Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Adjektiva. Anotace Materiál tvoří 17 slidů, v nichž se žák osvěží pojem podstatné jméno a práci s jednotlivými druhy podstatných jmen a pravopisem velkých.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Adjektiva. Anotace Materiál tvoří 17 slidů, v nichž se žák osvěží pojem podstatné jméno a práci s jednotlivými druhy podstatných jmen a pravopisem velkých."— Transkript prezentace:

1 adjektiva

2 Anotace Materiál tvoří 17 slidů, v nichž se žák osvěží pojem podstatné jméno a práci s jednotlivými druhy podstatných jmen a pravopisem velkých písmen cílová skupina: 8. roč. Autor: Mgr. Tomáš Kozák očekávaný výstup: žák je schopen poznat přídavné jméno, rozlišit jeho druh, správně skloňovat, pracovat se vzory přídavných jmen,, je nutno použít formu prezentace pro zachování interaktivity použitý materiál: učebnice SPN Čj pro 8. roč., Český jazyk, přehled učiva základní školy průběh: za pomoci prezentace provedeme výklad, pracujeme se žáky na cvičeních, za každým cvičením následuje klíč s řešením

3 Druhy přídavných jmen tvrdá – skloňují se podle vzoru mladý, mladá, mladé měkká – skloňují se podle vzoru jarní, jarní, jarní všechna přídavná jména odvozená od jmen zvířat, kromě koňský, kravský se skloňují podle tohoto vzoru přivlastňovací – skloňují se podle vzoru otcův, matčin použití vzoru otcův se vyhýbáme, protože není ve výslovnosti možno od sebe rozlišit otcovy x otcovi používáme proto důsledně vzor matčin matčini x matčiny [matčiňi] x [matčini]

4 V textu vyhledejte přídavná jména. V pralese Ohromná vodní hladina afrického tanganického jezera se stříbrně zaleskla v paprscích vycházejícího tropického slunce. Jako na povel se strhl v hustých korunách pralesních velikánů pronikavý pokřik. To šedí papoušci zahájili ranní koncert. Šedomodře zbarvení křiklouni s červenooranžovými ocasy poletovali z větve na větev a silnými zobáky uštipovali mladé výhonky. V blízké houštině zapraskalo, větve se zakymácely a v zeleni listů se objevila černá, lidskému obličeji podobná hlava. Starý šimpanz se vykláněl z křoví a opatrně se rozhlížel po okolí. Lidoop, hustě porostlý černou srstí, vylezl na mýtinu a dlouhýma rukama se opíral o zem. Náhle se ozval výkřik: „Uhu, uhu!“ V to okamžiku se křoví znovu rozhrnulo a vylezla z něho stará šimpanzice s mládětem přichyceným na máminých prsou. Opice byla mnohem menší než samec a nemohla s mládětem dobře běžet. Starý šimpanz vedl obratně a obezřetně rodinu starou rybářskou stezkou k jezeru.

5 V textu vyhledejte přídavná jména. V pralese Ohromná vodní hladina afrického tanganického jezera se stříbrně zaleskla v paprscích vycházejícího tropického slunce. Jako na povel se strhl v hustých korunách pralesních velikánů pronikavý pokřik. To šedí papoušci zahájili ranní koncert. Šedomodře zbarvení křiklouni s červenooranžovými ocasy poletovali z větve na větev a silnými zobáky uštipovali mladé výhonky. V blízké houštině zapraskalo, větve se zakymácely a v zeleni listů se objevila černá, lidskému obličeji podobná hlava. Starý šimpanz se vykláněl z křoví a opatrně se rozhlížel po okolí. Lidoop, hustě porostlý černou srstí, vylezl na mýtinu a dlouhýma rukama se opíral o zem. Náhle se ozval výkřik: „Uhu, uhu!“ V tom okamžiku se křoví znovu rozhrnulo a vylezla z něho stará šimpanzice s mládětem přichyceným na máminých prsou. Opice byla mnohem menší než samec a nemohla s mládětem dobře běžet. Starý šimpanz vedl obratně a obezřetně rodinu starou rybářskou stezkou k jezeru.

6 Nad přídavná jména nadepiš jejich druh. T M P V pralese Ohromná vodní hladina afrického tanganického jezera se stříbrně zaleskla v paprscích vycházejícího tropického slunce. Jako na povel se strhl v hustých korunách pralesních velikánů pronikavý pokřik. To šedí papoušci zahájili ranní koncert. Šedomodře zbarvení křiklouni s červenooranžovými ocasy poletovali z větve na větev a silnými zobáky uštipovali mladé výhonky. V blízké houštině zapraskalo, větve se zakymácely a v zeleni listů se objevila černá, lidskému obličeji podobná hlava. Starý šimpanz se vykláněl z křoví a opatrně se rozhlížel po okolí. Lidoop, hustě porostlý černou srstí, vylezl na mýtinu a dlouhýma rukama se opíral o zem. Náhle se ozval výkřik: „Uhu, uhu!“ V tom okamžiku se křoví znovu rozhrnulo a vylezla z něho stará šimpanzice s mládětem přichyceným na máminých prsou. Opice byla mnohem menší než samec a nemohla s mládětem dobře běžet. Starý šimpanz vedl obratně a obezřetně rodinu starou rybářskou stezkou k jezeru.

7 Nad přídavná jména nadepiš jejich druh. T M P – tvrdé x měkké x přivlastňovací V pralese Ohromná vodní hladina afrického tanganického jezera se stříbrně zaleskla v paprscích vycházejícího tropického slunce. Jako na povel se strhl v hustých korunách pralesních velikánů pronikavý pokřik. To šedí papoušci zahájili ranní koncert. Šedomodře zbarvení křiklouni s červenooranžovými ocasy poletovali z větve na větev a silnými zobáky uštipovali mladé výhonky. V blízké houštině zapraskalo, větve se zakymácely a v zeleni listů se objevila černá, lidskému obličeji podobná hlava. Starý šimpanz se vykláněl z křoví a opatrně se rozhlížel po okolí. Lidoop, hustě porostlý černou srstí, vylezl na mýtinu a dlouhýma rukama se opíral o zem. Náhle se ozval výkřik: „Uhu, uhu!“ V tom okamžiku se křoví znovu rozhrnulo a vylezla z něho stará šimpanzice s mládětem přichyceným na máminých prsou. Opice byla mnohem menší než samec a nemohla s mládětem dobře běžet. Starý šimpanz vedl obratně a obezřetně rodinu starou rybářskou stezkou k jezeru.

8 Vyberte přídavná jména a určete jejich druh tvrdá x měkká x přivlastňovací x podstatná jména x příslovce x slovesa bratrský, bratrsky, bratrův, bratrství, bratrstvo mladý, mladík, mládí, mlád, mladost práce, pracovitý, pracovník, pracovní, pracoval pes, psí, psík dělal, dělník, dělnický, dělá, dělníkova, udělaný matka, mateřská, matčino, mateřský, mateřství učit, učitel, učitelova, učitelka, učitelský, učený, učebna, učební, učitelčina, učenec, učencův, učil, nejučenější

9 Vyberte přídavná jména a určete jejich druh tvrdá x měkká x přivlastňovací x podstatná jména x příslovce x slovesa bratrský, bratrsky, bratrův, bratrství, bratrstvo mladý, mladík, mládí, mlád, mladost práce, pracovitý, pracovník, pracovní, pracoval pes, psí, psík dělal, dělník, dělnický, dělá, dělníkova, udělaný matka, mateřská, matčino, mateřský, mateřství učit, učitel, učitelova, učitelka, učitelský, učený, učebna, učební, učitelčina, učenec, učencův, učil, nejučenější

10 Doplň koncovku a odůvodni ji. chraplav… hlas, holub… mláďata, z Havlíčkov… ulice, růžov… sametov… župan, bab… léto, hromada borovicov…ch šišek, obě Pavlov… sestry, ryz… zlato, látka s bíl…m… květy, tatínkov… přátelé, v ciz… zemi, v mal…ch květináčích, Čapkov… povídky, koz… sýry, v mraziv…ch dnech, v světl…ch kabátech, netrpěliv… lidé, za tepl…ch večerů, nov… zákazníci, jet k naléhav…m případům, hověz… polévka, skvěl… sportovci, prošedivěl… pán, při minul…ch setkáních, Nerudov… fejetony, po cel… rok, na kovov…ch předmětech, Petrov… bratři, mezi lískov…m… keři, mnoz… zpěváci, motýl… křídla, přím… kop, v rozlehl…ch lesích, Alšov… obrazy

11 Doplň koncovku a odůvodni ji. chraplavý hlas, holubí mláďata, z Havlíčkovy ulice, růžový sametový župan, babí léto, hromada borovicových šišek, obě Pavlovy sestry, ryzí zlato, látka s bílými květy, tatínkovi přátelé, v cizí zemi, v malých květináčích, Čapkovy povídky, kozí sýry, v mrazivých dnech, v světlých kabátech, netrpěliví lidé, za teplých večerů, noví zákazníci, jet k naléhavým případům, hovězí polévka, skvělí sportovci, prošedivělý pán, při minulých setkáních, Nerudovy fejetony, po celý rok, na kovových předmětech, Petrovi bratři, mezi lískovými keři, mnozí zpěváci, motýlí křídla, přímý kop, v rozlehlých lesích, Alšovy obrazy

12 Vyskloňuj ve všech pádech obojího čísla 1.pád silný muž rozkvetlý stromhodnotná knihahravé kotě 2. pád 3. pád 4. pád 5. pád 6. pád 7. pád množné číslo 1.pád 2. pád 3. pád 4. pád 5. pád 6. pád 7. pád

13 Vyskloňuj ve všech pádech obojího čísla 1.pád silný muž rozkvetlý stromhodnotná knihahravé kotě 2. pád silného muže rozkvetlého stromuhodnotné knihyhravého kotěte 3. pád silnému muži rozkvetlému stromuhodnotné knizehravému kotěti 4. pád silného muže rozkvetlý stromhodnotnou knihuhravé kotě 5. pád silný muži rozkvetlý stromehodnotná knihohravé kotě 6. pád o silném muži o rozkvetlém stromuo hodnotné knizeo hravém kotěti 7. pád silným mužem rozkvetlým stromemhodnotnou knihouhravým kotětem množné číslo 1.pád silní muži rozkvetlé stromyhodnotné knihyhravá koťata 2. pád silných mužů rozkvetlých stromůhodnotných knihhravých koťat 3. pád silným mužům rozkvetlým stromůmhodnotným knihámhravým koťatům 4. pád silné muže rozkvetlé stromyhodnotné knihyhravá koťata 5. pád silní muži rozkvetlé stromyhodnotné knihyhravá koťata 6. pád o silných mužích o rozkvetlých stromech o hodnotných knihách o hravých koťatech 7. pád silnými muži rozkvetlými stromyhodnotnými knihamihravými koťaty

14 Vyskloňuj ve všech pádech obojího čísla 1.pád spěchající chlapec ryzí kovcizí panízimní jablko 2. pád 3. pád 4. pád 5. pád 6. pád 7. pád množné číslo 1.pád 2. pád 3. pád 4. pád 5. pád 6. pád 7. pád

15 Vyskloňuj ve všech pádech obojího čísla 1.pád spěchající chlapec ryzí kovcizí panízimní jablko 2. pád spěchajícího chlapce ryzího kovucizí panízimního jablka 3. pád spěchajícímu chlapci ryzímu kovucizí panízimnímu jablku 4. pád spěchajícího chlapce ryzí kovcizí panízimní jablko 5. pád spěchající chlapče ryzí kovecizí panízimní jablko 6. pád o spěchajícím chlapci o ryzím kovuo cizí panío zimním jablku 7. pád spěchajícím chlapcem ryzím kovemcizí panízimním jablkem množné číslo 1.pád spěchající chlapci ryzí kovycizí panízimní jablka 2. pád spěchajících chlapců ryzích kovůcizích panízimních jablek 3. pád spěchajícím chlapcům ryzím kovůmcizím panímzimním jablkům 4. pád spěchající chlapce ryzí kovycizí panízimní jablka 5. pád spěchající chlapci ryzí kovycizí panízimní jablka 6. pád o spěchajících chlapcích o ryzích kovecho cizích paníchzimních jablcích 7. pád spěchajícími chlapci ryzími kovycizími panímizimními jablky

16 Doplň i/í, y/ý a pravopis odůvodni. Soutěž v…hrál recept na kuřecí prs…čka s krab…m… tyčinkam…. V programu se v…střídal… znám… písničkáři. Autorov… fotografie b…l… v…staven… na prestižní přehl…dce současného umění. Děti v Africe běhají většinou bos….. Komentátor hodnotil v…kon mužstva jako mndl….. Zb…lé bonbony jsou Pavlov….. Tito v…rostci jsou drz… a neurval… ke starším lidem. Oba texty obsahoval… velké množstv… hrub…ch chyb. Když b…l… chlapci s úkol… hotov…, mohl… sportovat. Zapamatovali jsme si ji podle jejích rus…ch vlasů. L…dé zas…pal… řečníka četným… dotaz…. Britský zpěvák poskytl L…dov…m nov…nám obsáhl… rozhovor. V…choz…m m…stem pro v…stup na vrchol je parkoviště v Tetřev….m sedlem. Po dlouhé cestě dorazili domů živ… a zdráv…. Oba Růžičkov… s…nové jsou lékaři.

17 Doplň i/í, y/ý a pravopis odůvodni. Soutěž vyhrál recept na kuřecí prsíčka s krabími tyčinkami. V programu se vystřídali známí písničkáři. Autorovy fotografie byly vystaveny na prestižní přehlídce současného umění. Děti v Africe běhají většinou bosy. Komentátor hodnotil výkon mužstva jako mdlý. Zbylé bonbony jsou Pavlovy. Tito výrostci jsou drzí a neurvalí ke starším lidem. Oba texty obsahovaly velké množství hrubých chyb. Když byli chlapci s úkoly hotovi, mohli sportovat. Zapamatovali jsme si ji podle jejích rusých vlasů. Lidé zasypali řečníka četnými dotazy. Britský zpěvák poskytl Lidovým novinám obsáhlý rozhovor. Výchozím místem pro výstup na vrchol je parkoviště v Tetřevím sedlem. Po dlouhé cestě dorazili domů živi a zdrávi. Oba Růžičkovi synové jsou lékaři.


Stáhnout ppt "Adjektiva. Anotace Materiál tvoří 17 slidů, v nichž se žák osvěží pojem podstatné jméno a práci s jednotlivými druhy podstatných jmen a pravopisem velkých."

Podobné prezentace


Reklamy Google