Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Průběh druhé světové války Válka v Evropě

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Průběh druhé světové války Válka v Evropě"— Transkript prezentace:

1 Průběh druhé světové války Válka v Evropě
Druhá světová válka Průběh druhé světové války Válka v Evropě

2 Anotace Materiál tvoří 23 slidů, v nichž je zachycena doba od vypuknutí 2. světové války po léto 1941 cílová skupina: 9. roč. Autor: Mgr. Tomáš Kozák očekávaný výstup: žák se seznámí s dějinami začátku 2. světové války tesně před přepadením SSSR použitý materiál. učebnice SPN a Prodos pro 9. ročník, Wikipedia průběh: za pomoci prezentace provedeme výklad a provádíme zpětnou vazbu pomocí shrnujících otázek následuje možnost zápisu do sešitu

3

4 Válka v Evropě – Změny hranic v Evropě
březen 1938 – anšlus Rakouska září 1938 – připojení Sudet k Německu březen 1939 – vznik Protektorátu Čechy a Morava, vyhlášení samostatnosti Slovenska, připojení Podkarpatské Rusi k Maďarsku, Polsko získává Těšínsko Německo uzavírá se SSSR Pakt o neútočení (Ribentropp-Molotov) s tajným dodatkem o budoucím rozdělení Polska mezi SSSR a Německo Itálie dobývá Etiopii (Habeš) a Albánii SSSR expanduje až po začátku války zisk části Polska pobaltské republiky – Litva, Lotyšsko, Estonsko část Finska část Rumunska pro SSSR válka začíná až , kdy je sám napaden Německem

5 Německá expanze do roku 1941 – Útok na Polsko
1. září 1939 přepadává německý Wehrmacht Polsko taktika bleskové války – blitzkrieg silné tankové jednotky obcházejí body odporu, pak je obkličuje a likviduje pěchota masivní nasazení letectva blitzkrieg je úspěšný, špatně vyzbrojená polská armáda nemá šanci 3. září Velká Británie a Francie vyhlašují Německu válku, ale nenásledují bezprostřední vojenské akce = podivná válka, sitzkrieg

6 Německá expanze do roku 1941 – Útok na Polsko
17. září vpadá do Polska Rudá armáda pod záminkou ochrany před nacistickou agresí 27. září Polsko kapituluje a je rozděleno na dvě části původně německé oblasti (do konce 1. svět. války) byly připojeny zpět k Německu, polské obyvatelstvo se stalo bezprávným na zbytku území vznikl Generální gouvernement, fatická kolonie podřízená Říši, levná zásobárna otrocké pracovní síly Polsko přestává existovat slovanské obyvatelstvo je považováno za „untermensch“=podlidi, určené k otrocké práci a později k vystěhování nebo fyzické likvidaci židovské obyvatelstvo bylo okamžitě soustřeďováno do ghett a také předurčeno k likvidaci = „endlösung“=konečné řešení Katyň

7 Katyňský masakr Příkaz k vraždě podepsaný Stalinem, vrchním sovětským vůdcem, Klimentem Vorošilovem, významným maršálem Rudé armády, Molotovem, Sovětským diplomatem, a také Anastázem Mikojanem, vrchní autoritou Státního výboru obrany

8 Německá expanze do roku 1941 – Útok na Skandinávii
zima 39/40 = příprava na nové tažení s cílem Skandinávie státy vyhlásily neutralitu, ale Hitler potřebuje jejich nerostné bohatství a základny pro operace proti Velké Británii na válku se připravují i Francie a Velká Británie dohoda VB a F, že neuzavřou separátní mír s Německem duben 1940 – vpád Německa do neutrálního Dánska Dánsko obsazeno za jeden den, židovské obyvatelstvo evakuováno do Švédska duben 1940 – útok na Norsko, pomoc Britů a Angličanů kvůli nevhodnému výcviku jednotek neúčinná, britský expediční sbor by nakonec stažen a norský král po kapitulaci emigroval do Británie v Norsku se fašisté chovají jinak než ve zbytku okupovaných území podle rasistické ideologie byli Norové nejbližší Árijcům, a proto je chtěli získat na svou stranu neúspěšně – mnoho mužů prchá do Británie, kde vstupují do R.A.F. a bojují proti Němcům

9 Německá expanze do roku 1941 – Útok na Francii
jaro 1940 Hitler si byl vědom síly Maginotovy linie, proto se ji rozhodl obejít ze severu přes neutrální státy Wehrmacht napadá Belgii, Nizozemí a Lucembursko pomoc Francie a Británie neúčinná – jejich vojska jsou zatlačena až na pobřeží Atlantiku k přístavu Dunkerque vojáky se podařilo z větší části evakuovat, vojenská technika zůstala na pobřeží a padla do rukou nacistům 5. června 1940 – německý útok na Francii blitzkrieg francouzská armáda není schopna klást účinný odpor a žádá proto brzy o příměří Hitler odpovídá až po obsazení poloviny území a francouzská kapitulace je podepsána Francie rozdělena na dvě části: území okupované Německem „samostatné území“ s vládou ve Vichy = loutkový stát v čele s maršálem Pétainem i mnoho Francouzů prchá ze země a zapojuje se do boje proti Hitlerovi – Charles de Gaulle

10 Operace Dynamo Operace Dynamo byla hromadná evakuace spojeneckých vojáků z pláží a přístavu v Dunkerque ve Francii, která proběhla mezi 27. květnem a 3. červnem roku Poté, co v bitvě u Dunkerque byly britské, francouzské a belgické jednotky obklíčeny německou armádou, byla 26. května nařízena evakuace. Winston Churchill charakterizoval události ve Francii ve svém projevu k poslanecké sněmovně jako „kolosální vojenskou katastrofu“, kdy „jádro a mozek britského expedičního sboru uvízl v Dunkerque“. Záchranu mnoha tisíců vojáků označil za „zázrak vysvobození“.

11 Philippe Pétain Henri Philippe Benoni Omer Joseph Pétain (24. dubna 1856 – 23. července 1951) byl francouzský důstojník povýšený na maršála v roce 1918.

12 Charles de Gaulle Charles André Joseph Marie de Gaulle (22. listopadu 1890 Lille – 9. listopadu 1970 Colombey-les-Deux-Églises) byl významný francouzský státník a vojenský činitel.

13 Německá expanze do roku 1941 – Útok na Velkou Británii
Hitlerovy plány, že Británie po porážce Francie požádá o mír nevyšly Winston Churchill prohlašuje, že cílem VB je zničit Hitlera a nacismus, i kdyby měly být Britské ostrovy obsazeny VB horečně posiluje svou armádu a především letectvo srpen 1940 začíná letecká bitva o Británii účastní se nejen Britové, ale i Češi, Poláci, Francouzi, Norové atd. proti R.A.F. stojí Luftwaffe (německé letectvo) v čele s maršálem Göringem velký význam radaru boje se odehrávaly nad domácím územím Hitler nařizuje bombardovat civilní cíle, protože není schopen porazit R.A.F R.A.F. toho využívá k oddechu a klade ještě mnohem větší odpor říjen 1940 – německé útoky ustávají Velká Británie zachráněna = Hitler utrpěl první porážku

14 Winston Churchill Sir Winston Leonard Spencer-Churchill (30. listopadu 1874 zámek Blenheim, Woodstock – 24. ledna 1965 Londýn) byl britský politik, premiér Spojeného království v letech 1940–1945 a 1951–1955. Také spisovatel (Nobelova cena za literaturu 1953), historik, žurnalista, voják a zákonodárce. Je považován za jednoho z nejvýznamnějších státníků 20. století.

15 Krev, slzy a pot 13. května 1940 V pátek večer jsem obdržel pověření Jeho Veličenstva vytvořit novou vládu. Bylo zjevným přáním a vůlí parlamentu a národa, že by měla být vystavěna na co nejširší základně a zahrnovat všechny strany, ty, které podporovaly minulou vládu, a také strany opoziční. Dokončil jsem nejdůležitější část tohoto úkolu. Byl vytvořen válečný kabinet o pěti členech, reprezentujících, s opozičními Liberály, jednotu národa. Tři lídři strany souhlasili, že jsou k dispozici, ať už pro válečný kabinet, nebo pro vysoké funkce ve výkonné moci. Byly obsazeny posty ve třech branných složkách. Bylo nezbytné, aby to bylo učiněno v jeden jediný den, kvůli krajně nálehavé situaci a překotnosti dění. Mnoho dalších pozic, klíčových pozic, bylo obsazeno včera, a dnes večer doručím další seznam Jeho Veličenstvu. Doufám, že dokončím výběr hlavních ministrů během zítřka. Vybrání ostatních ministrů obvykle trvá o něco déle, ale věřím, že až se Parlament sejde znova, tato část mého úkolu bude hotova a vláda bude po všech stránkách kompletní.

16 Krev, slzy a pot Považoval jsem v národním zájmu za nutné navrhnout, aby se Sněmovna sešla dnes. Pan předseda sněmovny souhlasil a podnikl potřebné kroky, ve shodě s pravomocemi jemu udělenými rezolucí Sněmovny. Na konci dnešní schůze bude navrženo odročení do úterka 21. května, samozřejmě s možností dřívějšího svolání, bude-li to nutné. Povinnosti na tento týden budou poslancům oznámeny při nejbližší příležitosti. Nyní vyzývám Sněmovnu veškerou vahou svého jména, aby vyjádřila svůj souhlas s podniknutými kroky a vyslovila nové vládě důvěru. Vytvořit vládu této důležitosti a komplexnosti je samo o sobě vážným závazkem, ale musíme si uvědomit, že stojíme na prahu jedné z největších bitev historie, angažujeme se na mnoha místech v Norsku a Holandsku, že musíme být připraveni ve Středomoří, že pokračuje letecká bitva, a že musí být vykonáno ještě mnoho příprav zde, doma. Za této krize mi doufám bude prominuto, když během dne neoslovím Sněmovnu. Doufám, že všichni mí přátelé a kolegové, či bývalí kolegové, které postihne tato politická rekonstrukce, že všichni ji přijmou, všechno přijmou, i přes nedostatek obvyklých procedur, bez kterých je nutno jednat. Řekl bych Sněmovně, jako jsem řekl těm, kdo se stali členy nové vlády: "Nemohu vám slíbit nic než krev, dřinu, slzy a pot."

17 Krev, slzy a pot Máme před sebou těžkou zkoušku, nejbolestnější ze všech. Máme před sebou mnoho, mnoho dlouhých měsíců boje a utrpení. Ptáte se, co je naší politikou? Odpovím: vést válku na moři, na zemi a ve vzduchu s veškerou naší mocí a veškerou silou, kterou nám Bůh může dát; vést válku proti obludné tyranii, nejtemnějšímu a nejžalostnějšímu seznamu lidských zločinů v dějinách. To je naše politika. Ptáte se, co je náš cíl? Mohu odpovědět jediným slovem: Je to vítězství, vítězství za každou cenu, vítězství navzdory veškeré hrůze, vítězství, jakkoli dlouhá a těžká cesta k němu může vést; protože bez vítězství nepřežijeme. To si musíme uvědomit; nepřežije Britské impérium; nepřežije to vše, co Britská říše symbolizovala, nepřežijí potřeby a podněty naší doby, která nutí lidstvo, aby se hnulo kupředu, k svému cíli. Ale já se ujmu svého úkolu s optimismem a nadějí. Jsem si jist, že lidstvo nestrpí, aby naše věc neuspěla. V tento čas se cítím oprávněn požadovat pomoc všech, a říkám: "Pak tedy přijďtě, a postupujme společnými silami."

18 Hermann Göring Hermann Wilhelm Göring (12. ledna 1893 sanatorium Marienbad v Rosenheimu, Bavorsko – 15. října 1946 Norimberk, sebevražda) byl německý nacistický politik a válečný zločinec. Původně letec, pak poslanec a předseda říšského sněmu. Zakladatel gestapa, ministr letectví, vrchní velitel Luftwaffe, říšský maršál, zástupce Hitlera po většinu druhé světové války.

19 Německá expanze do roku 1941 – Útok na Balkán
Mussolini znepokojen Hitlerovými úspěchy říjen 1940 – pokus Italů obsadit z Albánie Řecko neúspěšný Řekové se nejen úspěšně brání, ale dobývají i část Albánie Hitler musel přijít na pomoc na stranu fašistů se přidávají: Maďarsko Rumunsko Slovensko

20 Německá expanze do roku 1941 – Útok na Balkán
Bulharsko Jugoslávie sice podepsala spojeneckou smlouvu s Německem, ale většina obyvatel nesouhlasila  dochází ke státnímu převratu a vláda podepisuje spojenectví se SSSR  další záminka pro Hitlera k útoku na Balkán duben 1940 – vpád Němců do Jugoslávie a Řecka Němci obsazují Balkán a Krétu (výsadková operace) Chorvatsko se osamostatňuje a stává se Hitlerovým spojencem Srbsko je okupováno Řecko rozděleno mezi Německo, Bulharsko a Itálii obyvatelstvo se odmítá smířit s okupací a začíná partyzánská válka, pro niž jsou vynikající územní podmínky a zkušenosti z bojů proti turecké nadvládě

21 Druhá světová válka Válka v Evropě Změny hranic v Evropě
rozšiřování území Německa: anšlus Rakouska, Protektorát samostatné Slovensko Itálie dobývá Habeš (Etiopii) a Albánii SSSR připojuje Pobaltí, část Polska, Finska a Rumunska Německá expanze do roku 1941 – přepadení Polska = začátek 2. světové války blesková válka Francie a Velká Británie vyhlašují válku Německu, ale nebojují = podivná válka 17. září vpadá do Polska Rudá armáda Polsko rozděleno

22 Druhá světová válka Útok na Skandinávii Útok na Francii zima 39/40
snaha zajistit dodávky surovin pro německou Říši a získat základny pro boj proti VB obsazení Dánska, Norska mnoho mužů odchází bojovat proti Němcům do zahraničí (VB, F) Útok na Francii jaro 1940 útok přes neutrální Belgii, Nizozemí a Lucembursko – okupovány Německem 5. června – útok na Francii – kapitulace Francie Francie rozdělena na dvě části – okupovanou a „ samostatnou“ s loutkovou vládou ve Vichy

23 Druhá světová válka Útok na Velkou Británii Útok na Balkán
Hitlerovy plány na separátní mír s VB nevycházejí VB v čele s Churchillem je odhodlána bojovat až do porážky nacismu a Hitlera bitva o Británii – letecká bitva za účasti mnoha národů i Čechů – německé letectvo poraženo = první Hitlerova porážka velké využití radaru Útok na Balkán Itálie se pokouší obsadit Řecko, ale bez německé pomoci nemá úspěch, Němci obsazují Athény i Krétu k Německu se přidávají Maďarsko, Rumunsko, Slovensko a Bulharsko Jugoslávie se rozděluje – Chorvatsko se stává německým spojencem, zbytek je okupován Řecko rozděleno mezi Německo, Itálii a Bulharsko na území Balkánu propuká partyzánská válka proti okupantům


Stáhnout ppt "Průběh druhé světové války Válka v Evropě"

Podobné prezentace


Reklamy Google