAbbj63LCA&zoom =1&iact=hc&vpx=543&vpy=266&dur=787&hovh=225&hovw=225&tx=103&ty=149&sig=111514042666128956441& page=10&tbnh=165&tbnw=165&start=197&ndsp=20&ved=1t:429,r:9,s:197&ty=149&sig=111514042666128956441& page=10&tbnh=165&tbnw=165&start=197&ndsp=20&ved=1t:429,r:9,s:197 Obr. č. 5: http://www.google.cz/imgres?q=vztekl%C3%A9+d%C3%ADt%C4%9B&um=1&hl=cs&sa=N&qscrl=1&nord=1&rlz=1 T4ACAW_csCZ401CZ413&biw=1600&bih=744&tbm=isch&tbnid=ksG- ZWNsYocsTM:&imgrefurl=http://ona.idnes.cz/deti.aspx%3Fc%3DA080414_102059_ona_deti_ves&docid=FmnkdoT kp03QtM&imgurl=http://i.idnes.cz/08/042/gal/VES22664b_15ONA19a.jpg&w=460&h=359&ei=WOHfTsDUIorJswa8 qeHiCA&zoom=1&iact=hc&vpx=1303&vpy=273&dur=149&hovh=198&hovw=254&tx=190&ty=131&sig=111514042 666128956441&page=1&tbnh=122&tbnw=153&start=0&ndsp=32&ved=1t:429,r:15,s:0


Stáhnout ppt "Výukový materiál byl zpracován v rámci projektu Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.1825 Šablona klíčové aktivity III/2 Sada Anglický jazyk 6-8 Název Budoucí."

Podobné prezentace


Reklamy Google