Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Využití multimediálních nástrojů pro rozvoj klíčových kompetencí žáků ZŠ Brodek u Konice reg. č.: CZ.1.07/1.1.04/02.0041 Předmět: Český jazyk Ročník: 5.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Využití multimediálních nástrojů pro rozvoj klíčových kompetencí žáků ZŠ Brodek u Konice reg. č.: CZ.1.07/1.1.04/02.0041 Předmět: Český jazyk Ročník: 5."— Transkript prezentace:

1 Využití multimediálních nástrojů pro rozvoj klíčových kompetencí žáků ZŠ Brodek u Konice reg. č.: CZ.1.07/1.1.04/ Předmět: Český jazyk Ročník: 5. Téma: Slovní druhy Autor: Jana Kamená

2 Slovní druhy Ouvej, ouvej! Slovní druhy? Co to znamená?
Kdo se v tom všem vyznat má? Kámo, nezoufej a dobře mě poslouchej. Slovo druh znamená skupinu jedinců, kteří jsou si něčím podobní nebo vykazují stejné vlastnosti. (např. živočichové, houby, ovoce, zelenina atp.) Se slovy je to úplně stejné. Možná ti trochu napoví následující říkanka.

3 pes ten devět Tohle věděl už můj děda, že každé slovo něco znamená.
Jedno značí zvíře, druhé na něj ukazuje, další čítá počet, jiné říká, že někdo sáňkuje. ten devět Poznámka: Tuto říkanku si můžete v hodinách HV zhudebnit a rytmicky doprovodit.

4 Cha,chá! Už tomu začínám trochu rozumět.
Podle tebe můžu každé slovo zařadit do skupiny a v každé skupině jsou slova se stejnými vlastnostmi, významem. Třeba některá slova pojmenovávají věci kolem nás, jiná na ně ukazují, další mají za úkol spojovat, atd. No přesně tak.Těchto skupin máme 10 a nazýváme je slovní druhy.

5 au pes tato sladká veselý dvoje ona zedník umývá běhá čtyři ku-ku
Hned si to pěkně vyzkoušej. Barevně roztřiď slova na ty která označují osoby, věci, zvířata, která na něco ukazují, která zastupují jiné slovo která vyjadřují zvuk, atp. pes tato sladká veselý dvoje ona au zedník umývá běhá čtyři ku-ku

6 No počkej, počkej. Tady jsem se dočetl ještě něco o ohýbání. Copak se slova dají ohýbat? Jestli se ohýbají stejně jako já po ránu, tak to půjde velmi ztuha. Vidím, že ti to nedalo a zabředl jsi trochu do knížek. To ti chválím, neboť v knihách najdeš mnoho moudrých rad. A hlavně! Dobrá kniha ti bude vždycky skutečným kamarádem a nikdy tě nezradí. Ale pojďme k ohýbání. Slova ohebná jsou taková slova, která mění při skloňování nebo časování svoje tvary.

7 pes – psovi – psem Začínám opět mít pocit, že na mě mluvíš čínsky.
Ráčil bys mi to zase nějak lépe přiblížit? Ale velmi rád. Začneme tím tvarem. Budeš potřebovat pouze čtvrtku papíru. Podívej se na ni pozorně. Jaký má tvar? Je krásně rovná, hladká. Nyní ji zmačkej a všimni si, co se s ní stalo. Má stejný tvar jako před tím? Změnil se její tvar? Zkus ji opět narovnat. Je stejná jako na začátku? Se slovy je to úplně stejné. Také mění svoje tvary jako ta čtvrtka papíru. Uvedu ti příklad. les – lesa – lesem – lesu – lese pes – psovi – psem Sám vidíš, že se jedno slovo objevuje v několika podobách (tvarech). Nejsou stále stejná. No a to je to ohýbání.

8 To znamená, že slova ohebná
jsou slova, která mění svoje tvary. A co je prosím tě ještě to skloňování a časování? Na mě to působí jako zaklínadlo. A co vy děti! Dovedly byste kocourovi poradit? Zkuste to. Časování znamená, že Skloňování znamená, že Správná odpověď: Časování znamená, že slovo mění svoje tvary podle osoby, čísla a rodu. Skloňování znamená, že slovo mění svoje tvary podle pádu, čísla a rodu.

9 Budu-li tedy postupovat podle toho, co jsi mi řekl před chvílí,
potom slova neohebná Správná odpověď: Slova neohebná jsou slova, která nemění svoje tvary – neskloňují se ani nečasují. Př. do, velmi, ať, hurá Vždyť ono je to vlastně celkem jednoduché.

10 Slovní druhy Slova ohebná Slova neohebná
No sláva. Uděláme si tedy názorný přehled. Slovní druhy Slova ohebná Slova neohebná (mění svoje tvary) (nemění svoje tvary) 1) Podstatná jména ) Příslovce 2) Přídavná jména ) Předložky 3) Zájmena ) Spojky 4) Číslovky ) Částice 5) Slovesa ) Citoslovce skloňují se časují se

11 vyjadřují názvy osob, zvířat, věcí, dějů a vlastností
Na závěr si ještě řekneme, čím se každý slovní druh vyznačuje, nebo-li jaká slova každá slovní skupina v sobě zahrnuje. 1) Podstatná jména 2) Přídavná jména 3) Zájmena 4) Číslovky 5) Slovesa 6) Příslovce 7) Předložky 8) Spojky 9) Částice 10) Citoslovce vyjadřují názvy osob, zvířat, věcí, dějů a vlastností vyjadřují vlastnosti osob, zvířat, věcí – odpovídají na otázky jaký? který? čí? Slova ohebná zastupují názvy osob, zvířat, věcí nebo na ně ukazují vyjadřují počet nebo pořadí vyjadřují děj odpovídají na otázky kde? kam? kdy? jak? stojí před jmény Slova neohebná spojují věty nebo slova uvozují samostatné věty vyjadřují pocity, výzvy nebo označují zvuky

12 Umíš je pojmenovat?

13 Umíš říci jejich vlastnosti?

14 Špetka her pro učení i pobavení
Hry k poznání podstatných jmen jako slovního druhu. Žáci poznají, že vše kolem nich - věci, zvířata, osoby mají svůj název, nějak se „jmenují“. Jsou to podstatná jména. 1) Co vidíš? Žáci mají zavřené oči. Na povel vyučujícího je otevřou a každý z nich napíše na čtvrtku papíru předmět z jeho okolí, který viděl jako první. Žáci opět zavřou oči, na další pokyn vyučujícího opět otevřou, ale píší jiný předmět ze svého okolí. Tento způsob opakujeme stále dokola. Přeměty můžeme také nakreslit a vytvořit si tak kartotéku podstatných jmen. 2) Co je to? Tuto hru mohou hrát žáci ve dvojici v lavici. Jeden má zavázané oči a druhý mu přináší různé předměty, které musí správně určit. Potom si role vymění. 3) Na procházce Učitel předem určí, co bude které dítě představovat (rostlinu, zvíře, věc). Pak vypravuje připravený příběh. Jakmile uslyší dítě svůj „název“, stoupne si. 4) Co tě napadne? Učitel říká libovolná slova a žáci reagují slovem, které je bezprostředně napadne. voda - řeka, les - houby, oheň - kouř atd.

15 1) Nač myslím? 2) Jaké je to? 3) Co je v pytlíčku? 4) Kdo si
Hry k poznání přídavných jmen jako slovního druhu. 1) Nač myslím? 2) Jaké je to? 3) Co je v pytlíčku? 4) Kdo si zapamatuje nejvíc? Učitel popisuje předmět, říká jeho vlastnosti a jeho využití a děti hádají, co to je. Hrajeme ve dvojici v lavici. Žák má zavázané oči a spolužák mu podává různé předměty. Nyní žák říká vlastnosti daného předmětu. Spolužák mu může pomoci otázkou: „Jaké to je?“ Vlastnosti zapisuje na čtvrtku papíru. Potom si role vymění. Žák má za úkol poznat hmatem všechny věci, které jsou v pytlíčku. Při poznávání nahlas komentuje vlastnosti předmětů, podle kterých předměty poznal. Obměna: Má za úkol vybrat jen předměty kulaté, hladké, kulaté a hladké zároveň. Tato hra slouží také k rozvoji hmatu. Varianta Kimovy hry. Žáci na lavici přinesou různé předměty. Učitel je šátkem přikryje. Po krátkém odkrytí šátku si žáci mají zapa- matovat co nejvíce předmětů. U starších žáků můžeme zapamatování rozšířit i na vlastnosti předmětů (podstatná a přídavná jména).

16 Použité zdroje Obrázky:
1) URL < ] 2)URL < [cit ] 3)URL < [cit ] 4)URL < [ cit ] 5] URL < [cit ] 6) URL < [ cit ] 7) URL < [ cit ] 8) URL < [ cit ] 9) URL < [ cit ] 10] URL< [ cit ] 11) URL < [ cit ] 12) URL< [ cit ] 13) URL < [ cit ] 14) URL < ]

17 15) URL <http://www. free-clipart-pictures. net/food_clipart
15) URL < [cit ] 16) URL < [cit ] 17) URL < > [cit ] 18) URL < [cit ] 19 URL < [cit ] 20) URL < [cit ] 21) URL < [ cit ] 22) URL < [cit ] Literarura: 1) PaedDr.ChÝLOVÁ H., Mgr.JANÁČKOVÁ Z.., doc. PhDr.MINÁŘOVÁ E.,Csc., Mgr.ZBOŘILOVÁ J. - učebnice pro 5. ročník Český jazyk. 1. vydání, Brno: NOVÁ ŠKOLA 2003: str. 52 2) SANTLEROVÁ K – 100 didaktických her ve výuce čtení a psaní. 1. vydání, Brno: Učebnice a knihy 1993:str.16-19


Stáhnout ppt "Využití multimediálních nástrojů pro rozvoj klíčových kompetencí žáků ZŠ Brodek u Konice reg. č.: CZ.1.07/1.1.04/02.0041 Předmět: Český jazyk Ročník: 5."

Podobné prezentace


Reklamy Google