Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prof. Ing. Zdeněk Mikoláš, CSc.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Prof. Ing. Zdeněk Mikoláš, CSc."— Transkript prezentace:

1 Prof. Ing. Zdeněk Mikoláš, CSc.
152 - podnikohospodářská Prohlašuji. Pokud budu zvolen do senátu EkF VŠB-TU Ostrava, budu usilovat o naplňování následujících cílů. Pokud se mi nebude dařit naplňovat tyto cíle, odstoupím dle okolností ze senátu sám z vlastní vůle nebo na základě výzvy voličů, zejména z katedry podnikohospodářské, která mne nominovala, neboť nutno naslouchat hlasu voličů, kteří očekávají, že níže uvedené cíle v senátu EkF budu prosazovat. Budu prosazovat, aby všechny složky podílející na řízení fakulty (vedení fakulty, senát a vědecká rada atd.) měly jasně vymezené role, nepokoušely se překračovat své kompetence. Tedy senát EkF v prvé řadě musí dbát dle svých kompetencí o právní rámec rozvoje fakulty, garanci etiky, odbornosti a personálního rozvoje jednotlivých programů a oborů fakulty. Komunikace senátu s akademickou obcí: senát by měl zpracovat pravidla, která by zajistila, aby měly možnost i katedry, které nemají svého člena v senátu, kontaktovat pověřeného senátora s podněty, které mohou zkvalitnit  práci senátu minimálně jednou za semestr by měl senát realizovat formou setkání s akademickou obcí nebo návštěvou kateder pověřenými senátory „den akademické obce“, čímž by se posílila zpětná vazba na akademickou obec, poznaly se její potřeby a názorové tendence .

2 Prof. Ing. Zdeněk Mikoláš, CSc.
Proto je nutné, aby: byl vypracován etický kodex fakulty zavazující vedení, senát, management, pedagogy a studenty fakulty k tomu, aby rostla prestiž univerzity, fakulty, programů a oborů (je nepřípustné, aby docházelo k podezření z nadržování, ovlivňování, manipulace atd., poučme se z minulých chyb!) byly rozvíjeny obory tak, abychom se pyšnili více tzv. univerzitními obory, tedy těmi, kde probíhá habilitační proces a profesorská řízení se fakulta kromě rozvoje teoretických poznatků, výzkumných a publikačních úspěchů více přiblížila praxi světové třídy, proto nutno podpořit rozvoj kombinované a mezioborové formy studia, výuku v cizích jazycích atd. na fakultě se prosadil morální princip „mládí vpřed a úcta ke stáří!“ – budu tedy prosazovat, aby se na fakultě urychlila habilitační a profesorská řízení zejména mladších kolegů, hlavně na programu ekonomika a management, kde je situace kupř. mezi profesory do 60 let zcela neuspokojivá – na druhé straně budu prosazovat, aby profesorům, kteří přispěli k rozvoji oborů a fakulty byla zřízena po dosažení 65. let věku honorovaná pozice emeritní profesor byl prosazen princip každému podle zásluh – není udržitelné, aby na některých katedrách a oborech pedagogové učili stovky studentů, garantovali obory akceptované odbornou veřejností a uchazeči o studium na fakultě atd., a jiní v důsledku volných kapacit si dělají tituly, nabírají funkce na jiných školách, případně jiné vlivné funkce na fakultě či mimo byly podporovány aktivity oborů, kateder i studentů, které vedou k posílení výzkumu, spolupráce s jinými univerzitami (nejen na západ od ČR), špičkovou praxí apod. byla snižována byrokracie zatěžující katedry – nutno k pedagogům přistupovat tak, že management a obslužná pracoviště fakulty poskytují servis pedagogům a výzkumníkům (tedy nutno hledat analogii ve vztahu studijního oddělení a studentů) – je zcela nezbytné posílit řízení fakulty po odborné linii garantů, tzn. program – obor – kurz (předmět) byl posílen význam stěžejních programů a oborů – fakulta má mnoho oborů a programů, ale často se jedny schovávají za úspěchy druhých, stačí se podívat na počty přijímaných studentů a absolventů.

3 Prof. Ing. Zdeněk Mikoláš, CSc.
Naše fakulta po 30. letech dospěla do fáze, kdybychom měli uvažovat o vyšších ambicích a pozicích, než dosud: proč již nemáme specializovaná pracoviště, jako jsou výzkumné útvary, vydavatelství apod. (viz VŠE Praha aj.)? Nakonec jedno motto: Mějme odvahu hledat pravdu, pokoru k omylu a úctu k člověku a přírodě. Ostrava, Zdenek Mikoláš


Stáhnout ppt "Prof. Ing. Zdeněk Mikoláš, CSc."

Podobné prezentace


Reklamy Google