Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

K V SOUVÝSKYTU PŘEDLOŽEK SE VYSKYTUJÍCÍM VÝZNAMŮM

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "K V SOUVÝSKYTU PŘEDLOŽEK SE VYSKYTUJÍCÍM VÝZNAMŮM"— Transkript prezentace:

1 K V SOUVÝSKYTU PŘEDLOŽEK SE VYSKYTUJÍCÍM VÝZNAMŮM
ZUZANA KOMRSKOVÁ Žďárek 10.–

2 Souvýskyt předložek mluvčí anteponuje původně postponovaný větný člen v předložkové vazbě před řídící větný člen, nacházející se rovněž v předložkové vazbě Řidič narazil do kamionu jedoucího před ním. Řidič narazil do před ním jedoucího kamionu. souvýskyt 2 předložek 3 předložky pouze u Jamka (1998): S v na dlouhém řemeni visící tašce uloženou svačinou vypravil jsem se na šichtu.

3 Hledané kombinace předložek
pouze primární předložky: bez(e), dle, do, k (ke, ku), mezi, na, nad(e), o, ob, od(e), po, pod(e), podle, pro, proti, před(e), přes(e), při, s(e), u, v(e), z(e), za 1156 kombinací (souvýskytů) SYN2009PUB nalezeno 7234 vyhovujících dokladů

4 Anteponovaná předložková fráze
Novotná (2011) – jde o vsuvku (syntakticky nezačleněnou poznámku či komentář do přerušené věty) - významy anteponované fráze: srovnání, časová a místní určení, prospěch/neprospěch - u všech souvýskytů význam nepojmenovává (frekventované kolokace v podstatě, v pořadí, v přepočtu, frazémy) Panevová (2003) – významy: příslovečné určení rozdílu (předložka o+AKK), příslovečné určení normy/měřítka (předložka podle)

5 Určované významy předložky vyjadřují okolnostní významy => větný člen příslovečné určení => syntaktická začleněnost Příslovečná určení místa času způsobu míry (vlastní) příčiny účelu přípustky podmínky zřetele srovnání původu průvodní okolnosti + Předmět – v externí předložkové frázi je často deverbativní adjektivum, které zachovává původní slovesnou valenci (např. myslící na) + Vsuvka – anteponované fráze, které se vztahují k celé nominální frázi (např. na v uvozovkách povedených seriálech)

6 P u ř r í č s e l n o í v e č n á

7 Lokalizace a temporalita
lokalizace (1577 dokladů) a temporalita (1212 dokladů) - podle Mluvnice češtiny II náleží k základním vlastnostem sémantického pole předložek temporalita: 1) předčasnost – např. turné k v dubnu vydanému sedmému albu 2) současný děj s dějem přísudku, např. mezi v současnosti nejžádanější služby patří broušení hran 3) durativnost děje nebo stavu vyjádřeného deverbálním adjektivem, např. zapadá do po generace pěstovaného a přežívajícího obrazu „tatíčka“ lokalizace – např. nedobrzdil svůj vůz a narazil do před ním stojícího nákladního vozidla

8 Srovnání a zřetel srovnání dokladů, vyjadřováno výhradně předložkou o (souvýskyt s o tvoří 62 % celkového počtu dokladů) např. Jaroslav K. se na inzerát seznámil s o pět let starší ženou. zřetel (1325 dokladů) - kombinace s předložkou pro tvoří přibližně 80 % celkového počtu - fráze uvozené prepozicí pro vyjadřují nejčastěji činitele, který má ze skutečnosti, vyjádřené externí předložkovou frází, prospěch nebo neprospěch např. hosté v závěru zkorigovali skóre do pro ně přijatelné podoby

9 Způsob, míra a podmínka způsob (255 dokladů)
např. Příbramští by neměli být pro v dobré formě hrající Duklu těžkým soustem míra (154 dokladů) např. Vzal sklenici od nápoje a prudce jí hodil po na smrt vystrašené ženě. podmínka (124 dokladů) – nejčastěji vyjádřena spojením na (první) pohled např. říká brněnský trenér po na pohled hladkém vítězství

10 Příčina, účel, původ, průvodní okolnost
příčina (11 dokladů) např. projekt liberecké radnice pro z různého důvodu sociálně vyloučené skupiny účel (32 dokladů) např. poskytla z k tomu vytvořeného fondu zaměstnancům bezúročné půjčky původ (3 doklady) např. pohled na z tepaného železa vyvedenou konstrukci Eiffelovy věže průvodní okolnost (7 dokladů) např. podle s námi konzultované studie

11 Předmět určený k, uzpůsobený k myslící na, navazující na, čekající na
číhající na, bojující o, hrající o dohodnutý s, sjednaný s, smířený s, spojený s, spolupracující s srovnatelný s, související s,

12 Vsuvka bez nadsázky, bez výjimky po výtce, po čertech
s prominutím, s velkou (největší) pravděpodobností v podstatě, v pořadí, v průměru, v přepočtu, v uvozovkách, v zásadě z podstaty + Persepolis označovaný za se zmíněným Mausem vůbec první íránský komiks např. Zajímavostí P. O. D. je, že na v podstatě standardní rap-metal nabalují texty prostoupené křesťanskou vírou.

13 Frazémy ustálená spojení: do očí bijící, do nebe volající, k smrti vyděšený/vystrašený, na kost vyhublý, na slovo vzatý, na smrt nemocný, na hodinu vyhozený, po zuby ozbrojený/vyzbrojený - přičleněny k PU frazémy (s vyšší mírou ustálenosti, nerozdělitelné na části, tvoří interní i externí frázi): z nouze ctnost, z pekla štěstí (celkem 9 výskytů) - zvláštní kategorie např. obyvatelé Slovenska konzumují v posledních deseti letech mírně zdravější stravu, při níž jde spíše o z nouze ctnost než o průlom v tradičních návycích

14 Poznámky ke struktuře frází
anteponovaná (interní) fráze označená jako PU nebo předmět rozvíjí adjektivum/řadovou číslovku v externí frázi: 2 výjimky - balíček s na pečení přísadami; staré zápasy , které byly pro v první lize Hradec na dlouhou dobu poslední - absence adjektiva v externí frázi (anteponovaná fráze jsou převeditelné na adjektivum) anteponovaná fráze označená jako vsuvka rozvíjí celou externí frázi

15 Závěr anteponovaná fráze je v 93 % případů syntakticky začleněna
o vsuvce lze hovořit jen v necelých 7 % případů

16 LITERATURA K SOUVÝSKYTU - VÝBĚR
Čermák, F. (1996). Systém, funkce, forma a sémantika českých předložek. Slovo a slovesnost, 57, pp. 30–46. Jamek, V. (1998). Před pikolou, za pikolou. In O patřičnosti v jazyce. (pp. 162–164). Praha: Nakladatelství Franze Kafky. Machová, S. (2000). Dvě předložky vedle sebe. Naše řeč, 83(1), pp. 30–34. Novotná, R. (2011). Kumulace předložek v textu. In: Čermák, F. Korpusová lingvistika Praha : Výzkum a výstavba korpus. (pp. 174–183). Praha: Nakladatelství Lidové noviny. Panevová, J. (2003). Existuje chyba v syntaxi?. In: Sborník prací Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě. (pp. 145–153). Opava: Slezská univerzita. Styblík, V. (2000). K spojení dvou předložek vedle sebe. Český jazyk a literatura, 51(3-4), pp. 90–91. Vlková, V. (1988). K některým aspektům užívání předložek. In: Praktické kapitoly ze spisovné češtiny. (pp. 67–73). Praha: ÚJČ ČSAV.

17 Děkuji za při referátu projevenou pozornost
těším se na v diskusi položené dotazy!


Stáhnout ppt "K V SOUVÝSKYTU PŘEDLOŽEK SE VYSKYTUJÍCÍM VÝZNAMŮM"

Podobné prezentace


Reklamy Google