Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Exekutivní informační systémy (na příkladu systému BNS)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Exekutivní informační systémy (na příkladu systému BNS)"— Transkript prezentace:

1 Exekutivní informační systémy (na příkladu systému BNS)
Ing. Václav Houser vaclav.

2 Obsah Datové modelování v BNS

3

4

5 Datové modelování v BNS
Základní měření Co se neměří nelze řídit Modelování dimenzí = výstavba OLAP kostky dimenzní model je sestavován pro každou ze 4 funkčních oblastí řízení výkonnosti samostatně Datová (OLAP) kostka ... uspořádání dat v multidimenzionální podobě Dimenze - číselné úhly pohledu Prvek - položka datové kostky (modelu) Úroveň - seskupení prvků. Hierarchie skládá jednotlivé úrovně do stromové struktury. jednoúrovňové a víceúrovňové dimenze pevné nebo volitelné pořadí úrovní

6 Vícerozměrná a stromová struktura datového modelu

7 Slovník - hierarchie Celkem Stát Typ zákazníka konsolidace rozpad Kraj
Určuje pořadí úrovní - postup od sumárních hodnot k detailu nebo postup konsolidace detailů do sumárních hodnot Slovník - hierarchie Celkem Stát Typ zákazníka konsolidace rozpad Kraj Stát Okres Typ zákazníka Kraj Odběratel 7

8 Datový model „Prodejní výkonnost businessu“
PVB Datový model „Prodejní výkonnost businessu“ LEGENDA Produkt Výplň Odpovědnost standard. dimenze (Mammut) Zakázka nestandardní dimenze Tvar Období jednoúrovňová dimenze CELKEM Měna víceúrovňová dimenze Okraj Rok Bez okraje Verze hodnot dimenze s 1 hierarchií Typ hodnot dimenze s více hierarchiemi Ukazatel Objem prodeje Realizační cena Realizované tržby Bonusy Netto tržby Netto cena Kurz měny Položka MKT nákladů Podíl položky MKT nákladů na tržbách (%)

9 PVB Dimenze: Zákazník Č. hierarchie: 1/3 - teritorium 1 celkem 2
Tuzemsko Export 3 kontinent Evropa Amerika …. 4 oblast Jižní Evropa …… 5 stát ČR SR Polsko ... 6 kraj Jihočeský Středočeský ….. ….. …. 7 odběrové místo Makro Průhonice …… ….

10 PVB Dimenze: Zákazník Č. hierarchie: 2/3 - ceník 1 celkem 2
měnová zóna ostatní USD EUR CZK 3 ceník V D+ D O K …. V D+ D 4 plátce Makro …. …. …. …. 5 odběrové místo Makro Černý Most …… …… …… …… Navrhujeme vložit konsolidační úroveň „měnová zóna“.

11 PVB Dimenze: Zákazník Č. hierarchie: 3/3 - význam 1 celkem 2 význam 3
profese elektrikář …. …. 4 certifikace ano ne ano ne 5 odběrové místo Úroveň „zaměření“ navrhujeme vyloučit, neboť tato úroveň koresponduje s úrovní „užití“ dimenze Produkt.

12 Pozn. Úroveň „typ“ se týká pouze skupiny detektory.
PVB Dimenze: Produkt Č. hierarchie: 1/3 - druh 1 celkem 2 druh výrobky zboží služby ostatní 3 užití zabezpečení domů zabezpečení domů 4 systém Profi Oasis Profi Oasis neurčen 5 skupiny sirény detektory sirény detektory 6 typ Úroveň „typ“ se týká pouze skupiny detektory. Ne každý produkt patří do „systému“ => v případě některých produktů bude docházet k přeskočení úrovně „systém“. plynový …. plynový …. 7 charakter drátový ... drátový ... 8 montáž doprava produkt P1 …. ….. propagace …. školení Pozn. Úroveň „typ“ se týká pouze skupiny detektory.

13 PVB Dimenze: Produkt Č. hierarchie: 2/3 - užití 1 celkem 2 užití 3
zabezpečení domů zabezpečení vozů 3 systém Profi Profi …. 4 představitel AJ AJ 5 produkt

14 PVB PVB Dimenze: Produkt Č. hierarchie: 3/3 - význam 1 celkem 2 význam
charakter drátové drátové …. 4 produkt …. …. PVB Dimenze: Sada Č. hierarchie: 1/1 2 1 celkem sada JK01 JK02 JK03 JK04

15 PVB PVB PVB Dimenze: Verze Č. hierarchie: 1/1 1 verze Dimenze: Rok
skutečnost referenční plán forecast last estimate plán 1 PVB Dimenze: Rok Č. hierarchie: 1/1 1 rok 2005 2006 PVB Dimenze: Typ hodnot Č. hierarchie: 1/1 1 typ hodnot absolutní kumulované

16 PVB PVB Dimenze: Období Č. hierarchie: 1/1 4 3 2 1 rok celkem pololetí
čtvrtletí I.Q II.Q III.Q IV.Q měsíc leden únor březen duben PVB Dimenze: Měna Č. hierarchie: 1/1 2 1 celkem Kč měna USD

17 Datový model „Nákladovost a ziskovost výkonu“
NZV Datový model „Nákladovost a ziskovost výkonu“ Produkt Kalkulační položka Sada Období Subjekt CELKEM Rok Verze hodnot Typ hodnot Ukazatel Objem NÁKUPU (ks.) Tržby (Kč) Realizovaná cena (Kč/ ks.) Spotřeba přímého vstupu na produkt (ks/ ks.) Cena přímého vstupu (Kč/ ks.) vpn (Kč/ ks.) VPN (Kč) Rozvrhovaní FN (Kč) Alokované FN (Kč/ ks.) Zisk (Kč/ ks.)

18 NZV NZV Dimenze: Subjekt Č. hierarchie: 1/1 3 2 1 Jablotron úsek
správa obchod služby středisko …. ….. IT NZV Dimenze: Kalkulační položka Č. hierarchie: 1/1 tržby 1 2 1. VPN KP1 3 VRN KP2 2. 4 3. cena pořízení pořizovací náklady výzkum a vývoj správní režie ….

19 NZV Dimenze: Kalkulační položka Č. hierarchie: 1/1 1 2 3 4 5
čisté tržby skladová cena (VPN) cena pořízení - pořizovací náklady 2 = KP1 Náklady na výzkum a vývoj se v 1. stupni alokují na konsolidační úroveň užití dimenze Produkt (popř. přiřadí konkrétní oblasti užití) a ve 2. stupni se rozpustí na všechny produkty dané oblasti užití podle rozvrhové základny tržby ve skladových cenách. Obchodní režie se rozpustí na všechny produkty podle rozvrhové základny tržby ve skladových cenách zvýšených o rozpuštěné náklady vývoje. Správní režie se rozpustí na všechny produkty podle rozvrhové základny tržby ve skladových cenách zvýšených o rozpuštěné náklady vývoje. Správní režie budov se v 1. stupni rozpustí na všechny produkty podle rozvrhové základny m2 na střediska a ve 2. stupni na všechny produkty podle rozvrhové základny tržby ve skladových cenách zvýšených o rozpuštěné náklady vývoje. - výzkum a vývoj = KP2 3 - market. náklady = KP3 4 - obchodní režie = KP4 5 - správní režie - správní režie budov ostatní nezařazené režijní náklady = HV (zisk/ztráta)

20 Datový model „Finanční výkonnost businessu“
FVB Datový model „Finanční výkonnost businessu“ Zakázka Období Subjekt CELKEM Rok Verze hodnot Typ hodnot Ukazatel FN (Kč) řádek MV (Kč) řádek výsledovky (Kč) řádek rozvahy (Kč) řádek výkazu CF (Kč) ostatní výnosy (Kč) účetní třída (Kč) skupina – obrat (Kč) syntetický účet – obrat (Kč) analytický účet – obrat (Kč) ukazatele finanční analýzy (rentability, likvidity, ROA, EVA, …

21 Příklad číslování zakázky: 301- 01-12345 Kde:
FVB Dimenze: Zakázka Č. hierarchie: 1/1 4 3 2 1 zakázky celkem druh zakázky vývoj testery …. užití zabezpečení domů zabezpečení vozů zakázka xxx Charakter zakázky: Vývoj [01] Testery a přípravky [02] Atesty a legislativa [03] Prototypová serie [04] Ověřovací serie [05] Validace [06] Údržba výrobku [07] Investice [08] Ostatní [00] Identifikace produktu: Identifikace (vztah ke konkrétnímu produktu) bude přes vazbu na Identifikaci produktu přidělenou HE při zakládání karty produktu. (předpokládá se max 5 míst číslo) Vazba na produktovou konsolidační úroveň „užití“: Předpokládá se, že vazba bude zajištěna tím, že při zakládání produktové karty bude produktu přiřazena i typ (prvek) konsolidační úrovně „užití“. Příklad číslování zakázky: Kde: 301 = číslo střediska (například: vývoj) 01 = druh zakázky (například: vývoj) 12345 = identifikace produktu v Helios (například: JA-82K) (Předpokládá se, že pomlčky se do systému nebudou zadávat.)

22 FVB FVB Dimenze: Ukazatel Č. hierarchie: 1/6 - účetní osnova 5 4 3 2 1
třída 5 6 skupina 50 51 syntetika 512 518 analytika 512100 512200 FVB Dimenze: Ukazatel Č. hierarchie: 2/6 - manažerský výkaz manažerský výkaz 4 3 2 1 úroveň 1-řádky MV tržby z prodeje služeb tržby z prodeje zboží úroveň 2 – řádky MV anal. účet

23 FVB Dimenze: Ukazatel Č. hierarchie: 3/6 - výsledovka 5 4 3 2 1
skupina řádků výkazu 04 výkony 08 výkonová spotřeba řádek výkazu 05 tržby za prodej zboží a služeb 06 změna stavu vnitropodnikových zásob syntetika analytika

24 FVB Dimenze: Ukazatel Č. hierarchie: 4/6 - rozvaha - aktiva 5 4 3 2 1
aktiva celkem skupina řádků rozvahy 10 stálá aktiva 35 oběžná aktiva 62 ostatní aktiva řádek rozvahy 11 NHIM 19 HIM syntetika analytika

25 vybrané ekonomické ukazatele
FVB Dimenze: Ukazatel Č. hierarchie: 5/6 - rozvaha - pasiva 5 4 3 2 1 pasiva celkem skupina řádků rozvahy 09 vlastní kapitál 26 cizí zdroje 52 ostatní pasiva řádek rozvahy 10 zákl. kapitál 13 kap. fondy syntetika analytika FVB Dimenze: Ukazatel Č. hierarchie: 6/6 - vybrané ekonomické ukazatele 2 1 vybrané ekonomické ukazatele ukazatel EVA EBIT likvidita I ….

26 Modulu Lidské zdroje - datový model - režim Analyser
Ukazatel Období Verze hodnot Rok Typ Subjekt (na prac) Kategorie Druh mzdy Mzdová složka Profese Pohlaví Evidenční stav CELKEM Věk Vzdělání 26


Stáhnout ppt "Exekutivní informační systémy (na příkladu systému BNS)"

Podobné prezentace


Reklamy Google