Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Co nového v soutěžním právu? První výroční seminář Úřad pro ochranu hospodářské soutěže & Regionální hospodářská komora Brno 25. 10. 2007.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Co nového v soutěžním právu? První výroční seminář Úřad pro ochranu hospodářské soutěže & Regionální hospodářská komora Brno 25. 10. 2007."— Transkript prezentace:

1 Co nového v soutěžním právu? První výroční seminář Úřad pro ochranu hospodářské soutěže & Regionální hospodářská komora Brno 25. 10. 2007

2 Co nového v soutěžním právu? // Neruda 2 Program 9.15 – 12.00 – Převážně české dopoledne Změny v institucionálním zajištění ochrany soutěže v ČR Změny v institucionálním zajištění ochrany soutěže v ČR Změny českého hard-law Změny českého hard-law Změny českého a evropského soft-law a) nová pravidla pro ukládání pokut Změny českého a evropského soft-law a) nová pravidla pro ukládání pokut b) nový leniency program Aktuální judikatura správních soudů Aktuální judikatura správních soudů Novější evropská judikatura ke kolektivnímu dominantnímu postavení – rozsudek SPS ve věci Impala Novější evropská judikatura ke kolektivnímu dominantnímu postavení – rozsudek SPS ve věci Impala 12.00 – 13.00 – Oběd 13.00 – 15.00 – Převážně evropské odpoledne Aktuální vývoj vztahu soutěžního práva a politiky v EU a USA Aktuální vývoj vztahu soutěžního práva a politiky v EU a USA Soutěžní právo a software Soutěžní právo a software Sjednávání závazků, rozsah pravomocí soutěžního úřadu a vztah k private enforcement Sjednávání závazků, rozsah pravomocí soutěžního úřadu a vztah k private enforcement

3 Institucionální zajištění po 1. 9. 2007 Robert Neruda Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

4 25.10.2007 Co nového v soutěžním právu? // Neruda 4 Důvody změn Vyhodnocení dvou let činnosti dvou sekcí Úspěšné myšlenky Úspěšné myšlenky soutěžní advokacie (možná se to přehnalo)soutěžní advokacie (možná se to přehnalo) faktické zavedení dvouinstančnosti rozhodovánífaktické zavedení dvouinstančnosti rozhodování Neúspěšné myšlenky Neúspěšné myšlenky zrušení odboru fúzízrušení odboru fúzí zrušení odboru kartelů (absence aktivního postup pro odhalování horizontálních kartelů)zrušení odboru kartelů (absence aktivního postup pro odhalování horizontálních kartelů)

5 25.10.2007 Co nového v soutěžním právu? // Neruda 5 Sekce hospodářské soutěže Cíle Zvýšení prestiže sekce a ochrany hospodářské soutěže v rámci Úřadu i navenek Zvýšení prestiže sekce a ochrany hospodářské soutěže v rámci Úřadu i navenek Úřad jako transparentní, otevřený, ale důsledný a přísný ochránce soutěžeÚřad jako transparentní, otevřený, ale důsledný a přísný ochránce soutěže Profesionalizace a modernizace Profesionalizace a modernizace jednotný postup podle jasných pravideljednotný postup podle jasných pravidel prohloubení specializace na nejdůležitější oboryprohloubení specializace na nejdůležitější obory efektivní a sebevědomý boj s kartelyefektivní a sebevědomý boj s kartely zvýšení významu problematiky fúzízvýšení významu problematiky fúzí absorbování zahraničních zkušeností, závěrů soudů a druhého stupněabsorbování zahraničních zkušeností, závěrů soudů a druhého stupně Schopnost dostát novým výzvám Schopnost dostát novým výzvám předsednictví EUpředsednictví EU ICN Merger WorkshopICN Merger Workshop

6 25.10.2007 Co nového v soutěžním právu? // Neruda 6 Princip změn 1. Jednotné vedení 2. Oddělení fúzí 3. Oddělení kartelů 4. Tři sektorové odbory 5. Zařazení hlavního ekonoma do sekce

7 25.10.2007 Co nového v soutěžním právu? // Neruda 7 Nová struktura SHS Ředitel R.Neruda Odbor kartelů I.Pospíšil Odbor fúzí M.Vitula Odbor energetiky a strojírenství L.Svoboda Odbor telekomunikací, dopravy a služeb M.Kučerová Odbor výroby a maloobchodu L.Gachová Útvar hlavního ekonoma V.Stankov Poradce Š.Vlašínová Sekretariát Předseda RK HS M. Petr

8 25.10.2007 Co nového v soutěžním právu? // Neruda 8 Odbory Odbor kartelů Odbor kartelů boj s kartely je prioritouboj s kartely je prioritou Odbor fúzí Odbor fúzí historické důvodyhistorické důvody věcné důvodyvěcné důvody Tři sektorové odbory Tři sektorové odbory vertikální dohodyvertikální dohody zneužití dominantního postavenízneužití dominantního postavení soutěžní advokaciesoutěžní advokacie sektorové analýzysektorové analýzy

9 25.10.2007 Co nového v soutěžním právu? // Neruda 9 Principy fungování navenek Nastavení jasných pravidel pro vzájemný vztah enforcementu a soutěžní advokacie Nastavení jasných pravidel pro vzájemný vztah enforcementu a soutěžní advokacie posílení enforcementuposílení enforcementu aktivní vyhledávání kartelů a ZDP aktivní vyhledávání kartelů a ZDP závažné porušení ZOHS přísně a rozhodně trestat závažné porušení ZOHS přísně a rozhodně trestat vyjasnění role „soutěžní advokacie“vyjasnění role „soutěžní advokacie“ respekt k zákonným podmínkám pro mimosankční řešení § 7/2-5, § 11/3-6 OHS respekt k zákonným podmínkám pro mimosankční řešení § 7/2-5, § 11/3-6 OHS efektivita obou metod se vzájemně podmiňuje!efektivita obou metod se vzájemně podmiňuje! Aktivnější vystupování Aktivnější vystupování analýzy trhu včetně důsledné aplikace jejich závěrů a doporučeníanalýzy trhu včetně důsledné aplikace jejich závěrů a doporučení prezentace výsledků činnostiprezentace výsledků činnosti Transparentnost Transparentnost

10 Nová pravidla Úřadu pro udělování pokut Robert Neruda Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

11 25.10.2007 Co nového v soutěžním právu? // Neruda 11 Zákonná východiska - § 22 ZOHS § 22/1 ZOHS – porušení procesních povinností § 22/1 ZOHS – porušení procesních povinností pokuta až do výše 300 000 Kč nebo do výše 1 % z čistého obratu (neposkytnutí podkladů, odmítnutí podrobit se šetření, porušení pečetě)pokuta až do výše 300 000 Kč nebo do výše 1 % z čistého obratu (neposkytnutí podkladů, odmítnutí podrobit se šetření, porušení pečetě) do výše 100 000 Kč (nedostavení se k nařízenému ústnímu jednání nebo odmítnutí svědeckou výpověď, jiné ztěžování průběhu řízení).do výše 100 000 Kč (nedostavení se k nařízenému ústnímu jednání nebo odmítnutí svědeckou výpověď, jiné ztěžování průběhu řízení). § 22/2 ZOHS – porušení hmotněprávních povinností či zákazů § 22/2 ZOHS – porušení hmotněprávních povinností či zákazů pokuta do výše 10 000 000 Kč nebo do výše 10 % z čistého obratupokuta do výše 10 000 000 Kč nebo do výše 10 % z čistého obratu úmyslné nebo nedbalostní porušení zákazů v úmyslné nebo nedbalostní porušení zákazů v § 3/1 – zákaz dohod§ 3/1 – zákaz dohod § 11/1 – zákaz zneužití dominance§ 11/1 – zákaz zneužití dominance § 18/1 – zákaz implementace spojení§ 18/1 – zákaz implementace spojení neplnění opatření podle § 7/2 nebo § 11/3 či § 18/5 ZOHS.neplnění opatření podle § 7/2 nebo § 11/3 či § 18/5 ZOHS. § 22/3 – rozpor s vykonatelným rozhodnutím § 22/3 – rozpor s vykonatelným rozhodnutím pokuta do výše 1 000 000 Kč.pokuta do výše 1 000 000 Kč. § 21a/5 – ukládání pokut i za porušení čl. 81 a 82 SES § 21a/5 – ukládání pokut i za porušení čl. 81 a 82 SES

12 25.10.2007 Co nového v soutěžním právu? // Neruda 12 Judikatorní východiska ČR … kultivace soutěžního prostředí je v ČR úkolem stále aktuálním a Úřad vystupováním proti protisoutěžnímu jednáním k potřebné nápravě vztahů přispívá … … kultivace soutěžního prostředí je v ČR úkolem stále aktuálním a Úřad vystupováním proti protisoutěžnímu jednáním k potřebné nápravě vztahů přispívá … judikát NSS č. 562/2005 Sb.NSS judikát NSS č. 562/2005 Sb.NSS … postih musí mít sílu odradit od nezákonného postupu i jiné nositele stejných zákonných povinností; tento účinek pak může vyvolat jen postih odpovídající významu chráněného zájmu, včas a věcně správně vyvozený. Jde-li o finanční postih, musí být znatelný v majetkové sféře delikventa, tedy být nikoli pro něho zanedbatelný, a nutně tak musí v sobě obsahovat i represivní složku. V opačném případě by totiž postih delikventa smysl postrádal … … postih musí mít sílu odradit od nezákonného postupu i jiné nositele stejných zákonných povinností; tento účinek pak může vyvolat jen postih odpovídající významu chráněného zájmu, včas a věcně správně vyvozený. Jde-li o finanční postih, musí být znatelný v majetkové sféře delikventa, tedy být nikoli pro něho zanedbatelný, a nutně tak musí v sobě obsahovat i represivní složku. V opačném případě by totiž postih delikventa smysl postrádal … judikát MS v Praze č. 560/2005 Sb.NSS judikát MS v Praze č. 560/2005 Sb.NSS Konkrétní výše pokuty je výsledkem správního uvážení, soud přezkoumává pouze dodržení zákonných mezí (zohlednění stanovených kritérií, jiných relevantních kritérií, logiku a odůvodnění), nikoli správnost Konkrétní výše pokuty je výsledkem správního uvážení, soud přezkoumává pouze dodržení zákonných mezí (zohlednění stanovených kritérií, jiných relevantních kritérií, logiku a odůvodnění), nikoli správnost opakovaně, např. KS v Brně ve věci ČSAD Liberec, 62 Ca 27/2006-171 ze dne 6. 4. 2007 opakovaně, např. KS v Brně ve věci ČSAD Liberec, 62 Ca 27/2006-171 ze dne 6. 4. 2007

13 25.10.2007 Co nového v soutěžním právu? // Neruda 13 Judikatorní východiska EU … soutěžní úřad může kdykoli přizpůsobit výši ukládaných pokut, pokud to vyžaduje účinná aplikace soutěžního práva, a uložení vyšší pokuty oproti předchozí praxi, a to i v podobných případech, nelze samo o sobě považovat za protiprávní postup … … soutěžní úřad může kdykoli přizpůsobit výši ukládaných pokut, pokud to vyžaduje účinná aplikace soutěžního práva, a uložení vyšší pokuty oproti předchozí praxi, a to i v podobných případech, nelze samo o sobě považovat za protiprávní postup … … při hodnocení závažnosti jednání musí soutěžní úřad přihlížet ke značnému počtu skutečností, jejichž povaha a význam se mění podle druhu daného jednání a jeho zvláštních okolností … při hodnocení závažnosti jednání musí soutěžní úřad přihlížet ke značnému počtu skutečností, jejichž povaha a význam se mění podle druhu daného jednání a jeho zvláštních okolností např. rozsudek SPS T-279/02 ze dne 6. 4. 2006 ve věci Degussa v Komise např. rozsudek SPS T-279/02 ze dne 6. 4. 2006 ve věci Degussa v Komise … při ukládání pokut je třeba respektovat zásadu, podle níž při rozhodování o výši majetkové sankce musí být zohledněna hospodářská výkonnost každého podniku tak, aby byl zajištěn dostatečný odstrašující efekt … … při ukládání pokut je třeba respektovat zásadu, podle níž při rozhodování o výši majetkové sankce musí být zohledněna hospodářská výkonnost každého podniku tak, aby byl zajištěn dostatečný odstrašující efekt … např. rozsudek SPS T-33/02 ze dne 29. 11. 2005 ve věci Brittania Alloys & Chemicals v Komise např. rozsudek SPS T-33/02 ze dne 29. 11. 2005 ve věci Brittania Alloys & Chemicals v Komise

14 25.10.2007 Co nového v soutěžním právu? // Neruda 14 Forma a působnost Inominátní soft-law Inominátní soft-law závaznost pro Úřadzávaznost pro Úřad lze se jej dovolávatlze se jej dovolávat Dobrovolné omezení správního uvážení v zájmu zvýšení právní jistoty a předvídatelnosti Dobrovolné omezení správního uvážení v zájmu zvýšení právní jistoty a předvídatelnosti Obsah: Obsah: konkretizace pravidel pro ukládání pokut podle § 22/2 ZOHSkonkretizace pravidel pro ukládání pokut podle § 22/2 ZOHS nikoli podle § 22/1 a § 22 odst. 3 ZOHSnikoli podle § 22/1 a § 22 odst. 3 ZOHS Aplikováno jak v řízeních vedených čistě podle ZOHS, tak v řízeních vedených Úřadem podle komunitárního práva Aplikováno jak v řízeních vedených čistě podle ZOHS, tak v řízeních vedených Úřadem podle komunitárního práva Časová působnost Časová působnost SŘ zahájené po dni publikaci zásadSŘ zahájené po dni publikaci zásad Leniency program nedotčen Leniency program nedotčen

15 25.10.2007 Co nového v soutěžním právu? // Neruda 15 Základní charakteristika Inspirace novou metodikou Evropské komise z roku 2006 Inspirace novou metodikou Evropské komise z roku 2006 soutěžitelé vystaveni „jednotnému režimu“ bez ohledu na to, zda je řízení pro porušení čl. 81 či čl. 82 Smlouvy ES vedeno EK či Úřademsoutěžitelé vystaveni „jednotnému režimu“ bez ohledu na to, zda je řízení pro porušení čl. 81 či čl. 82 Smlouvy ES vedeno EK či Úřadem zohledněna specifika českého prostředízohledněna specifika českého prostředí Respekt k dosavadní judikatuře - předvídatelnost Respekt k dosavadní judikatuře - předvídatelnost Nový způsob výpočtu pokuty by měl ve většině případů vést k vyšší pokutě Nový způsob výpočtu pokuty by měl ve většině případů vést k vyšší pokutě potřeba upravovat politiku sankcionování tak, aby pokuty plnily funkce správního trestupotřeba upravovat politiku sankcionování tak, aby pokuty plnily funkce správního trestu Zákonem stanovená hranice (10 % obratu, 10 mil. Kč) se uplatní jako horní strop (korektiv) vypočtené pokuty Zákonem stanovená hranice (10 % obratu, 10 mil. Kč) se uplatní jako horní strop (korektiv) vypočtené pokuty V nestandardních případech se lze od metodiky odchýlit V nestandardních případech se lze od metodiky odchýlit musí se jednat o obhájitelný postupmusí se jednat o obhájitelný postup

16 25.10.2007 Co nového v soutěžním právu? // Neruda 16 Dvě fáze ukládání pokuty Stanovení základní částky pokuty Stanovení základní částky pokuty Zvýšení nebo snížení pokuty Zvýšení nebo snížení pokuty na základě polehčujících nebo přitěžujících okolnostína základě polehčujících nebo přitěžujících okolností

17 25.10.2007 Co nového v soutěžním právu? // Neruda 17 Stanovení základní částky pokuty Čtyři (4) postupné kroky Čtyři (4) postupné kroky stanovení hodnoty prodejůstanovení hodnoty prodejů zhodnocení závažnosti protisoutěžního jednánízhodnocení závažnosti protisoutěžního jednání zhodnocení délky protisoutěžního jednánízhodnocení délky protisoutěžního jednání určení základní částky pokutyurčení základní částky pokuty

18 25.10.2007 Co nového v soutěžním právu? // Neruda 18 Stanovení hodnoty prodejů Hodnota prodejů (HP) Hodnota prodejů (HP) obrat dosažený soutěžitelem z prodeje zboží či služeb, jichž se narušení soutěže přímo nebo nepřímo týkáobrat dosažený soutěžitelem z prodeje zboží či služeb, jichž se narušení soutěže přímo nebo nepřímo týká na vymezeném geografickém relevantním trhuna vymezeném geografickém relevantním trhu dosažený za poslední ukončené účetní období v délce jednoho roku, v němž se soutěžitel zúčastnil protisoutěžního jednánídosažený za poslední ukončené účetní období v délce jednoho roku, v němž se soutěžitel zúčastnil protisoutěžního jednání

19 25.10.2007 Co nového v soutěžním právu? // Neruda 19 Zhodnocení závažnosti a délky Závažnost Závažnost velmi závažné deliktyvelmi závažné delikty hard core horizontální kartely, ZDP soutěžiteli s výrazným dopadem na širší skupinu spotřebitelů, uskutečnění spojení v rozporu s pravomocným rozhodnutím a neplnění opatření uložených Úřadem dle § 18 odst. 5 ZOHS hard core horizontální kartely, ZDP soutěžiteli s výrazným dopadem na širší skupinu spotřebitelů, uskutečnění spojení v rozporu s pravomocným rozhodnutím a neplnění opatření uložených Úřadem dle § 18 odst. 5 ZOHS závažné deliktyzávažné delikty jiné horizontální dohody, vertikální dohody o určení cen pro další prodej a o rozdělení trhu, jiná zneužití dominantního postavení či jiná porušení zákazu uskutečňování spojení jiné horizontální dohody, vertikální dohody o určení cen pro další prodej a o rozdělení trhu, jiná zneužití dominantního postavení či jiná porušení zákazu uskutečňování spojení méně závažné deliktyméně závažné delikty jiné vertikální dohody s omezeným vlivem na spotřebitele a další méně závažná narušení soutěže. jiné vertikální dohody s omezeným vlivem na spotřebitele a další méně závažná narušení soutěže. Délka Délka dříve – krátkodobá (do 1 roku), střednědobá (1-10 let), dlouhodobá (více než 10 let)dříve – krátkodobá (do 1 roku), střednědobá (1-10 let), dlouhodobá (více než 10 let) dnes schopnost rozlišení na jeden rokdnes schopnost rozlišení na jeden rok

20 25.10.2007 Co nového v soutěžním právu? // Neruda 20 Určení základní částky Velmi závažné delikty – výchozí podíl – do 3 % HP Velmi závažné delikty – výchozí podíl – do 3 % HP Závažné delikty – výchozí podíl – do 1 % HP Závažné delikty – výchozí podíl – do 1 % HP Méně závažné delikty – výchozí podíl – do 0,5 HP Méně závažné delikty – výchozí podíl – do 0,5 HP Takto určená částka je vynásobena koeficientem podle délky účasti na protisoutěžním jednání Takto určená částka je vynásobena koeficientem podle délky účasti na protisoutěžním jednání

21 25.10.2007 Co nového v soutěžním právu? // Neruda 21 Příklad výpočtu základní částky Modelový případ Modelový případ kartelová dohoda o určení cenykartelová dohoda o určení ceny trvání 2 rokytrvání 2 roky hodnota prodejůhodnota prodejů soutěžitel A – 100 mil. Kč, 20 % celkového obratu (CO) soutěžitel A – 100 mil. Kč, 20 % celkového obratu (CO) soutěžitel B – 20 mil. Kč, 80 % CO soutěžitel B – 20 mil. Kč, 80 % CO Řešení Řešení velmi závažný delikt – až 3 % hodnoty prodejů, násobeno koeficientem 1,22velmi závažný delikt – až 3 % hodnoty prodejů, násobeno koeficientem 1,22 Základní částkaZákladní částka soutěžitel A – až 3,66 HP, tj. 3,66 mil. Kč, tj. 0,7 % CO soutěžitel A – až 3,66 HP, tj. 3,66 mil. Kč, tj. 0,7 % CO soutěžitel B - až 3,66 HP, tj. 732 tis. Kč, tj. 3 % CO soutěžitel B - až 3,66 HP, tj. 732 tis. Kč, tj. 3 % CO

22 25.10.2007 Co nového v soutěžním právu? // Neruda 22 Úprava základní částky Přitěžující okolnosti Přitěžující okolnosti iniciátorstvíiniciátorství úmyslúmysl kroky k donucení ostatníchkroky k donucení ostatních recidiva apod.recidiva apod. základní částka navýšena až o 50 % (celkem) základní částka navýšena až o 50 % (celkem) Polehčující okolnosti Polehčující okolnosti pasivní či následovnická rolepasivní či následovnická role spoluprácespolupráce nedbalostnedbalost ukončení před zahájením řízeníukončení před zahájením řízení základní částka snížena až o 50 % (celkem) základní částka snížena až o 50 % (celkem)

23 25.10.2007 Co nového v soutěžním právu? // Neruda 23 Zvláštní okolnosti Zvýšení pokuty Zvýšení pokuty pokud je to nezbytné k zajištění odstrašujícího efektupokud je to nezbytné k zajištění odstrašujícího efektu aby byla vyšší než neoprávněný prospěch či způsobená škodaaby byla vyšší než neoprávněný prospěch či způsobená škoda Symbolická pokuta Symbolická pokuta jen méně závažné delikty, zejména pokud nebyly doposud předmětem rozhodovací praxejen méně závažné delikty, zejména pokud nebyly doposud předmětem rozhodovací praxe Snížení pokuty Snížení pokuty v důsledku dlouhodobé neschopnosti platitv důsledku dlouhodobé neschopnosti platit tam, kde by pokuta nezvratně ohrozila hospodářskou životaschopnost podnikutam, kde by pokuta nezvratně ohrozila hospodářskou životaschopnost podniku

24 Aktuální judikatura českých správních soudů Robert Neruda Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

25 25.10.2007 Co nového v soutěžním právu? // Neruda 25 Telefónica O2 (ÚS, II. ÚS 192/05 ze dne 11. 7. 2007) 2001/2002 – rozhodnutí Úřadu, ZDP ve formě diskriminace konkurentů a zákazníků, pokuta 48 mil. Kč 2001/2002 – rozhodnutí Úřadu, ZDP ve formě diskriminace konkurentů a zákazníků, pokuta 48 mil. Kč 2004 – NSS potvrdil 2004 – NSS potvrdil ÚS – rozhodnutí ÚOHS i NSS zrušeno pro rozpor s čl. 36/1 a 2 LZPS ÚS – rozhodnutí ÚOHS i NSS zrušeno pro rozpor s čl. 36/1 a 2 LZPS Nesprávné posouzení začátku běhu lhůty pro uložení pokuty: Nesprávné posouzení začátku běhu lhůty pro uložení pokuty: § 14/5 zákona č. 63/1991 Sb. – do jednoho roku od zjištění porušení povinnosti§ 14/5 zákona č. 63/1991 Sb. – do jednoho roku od zjištění porušení povinnosti NSS – zjištění  dozvědění se NSS – zjištění  dozvědění se ÚS – zjištění = dozvědění se, tedy okamžik předběžného ověření důvodnosti podnětu ÚS – zjištění = dozvědění se, tedy okamžik předběžného ověření důvodnosti podnětu Povinnost aplikovat pozdější výhodnější právní úpravu Povinnost aplikovat pozdější výhodnější právní úpravu pravidla o retroaktivitě se vztahují i na správní deliktypravidla o retroaktivitě se vztahují i na správní delikty z.č. 63/1991 Sb. – DP vždy při 30% na RTz.č. 63/1991 Sb. – DP vždy při 30% na RT z.č. 143/2001 Sb. – DP se odvíjí od tržní síly, která umožňuje nezávislé tržní jednání, TS multikriteriální veličinaz.č. 143/2001 Sb. – DP se odvíjí od tržní síly, která umožňuje nezávislé tržní jednání, TS multikriteriální veličina ÚS: NSS a ÚOHS se měly zabývat, která právní úprava je výhodnějšíÚS: NSS a ÚOHS se měly zabývat, která právní úprava je výhodnější odpověď ÚS nepředjímá a předjímat nemůže odpověď ÚS nepředjímá a předjímat nemůže Způsob ochrany OT opětovně aprobován (viz též II. ÚS 419/2004) Způsob ochrany OT opětovně aprobován (viz též II. ÚS 419/2004)

26 25.10.2007 Co nového v soutěžním právu? // Neruda 26 BILLA a JULIUS MEINL (KS v Brně, 31 Ca 41/2003-265 z 31. 5. 2006) Dohoda o aplikaci společných obchodních podmínek vůči dodavatelům, včetně cenových Dohoda o aplikaci společných obchodních podmínek vůči dodavatelům, včetně cenových Soud aproboval ochranu OT ve správním řízení a její způsob Soud aproboval ochranu OT ve správním řízení a její způsob Delikt potvrzen, zrušena pokuta (nezohledněno zkrácení doby deliktního jednání v rozkladovém řízení) Delikt potvrzen, zrušena pokuta (nezohledněno zkrácení doby deliktního jednání v rozkladovém řízení) zkrácení doby nemusí nutně vést ke snížení pokuty (diskreční pravomoc)zkrácení doby nemusí nutně vést ke snížení pokuty (diskreční pravomoc) Ochrana komunikace klient – advokát Ochrana komunikace klient – advokát samotné převzetí korespondence není v rozporu se zákonem, pokud je vrácena a nebyla využita jako podklad pro rozhodnutísamotné převzetí korespondence není v rozporu se zákonem, pokud je vrácena a nebyla využita jako podklad pro rozhodnutí stanovisko ČAKstanovisko ČAK

27 25.10.2007 Co nového v soutěžním právu? // Neruda 27 Česká lékárnická komora I. (KS v Brně, 31 Ca 164/2005-59 z 25. 7. 2006) Rozhodnutí sdružení soutěžitelů Rozhodnutí sdružení soutěžitelů Nevydání udělení osvědčení potřebného pro provozování lékáren Nevydání udělení osvědčení potřebného pro provozování lékáren K míře prokazování potenciálního narušení soutěže – i dva případy odmítnutí vydání osvědčení jsou dostatečné K míře prokazování potenciálního narušení soutěže – i dva případy odmítnutí vydání osvědčení jsou dostatečné Přijetí Licenčního řádu ČLK vs. jeho aplikace Přijetí Licenčního řádu ČLK vs. jeho aplikace Konkrétní ustanovení licenčního řádu ČLK neobsahovalo ani přímý návod na koordinaci jednání členů a nebylo samo o sobě sto ani potenciálně narušit soutěž Konkrétní ustanovení licenčního řádu ČLK neobsahovalo ani přímý návod na koordinaci jednání členů a nebylo samo o sobě sto ani potenciálně narušit soutěž

28 25.10.2007 Co nového v soutěžním právu? // Neruda 28 Česká lékárnická komora II. (KS v Brně, 62 Ca 26/2006-65 z 3. 4. 2007) Rozhodnutí sdružení soutěžitelů (RSS) Rozhodnutí sdružení soutěžitelů (RSS) omezení propagace lékáren, omezení cenové inzerce, omezení cenového soupeření prostřednictvím doporučeníomezení propagace lékáren, omezení cenové inzerce, omezení cenového soupeření prostřednictvím doporučení Soud – RSS je třeba vykládat extenzivně Soud – RSS je třeba vykládat extenzivně není rozhodné, zda jde o úkon závazný, zda je výsledkem konsensu všech členů, zda se vztahuje na všechny členy či jen část, zda může ovlivnit i nečlenynení rozhodné, zda jde o úkon závazný, zda je výsledkem konsensu všech členů, zda se vztahuje na všechny členy či jen část, zda může ovlivnit i nečleny Profesní řád ČLK i dopis představitele ČLK členům obsahující „silné doporučení“Profesní řád ČLK i dopis představitele ČLK členům obsahující „silné doporučení“ Etická pravidla nad rámec právního předpisu jen potud, pokud se svým obsahem nebo dopadem nedostávají do rozporu se soutěžním právem Etická pravidla nad rámec právního předpisu jen potud, pokud se svým obsahem nebo dopadem nedostávají do rozporu se soutěžním právem Stačí i potenciál narušit soutěž Stačí i potenciál narušit soutěž

29 25.10.2007 Co nového v soutěžním právu? // Neruda 29 ČSAD Liberec (KS v Brně, 62 Ca 27/2006-171 z 6. 4. 2007) ZDP – odmítnutí přístupu k autobusovému nádraží v Liberci ZDP – odmítnutí přístupu k autobusovému nádraží v Liberci Soutěžní vztah v případě § 11 ZOHS Soutěžní vztah v případě § 11 ZOHS Ziskovost činnosti není z pohledu definice soutěžitele relevantní Ziskovost činnosti není z pohledu definice soutěžitele relevantní Vztah generální klauzule § 11/1 ZOHS a specifické skutkové podstaty Vztah generální klauzule § 11/1 ZOHS a specifické skutkové podstaty § 11/1 f) ZOHS autobusové nádraží není nezbytným zařízením (striktní vymezení ze strany ÚOHS)autobusové nádraží není nezbytným zařízením (striktní vymezení ze strany ÚOHS) pokud jsou splněny znaky GK, nelze na prohlášení ZDP rezignovatpokud jsou splněny znaky GK, nelze na prohlášení ZDP rezignovat klíčové – hledisko přiměřenosti jednání dominantaklíčové – hledisko přiměřenosti jednání dominanta Újma – diskomfort cestujících Újma – diskomfort cestujících Úspěšné etablování postiženého konkurenta na trhu i přes jednání dominanta nebrání aplikaci § 11 OHS Úspěšné etablování postiženého konkurenta na trhu i přes jednání dominanta nebrání aplikaci § 11 OHS

30 25.10.2007 Co nového v soutěžním právu? // Neruda 30 DELTA PEKÁRNY (procesní pokuta) (KS v Brně, 62 Ca 1/2007-153 z 27. 9. 2007) Maření místního šetření – znepřístupnění notebooku, odebrání zajištěných podkladů Maření místního šetření – znepřístupnění notebooku, odebrání zajištěných podkladů Přičitatelnost jednání soukromých osob soutěžiteli Přičitatelnost jednání soukromých osob soutěžiteli Potvrzení oprávnění Úřadu ve vztahu k písemnostem v elektronické podobě Potvrzení oprávnění Úřadu ve vztahu k písemnostem v elektronické podobě Procedura ověření charakteru písemnosti Procedura ověření charakteru písemnosti presumpce, že všechny písemnosti v obchodních prostorách umístěné mají obchodní povahupresumpce, že všechny písemnosti v obchodních prostorách umístěné mají obchodní povahu ověření – v situaci absence jiné procedury je na pracovnících Úřadu (podobně jako v případě legal privilege)ověření – v situaci absence jiné procedury je na pracovnících Úřadu (podobně jako v případě legal privilege) Aprobována pokuta v maximální výši – preventivní funkce Aprobována pokuta v maximální výši – preventivní funkce

31 25.10.2007 Co nového v soutěžním právu? // Neruda 31 Právo vstupovat do obchodních prostor bez povolení soudu je v souladu s ústavním pořádkem (čl. 8/1 EÚLP) Právo vstupovat do obchodních prostor bez povolení soudu je v souladu s ústavním pořádkem (čl. 8/1 EÚLP) omezení práva na ochranu soukromíomezení práva na ochranu soukromí zákonem zákonem legitimní zájem legitimní zájem ochrana soudem ex post dostatečnáochrana soudem ex post dostatečná ESLP: Societe Colas – práva garantovaná čl. 8 EÚLP se vztahují na obchodní prostory jen za určitých okolnostíESLP: Societe Colas – práva garantovaná čl. 8 EÚLP se vztahují na obchodní prostory jen za určitých okolností argumentace komparací procesních úprav členských státůargumentace komparací procesních úprav členských států § 21/4 a 5 ZOHS – ústavou předpokládané zákonem provedené omezení listovního tajemství § 21/4 a 5 ZOHS – ústavou předpokládané zákonem provedené omezení listovního tajemství DELTA PEKÁRNY (procesní pokuta) (KS v Brně, 62 Ca 1/2007-153 z 27. 9. 2007) - pokračování -

32 25.10.2007 Co nového v soutěžním právu? // Neruda 32 HN, 23. 10. 2007 HN, 23. 10. 2007 „Úřad nebude smět napříště trestat stejnou chybu dvakrát“„Úřad nebude smět napříště trestat stejnou chybu dvakrát“ Rozhodnutí Úřadu: Rozhodnutí Úřadu: ZDP, porušení § 11/1 ZOHS a čl. 82 SESZDP, porušení § 11/1 ZOHS a čl. 82 SES jedno jednání, jedna pokutajedno jednání, jedna pokuta čl. 3/1 Nařízení č. 1/2003 – povinnost paralelní aplikace komunitárního a vnitrostátního práva na ZDP, jež je schopno ovlivnit obchod mezi členskými státyčl. 3/1 Nařízení č. 1/2003 – povinnost paralelní aplikace komunitárního a vnitrostátního práva na ZDP, jež je schopno ovlivnit obchod mezi členskými státy RWE Transgas (KS v Brně, 62 Ca 8/2007 z 22. 10. 2007)

33 Převážně evropské odpoledne Co nového v soutěžním právu? Brno, 25. 10. 2007

34 25.10.2007 Co nového v soutěžním právu? // Neruda 34 Program: Aktuální vývoj vztahu soutěžního práva a politiky v EU a USA Aktuální vývoj vztahu soutěžního práva a politiky v EU a USA Soutěžní právo a software Soutěžní právo a software Sjednávání závazků a vztah k private enforcement Sjednávání závazků a vztah k private enforcement Co nového v soutěžním právu? Převážně evropské odpoledne

35 25.10.2007 Co nového v soutěžním právu? // Neruda 35 Panelisté Martin Nedelka Martin Nedelka advokát, Gleiss Lutz, Prahaadvokát, Gleiss Lutz, Praha Becket McGrath Becket McGrath partner a advokát, Berwin Leighton Paisner LLP, Londýnpartner a advokát, Berwin Leighton Paisner LLP, Londýn Arthur Braun Arthur Braun partner a advokát, bpv Braun Haskovcova s.r.o, Prahapartner a advokát, bpv Braun Haskovcova s.r.o, Praha Co nového v soutěžním právu? Převážně evropské odpoledne


Stáhnout ppt "Co nového v soutěžním právu? První výroční seminář Úřad pro ochranu hospodářské soutěže & Regionální hospodářská komora Brno 25. 10. 2007."

Podobné prezentace


Reklamy Google