Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VLIV DOSAVADNÍCH A PLÁNOVANÝCH REFOREM NA ZDRAVOTNICTVÍ Praha, 27.11. 2008.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VLIV DOSAVADNÍCH A PLÁNOVANÝCH REFOREM NA ZDRAVOTNICTVÍ Praha, 27.11. 2008."— Transkript prezentace:

1 VLIV DOSAVADNÍCH A PLÁNOVANÝCH REFOREM NA ZDRAVOTNICTVÍ Praha, 27.11. 2008

2 OBSAH PREZENTACE  Reforma veřejných financí  Projednávané reformní zákony  Další reformní kroky

3 CELKOVÝ FINANČNÍ DOPAD V PRVNÍM POLOLETÍ ROKU 2008 Vybrané regulační poplatky Odhad úspory nebo možnosti přesunutí prostředků od méně k více nemocným Ambulantní služby 976 mil. Kč810 mil. Kč – pouze u specialistů Recept1211 mil. Kč2 185 mil. Kč Pohotovost55 mil. Kč31 mil. Kč Lůžkové služby 364 mil. Kč385 mil. Kč Celkem2 606 mil. Kč3 411 mil. Kč

4 VÝVOJ ZMĚN POPTÁVKY PO ZDRAVOTNÍCH SLUŽBÁCH V ROCE 2008, MEZIROČNÍ ZMĚNA

5 VÝVOJ ÚHRAD LÉKŮ V 1.POLOLETÍ 2008 V CENOVÝCH PÁSMECH Cena léčiva meziročn í změna ú hrady ZP Do 500 Kč-21.1% 500 - 1000 Kč-2.2% 1000 - 5000 Kč11.5% nad 5000 Kč19.4% Levná léčiva –léčiva obsahující Paracetamol: pokles počtu balení a úhrady o 93 % Drahá léčiva – Adalimumab (cytostatika): nárůst počtu balení o 120 %, nárůst úhrady o 115 % Příklady

6 DOPADY ZAVEDENÍ OCHRANNÉHO LIMITU Ochranný limit překročilo v 1. pololetí 1306 pojištěnců, za 1. kvartál 199 pojištěnců, za celý rok překročí limit desetitisíce pojištěnců. Limit chrání především chronické pacienty a pacienty trpící více chorobami

7 LIMIT FUNGUJE A POMÁHÁ  pacient s depresí a plicním onemocněním  dlouhodobě užívá LP Ixel 50mg, Wellbutrin SR, Cipralex 10mg, Symbicort turb. Příklady pacientů, které chrání LIMIT  pacient s diabetem, hypertenzí a hyperlipoproteinemií  dlouhodobě užívá LP Glucobay, Advandamet, Tenoloc 200mg, Lipanor, Inegy  pacient s CHOPN, osteoporózou a poruchou motility GIT  dlouhodobě užívá LP Spiriva, Alvesco, Seretide diskus, Singulair, Ganaton, Caltrate plus 3.535,- Kč 2.160,- Kč 5.695,- Kč  doposud zaplatil: na doplatcích: na regulačních poplatcích: celkem: 3.570,- Kč 1.590,- Kč 5.160,- Kč 4.175,- Kč 900,- Kč 5.075,- Kč  doposud zaplatil: na doplatcích: na regulačních poplatcích: celkem:  doposud zaplatil: na doplatcích: na regulačních poplatcích: celkem:

8 VÝDAJE DOMÁCNOSTÍ NA KATEGORII ZDRAVÍ dom á cnosti... Výdaje na kategorii zdrav í celkem v % př í jmu v 1.kvart á le 2008 Výdaje na alkohol a tabák v % př í jmu v 1.kvart á le 2008 N á růst výdajů na kategorii zdrav í v Kč měsíčně (1.q. 2008 /1.q 2007) N á růst čistých příjmů v Kč měsíčně (1.q. 2008 /1.q 2007) celkem2,43%2,1%63 Kč832 Kč důchodců3,99%2,13%102 Kč311 Kč ekonomicky aktivn í bez dět í 2,07%2,31%66 Kč1 100 Kč ekonomicky aktivn í s dětmi 2,06%1,73%49 Kč983 Kč s dětmi s min. př í jmy 2,41%2,11%28 Kč16 Kč Zdroj: ČSÚ Výdaje domácností na kategorii zdraví patří stále mezi nejnižší v zemích OECD

9 NÁRŮST POČTU POJIŠTĚNCŮ VZP ČR LÉČENÝCH VE SPECIALIZOVANÝCH CENTRECH Ve 2. čtvrtletí 2008 bylo na moderní léčbu závažných nemocí v těchto centrech vydáno celkem o 800 milionů Kč více než před rokem

10 SHRNUTÍ VLIVU REGULAČNÍCH POPLATKŮ Nikomu nebyl znemožněn přístup k potřebné zdravotní péči Došlo k vytvoření úspor, které mohou být použity pro skutečně potřebné pacienty Zdravotníci mohou věnovat více času těžkým pacientům Byl zaveden limit na poplatky a doplatky jako univerzální nástroj ochrany chronicky nemocných Poprvé jsou systematicky sbírána data o finanční spoluúčasti potenciálně zranitelných skupin, což umožňuje ochránit je přesně cílenými a účinnými opatřeními Regulační poplatky plní svůj účel – lepší využití prostředků veřejného zdravotního pojištění a přesměrování peněz k potřebnějším pacientům

11 OBSAH PREZENTACE  Reforma veřejných financí  Projednávané reformní zákony  Další reformní kroky

12 DOPADY PROJEDNÁVANÝCH ZÁKONŮ.... Zákon o zdravotních službách Novela zákona o zdravotním pojištění Zákon o specifických zdravotních službách Vymahatelná práva pacientů Pacient zákazníkem Kvalita a bezpečí služeb Práva a povinnosti poskytovatelů Detailnější popis služeb, kde nestačí obecná úprava Upravena práva a povinnosti pacientů i poskytovatelů při poskytování specifických zdravotních služeb Soulad s evropskou legislativou Zlepšení dostupnosti záchranné služby Změna financování Lepší koordinace jednotlivých středisek Zákon o zdravotnické záchranné službě Zapracování dopadů nových zákonů o službách Zachování dnešního rozsahu hrazené péče Legalizace platby za nadstandard

13 OBSAH PREZENTACE  Reforma veřejných financí  Projednávané reformní zákony  Další reformní kroky

14 DALŠÍ REFORMNÍ ZÁKONY.... Zákon o veřejném zdravotním pojištění Zachovat solidární a povinné veřejné zdravotní pojištění Místní a časová dostupnost Zavedení transparentních čekacích seznamů Agenda žádostí a stížností Zajištění práva pojištěnce na informace o různých možnostech léčby (a zároveň zpřísnění postihu za zamlčování možností léčby) Pro pojištěnce možnost získat bonus za zdravý životní styl nebo aktivní přístup k prevenci Možnost nabízet víc zdravotních plánů (na základě dobrovolného rozhodnutí pojištěnce)

15 DALŠÍ REFORMNÍ ZÁKONY.... Zákon o zdravotních pojišťovnách a Úřadě pro dohled Nezávislý dohled nad finanční situací pojišťoven a plnění jejich povinností při zabezpečování dostupnosti zdravotních služeb Vydávání a odebíraní licencí a povolení zdravotním pojišťovnám Dohled nad finančním zdravím pojišťoven: požadavky na provozování a organizaci zdravotní pojišťovny, požadavky na minimální míru solventnosti Dohled nad plněním povinností zdravotních pojišťoven ohledně zajištění dostupnosti zdravotní péče pro jejich pojištěnce Jednotný zákon společný pro všechny zdravotní pojišťovny Zajištění průhledného účetnictví a jasné zodpovědnosti managementu a správních rad za výsledky organizace

16 OČEKÁVANÝ VÝVOJ SLOŽENÍ OBYVATELSTVA

17 Zdroj: DG ECFIN, The long-term sustainability of public finances in the European Union 2006 DOPAD STARNUTIA OBYVATELSTVA NA PRIEBEZNE FINANCOVANE VEREJNE SYSTEMY

18 VÝVOJ BILANCE SYSTÉMU VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

19 ... BEZ ZMĚNY FINANCOVÁNÍ SYSTÉMU V.Z.P.

20 MOŽNOSTI ŘEŠENÍ Snížení závislosti příjmové stránky v.z.p. na stárnutí obyvatelstva: Snížení podílu odvodů vybíraných jako procento z příjmu a jejich částečné nahrazení pevnou částkou dotovanou u potřebných státem (viz změny v Holandsku a diskuse v Německu) Zvýšení přívodu soukromých peněz do systému (za „nadstandard“) Další zvyšování efektivity systému poskytování zdravotních služeb Větší zapojení pacienta pomocí osobních zdravotních účtů: Možnost státem dotovaného zdravotního spoření Možnost pojistných produktů s vyšší spoluúčastí Omezení rozsahu poskytovaných služeb a/nebo zvýšení procentních odvodů

21 ...HOW TO DEAL WITH AGEING IN PAYG SYSTEMS?  Ageing is part of human life  Not a threat, but a challenge for any society –To secure healthy, active and dignified ageing –To take care of its elderly Increase individual responsibility

22 ČR UK Esp SW Island Lux Nor

23 Děkuji za pozornost!


Stáhnout ppt "VLIV DOSAVADNÍCH A PLÁNOVANÝCH REFOREM NA ZDRAVOTNICTVÍ Praha, 27.11. 2008."

Podobné prezentace


Reklamy Google