Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

STRUKTUROVANÉ KABELÁŽNÍ SYSTÉMY pro komunikační sítě část 3.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "STRUKTUROVANÉ KABELÁŽNÍ SYSTÉMY pro komunikační sítě část 3."— Transkript prezentace:

1 STRUKTUROVANÉ KABELÁŽNÍ SYSTÉMY pro komunikační sítě část 3.

2 MATERIÁLY pro strukturované kabeláže - METALICKÉ KABELY Základní otázka: „Který kabel má lepší a stabilnější přenosové parametry, koaxiál nebo párový kabel ?“ Odpověď: „Samozřejmě koaxiál.“ Otázka: „ PROČ ? “

3 IMPEDANCE VEDENÍ vnější vodič vnitřní vodič pevná distance KOAX Z 0 = 138 e x log(D/d) Z 0 - jmenovitá impedance d - průměr středového vodiče D - vnitřní průměr vnějšího vodiče e - dielektrická konstanta (pro vzduch = 1)

4 IMPEDANCE VEDENÍ UTP Z 0 = 276 e x log(2D/d) Z 0 - jmenovitá impedance d - průměr vodiče D - vzdálenost os vodičů v páru e - dielektrická konstanta (pro vzduch = 1)

5 IMPEDANCE VEDENÍ STP Z 0 = 276 e x log((2D/d) x 1+(D/2h) Z 0 - jmenovitá impedance d - průměr vodiče D - vzdálenost os vodičů páru e - dielektrická konstanta (pro vzduch = 1) h - vzdálenost mezi párem a stíněním 2 Vliv stínění na impedanci

6 IMPEDANCE VEDENÍ Vliv nesymetrie páru na impedanci pro AWG24

7 IMPEDANCE VEDENÍ Vliv torzní síly (zkrutu) kabelu na impedanci

8 IMPEDANCE VEDENÍ – SVAŘENÝ PÁR svařený pár má konsistentní symetrii nesvařený pár má inkonsistentní sysmetrii tato inkonsistence negativně působí na “cable performance” primárně - Impedance sekundárně: Return Loss NEXT

9 IMPEDANCE VEDENÍ – SVAŘENÝ PÁR I když u kabelu se svařovanými páry dojde k jeho ohnutí, vzdálenost vodičů v páru zůstává stabilní, čímž je zajištěna imunita vůči každodenním instalačním vlivům, jako jsou ohyb, vinutí anebo tah Nesvařené párySvařené páry Ztráta souososti vodič-vodič

10 IMPEDANCE VEDENÍ – SVAŘENÝ PÁR svařený pár kombinuje charakteristiky centrovaného koaxiálního kabelu s praktičností párových twistovaných kabelů

11 IMPEDANCE VEDENÍ – SVAŘENÝ PÁR Oddělení vodičů v páru způsobí lokální změnu impedance, odrazy signálu a přeslechy. Svařený pár neumožní rozpad sysmetrie a přenosové parametry zůstávají zachovány

12 IMPEDANCE VEDENÍ – SVAŘENÝ PÁR nesvařený pár může být zdrojem odrazů, šumů a vyzařování svařený pár je vůči těmto jevům imunní

13 PROBLEMATIKA STÍNĚNÍ

14 Proč nenavrhovat stíněné řešení? Podstatným důvodem je, že žádná z proklamovaných výhod stínění na zvýšení šumové imunity nepřevyšuje nevýhody, které stínění přináší. Následující body by si měl zákazník uvědomit, pokud zvažuje, zda zvolit řešení UTP nebo STP: - světový trh prodeje strukturované kabeláže je silně nakloněn směrem k UTP (80% trhu dle komise BSRIA) - stínění degraduje vyváženost, kterou IEEE a další rozhraní požadují. Takový “méně vyvážený” signál je následně “méně efektivní” a to se řeší stíněním. Jde o “začarovaný kruh”. - stínění zvyšuje kapacitanci a tím také útlum. Výrobci stíněných systémů ve snaze čelit tomuto jevu presentují kabely s větším průřezem měděných drátů v každém páru (22AWG a ne 24AWG). Patch cordy mají vyšší útlum (standard ISO připouští o 50% vyšší útlum patch cordů, oproti tomu EIA/TIA pouze o 20%. - ISO, EN50173 a EN50174 požadují, aby stínění systému bylo kontinuální. Tím se rozumí, že všechny komponenty a kabely v přenosovém kanálu, včetně aktivních prvků na obou koncích, budou stíněny a zemněny. Nesplnění tohoto požadavku může zapříčinit interferenci s jinými elektrickými zařízeními, dále vliv na přenos signálu a způsobit, že systém nebude ve shodě s požadavky EMC. To omezuje výběr aktivních prvků, které zabezpečují přenosovou cestu: - zakazuje se použití Telco kabelů (žádné příslušenství na zemnění) - zakazuje se použití PCMCIA karet - zakazuje se použití jakýchkoliv prvků UTP v kanálu - ‘částečně zemněné’ stíněné systémy jsou dnes zakázané

15 PROBLEMATIKA STÍNĚNÍ Stínění zvyšuje cenu kabelu a komponent Stínění zvyšuje cenu instalace: - nutné kontrolovat zemnění budovy a případně provést požadované úpravy pro zlepšení - nutné kontrolovat celý systém včetně portů zásuvek a odstranit rozdíly potenciálů - nutné uzemnit zakončení kabelů na propojovacích panelech a prověřit, zda je celé stínění uzemněné a propojené až na panely - nutné zemnit propojovací panely v rozvaděčích a rozvaděče - instalace stíněného kabelu do portu je časově náročnější Zvýšení ceny údržby – zemněný systém musí být kontrolován, aby se zákazník ujistil, že funguje správně a beze změn přenosových charakteristik a parametrů. Ty mohou být ohroženy při změnách podmínek stínění a zemnění během jeho životnosti. Vliv stínění na testování systémů není brán v úvahu ve standardech EIA/TIA a ISO (procedura na měření výkonnosti kanálu nebo linku je popsána bez zemnění kanálu na obou koncích). Rozhraní a aktivní prvky jsou navrženy a testovány na UTP systémy a není uvažován vliv velkého množství rozdílných stíněných systémů na trhu.

16 PROBLEMATIKA STÍNĚNÍ

17

18 VLIV ZÁŘEZOVÉHO SPOJE NA IMPEDANCI Vzdálenost os zářezových kontaktů ovlivňuje lokálně IMPEDANCI ŠPATNÉ DOBRÉ

19 PERFORM LINK Podélná stabilita impedance (homogenita impedance) ovlivňuje veškeré přenosové parametry linky a je primárním faktorem, který ovlivňuje její výkon. Veškeré negativní vlivy jsou zapříčiněny nestabilitou impedance tj. nekvalitním kabelem, ostrými ohyby, nevhodnou technologií zářezového spoje, lidským faktorem při instalaci.

20 VOLBA VHODNÉHO TYPU KABELU –volba konstrukce páru - nesvařený / svařený pár –volba konstrukce kabelu –UTP, STP/FTP, ISTP –datový / multimediální –volba kategorie - Cat. 3,5,6,7, 10GE ??? –volba pláště kabelu –jednoplášťový, dvouplášťový, armovaný –materiál pláště –standardní (PVC) –bezhalogenový LSOH –plenum (TEF) –speciální (PE)

21 PŘÍKLADY KABELŮ UTP - nesvařený pár UTP - svařený pár UTP - svařený pár - flex

22 PŘÍKLADY KABELŮ UTP - svařený pár - x-spline UTP - svařený pár - e-spline

23 PŘÍKLADY KABELŮ UTP kabel pro 10GE

24 PŘÍKLADY KABELŮ UTP multimediální - svařený pár

25 PŘÍKLADY KABELŮ FTP - nesvařený pár STP - nesvařený pár FTP - svařený pár ISTP - nesvařený pár

26 PŘÍKLADY KABELŮ UTP - dva pláště UTP - armovaný

27 Vláknová optika

28 Co je to světlo ? Elektromagnetické spektrum Světlo je elektromagnetické vlnění VLÁKNOVÁ OPTIKA

29 Co můžeme se světlem dělat ? Rozkládat a skládat Ohýbat Odrážet Modulovat VLÁKNOVÁ OPTIKA

30 Nežádoucí vlastnosti Útlum Nežádané odrazy !!! VLÁKNOVÁ OPTIKA

31 Druhy světla a vlnová délka Světlo –barevné (slunce, oheň, žárovka atd.) –monochromatické - jednobarevné (filtr, LED) –koherentní - o jedné vlnové délce (LASER) Méně barev (kmitočtů) - méně problémů Vlnová délka viditelného světla se pohybuje mezi 400nm až 700nm. VLÁKNOVÁ OPTIKA

32 1 2x Vlnová délka se obyčejně udává v nanometrech (pro MM např. 850nm a 1300nm, pro SM 1300nm nebo 1550nm). VLÁKNOVÁ OPTIKA - ROZSAH VLNOVÉ DÉLKY

33 Struktura vlákna Index lomu je změřen na základě rychlosti světla při průchodu materiálem Odrazná vrstva Jádro n1n1n1n1 n0n0n0n0 VLÁKNOVÁ OPTIKA

34 Odrazná vrstva Jádro Světlo Vstupní paprsek může být odražen v závislosti na úhlu, který svírá mezi jádrem a odraznou vrstvou. Kritický úhel je poměr indexu lomu světla jádra a odrazné vrstvy. VLÁKNOVÁ OPTIKA - STRUKTURA VLÁKNA

35 Kritický úhel Při překročení kritického úhlu se paprsek ztrácí v plášti. VLÁKNOVÁ OPTIKA - ZTRÁTY V OHYBU

36 Paprsek musí dopadat pod tímto úhlem, aby byl veden vláknem n1n1 n0n0 NA = (n 0 2 - n 1 2 ) 1/2 VLÁKNOVÁ OPTIKA - PRŮMĚR JÁDRA VLÁKNA

37 Multimode - STEP-INDEX 140µm 100µm VLÁKNOVÁ OPTIKA - PŘENOS PAPRSKU SVĚTLA VLÁKNEM

38 Multimode – gradient 125µm 50(62.5)µm VLÁKNOVÁ OPTIKA - PŘENOS PAPRSKU SVĚTLA VLÁKNEM

39 Single-mode 125µm 9µm VLÁKNOVÁ OPTIKA - PŘENOS PAPRSKU SVĚTLA VLÁKNEM

40 Typy optických vláken SINGLE MODE - 9/125/250 (900) MULTI MODE –STEP INDEX- 100/140/250 (900) –GRADIENT 50/125/250 (900) 62,5/125/250 (900) VLÁKNOVÁ OPTIKA

41 Typy optických vláken VLÁKNOVÁ OPTIKA

42 FO - výpočet dosahu MM GIGABIT ETHERNET –obecně je uvažována šířka pásma FO kabelu - 160MHz/km –v případě kvalitnějších FO kabelů mužeme přepočítat dosah L=BW / (DR x BN) –L - délka v m –BW - šířka pásma v MHz/km –DR - rychlost dat v MHz (pro Gigabit = 1000MHz) –BN - normalizovaná šírka pásma pro rychlost jednoho bitu (BN = 0,00071 pro MM vlákna) VLÁKNOVÁ OPTIKA

43 Spojování vláken –svařováním –FO konektory –mechanickou spojkou Spojení konektoru s vláknem –lepením –mechanicky lisováním (crimp) JUMPER - pouze z kabelu PIGTAIL - vláknový nebo kabelový VLÁKNOVÁ OPTIKA - SPOJOVÁNÍ OPTICKÝCH VLÁKEN

44 Odrazná vrstva Jádro Ferule Adapter VLÁKNOVÁ OPTIKA - SPOJENÍ VLÁKEN V FO KONEKTORU

45 Pláště FO kabelů Jednoduchý Vícenásobný (dvojitý) Armovaný (metal) Speciální (proti vlhkosti při porušení pláště) Závěstný (metal/nemetalický) Dělení dle materiálů - PVC, PE, HDPE, NH mater. MATERIÁLY pro strukturované kabeláže - OPTICKÉ KABELY

46 Konstrukce FO kabelů BREAKOUT –simplex –duplex –breakout kabel OPDS (minibreakout) MFPT - vlákna v trubce v gelu MATERIÁLY pro strukturované kabeláže - OPTICKÉ KABELY

47 Konstrukce FO kabelů - příklady simplex – Breakout segment duplext OPDS OPDS - INTEX BREAKOUT MFPT – central tube MFPT – multi tube kabely s volnou sekundární ochranou - gelové kabely s těsnou sekundární ochranou - suché

48 VOLBA VHODNÉHO TYPU FO KABELU –volba typu vlákna - dle potřebného dosahu –volba konstrukce kabelu –horizontální sekce - DUPLEX, OPDS –páteřní sekce v budovách - BREAKOUT, OPDS –páteřní sekce v areálech - MFPT, OPDS - do 3000m –dálková vedení - MFPT –volba pláště kabelu –jednoplášťový, dvouplášťový, armovaný, závěsný –materiál pláště –standardní (PVC) –bezhalogenový LSOH –plenum (TEF) –speciální (PE)

49 část 3. KONEC


Stáhnout ppt "STRUKTUROVANÉ KABELÁŽNÍ SYSTÉMY pro komunikační sítě část 3."

Podobné prezentace


Reklamy Google