Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo a název projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0619 OP: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru Název a adresa školySoukromá.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo a název projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0619 OP: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru Název a adresa školySoukromá."— Transkript prezentace:

1 Číslo a název projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0619 OP: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru Název a adresa školySoukromá střední škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Č. Budějovice, s.r.o., Jeronýmova 28/22, České Budějovice Kód materiáluKlíčová aktivita III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název materiáluDUM. č.20 MIMOBURZOVNÍ SYSTÉM AutorPhDr. Alena Švepešová Tematická oblastMikroekonomie pojišťovnictví AnotaceDUM je určen pro výklad učiva pro předměty Mikroekonomie, Chod podniku, Ekonomická cvičení. Charakterizuje mimoburzovní trh v ČR RočníkObchodní akademie, Ekonomické lyceum – 3.ročník, Nástavbové studium – 2. a 3. ročník Datum tvorbyLeden 2014 Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora

2 MIMOBURZOVNÍ SYSTÉM Zpracovala: PhDr. Alena Švepešová Použitá literatura: PAVLÁT, Vladislav. Kapitálové trhy. 2. dopl. vyd. Praha: Professional Publishing,2005, REVENDA, Zbyněk, a kol. Peněžní ekonomie a bankovnictví. 4. dopl. vyd. Praha : Management Press, s. r. o., 2005. ISBN 80-7261-132-1.

3 Kapitálový trh Kapitálové trhy lze rozlišit z hlediska organizovanosti trh organizovaný (regulovaný) a trh neorganizovaný (neregulovaný). Organizovaný trh se dále člení na trhy burzovní a mimoburzovní. Na organizovaném trhu je nabídka a poptávka po investičních instrumentech organizována subjektem, který poskytuje licenci. Naproti tomu na neorganizovaných trzích není nabídka a poptávka organizována žádným subjektem. Trh je volně přístupný.

4 Mimoburzovní trh Mimoburzovní trh vznikl jako konkurenční trh vůči burzám Neplatí zde burzovní pravidla a předpisy, ale existuje zde tzv. tržní řád, který obsahuje méně přísná pravidla pro obchodování. Mimoburzovní trh se označuje jako „over the counter market „ – „ OTC“ Trh OTC v USA je upraven zákonem z roku 1938 – firmy obchodující s cennými papíry na OTC jsou členy Národního sdružení obchodníků s cennými papíry

5 Hlavní důvody vzniku a existence mimoburzovních trhů rychle se měnící a rozvíjející světovou ekonomiku s velkým počtem malých a středních firem zájem investorů obchodovat nepřetržitě, ale na burze lze obchodovat pouze několik hodin denně snahu o nižší transakční náklady snahu o vytvoření lepšího konkurenčního prostředí nevyhovující burzovní obchody pro některé kapitálové operace.

6 RM-Systém důvody vzniku Třetí vlna kuponové privatizace měla za následek velké množství majitelů CP, kteří nemohou obchodovat na Burze CP Praha, omezení převodů zákaz burzy svým členům provádět převody na přepážkách ve Středisku cenných papírů. Z důvodů kontroly mimoburzovního trhu vznikl v roce 1993 na základě povolení Ministerstva financí České republiky organizovaný mimoburzovní trh RM-Systém Tento plně elektronický obchodní systém vznikl na registračních místech kuponových knížek v rámci kuponové privatizace (RM = registrační místo) Tento systém nebyl založen na členském principu, jako to musí být u burzy cenných papírů, ale na principu zákaznickém, co znamená přímý vstup všem registrovaným zákazníkům na trh. Registrovaný zákazník RM-Systému musel splnit jednodušší podmínky

7 Historie RM systému 2004 se RM-Systém stal součástí finanční skupiny Fio. 2006 - obchodování inteligentním pokynem EasyClick 2006 byla Českou národní bankou udělena RM-Systému licence opravňující k vedení samostatné evidence cenných papírů 2006 na trhu možnost obchodovat se zahraničními akciemi v českých korunách

8 ČESKÝ MIMOBURZOVNÍ SYSTÉM V ROCE 1993 BYL ZALOŽEN RM systém RM-Systém se od začátku zaměřuje na drobné a střední investory. Obchodování přímo prostřednictví internetu je pak spuštěno v roce 1999. Společnost se počínaje prosincem 2008 transformovala z mimoburzovního trhu na burzu cenných papírů v souladu se zákonem o podnikání na kapitálovém trhu (ZKPT) a směrnicí MIFID. Tato společnost vystupuje pod obchodní firmou RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s. Touto transformací se změnil právní rámec mezi burzou cenných papírů RM SYSTÉM a drobným neprofesionálním investorem, kdy mezi těmito subjekty musí figurovat profesionální zprostředkovatel v podobě licencovaného obchodníka s cennými papíry Zdroj:http://www.finance.cz/zpravy/finance/208994-rm-system-nova-burza/ Na burze RM-systém existují dva trhy – oficiální regulovaný a volný (na volném trhu, nejsou zde stanoveny podmínky informační a jiné povinnosti)

9 Obchodování do roku 2008 Pro obchodní den pro každý cenný papír bylo předepsáno přípustné cenové pásmo vymezující rozpětí cen, ve kterém se smějí realizovat obchody. Cenové pásmo se odvozuje od průměrné ceny z předchozího obchodního dne s procentní odchylkou (např. 10%, 20%, 25%). tzv. Jumbo účtu u ČSOB a prodávající disponuje cennými papíry ve Středisku cenných papírů. RM- S se spojí se Střediskem a to nabízené cenné papíry zablokuje a Jumbo učet zároveň zablokuje příslušnou peněžní částku

10 Burza RM-Systém od roku 2008 Zdroj:http://www.rmsystem.cz/chci-obchodovat/zaciname-obchodovat Burza RM-Systém je univerzální elektronickou mezinárodní burzou cenných papírů, která je řízena soukromou společností. Univerzální proto, že se zde obchoduje se všemi druhy cenných papírů, s akciemi, dluhopisy, depozitními certifikáty, také s komoditami (zbožím) Certifikáty, do kterých je možno na burze investovat, jsou zařazené na oficiálním trhu a v EasyClick jako PX INDEX CERTIFIKÁT, který se vyvíjí podle hlavního pražského indexu PX, a EUROPA BONUS Fio, burzovní společnost, a. s. a BH Securities, a. s. působí na trhu zároveň jako tvůrci trhu tzv. Market marker, kteří kótují ceny určitých akcií (= zveřejňují cenu na nákup a cenu na prodej daného cenného papíru – kotátor cenného papíru Poplatky v EasyClicku jsou 0,29 % z objemu obchodů, maximálně 3 400 Kč, podání pokynu je zdarma Stanovení aukční ceny na burze RM-S vychází ze systémů běžných ve světě

11 Cenové pásmo U mimoburzovního trhu používá přípustné cenové pásmo (PCP), které je v dnešní burzovní podobě širší a mění se i v průběhu aukce, když je potřeba. Je to interval, který se vypočítá z aukční ceny předchozího dne (u akcií +/- 20%, u certifikátů +/- 25%). Tím se stanoví minimální a maximální kupní cena určitého cenného papíru pro daný obchodní den

12 Jumbo účet investor může cenný papír koupit pouze v případě, že má na Jumbo účtu u ČSOB peněžní prostředky

13 Systém EasySys obchodování pokynem EasyClick 1.Standardní pokyny umožňují pohyby s libovolným počtem kusů cenných papírů 2. Inteligentní pokyny zajišťují zejména ochranu klientů Pokyn Stoploss automaticky reaguje na situaci na trhu na předem vymezené ceně (ochranu před neočekávanou ztrátou nebo uzamknutí již dosaženého zisku) Trailing stop je propracovanější verze klasického pokynu Stoploss s plovoucí Stop cenou a limitní cenou. Tento pokyn lze provést jen u obchodníka Fio

14 Obchodní systém a vypořádání obchodů Zdroj:REVENDA, Zbyněk. Peněžní ekonomie a bankovnictví. 5., aktualiz. vyd. Praha ÚČASTNÍCI RM systému: PŘÍMÍ mohou být jednak licencovaní obchodníci, jednak fyzické osoby splňující alespoň 2 z následujících podmínek: správa vlastního majetku ve finančních nástrojích přesahujících 1 mil. Kč, realizace objemu obchodů za posledních 12 měsíců minimálně ve výši 5 mil. Kč a realizace alespoň 40 transakcí za posledních 12 měsíců. Licencovanými obchodníky jsou brokerské firmy.

15 Obchodní systém ÚČASTNÍCI RM systému: NEPŘÍMÍ a)obchodují prostřednictvím obchodníka s cennými papíry buď prostřednictvím internetového nebo osobního obchodování. b)Osobní obchodování může probíhat telefonicky nebo přímo na pobočce.

16 Obchody probíhají jako burzovní aukce Všechny obchodované instrumenty (akcie, dluhopisy a certifikáty) musí být zaknihované a nesmí mít omezen převoditelnost Aukce se skládá z několika kol. V 9:00 začíná úvodní kolo, kde jsou párovány nevypořádané pokyny z předešlého dne s pokyny podanými během uzavřené fáze po skončení předešlého obchodního dne. Poté následuje on-line obchodování, které trvá do 17:00

17 Vypořádání založeno na principu Delivery versus Payment. U prodávající stranu jsou blokovány cenné papíry a u kupujícího finanční prostředky, čímž je garantováno vypořádání. Samotné vypořádání probíhá on-line, cenné papíru jsou okamžitě připsány na majetkový účet kupujícího. Vypořádání, tedy doba od vlastní realizace obchodu na trhu k fyzickému vypořádání v daném depozitáři, probíhá on-line v režimu T+0, kdy se kupující stává okamžitě majitelem Zdroj:http://www.rmsystem.cz/chci-obchodovat/zaciname-obchodovat

18 Jak začít obchodovat na burze RM-SYSTÉM Zdroj:http://www.rmsystem.cz/chci-obchodovat/zaciname-obchodovat On-line přístup na burzu prostřednictvím internetu. Obchodování na pobočce nebo telefonicky. Přímý účastník burzy RM-SYSTÉM. Obchodovat jako licencovaný obchodník s cennými papíry.

19 Provádění registrace účastníků a zákazníků Zdroj:http://www.rmsystem.cz/docs/predpisy/TPP02.pdf 12.1.2014 všechna obchodní místa + licencovaní obchodníci Registraci provádí provádí centrální pracoviště RM–S. Před zavedením údajů do centrální evidence RM-S běžný zákazník či účastník ověří správnost těchto údajů vytištěných na registrační kartě a potvrdí svým podpisem

20 Seznam obchodníků s cennými papíry Zdroj:http://www.rmsystem.cz/chci-obchodovat/osobne 12.1.2014 řazeno dle objemů obchodů na RM-S) Fio banka, a.s. BH Securities, a.s. J&T Banka, a.s. Cyrrus a.s.

21 Obchodování – klikni na odkaz https://www.youtube.com/watch?v=NquWv6 6-eZc https://www.youtube.com/watch?v=NquWv6 6-eZc


Stáhnout ppt "Číslo a název projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0619 OP: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru Název a adresa školySoukromá."

Podobné prezentace


Reklamy Google