Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jazykové funkce/pragmatika ve výuce angličtiny. Jak a proč?

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jazykové funkce/pragmatika ve výuce angličtiny. Jak a proč?"— Transkript prezentace:

1 Jazykové funkce/pragmatika ve výuce angličtiny. Jak a proč?
Anežka Macháčková Žďárek 2012

2 jazyková vybavenost nutně nezaručuje bezproblémovou komunikaci mezi mluvčími různých mateřských jazyků Jazyková (gramatická) kompetence X komunikační kompetence

3 Vokurková, Iva. (2008): Unintended Impoliteness of Czech Speakers in English A Czech-English Contrastive Study. Nepublikovaná diplomová práce. ÚAJD, FF UK Praha. Situation 6: “An old lady is having difficulties climbing the steps to get onto a bus. You help her, saying: …”

4 Odpověď na komunikační situaci 6
NSs: Can I give you a hand? [15/20] Otázka: prvek váhání formulováno z pohledu mluvčího, žádá o dovolení pomoci riskuje „positive face“ použití neformálního výrazu, nezní odtažitě NNSs: I will help you [7/20] Tvrzení (assertion) příliš přímé (žádné „zjemňující“ strategie) narušuje osobní prostor („negative face“) Nápadný transfer z ČJ: Počkejte, pomůžu Vám!

5 ● dosáhnutí komunikačního cíle
Znalost jazykových funkcí/řečových aktů u studia cizích jazyků (L2 learners) ● kompetence jak být EFEKTIVNÍ obsahová stránka otázka relevance, čím motivováno - ilokuce ZDVOŘILÝ ● dosáhnutí komunikačního cíle

6 Jazykové fce – řečový akt
Mothejzíková (1991:5) = účel, pro který komunikujeme = záměr s jakým do komunikace vstupujeme volíme výrazy podle svého komunikačního partnera (ne/formální) Pouze repertoár výrazů (jazykové prostředky) nestačí, strategie v jakých situacích použít (jazykové dovednosti) Řečový akt a teorie zdvořilosti (politness) John L. Austin a John Searl Gesuato (2010:4) A speech act is an act performed through language, either in speech or writing Pokud se ilokučni význam liší od lokučního aktu (např. v případě, kdy formu otázky požijeme pro vyslovení výtky či žádosti), jedná se o tzv. nepřímý řečový akt (indirect speech act). Těch se často užívá pro dosažení zdvořilosti.

7

8 Jak toto učit?

9 Metodologie Sary Gesuato
I. Exposure II. Familiarization III. Supervised decontextualized analysis IV. Supervised contextualized analysis V. Production

10 I. Exposure: scenario (thanks)
Thanking Carl is an Erasmus student. He had to hand in a term paper to his psychology teacher to pass the course. After struggling on his own, he asked his teaching assistant, Mark, for help. Mark spent a whole afternoon with Carl, revising his paper and giving you useful advice. Carl has now learnt that he got top marks on his paper, and so goes over to Mark’s office to thank him.

11 I. Exposure: thanks Mark: thankee 2. Come in!
Mark: thanMark: thankee kee Carl: thanker 1. [knocks on the door] 3. Hi, Mark, have you got a minute? 5. Er I just wanted to come and thank you because – 7. well, I got my paper back from professor Dolittle, and er I got top marks, I couldn’t believe it. Mark: thankee 2. Come in! 4. Oh sure, come in, Carl, come in, sit down, sit down. 6. Uh? 8. It’s amazing! I’m so proud of you. Good for you.

12 I. Exposure: thanks, cont. 1
Carl: thanker 9. Well, thanks, if it hadn’t been for you 11-a. ’cause I was desperate I didn’t get any work done, the XXX weren’t any good, you just spent all that time with me, so I just brought you some - some chocolates to-to thank you ==11-b. for all the time you spent with me Mark: thankee 10. Oh, come on! ==12. Thank you so much, you really didn’t have to , you really didn’t have to

13 I. Exposure: thanks, cont. 2
Carl: thanker 13. XXX 15. Well, thanks, thanks a lot. 17. Bye Mark: thankee 14. It’s my job, it’s my job. 16. You’re welcome, Carl. Good-bye

14 II. Familiarization sample speech acts accompanied by ready-made glosses of their functional components Např. Mark: „It’s my job, it’s my job“ To accept the interlocutor’s manifestation of gratitude To downplay the role played in the beneficial event (být skromný)

15 III. Supervised decontextualized analysis
Matching a list of functional glosses of speech act components with expressions which can realize them Thinking about how to verbalize interactional moves Developing a repertoire of phrases for realizing moves Building strategic resources exploitable in future communicative events Např. Repeating one’s thanks, possibly in emphatic terms Once again, thanks a million.

16 IV. Supervised contextualized analysis
Tasks Matching text segments (which don’t have to coincide with clauses) with ready-made functional glosses (which specify strategic moves) Providing glosses for text segments Identifying and classifying functional components in texts Např. psaný text

17 V. Production

18

19

20 How to express „please“
Mothejzíková: Functions for Oral Interaction (1991: ) Unit 18: Please and thank you, saying you are pleased, displeased, angry Metodologie: 1. Starter (listening) 2. Situation I.,II.,III. 3. Explanation How to express „please“ Saying Thank you Responding to thanks 4. Practice

21 Proč? Děkuju za pozornost!

22 Bibliografie: Gesuato, S. (2010) „Learning to Analyse and Write Extended Speech Acts in the Foreign Language Classroom“, submission for consideration for volume 13 of Pragmatics and Language Learning. Mothejzíková, J.(1988) Functions for oral communication: a course in conversational English for upper-intermediate and more advanced students. Praha: Státní pedagogické nakladatelství. Searl, J.(1969) Speech acts. An essay in the philosophy of language. Cambridge: Cambridge University Press. Vokurková, I. (2008) Unintended Impoliteness of Czech Speakers in English, A Czech-English Contrastive Study. Praha


Stáhnout ppt "Jazykové funkce/pragmatika ve výuce angličtiny. Jak a proč?"

Podobné prezentace


Reklamy Google