Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prof. Ing. Zdeněk Mikoláš, CSc. Prohlašuji. Pokud budu zvolen do senátu EkF VŠB-TU Ostrava, budu usilovat o naplňování následujících cílů. Pokud se mi.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Prof. Ing. Zdeněk Mikoláš, CSc. Prohlašuji. Pokud budu zvolen do senátu EkF VŠB-TU Ostrava, budu usilovat o naplňování následujících cílů. Pokud se mi."— Transkript prezentace:

1 Prof. Ing. Zdeněk Mikoláš, CSc. Prohlašuji. Pokud budu zvolen do senátu EkF VŠB-TU Ostrava, budu usilovat o naplňování následujících cílů. Pokud se mi nebude dařit naplňovat tyto cíle, odstoupím dle okolností ze senátu sám z vlastní vůle nebo na základě výzvy voličů, zejména z katedry podnikohospodářské, která mne nominovala, neboť nutno naslouchat hlasu voličů, kteří očekávají, že níže uvedené cíle v senátu EkF budu prosazovat. Budu prosazovat, aby všechny složky podílející na řízení fakulty (vedení fakulty, senát a vědecká rada atd.) měly jasně vymezené role, nepokoušely se překračovat své kompetence. Tedy senát EkF v prvé řadě musí dbát dle svých kompetencí o právní rámec rozvoje fakulty, garanci etiky, odbornosti a personálního rozvoje jednotlivých programů a oborů fakulty. Komunikace senátu s akademickou obcí: senát by měl zpracovat pravidla, která by zajistila, aby měly možnost i katedry, které nemají svého člena v senátu, kontaktovat pověřeného senátora s podněty, které mohou zkvalitnit práci senátu minimálně jednou za semestr by měl senát realizovat formou setkání s akademickou obcí nebo návštěvou kateder pověřenými senátory „den akademické obce“, čímž by se posílila zpětná vazba na akademickou obec, poznaly se její potřeby a názorové tendence. 152 - podnikohospodářská

2 Prof. Ing. Zdeněk Mikoláš, CSc. Proto je nutné, aby: Proto je nutné, aby: byl vypracován etický kodex fakulty zavazující vedení, senát, management, pedagogy a studenty fakulty k tomu, aby rostla prestiž univerzity, fakulty, programů a oborů (je nepřípustné, aby docházelo k podezření z nadržování, ovlivňování, manipulace atd., poučme se z minulých chyb!) byl vypracován etický kodex fakulty zavazující vedení, senát, management, pedagogy a studenty fakulty k tomu, aby rostla prestiž univerzity, fakulty, programů a oborů (je nepřípustné, aby docházelo k podezření z nadržování, ovlivňování, manipulace atd., poučme se z minulých chyb!) byly rozvíjeny obory tak, abychom se pyšnili více tzv. univerzitními obory, tedy těmi, kde probíhá habilitační proces a profesorská řízení byly rozvíjeny obory tak, abychom se pyšnili více tzv. univerzitními obory, tedy těmi, kde probíhá habilitační proces a profesorská řízení se fakulta kromě rozvoje teoretických poznatků, výzkumných a publikačních úspěchů více přiblížila praxi světové třídy, proto nutno podpořit rozvoj kombinované a mezioborové formy studia, výuku v cizích jazycích atd. se fakulta kromě rozvoje teoretických poznatků, výzkumných a publikačních úspěchů více přiblížila praxi světové třídy, proto nutno podpořit rozvoj kombinované a mezioborové formy studia, výuku v cizích jazycích atd. na fakultě se prosadil morální princip „mládí vpřed a úcta ke stáří!“ – budu tedy prosazovat, aby se na fakultě urychlila habilitační a profesorská řízení zejména mladších kolegů, hlavně na programu ekonomika a management, kde je situace kupř. mezi profesory do 60 let zcela neuspokojivá – na druhé straně budu prosazovat, aby profesorům, kteří přispěli k rozvoji oborů a fakulty byla zřízena po dosažení 65. let věku honorovaná pozice emeritní profesor na fakultě se prosadil morální princip „mládí vpřed a úcta ke stáří!“ – budu tedy prosazovat, aby se na fakultě urychlila habilitační a profesorská řízení zejména mladších kolegů, hlavně na programu ekonomika a management, kde je situace kupř. mezi profesory do 60 let zcela neuspokojivá – na druhé straně budu prosazovat, aby profesorům, kteří přispěli k rozvoji oborů a fakulty byla zřízena po dosažení 65. let věku honorovaná pozice emeritní profesor byl prosazen princip každému podle zásluh – není udržitelné, aby na některých katedrách a oborech pedagogové učili stovky studentů, garantovali obory akceptované odbornou veřejností a uchazeči o studium na fakultě atd., a jiní v důsledku volných kapacit si dělají tituly, nabírají funkce na jiných školách, případně jiné vlivné funkce na fakultě či mimo byl prosazen princip každému podle zásluh – není udržitelné, aby na některých katedrách a oborech pedagogové učili stovky studentů, garantovali obory akceptované odbornou veřejností a uchazeči o studium na fakultě atd., a jiní v důsledku volných kapacit si dělají tituly, nabírají funkce na jiných školách, případně jiné vlivné funkce na fakultě či mimo byly podporovány aktivity oborů, kateder i studentů, které vedou k posílení výzkumu, spolupráce s jinými univerzitami (nejen na západ od ČR), špičkovou praxí apod. byly podporovány aktivity oborů, kateder i studentů, které vedou k posílení výzkumu, spolupráce s jinými univerzitami (nejen na západ od ČR), špičkovou praxí apod. byla snižována byrokracie zatěžující katedry – nutno k pedagogům přistupovat tak, že management a obslužná pracoviště fakulty poskytují servis pedagogům a výzkumníkům (tedy nutno hledat analogii ve vztahu studijního oddělení a studentů) – je zcela nezbytné posílit řízení fakulty po odborné linii garantů, tzn. program – obor – kurz (předmět) byla snižována byrokracie zatěžující katedry – nutno k pedagogům přistupovat tak, že management a obslužná pracoviště fakulty poskytují servis pedagogům a výzkumníkům (tedy nutno hledat analogii ve vztahu studijního oddělení a studentů) – je zcela nezbytné posílit řízení fakulty po odborné linii garantů, tzn. program – obor – kurz (předmět) byl posílen význam stěžejních programů a oborů – fakulta má mnoho oborů a programů, ale často se jedny schovávají za úspěchy druhých, stačí se podívat na počty přijímaných studentů a absolventů. byl posílen význam stěžejních programů a oborů – fakulta má mnoho oborů a programů, ale často se jedny schovávají za úspěchy druhých, stačí se podívat na počty přijímaných studentů a absolventů.

3 Prof. Ing. Zdeněk Mikoláš, CSc. Naše fakulta po 30. letech dospěla do fáze, kdybychom měli uvažovat o vyšších ambicích a pozicích, než dosud: Naše fakulta po 30. letech dospěla do fáze, kdybychom měli uvažovat o vyšších ambicích a pozicích, než dosud: proč již nemáme specializovaná pracoviště, jako jsou výzkumné útvary, vydavatelství apod. (viz VŠE Praha aj.)? proč již nemáme specializovaná pracoviště, jako jsou výzkumné útvary, vydavatelství apod. (viz VŠE Praha aj.)? Nakonec jedno motto: Nakonec jedno motto: M ě jme odvahu hledat pravdu, pokoru k omylu a úctu k č lov ě ku a p ř írod ě. M ě jme odvahu hledat pravdu, pokoru k omylu a úctu k č lov ě ku a p ř írod ě. Ostrava, 17. 4. 2008 Zdenek Mikoláš Ostrava, 17. 4. 2008 Zdenek Mikoláš


Stáhnout ppt "Prof. Ing. Zdeněk Mikoláš, CSc. Prohlašuji. Pokud budu zvolen do senátu EkF VŠB-TU Ostrava, budu usilovat o naplňování následujících cílů. Pokud se mi."

Podobné prezentace


Reklamy Google