Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Exekutivní informační systémy (na příkladu systému BNS) Ing. Václav Houser vaclav.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Exekutivní informační systémy (na příkladu systému BNS) Ing. Václav Houser vaclav."— Transkript prezentace:

1 1 Exekutivní informační systémy (na příkladu systému BNS) Ing. Václav Houser vaclav. houser@inekon.cz

2 2 1.Datové modelování v BNS Obsah

3 3

4 4

5 5 Datové modelování v BNS 1.Základní měření Co se neměří nelze řídit 2.Modelování dimenzí = výstavba OLAP kostky dimenzní model je sestavován pro každou ze 4 funkčních oblastí řízení výkonnosti samostatně Datová (OLAP) kostka... uspořádání dat v multidimenzionální podobě Dimenze - číselné úhly pohledu Prvek - položka datové kostky (modelu) Úroveň - seskupení prvků. Hierarchie skládá jednotlivé úrovně do stromové struktury. –jednoúrovňové a víceúrovňové dimenze –pevné nebo volitelné pořadí úrovní

6 6 Vícerozměrná a stromová struktura datového modelu

7 7 7 Stát Typ zákazníka Kraj Okres Typ zákazníkaKraj Celkem Odběratel konsolidace rozpad Určuje pořadí úrovní - postup od sumárních hodnot k detailu nebo postup konsolidace detailů do sumárních hodnot Slovník - hierarchie

8 8 Datový model „Prodejní výkonnost businessu“ CELKEM Měna Zakázka Produkt Odpovědnost Období Verze hodnot Rok Typ hodnot LEGENDA Výplň standard. dimenze (Mammut) nestandardní dimenze Tvar jednoúrovňová dimenze víceúrovňová dimenze Okraj dimenze s 1 hierarchií dimenze s více hierarchiemi Bez okraje Ukazatel PVB Objem prodejeNetto tržbyBonusyNetto cena Podíl položky MKT nákladů na tržbách (%) Realizační cena Kurz měny Realizované tržby Položka MKT nákladů

9 9 7 6 5 4 3 2 1 celkem teritorium TuzemskoExport JihočeskýStředočeský Polsko... Makro Průhonice …… ….. stát odběrové místo Dimenze: ZákazníkČ. hierarchie: 1/3 - teritorium … PVB oblast kontinent ČRSR kraj EvropaAmerika…. Jižní Evropa …… …..…. …

10 10 5 3 2 1 4 USD ceník VD+ Makro Černý Most Dimenze: ZákazníkČ. hierarchie: 2/3 - ceník … PVB plátce Makro… …. …… ….DOK odběrové místo VD+ … …. …… D… …. EURCZK měnová zóna celkem ostatní Navrhujeme vložit konsolidační úroveň „měnová zóna“.

11 11 5 4 3 2 1 celkem význam AB … Dimenze: ZákazníkČ. hierarchie: 3/3 - význam … PVB certifikace profese elektrikář… …. ano ne C …. odběrové místo anone …… Úroveň „zaměření“ navrhujeme vyloučit, neboť tato úroveň koresponduje s úrovní „užití“ dimenze Produkt.

12 12 8 7 6 5 4 3 2 1 celkem druh výrobkyslužby ProfiOasis sirénydetektory plynový skupiny charakter Dimenze: ProduktČ. hierarchie: 1/3 - druh PVB systém užití zabezpečení domů … typ zabezpečení domů … Profi Oasis …. školení montáž produkt zbožíostatní propagace …. doprava sirénydetektory plynový…. drátový... ….. drátový... P1…. … … Pozn. Úroveň „typ“ se týká pouze skupiny detektory. neurčen

13 13 4 5 Dimenze: ProduktČ. hierarchie: 2/3 - užití PVB 3 2 1 celkem užití zabezpečení domů zabezpečení vozů …… představitel systém Profi… AJ … … …. produkt AJ… ……

14 14 4 Dimenze: ProduktČ. hierarchie: 3/3 - význam PVB 3 2 1 celkem význam AB produkt charakter drátové… …. … C … Dimenze: SadaČ. hierarchie: 1/1 PVB 0 JK01 sada JK02JK04…JK03 2 1 celkem

15 15 skutečnost referenční plán verze 1 forecastplán 1 rok 1 2005 2006 … …last estimate Dimenze: VerzeČ. hierarchie: 1/1 PVB Dimenze: RokČ. hierarchie: 1/1 PVB typ hodnot absolutníkumulované Dimenze: Typ hodnotČ. hierarchie: 1/1 PVB 1

16 16 Kč€USD celkem Kč měna 2 1 rok celkem pololetí 1. pol.2. pol. I.QII.QIII.Q ledenúnorbřezenduben … čtvrtletí měsíc IV.Q Dimenze: ObdobíČ. hierarchie: 1/1 4 3 2 1 PVB Dimenze: MěnaČ. hierarchie: 1/1 PVB

17 17 Datový model „Nákladovost a ziskovost výkonu“ Ukazatel NZV Objem NÁKUPU (ks.) CELKEM Subjekt Produkt Období Verze hodnot Rok Typ hodnot Kalkulační položka Tržby (Kč)Realizovaná cena (Kč/ ks.)Spotřeba přímého vstupu na produkt (ks/ ks.) Cena přímého vstupu (Kč/ ks.)vpn (Kč/ ks.)Rozvrhovaní FN (Kč)VPN (Kč)Alokované FN (Kč/ ks.)Zisk (Kč/ ks.) Sada

18 18 Dimenze: SubjektČ. hierarchie: 1/1 NZV 3 2 1 Jablotron úsek správaobchodslužby ….……..…IT… středisko 4 3 2 tržby VPNKP1 VRNKP2 cena pořízení pořizovací náklady výzkum a vývoj správní režie 1. 2. 3. Dimenze: Kalkulační položkaČ. hierarchie: 1/1 NZV 1 ….

19 19 čisté tržby - cena pořízení - pořizovací náklady - výzkum a vývoj - správní režie 5 4 3 2 1 = KP1 = KP2 = KP3 - obchodní režie = KP4 - market. náklady = HV (zisk/ztráta) -ostatní nezařazené režijní náklady Dimenze: Kalkulační položkaČ. hierarchie: 1/1 NZV - správní režie budov skladová cena (VPN) Náklady na výzkum a vývoj se v 1. stupni alokují na konsolidační úroveň užití dimenze Produkt (popř. přiřadí konkrétní oblasti užití) a ve 2. stupni se rozpustí na všechny produkty dané oblasti užití podle rozvrhové základny tržby ve skladových cenách. Obchodní režie se rozpustí na všechny produkty podle rozvrhové základny tržby ve skladových cenách zvýšených o rozpuštěné náklady vývoje. Správní režie se rozpustí na všechny produkty podle rozvrhové základny tržby ve skladových cenách zvýšených o rozpuštěné náklady vývoje. Správní režie budov se v 1. stupni rozpustí na všechny produkty podle rozvrhové základny m 2 na střediska a ve 2. stupni na všechny produkty podle rozvrhové základny tržby ve skladových cenách zvýšených o rozpuštěné náklady vývoje.

20 20 Datový model „Finanční výkonnost businessu“ Ukazatel FVB CELKEM Subjekt Období Verze hodnot Rok Typ hodnot řádek MV (Kč)FN (Kč) analytický účet – obrat (Kč) účetní třída (Kč)syntetický účet – obrat (Kč)skupina – obrat (Kč) řádek výsledovky (Kč)řádek rozvahy (Kč)řádek výkazu CF (Kč) ostatní výnosy (Kč) ukazatele finanční analýzy (rentability, likvidity, ROA, EVA, … Zakázka

21 21 zakázky celkem druh zakázky vývoj zabezpečení domů zabezpečení vozů … 301-01-xxx užití zakázka testery … 4 3 2 1 Dimenze: ZakázkaČ. hierarchie: 1/1 FVB …. Příklad číslování zakázky: 301- 01-12345 Kde: 301 = číslo střediska (například: vývoj) 01 = druh zakázky (například: vývoj) 12345 = identifikace produktu v Helios (například: JA-82K) (Předpokládá se, že pomlčky se do systému nebudou zadávat.)

22 22 účetní osnova třída …56 5051… 512518 skupina syntetika analytika … … 512100512200… manažerský výkaz úroveň 1- řádky MV tržby z prodeje služebtržby z prodeje zboží… … úroveň 2 – řádky MV anal. účet … 5 4 3 2 1 … 4 3 2 1 … … Dimenze: UkazatelČ. hierarchie: 1/6 - účetní osnova Dimenze: UkazatelČ. hierarchie: 2/6 - manažerský výkaz FVB

23 23 výsledovka skupina řádků výkazu 05 tržby za prodej zboží a služeb 06 změna stavu vnitropodnikových zásob … … řádek výkazu syntetika analytika … 04 výkony 08 výkonová spotřeba … 5 4 3 2 1 Dimenze: UkazatelČ. hierarchie: 3/6 - výsledovka FVB

24 24 aktiva celkem skupina řádků rozvahy 11 NHIM19 HIM… … řádek rozvahy syntetika analytika … 10 stálá aktiva35 oběžná aktiva 62 ostatní aktiva 5 4 3 2 1 Dimenze: UkazatelČ. hierarchie: 4/6 - rozvaha - aktiva FVB

25 25 pasiva celkem skupina řádků rozvahy 10 zákl. kapitál13 kap. fondy… … řádek rozvahy syntetika analytika … 09 vlastní kapitál26 cizí zdroje52 ostatní pasiva vybrané ekonomické ukazatele ukazatel EVAEBIT …. likvidita I 5 4 3 2 1 2 1 Dimenze: UkazatelČ. hierarchie: 5/6 - rozvaha - pasiva Dimenze: UkazatelČ. hierarchie: 6/6 - vybrané ekonomické ukazatele FVB

26 26 Ukazatel Období Verze hodnot Rok Typ hodnot Subjekt (na prac) Kategorie Druh mzdy Mzdová složka Profese Pohlaví Evidenční stav CELKEM Věk Vzdělání Modulu Lidské zdroje - datový model - režim Analyser


Stáhnout ppt "1 Exekutivní informační systémy (na příkladu systému BNS) Ing. Václav Houser vaclav."

Podobné prezentace


Reklamy Google